JUDr. Marcel Hudák

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Poprad.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Poprad
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt Kúpna zmluva 2013-11-27 58 000,- 58 000,-
lesné pozemky Dedičstvo 2016-06-20
lesné pozemky Dedičstvo 2016-06-20
zastavané plochy a nádvoria Dedičstvo 2016-06-20
lesné pozemky Dedičstvo 2016-06-20
lesné pozemky Dedičstvo 2016-06-20
lesné pozemky Dedičstvo 2016-06-20
trvalé trávnaté porasty Dedičstvo 2016-06-20
trvalé trávnaté porasty Dedičstvo 2016-06-20
zastavané plochy a nádvoria Dedičstvo 2021-06-11
lesné pozemky Dedičstvo 2021-06-11
lesné pozemky Dedičstvo 2021-06-11
trvalé trávnaté porasty Dedičstvo 2021-06-11
trvalé trávnaté porasty Dedičstvo 2021-06-11
lesné pozemky Dedičstvo 0202-06-11
lesné pozemky Dedičstvo 2021-06-11
lesné pozemky Dedičstvo 2021-06-11
rodinný dom Kúpna zmluva 2022-04-29 259 000,- 259 000,- €
zastavaná plocha a nádvorie Kúpna zmluva 2022-04-29
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobný automobil Opel Astra ST 1.6 EcoTec Sport r.v. 2011 kúpna zmluva 2017-07-17 7 490,- € 7 490,- €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
finančné prostriedky úspory a fin. prostriedky z úveru 2022-12-31 cca 6 000,- € cca 6 000,- €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2022-03-15
spotrebiteľský medziúver 2022-06-21
bezúčelový úver 2023-05-11
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Poprad
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt Kúpna zmluva 2013-11-27 58 000,- 58 000,-
lesné pozemky Dedičstvo 2016-06-20
lesné pozemky Dedičstvo 2016-06-20
zastavané plochy a nádvoria Dedičstvo 2016-06-20
lesné pozemky Dedičstvo 2016-06-20
lesné pozemky Dedičstvo 2016-06-20
lesné pozemky Dedičstvo 2016-06-20
trvalé trávnaté porasty Dedičstvo 2016-06-20
trvalé trávnaté porasty Dedičstvo 2016-06-20
zastavané plochy a nádvoria Dedičstvo 2021-06-11
lesné pozemky Dedičstvo 2021-06-11
lesné pozemky Dedičstvo 2021-06-11
trvalé trávnaté porasty Dedičstvo 2021-06-11
trvalé trávnaté porasty Dedičstvo 2021-06-11
lesné pozemky Dedičstvo 0202-06-11
lesné pozemky Dedičstvo 2021-06-11
lesné pozemky Dedičstvo 2021-06-11
rodinný dom Kúpna zmluva 2022-04-29 259 000,- 259 000,- €
zastavaná plocha a nádvorie Kúpna zmluva 2022-04-29
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobný automobil Opel Astra ST 1.6 EcoTec Sport r.v. 2011 kúpna zmluva 2017-07-17 7 490,- € 7 490,- €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
finančné prostriedky úspory a fin. prostriedky z úveru 2022-12-31 cca 30 000,- € cca 30 000,- €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2022-03-15
spotrebiteľský medziúver 2022-06-21
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Poprad
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt Kúpna zmluva 2013-11-27
orná pôda Dedičstvo 2016-06-20
lesné pozemky Dedičstvo 2016-06-20
lesné pozemky Dedičstvo 2016-06-20
zastavané plochy a nádvoria Dedičstvo 2016-06-20
zastavané plochy a nádvoria Dedičstvo 2016-06-20
lesné pozemky Dedičstvo 2016-06-20
lesné pozemky Dedičstvo 2016-06-20
lesné pozemky Dedičstvo 2016-06-20
trvalé trávnaté porasty Dedičstvo 2016-06-20
trvalé trávnaté porasty Dedičstvo 2016-06-20
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobný automobil Opel Astra ST 1.6 EcoTec Sport r.v. 2011 kúpna zmluva 2017-07-17 7 490,- € 7 490,- €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
finančné prostriedky úspory z platu 2021-12-31 cca 25 000,- € cca 25 000,- €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2017-05-25
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Poprad
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt Kúpna zmluva 2013-11-27 54 000,- €
orná pôda Dedičstvo 2016-06-20 729,30 € spolu za NHV v k.ú. Trhovište
lesné pozemky Dedičstvo 2016-06-20
lesné pozemky Dedičstvo 2016-06-20
zastavané plochy a nádvoria Dedičstvo 2016-06-20
zastavané plochy a nádvoria Dedičstvo 2016-06-20
lesné pozemky Dedičstvo 2016-06-20 3 923,05 spolu za NHV v k.ú. Moravany
lesné pozemky Dedičstvo 2016-06-20
lesné pozemky Dedičstvo 2016-06-20
trvalé trávnaté porasty Dedičstvo 2016-06-20
trvalé trávnaté porasty Dedičstvo 2016-06-20
rodinný dom Kúpna zmluva 2019-07-03 5 000,- € 5 000,- € spolu za NHV na LV č. 687 v k.ú. Trhovište
zastavaná plocha a nádvorie Kúpna zmluva 2019-07-03
orná pôda Kúpna zmluva 2019-07-03
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobný automobil Opel Astra ST 1.6 EcoTec Sport r.v. 2011 kúpna zmluva 2017-07-17 7 490,- € 7 490,- €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
finančné prostriedky úspory z platu 2020-12-31 cca 20 000,- cca 20 000,-
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2017-05-25
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Poprad
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt Kúpna zmluva 2013-11-27 54 000,- €
orná pôda Dedičstvo 2016-06-20 729,30 € spolu za NHV v k.ú. Trhovište
lesné pozemky Dedičstvo 2016-06-20
lesné pozemky Dedičstvo 2016-06-20
