Jana Labajová

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Levice.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Levice
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze stavebné sporenie - úspory moje a od rodičov 2011-12-31
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné vozidlo Toyota Yaris 2009-02-04
peniaze na bežnom účte - úspory z platu č.ú.................................... 2011-12-31
sporiaci účet č.ú................................. 2011-12-31
doplnkové dôchodkové sporenie č.z................................... 2011-12-31
životné poistenie č.z............................ 2011-12-31
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (8)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/7/02/2013 (rtf, 46 KB) 2013-01-21 1 Pv 689/12/4402 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/3/02/2013 (rtf, 47 KB) 2013-01-15 2 Pv 703/12/4402 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/145/01/2013 (rtf, 49 KB) 2012-12-15 1 Pv 460/12/4402 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/144/01/2013 (rtf, 55 KB) 2013-01-16 1 Pv 181/11/4402 § 214 – Nevyplatenie mzdy a odstupného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/89/09/2012 (rtf, 45 KB) 2012-08-24 1 Pv 349/12/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/60/07/2012 (rtf, 45 KB) 2012-06-19 1 Pv 327/12/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/39/05/2012 (rtf, 222 KB) 2012-05-08 2 Pv 344/10/4402 Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/49/05/2012 (rtf, 215 KB) 2012-04-30 1 Pv 68/12/4402 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.