JUDr. Jana Hudecová

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Trenčín.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpna zmluva 2011 82000 eur
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2011 v cene bytu
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2011 v cene bytu
rodinný dom osvedčenie o dedičstve 2006 cca 10000 eur
zastavané plochy a nádvoria osvedčenie o dedičstve 2006 cca 2000 eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorobé vozidlo kupna zmluva 2022-01-15 32000 28000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
bežný účet v ČSOB zmluva o beznom úcte 2022-12-31 8200 8200
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny uver 2014-03-10
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpna zmluva 2011 82000 eur
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2011 v cene bytu
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2011 v cene bytu
rodinný dom osvedčenie o dedičstve 2006 cca 10000 eur
zastavané plochy a nádvoria osvedčenie o dedičstve 2006 cca 2000 eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorobé vozidlo kupna zmluva 2018-04-20 3000 15000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
bežný účet v ČSOB zmluva o beznom úcte 2021-12-31 19000 19000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny uver 2014-03-10
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpna zmluva 2011 82000 eur
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2011 v cene bytu
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2011 v cene bytu
rodinný dom osvedčenie o dedičstve 2006 cca 10000 eur
zastavané plochy a nádvoria osvedčenie o dedičstve 2006 cca 2000 eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorobé vozidlo kupna zmluva 2018-04-20 3000 10000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny uver 2017-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpna zmluva 2011 82000 eur
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2011 v cene bytu
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2011 v cene bytu
rodinný dom osvedčenie o dedičstve 2006 cca 10000 eur
zastavané plochy a nádvoria osvedčenie o dedičstve 2006 cca 2000 eur
apartman kúpna zmluva - kúpna cena neuhradená v stanovenom čase, odstúpenie od zmluvy 2019 90000 eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorobé vozidlo kupna zmluva 2018-04-20 3000 15000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny uver 2017-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2011
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2011
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2011
rodinný dom osvedčenie o dedičstve 2006
zastavané plochy a nádvoria osvedčenie o dedičstve 2006
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorobé vozidlo kupna zmluva 2018-04-20 3000 15000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
uspory na účte zo zamestnania 2018-12-31 9491,53 9491,53
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny uver 2017-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2011
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2011
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2011
rodinný dom osvedčenie o dedičstve 2006
zastavané plochy a nádvoria osvedčenie o dedičstve 2006
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2011 10000 7000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny uver 2017-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2011
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2011
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2011
rodinný dom osvedčenie o dedičstve 2006
zastavané plochy a nádvoria osvedčenie o dedičstve 2006
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2011 10000 7000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny uver 2016-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2011
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2011
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2011
rodinný dom osvedčenie o dedičstve 2006
zastavané plochy a nádvoria osvedčenie o dedičstve 2006
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2011
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
uver 2011
uver 2013
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2011
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2011
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2011
rodinný dom osvedčenie o dedičstve 2006
zastavané plochy a nádvoria osvedčenie o dedičstve 2006
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2011
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Pozemok Osvedčenie o dedičstve 5D 308/2006 2006-05-29
Pozemok Osvedčenie o dedičstve 5D 308/2006 2006-05-29
Stavba - rodinný dom Osvedčenie o dedičstve 5D 308/2006 2006-05-29
Pozemok kúpna zmluva 2011-06-14
Pozemok kúpna zmluva 2011-06-14
Byt darovacia zmluva 2012-02-20
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2011-10-21
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Pozemok Osvedčenie o dedičstve 5D 308/2006 2006-05-29
Pozemok Osvedčenie o dedičstve 5D 308/2006 2006-05-29
Stavba - rodinný dom Osvedčenie o dedičstve 5D 308/2006 2006-05-29
Pozemok kúpna zmluva 2011-06-14
Pozemok kúpna zmluva 2011-06-14
Byt darovacia zmluva 2012-02-20
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2011-10-21
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Pozemok Osvedčenie o dedičstve 5D 308/2006 2006-05-29
Pozemok Osvedčenie o dedičstve 5D 308/2006 2006-05-29
Stavba - rodinný dom Osvedčenie o dedičstve 5D 308/2006 2006-05-29
Pozemok kúpna zmluva 2011-06-14
Pozemok kúpna zmluva 2011-06-14
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2011-10-21
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.