JUDr. Milan Hruška

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Veľký Krtíš.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Veľký Krtíš
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
orná pôda Kúpna zmluva 2013-09-06 50 Eur
trvalé trávnaté porasty Kúpna zmluva 2013-09-06 50 Eur
lesné pozemky Kúpna zmluva 2013-09-06 50Eur
lesné pozemky Kúpna zmluva 2013-09-06 50 Eur
orná pôda Kúpna zmluva 2013-09-06 50 Eur
lesné pozemky Kúpna zmluva 2013-09-06 50 Eur
byt, zastav. plocha a nádvoria Zmluva o prevode vlastníctva bytu 2019-06-12 21500 Eur 21500 Eur
orná pôda, TTP, záhrada, ZPN, ostatná plocha Kúpna zmluva 2021-09-28 19500 Eur 19500 Eur
orná pôda, TTP, lesný pozemok kúpna zmluva 2022-06-03 500 500
orná pôda kúpna zmluva 2022-06-03 500 500
stavba - chata Kúpna zmluva 2023-10-09 25 000 Eur 25 000 Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
OMV - VW Passat kúpna zmluva 2022-03-10 10500 10500
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
investičný fond zmluva o investovaní 2022-08-10 7968,92 Eur + poplatky 9219,21 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
úspory od 2015 19 000 Eur
doplnkové dôchodkové sporenie 2013-01-18 2881,75
zbrane od 2007 6500
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
dlh z kúpnej ceny chaty 2023-09-08
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Veľký Krtíš
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
orná pôda Kúpna zmluva 2013-09-06 50 Eur
trvalé trávnaté porasty Kúpna zmluva 2013-09-06 50 Eur
lesné pozemky Kúpna zmluva 2013-09-06 50Eur
lesné pozemky Kúpna zmluva 2013-09-06 50 Eur
orná pôda Kúpna zmluva 2013-09-06 50 Eur
lesné pozemky Kúpna zmluva 2013-09-06 50 Eur
byt, zastav. plocha a nádvoria Zmluva o prevode vlastníctva bytu 2019-06-12 21500 Eur 21500 Eur
orná pôda, TTP, záhrada, ZPN, ostatná plocha Kúpna zmluva 2021-09-28 19500 Eur 19500 Eur
orná pôda, TTP, lesný pozemok kúpna zmluva 2022-06-03 500 500
orná pôda kúpna zmluva 2022-06-03 500 500
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
OMV - VW Passat kúpna zmluva 2022-03-10 10500 10500
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
úspory od 2015 18000
úspory deti 2016-09-01 10000
stavebné sporenie - deti 2015-12-28 5490
doplnkové dôchodkové sporenie 2013-01-18 2514
zbrane od 2007 6500
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
dlh z kúpnej ceny pozemkov 2021-09-28
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Veľký Krtíš
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
orná pôda Kúpna zmluva 2013-09-06 50 Eur
trvalé trávnaté porasty Kúpna zmluva 2013-09-06 50 Eur
lesné pozemky Kúpna zmluva 2013-09-06 50Eur
lesné pozemky Kúpna zmluva 2013-09-06 50 Eur
orná pôda Kúpna zmluva 2013-09-06 50 Eur
lesné pozemky Kúpna zmluva 2013-09-06 50 Eur
byt, zastav. plocha a nádvoria Zmluva o prevode vlastníctva bytu 2019-06-12 21500 Eur 21500 Eur
orná pôda, TTP, záhrada, ZPN, ostatná plocha Kúpna zmluva 2021-09-28 19500 Eur 19500 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
úspory od 2015 15500
úspory deti 2016-09-01 7800
stavebné sporenie - deti 2015-12-28 4500
doplnkové dôchodkové sporenie 2013-01-18 2784
zbrane od 2007 6500
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
dlh z kúpnej ceny bytu 2019-06-12
dlh z kúpnej ceny pozemkov 2021-09-28
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Veľký Krtíš
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
orná pôda Kúpna zmluva 2013-09-06 50 Eur
trvalé trávnaté porasty Kúpna zmluva 2013-09-06 50 Eur
lesné pozemky Kúpna zmluva 2013-09-06 50Eur
lesné pozemky Kúpna zmluva 2013-09-06 50 Eur
orná pôda Kúpna zmluva 2013-09-06 50 Eur
lesné pozemky Kúpna zmluva 2013-09-06 50 Eur
byt, zastav. plocha a nádvoria Zmluva o prevode vlastníctva bytu 2019-06-12 21500 Eur 21500 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
úspory 2015 23000
vkladné knižky detí 2016-09-01 5100
stavebné sporenie dieťaťa 2015-12-28 3230
doplnkové dôchodkové sporenie 2013-01-18 2650
zbrane (lovecké, krátka) 2007 - 2019 5000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
dlh z kúpnej ceny bytu 2019-06-12
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Veľký Krtíš
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
orná pôda Kúpna zmluva 2013-09-06 50 Eur
trvalé trávnaté porasty Kúpna zmluva 2013-09-06 50 Eur
