Veronika Polóniová

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Banská Bystrica.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 1996-01-15
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné auto kúpa 2011-03-04
peniaze úspory z platu 2013-12-31
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 1996-01-15
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné auto kúpa 2011-03-04
peniaze úspory z platu 2012-12-31
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 1996-01-15
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné auto kúpa 2011-03-04
peniaze úspory z platu 2011-12-31
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (19)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/298/12/2014 (rtf, 46 KB) 2014-10-07 1 Pv 379/09/6601 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/137/05/2014 (rtf, 47 KB) 2014-04-01 1 Pv 223/11/6601 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/42/02/2014 (rtf, 44 KB) 2014-01-28 2 Pv 123/13/6601 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/210/10/2013 (rtf, 47 KB) 2013-09-24 2 Pv 93/11/6601 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/182/10/2013 (rtf, 40 KB) 2013-09-26 2 Pv 56/11/6601 § 214 – Nevyplatenie mzdy a odstupného Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/177/09/2013 (rtf, 47 KB) 2013-08-27 1 Pv 249/12/6601 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/127/08/2013 (rtf, 45 KB) 2013-08-13 1 Pv 74/12/6601 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/119/06/2013 (rtf, 53 KB) 2013-06-14 3 Pv 249/08/6601 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/80/05/2013 (rtf, 160 KB) 2013-05-07 1 Pv 188/11/6601 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/68/04/2013 (rtf, 43 KB) 2013-04-16 3 Pv 488/11/6601 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/69/05/2013 (rtf, 46 KB) 2013-05-04 1 Pv 462/09/6601 § 214 – Nevyplatenie mzdy a odstupného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/15/02/2013 (rtf, 43 KB) 2013-02-15 3 Pv 713/11/6601 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/150/08/2012 (rtf, 43 KB) 2012-07-31 3 Pv 70/08/6601 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/141/07/2012 (rtf, 46 KB) 2012-07-21 1 Pv 545/06/6601 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 9 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1e (§ 11/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/144/07/2012 (rtf, 47 KB) 2012-07-26 2 Pv 56/11/6601 § 214 – Nevyplatenie mzdy a odstupného Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/95/05/2012 (rtf, 209 KB) 2012-05-19 1 Pv 280/11/6601 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/52/05/2012 (rtf, 210 KB) 2012-03-27 3 Pv 250/10/6601 Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/47/05/2012 (rtf, 247 KB) 2012-03-14 2 Pv 788/08/6601 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/12/03/2012 (rtf, 235 KB) 2012-03-15 3 Pv 177/11/6601 § 259 – Skresl’ovanie údajov hospodárskej a obchodneh evidencie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.

No relevant news articles found.