Soňa Angletová

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Levice.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Levice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
4-izbový byt kúpa 2006-09-14
dom dedičstvo 2004-10-25
garáž dedičstvo 2004-10-25
dielňa dedičstvo 2004-10-25
hospodárska budova dedičstvo 2004-10-25
hospodárska budova dedičstvo 2004-10-25
hospodárska budova dedičstvo 2004-10-25
hospodárska budova dedičstvo 2004-10-25
záhrady dedičstvo 2004-10-25
záhrady dedičstvo 2004-10-25
orná pôda dedičstvo 2004-10-25
orná pôda dedičstvo 2004-10-25
trvalý trávny porast dedičstvo 2004-10-25
orná pôda dedičstvo 2004-10-25
orná pôda dedičstvo 2004-10-25
orná pôda dedičstvo 2004-10-25
trvalý trávny porast dedičstvo 2004-10-25
záhrady dedičstvo 2004-10-25
orná pôda dedičstvo 2004-10-25
orná úôda dedičstvo 2004-10-25
orná pôda dedičstvo 2004-10-25
orná pôda dedičstvo 2004-10-25
trvalý trávny porast dedičstvo 2004-10-25
trvalý trávny porast dedičstvo 2004-10-25
trvalý trávny porast dedičstvo 2004-10-25
trvalý trávny porast dedičstvo 2004-10-25
trvalý trávny porast dedičstvo 2004-10-25
trvalý trávny porast dedičstvo 2004-10-25
trvalý trávny porast dedičstvo 2004-10-25
trvalý trávny porast dedičstvo 2004-10-25
trvalý trávny porast dedičstvo 2004-10-25
lesné pozemky dedičstvo 2004-10-25
trvalý trávny porast dedičstvo 2008-03-19
trvalý trávny porast dedičstvo 2008-03-19
trvalý trávny porast dedičstvo 2008-03-19
trvalý trávny porast dedičstvo 2008-03-19
trvalý trávny porast dedičstvo 2008-03-19
trvalý trávny porast dedičstvo 2008-03-19
trvalý trávny porast dedičstvo 2008-03-19
trvalý trávny porast dedičstvo 2008-03-19
trvalý trávny porast dedičstvo 2008-03-19
trvalý trávny porast dedičstvo 2008-03-19
lesné pozemky dedičstvo 2008-03-19
chalupa darovacia zmluva 1982-02-27
záhrady darovacia zmluva 1982-02-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
auto kúpa 2005-01-25
auto kúpa 2006-07-10
peniaze vlastné úspory 2013-12-31
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Levice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
4-izbový byt kúpa 2006-09-14
dom dedičstvo 2004-10-25
garáž dedičstvo 2004-10-25
dielňa dedičstvo 2004-10-25
hospodárska budova dedičstvo 2004-10-25
hospodárska budova dedičstvo 2004-10-25
hospodárska budova dedičstvo 2004-10-25
hospodárska budova dedičstvo 2004-10-25
záhrady dedičstvo 2004-10-25
záhrady dedičstvo 2004-10-25
orná pôda dedičstvo 2004-10-25
orná pôda dedičstvo 2004-10-25
trvalý trávny porast dedičstvo 2004-10-25
orná pôda dedičstvo 2004-10-25
orná pôda dedičstvo 2004-10-25
orná pôda dedičstvo 2004-10-25
trvalý trávny porast dedičstvo 2004-10-25
záhrady dedičstvo 2004-10-25
orná pôda dedičstvo 2004-10-25
orná úôda dedičstvo 2004-10-25
orná pôda dedičstvo 2004-10-25
orná pôda dedičstvo 2004-10-25
trvalý trávny porast dedičstvo 2004-10-25
trvalý trávny porast dedičstvo 2004-10-25
trvalý trávny porast dedičstvo 2004-10-25
trvalý trávny porast dedičstvo 2004-10-25
trvalý trávny porast dedičstvo 2004-10-25
trvalý trávny porast dedičstvo 2004-10-25
trvalý trávny porast dedičstvo 2004-10-25
trvalý trávny porast dedičstvo 2004-10-25
trvalý trávny porast dedičstvo 2004-10-25
lesné pozemky dedičstvo 2004-10-25
trvalý trávny porast dedičstvo 2008-03-19
trvalý trávny porast dedičstvo 2008-03-19
trvalý trávny porast dedičstvo 2008-03-19
trvalý trávny porast dedičstvo 2008-03-19
trvalý trávny porast dedičstvo 2008-03-19
trvalý trávny porast dedičstvo 2008-03-19
trvalý trávny porast dedičstvo 2008-03-19
trvalý trávny porast dedičstvo 2008-03-19
trvalý trávny porast dedičstvo 2008-03-19
trvalý trávny porast dedičstvo 2008-03-19
lesné pozemky dedičstvo 2008-03-19
chalupa darovacia zmluva 1982-02-27
záhrady darovacia zmluva 1982-02-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
auto kúpa 2005-01-25
auto kúpa 2006-07-10
peniaze vlastné úspory 2012-12-31
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (10)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/153/11/2014 (rtf, 45 KB) 2014-11-13 1 Pv 293/12/4402 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/142/11/2014 (rtf, 51 KB) 2014-10-13 2 Pv 544/09/4402 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/87/10/2014 (rtf, 52 KB) 2014-06-18 2 Pv 166/14/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/148/02/2014 (rtf, 47 KB) 2013-12-05 1 Pv 651/13/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/134/02/2014 (rtf, 46 KB) 2013-11-25 2 Pv 323/13/4402 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/109/11/2013 (rtf, 52 KB) 2013-10-14 1 Pv 359/13/4402 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/102/10/2013 (rtf, 52 KB) 2013-10-07 1 Pv 162/12/4402 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/100/10/2013 (rtf, 49 KB) 2013-09-29 1 Pv 706/12/4402 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/52/06/2013 (rtf, 45 KB) 2013-05-30 1 Pv 293/13/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/44/05/2013 (rtf, 46 KB) 2013-04-30 1 Pv 715/12/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.

No relevant news articles found.