Zuzana Kolesárová Pramuková

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Košice II.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice II
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
pozemok kúpna zmluva 2021-08-31 24000 24000
pozemok kúpna zmluva 2021-08-31 20000 20000
pozemok kúpna zmluva 2021-08-31 46000 46000
pozemok kúpna zmluva 2021-08-31 10000 10000
rodinný dom kúpna zmluva 2021-08-31 400000 400000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
úspory 2022-12-31 98000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2021-08-11
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice II
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
pozemok kúpna zmluva 2021-08-31 24000 24000
pozemok kúpna zmluva 2021-08-31 20000 20000
pozemok kúpna zmluva 2021-08-31 46000 46000
pozemok kúpna zmluva 2021-08-31 10000 10000
rodinný dom kúpna zmluva 2021-08-31 400000 400000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
úspory 2021-12-31 110000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2021-08-11
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice II
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpa 2013-09-27 115000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
uspory 2020-12-31 17000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice II
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpa 2013-09-27 115000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
uspory 2019-12-31 12000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice II
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2013-09-27
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice II
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2013-09-27
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice II
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2013-09-27
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice II
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2013-09-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Mercedes-benz kúpa 2010-09-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice II
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2013-09-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Mercedes-benz kúpa 2010-09-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice II
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2013-09-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Mercedes-benz kúpa 2010-09-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice II
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
mercedes-benz kúpa 2010-09-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice II
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo zn. Mercedes-Benz B 180CDI kúpa 2010-09-10
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2002-11-19
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

No relevant news articles found.