lesné pozemky Kúpna zmluva 2013-09-06 50Eur
lesné pozemky Kúpna zmluva 2013-09-06 50 Eur
orná pôda Kúpna zmluva 2013-09-06 50 Eur
lesné pozemky Kúpna zmluva 2013-09-06 50 Eur
byt, zastav. plocha a nádvoria Zmluva o prevode vlastníctva bytu 2019-06-12 21500 Eur 21500 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
bankové účty 2015 15355
vkladné knižky detí 2016-09-01 3560
stavebné sporenie dieťaťa 2015-12-28 3230
doplnkové dôchodkové sporenie 2013-01-18 2495
zbrane (lovecké, krátka) 2007 - 2019 5000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
dlh z kúpnej ceny bytu 2019-06-12
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Veľký Krtíš
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda Kúpna zmluva 2013-09-06
trvalé trávnaté porasty Kúpna zmluva 2013-09-06
lesné pozemky Kúpna zmluva 2013-09-06
lesné pozemky Kúpna zmluva 2013-09-06
orná pôda Kúpna zmluva 2013-09-06
lesné pozemky Kúpna zmluva 2013-09-06
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
bežný bankový účet 2015 2400
sporiaci bankový účet 2017 3400
vkladná knižka dieťaťa 2016-09-01 1380
stavebné sporenie 2014-04-09 4500
stavebné sporenie dieťaťa 2015-12-28 2800
doplnkové dôchodkové sporenie 2013-01-18 2342
zbrane (lovecké, krátka) 2007 - 2018 4500
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Veľký Krtíš
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda kúpna zmluva 2013-09-06
trvalé trávnaté porasty kúpna zmluva 2013-09-06
lesné pozemky kúpna zmluva 2013-09-06
lesné pozemky kúpna zmluva 2013-09-06
orná pôda kúpna zmluva 2013-09-06
lesné pozemky kúpna zmluva 2013-09-06
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (155)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/193/10/2023 2023-11-04 Pv 332/23/6610 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/186/10/2023 2023-10-20 Pv 179/23/6610 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/187/10/2023 2023-10-21 Pv 239/23/6610 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/184/10/2023 2023-10-19 Pv 377/22/6610 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/162/09/2023 2023-09-15 Pv 185/23/6610 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/159/08/2023 2023-09-27 Pv 74/22/6610 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/160/08/2023 2023-09-09 Pv 232/23/6610 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/158/08/2023 2023-10-12 Pv 34/21/6610 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/147/08/2023 2023-08-18 Pv 156/23/6610 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/141/08/2023 2023-08-12 Pv 321/22/6610 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/131/07/2023 2023-08-26 Pv 31/23/6610 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/115/06/2023 2023-06-28 Pv 56/23/6610 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/102/05/2023 2023-09-27 Pv 78/23/6610 § 364 – Výtržnictvo Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/93/05/2023 2023-05-30 Pv 351/20/6610 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/86/04/2023 2023-05-12 Pv 44/23/6610 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/76/04/2023 2023-04-21 Pv 463/22/6610 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/74/04/2023 2023-04-28 Pv 262/22/6610 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/51/02/2023 2023-03-09 Pv 289/22/6610 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/25/01/2023 2023-01-05 Pv 243/22/6610 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/200/11/2022 2022-11-19 Pv 171/22/6610 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/108/06/2022 2022-07-04 Pv 95/22/6610 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/81/04/2022 2022-04-26 Pv 68/20/6610 § 302 – Neoprávnené nakladanie s odpadmi Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/82/04/2022 2022-04-26 Pv 68/20/6610 § 302 – Neoprávnené nakladanie s odpadmi Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/37/02/2022 2022-02-16 Pv 342/21/6610 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/14/01/2022 2022-01-22 Pv 294/21/6610 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/267/10/2021 2021-10-29 Pv 58/20/6610 § 302 – Neoprávnené nakladanie s odpadmi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/253/10/2021 2021-10-19 Pv 294/20/6610 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/246/09/2021 