Gejza Nagy

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Levice.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Levice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2006-10-06
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2010-01-26
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo 2005-04-06
peniaze v eurách na účtoch
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Levice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2006-10-06
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
motorové vozidlo Subaru Forester kúpna zmluva 2010-01-26
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
motorové vozidlo Reanult Laguna 1,9 dCi 2005-04-06
peniaze v eurách na účtoch 2012-2013
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Levice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2006-10-06
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
motorové vozidlo Subaru Forester kúpna zmluva 2010-01-26
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
motorové vozidlo Reanult Laguna 1,9 dCi 2005-04-06
peniaze v eurách na účtoch 2012
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Levice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2006-10-06
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Subaru Forester Diesel Comfort kúpna zmluva 2010-01-26
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Renault Laguna Grandtour 1,9 dCi 2005-04-06
peniaze v eurách na účte 2011-01-01
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (19)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/36/04/2015 (rtf, 49 KB) 2015-04-25 2 Pv 650/14/4402 § 218 – Neoprávnený zasah do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/82/07/2014 (rtf, 50 KB) 2014-06-27 1 Pv 568/13/4402 § 157 – Ubliženie na zdraví Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/168/07/2015 (rtf, 46 KB) 2014-03-19 1 Pv 712/11/4402 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/124/12/2013 (rtf, 42 KB) 2013-10-31 1 Pv 552/11/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/105/11/2013 (rtf, 42 KB) 2013-10-04 1 Pv 555/13/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/104/10/2013 (rtf, 45 KB) 2013-09-27 1 Pv 489/13/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/90/03/2014 (rtf, 57 KB) 2013-08-20 2 Pv 435/13/4402 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/49/01/2014 (rtf, 42 KB) 2013-05-25 1 Pv 154/13/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/135/01/2013 (rtf, 45 KB) 2012-11-27 1 Pv 619/12/4402 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/136/03/2014 (rtf, 45 KB) 2012-11-27 2 Pv 348/12/4402 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/127/12/2012 (rtf, 44 KB) 2012-11-24 2 Pv 552/12/4402 § 310 – Pytliactvo Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/119/11/2012 (rtf, 42 KB) 2012-10-16 1 Pv 728/06/4402 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/113/10/2012 (rtf, 46 KB) 2012-10-06 2 Pv 913/09/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/94/09/2012 (rtf, 43 KB) 2012-08-28 1 Pv 333/12/4402 § 310 – Pytliactvo Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/93/09/2012 (rtf, 43 KB) 2012-08-28 2 Pv 302/12/4402 § 310 – Pytliactvo Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/56/06/2012 (rtf, 205 KB) 2012-06-08 1 Pv 607/11/4402 § 249 – Poškodzovanie a znehodnocovanie archeologického dedičstva Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/65/06/2012 (rtf, 207 KB) 2012-05-25 1 Pv 458/11/4402 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/37/05/2012 (rtf, 206 KB) 2012-04-24 2 Pv 221/11/4402 § 298 – Nedovolená výroba a držanie jadrových materiálov, rádioaktívnych látok, vysoko rizikových chemických látok a vysoko rizikových biologických agensov a toxínov Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/11/03/2012 (rtf, 204 KB) 2012-02-24 1 Pv 785/11/4402 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.