zastavané plochy a nádvoria Dedičstvo 2016-06-20
zastavané plochy a nádvoria Dedičstvo 2016-06-20
lesné pozemky Dedičstvo 2016-06-20 3 923,05 spolu za NHV v k.ú. Moravany
lesné pozemky Dedičstvo 2016-06-20
lesné pozemky Dedičstvo 2016-06-20
trvalé trávnaté porasty Dedičstvo 2016-06-20
trvalé trávnaté porasty Dedičstvo 2016-06-20
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobný automobil Opel Astra ST 1.6 EcoTec Sport r.v. 2011 kúpna zmluva 2017-07-17 7 490,- € 7 490,- €
finančné prostriedky úspory z platu 2019-12-31 cca 12 000,- € cca 12 000,- €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2017-05-25
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Poprad
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt Kúpna zmluva 2013-11-27
orná pôda Dedičstvo 2016-06-20
lesné pozemky Dedičstvo 2016-06-20
lesné pozemky Dedičstvo 2016-06-20
zastavané plochy a nádvoria Dedičstvo 2016-06-20
zastavané plochy a nádvoria Dedičstvo 2016-06-20
lesné pozemky Dedičstvo 2016-06-20
lesné pozemky Dedičstvo 2016-06-20
lesné pozemky Dedičstvo 2016-06-20
trvalé trávnaté porasty Dedičstvo 2016-06-20
trvalé trávnaté porasty Dedičstvo 2016-06-20
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobný automobil Opel Astra ST 1.6 EcoTec Sport r.v. 2011 kúpna zmluva 2017-07-17 7 490,- € 7 490,- €
finančné prostriedky úspory z platu 2018-12-31 cca 8 000,- € cca 8 000,- €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2017-05-25
bezúčelový úver 2014-06-24
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Poprad
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt Kúpna zmluva 2013-11-27
orná pôda Dedičstvo 2016-06-20
lesné pozemky Dedičstvo 2016-06-20
lesné pozemky Dedičstvo 2016-06-20
zastavané plochy a nádvoria Dedičstvo 2016-06-20
zastavané plochy a nádvoria Dedičstvo 2016-06-20
lesné pozemky Dedičstvo 2016-06-20
lesné pozemky Dedičstvo 2016-06-20
lesné pozemky Dedičstvo 2016-06-20
trvalé trávnaté porasty Dedičstvo 2016-06-20
trvalé trávnaté porasty Dedičstvo 2016-06-20
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobný automobil Opel Astra ST 1.6 EcoTec Sport r.v. 2011 kúpna zmluva 2017-07-17 7 490,- € 7 490,- €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2017-05-25
bezúčelový úver 2014-06-24
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Poprad
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt Kúpna zmluva 2013-11-27
orná pôda Dedičstvo 2016-06-20
lesné pozemky Dedičstvo 2016-06-20
lesné pozemky Dedičstvo 2016-06-20
zastavané plochy a nádvoria Dedičstvo 2016-06-20
zastavané plochy a nádvoria Dedičstvo 2016-06-20
lesné pozemky Dedičstvo 2016-06-20
lesné pozemky Dedičstvo 2016-06-20
lesné pozemky Dedičstvo 2016-06-20
trvalé trávnaté porasty Dedičstvo 2016-06-20
trvalé trávnaté porasty Dedičstvo 2016-06-20
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2013-09-27
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Poprad
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt Kúpna zmluva 2013-11-27
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2013-09-27
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Poprad
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt Kúpna zmluva 2013-11-27
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Poprad
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt Kúpna zmluva V 3096/2009 2009-11-13
byt Kúpna zmluva 2013-11-27
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Poprad
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt Kúpna zmluva V 3096/2009 2009-11-13
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (12)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/101/12/2014 (rtf, 53 KB) 2014-10-07 2 Pv 329/14/7706 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/51/07/2014 (rtf, 49 KB) 2014-07-11 2 Pv 566/13/7706 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/30/04/2014 (rtf, 81 KB) 2014-04-23 2 Pv 473/13/7706 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/11/06/2014 (rtf, 55 KB) 2014-06-24 2 Pv 733/13/7706 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/179/12/2013 (rtf, 60 KB) 2013-12-10 2 Pv 360/11/7706 § 183 – Obmedzovanie osobnej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/50/06/2014 (rtf, 48 KB) 2013-11-18 2 Pv 603/13/7706 § 345 – Krivé obvinenie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/153/12/2013 (rtf, 55 KB) 2013-10-28 2 Pv 224/13/7706 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/154/12/2013 (rtf, 53 KB) 2013-10-28 2 Pv 301/13/7706 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/131/09/2013 (rtf, 55 KB) 2013-08-20 1 Pv 842/12/7706 § 359 – Násilie proti skupine obyvatei’ov Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/133/09/2013 (rtf, 51 KB) 2013-08-19 2 Pv 169/13/7706 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/194/12/2013 (rtf, 56 KB) 2013-08-01 2 Pv 235/13/7706 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/107/11/2013 (rtf, 61 KB) 2013-08-07 2 Pv 206/13/7706 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.