2021-10-21 Pv 239/21/6610 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/217/08/2021 2021-08-12 Pv 284/17/6610 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/207/07/2021 2021-08-07 Pv 115/21/6610 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/203/07/2021 2021-10-13 Pv 120/21/6610 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/196/07/2021 2021-07-22 Pv 163/21/6610 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/163/06/2021 2021-06-17 Pv 90/21/6610 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/148/05/2021 2021-06-10 Pv 441/20/6610 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/133/04/2021 2021-05-05 Pv 287/20/6610 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/123/04/2021 2021-04-23 Pv 490/16/6610 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/109/03/2021 2021-04-07 Pv 45/21/6610 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/98/03/2021 2021-03-23 Pv 414/20/6610 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/83/02/2021 2021-02-23 Pv 450/19/6610 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/80/02/2021 2021-02-24 Pv 25/21/6610 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/78/02/2021 2021-02-23 Pv 391/20/6610 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/285/12/2020 2020-12-17 Pv 379/20/6610 § 246 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/231/09/2020 2020-10-06 Pv 206/20/6610 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/130/06/2020 2020-06-12 Pv 479/19/6610 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/129/06/2020 2020-06-17 Pv 285/19/6610 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/125/05/2020 2020-06-05 Pv 343/19/6610 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/117/05/2020 2020-06-20 Pv 123/20/6610 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/114/05/2020 2020-06-04 Pv 306/19/6610 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/109/05/2020 2020-05-29 Pv 53/20/6610 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/81/04/2020 2020-04-25 Pv 425/19/6610 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/50/02/2020 2020-02-26 Pv 501/19/6610 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/45/01/2020 2020-02-15 Pv 342/19/6610 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/44/01/2020 2020-02-08 Pv 183/17/6610 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/34/01/2020 2020-01-30 Pv 471/19/6610 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/33/01/2020 2020-01-31 Pv 7/20/6610 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/248/11/2019 2020-02-06 Pv 23/18/6610 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/227/10/2019 2019-11-12 Pv 232/19/6610 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/223/10/2019 2019-11-13 Pv 275/14/6610 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/221/10/2019 2019-11-13 Pv 325/17/6610 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/177/08/2019 2019-09-25 Pv 358/18/6610 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/174/08/2019 2019-09-17 Pv 304/17/6610 § 201 – Sexuálne zneužívanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/173/08/2019 2019-09-10 Pv 311/19/6610 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/149/07/2019 2019-07-25 Pv 215/19/6610 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/80/03/2019 2019-04-09 Pv 339/18/6610 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/75/01/2019 2019-02-02 Pv 219/18/6610 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/133/11/2018 2019-02-12 Pv 247/18/6610 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/127/10/2018 2019-02-16 Pv 521/17/6610 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/111/07/2018 2018-08-06 Pv 444/17/6610 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/109/07/2018 2018-07-26 Pv 203/18/6610 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/108/07/2018 2018-08-08 Pv 137/18/6610 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/220/12/2023 2023-12-30 Pv 291/23/6610 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/23/01/2024 2024-02-10 Pv 286/22/6610 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/31/02/2024 2024-02-22 Pv 232/22/6610 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/33/02/2024 2024-02-28 Pv 400/23/6610 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/40/02/2024 2024-03-09 Pv 356/23/6610 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/36/02/2024 2024-03-06 Pv 288/22/6610 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/35/02/2024 2024-03-28 Pv 342/23/6610 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/85/05/2024 (pdf, 92 KB) 2024-05-18 Pv 337/22/6610 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/40/02/2024 (pdf, 91 KB) 2024-03-09 Pv 356/23/6610 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/36/02/2024 (pdf, 88 KB) 2024-03-06 Pv 288/22/6610 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/35/02/2024 (pdf, 94 KB) 2024-03-28 Pv 342/23/6610 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/31/02/2024 (pdf, 91 KB) 2024-02-22 Pv 232/22/6610 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/33/02/2024 (pdf, 90 KB) 2024-02-28 Pv 400/23/6610 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/23/01/2024 (pdf, 88 KB) 2024-02-10 Pv 286/22/6610 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/220/12/2023 (pdf, 91 KB) 2023-12-30 Pv 291/23/6610 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/193/10/2023 (pdf, 185 KB) 2023-11-04 Pv 332/23/6610 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/186/10/2023 (pdf, 111 KB) 2023-10-20 Pv 179/23/6610 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/187/10/2023 (pdf, 111 KB) 2023-10-21 Pv 239/23/6610 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/184/10/2023 (pdf, 92 KB) 2023-10-19 Pv 377/22/6610 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/162/09/2023 (pdf, 91 KB) 2023-09-15 Pv 185/23/6610 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/159/08/2023 (pdf, 90 KB) 2023-09-27 Pv 74/22/6610 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/160/08/2023 (pdf, 92 KB) 2023-09-09 Pv 232/23/6610 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/158/08/2023 (pdf, 92 KB) 2023-10-12 Pv 34/21/6610 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/147/08/2023 (pdf, 124 KB) 2023-08-18 Pv 156/23/6610 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/141/08/2023 (pdf, 153 KB) 2023-08-12 Pv 321/22/6610 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/131/07/2023 (pdf, 125 KB) 2023-08-26 Pv 31/23/6610 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/115/06/2023 (pdf, 91 KB) 2023-06-28 Pv 56/23/6610 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/102/05/2023 (pdf, 96 KB) 2023-09-27 Pv 78/23/6610 § 364 – Výtržnictvo Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/93/05/2023 (pdf, 103 KB) 2023-05-30 Pv 351/20/6610 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/86/04/2023 (pdf, 93 KB) 2023-05-12 Pv 44/23/6610 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/76/04/2023 (pdf, 90 KB) 2023-04-21 Pv 463/22/6610 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/74/04/2023 (pdf, 90 KB) 2023-04-28 Pv 262/22/6610 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/51/02/2023 (pdf, 92 KB) 2023-03-09 Pv 289/22/6610 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/25/01/2023 (pdf, 110 KB) 2023-01-05 Pv 243/22/6610 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/200/11/2022 (pdf, 99 KB) 2022-11-19 Pv 171/22/6610 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/108/06/2022 (pdf, 91 KB) 2022-07-04 Pv 95/22/6610 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/81/04/2022 (pdf, 131 KB) 2022-04-26 Pv 68/20/6610 § 302 – Neoprávnené nakladanie s odpadmi Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/82/04/2022 (pdf, 131 KB) 2022-04-26 Pv 68/20/6610 § 302 – Neoprávnené nakladanie s odpadmi Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/37/02/2022 (pdf, 90 KB) 2022-02-16 Pv 342/21/6610 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/14/01/2022 (pdf, 121 KB) 2022-01-22 Pv 294/21/6610 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/267/10/2021 (pdf, 90 KB) 2021-10-29 Pv 58/20/6610 § 302 – Neoprávnené nakladanie s odpadmi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/253/10/2021 (pdf, 91 KB) 2021-10-19 Pv 294/20/6610 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/246/09/2021 (pdf, 131 KB) 2021-10-21 Pv 239/21/6610 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/217/08/2021 (pdf, 91 KB) 2021-08-12 Pv 284/17/6610 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/207/07/2021 (pdf, 109 KB) 2021-08-07 Pv 115/21/6610 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/203/07/2021 (pdf, 94 KB) 2021-10-13 Pv 120/21/6610 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/196/07/2021 (pdf, 126 KB) 2021-07-22 Pv 163/21/6610 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/163/06/2021 (pdf, 109 KB) 2021-06-17 Pv 90/21/6610 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/148/05/2021 (pdf, 91 KB) 2021-06-10 Pv 441/20/6610 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/133/04/2021 (pdf, 92 KB) 2021-05-05 Pv 287/20/6610 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/123/04/2021 (pdf, 94 KB) 2021-04-23 Pv 490/16/6610 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/109/03/2021 (pdf, 134 KB) 2021-04-07 Pv 45/21/6610 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/98/03/2021 (pdf, 90 KB) 2021-03-23 Pv 414/20/6610 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/83/02/2021 (pdf, 86 KB) 2021-02-23 Pv 450/19/6610 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/80/02/2021 (pdf, 90 KB) 2021-02-24 Pv 25/21/6610 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/78/02/2021 (pdf, 95 KB) 2021-02-23 Pv 391/20/6610 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/285/12/2020 (pdf, 109 KB) 2020-12-17 Pv 379/20/6610 § 246 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/231/09/2020 (pdf, 95 KB) 2020-10-06 Pv 206/20/6610 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/130/06/2020 (pdf, 120 KB) 2020-06-12 Pv 479/19/6610 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/129/06/2020 (pdf, 130 KB) 2020-06-17 Pv 285/19/6610 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/125/05/2020 (pdf, 91 KB) 2020-06-05 Pv 343/19/6610 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/117/05/2020 (pdf, 116 KB) 2020-06-20 Pv 123/20/6610 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/114/05/2020 (pdf, 119 KB) 2020-06-04 Pv 306/19/6610 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/109/05/2020 (pdf, 91 KB) 2020-05-29 Pv 53/20/6610 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/81/04/2020 (pdf, 94 KB) 2020-04-25 Pv 425/19/6610 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/50/02/2020 (pdf, 107 KB) 2020-02-26 Pv 501/19/6610 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/45/01/2020 (pdf, 91 KB) 2020-02-15 Pv 342/19/6610 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/44/01/2020 (pdf, 100 KB) 2020-02-08 Pv 183/17/6610 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/34/01/2020 (pdf, 92 KB) 2020-01-30 Pv 471/19/6610 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/33/01/2020 (pdf, 91 KB) 2020-01-31 Pv 7/20/6610 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/248/11/2019 (pdf, 91 KB) 2020-02-06 Pv 23/18/6610 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/227/10/2019 (pdf, 111 KB) 2019-11-12 Pv 232/19/6610 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/223/10/2019 (pdf, 96 KB) 2019-11-13 Pv 275/14/6610 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/221/10/2019 (pdf, 95 KB) 2019-11-13 Pv 325/17/6610 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/177/08/2019 (pdf, 98 KB) 2019-09-25 Pv 358/18/6610 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/174/08/2019 (pdf, 104 KB) 2019-09-17 Pv 304/17/6610 § 201 – Sexuálne zneužívanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/173/08/2019 (pdf, 114 KB) 2019-09-10 Pv 311/19/6610 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/149/07/2019 (pdf, 98 KB) 2019-07-25 Pv 215/19/6610 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/80/03/2019 (pdf, 90 KB) 2019-04-09 Pv 339/18/6610 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/75/01/2019 (pdf, 92 KB) 2019-02-02 Pv 219/18/6610 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/133/11/2018 (pdf, 92 KB) 2019-02-12 Pv 247/18/6610 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/127/10/2018 (pdf, 93 KB) 2019-02-16 Pv 521/17/6610 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/111/07/2018 (pdf, 103 KB) 2018-08-06 Pv 444/17/6610 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/109/07/2018 (pdf, 120 KB) 2018-07-26 Pv 203/18/6610 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/108/07/2018 (pdf, 92 KB) 2018-08-08 Pv 137/18/6610 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.