JUDr. Dušan Hurta

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
chata vlastná stavba 2002-08-09 55.000
pozemok kúpna zmluva 1994-09-19 498 eur
pozemok kúpna zmluva 1998-03-12 279 eur
pozemok kúpna zmluva 2006-11-30 911 eur
dom kúpna zmluva 2002-05-02 36.280 eur
pozemok kúpna zmluva 2018-02-13 1577 eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze stavebné sporenie úspory z platu 2013-12-31 41.680 eur
peniaze úspory z platu 2014-12-31 29.811 eur
sporožírový účet úspory z platu 2014-12-31 10.627 eur
osobné motorové vozislo zn. Škoda Kodiaq kúpna zmluva 2020-10-14 29.800 eur
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
chata vlastná stavba 2002-08-09 55.000
pozemok kúpna zmluva 1994-09-19 498 eur
pozemok kúpna zmluva 1998-03-12 279 eur
pozemok kúpna zmluva 2006-11-30 911 eur
dom kúpna zmluva 2002-05-02 36.280 eur
pozemok kúpna zmluva 2018-02-13 1577 eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze stavebné sporenie úspory z platu 2013-12-31 37.000 eur
peniaze úspory z platu 2014-12-31 36.165 eur
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
chata vlastná stavba 2002-08-09
pozemok kúpna zmluva 1994-09-19
pozemok kúpna zmluva 1998-03-12
pozemok kúpna zmluva 2006-11-30
dom kúpna zmluva 2002-05-02
pozemok kúpna zmluva 2018-02-13
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze stavebné sporenie úspory z platu 2013-12-31 32.000,-€
peniaze úspory z platu 2014-12-31 32.500,-€
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
chata vlastná stavba 2002-08-09
pozemok kúpna zmluva 1994-09-19
pozemok kúpna zmluva 1998-03-12
pozemok kúpna zmluva 2006-11-30
dom kúpna zmluva 2002-05-02
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze stavebné sporenie úspory z platu 2013-12-31 28.000-€
peniaze úspory z platu 2014-12-31 23.000-€
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
chata vlastná stavba 2002-08-09
pozemok kúpna zmluva 1994-09-19
pozemok kúpna zmluva 1998-03-12
pozemok kúpna zmluva 2006-11-30
dom kúpna zmluva 2002-05-02
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze stavebné sporenie úspory z platu 2013-12-31 22.400-€
peniaze úspory z platu 2014-12-31 10.700-€
peniaze úspory z platu 2016-12-31 6.000-€
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
chata vlastná stavba 2002-08-09
pozemok kúpna zmluva 1994-09-19
pozemok kúpna zmluva 1998-03-12
pozemok kúpna zmluva 2006-11-30
dom kúpna zmluva 2002-05-02
garáž vlastná stavba 2000-02-21
byt kúpna zmluva 2002-05-23
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vozidlo ŠKODA Octavia 1.6 kúpa 2007-06-19
peniaze stavebné sporenie úspory z platu 2013-12-31
peniaze úspory z platu 2014-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
chata vlastná stavba 2002-08-09
pozemok kúpna zmluva 1994-09-19
pozemok kúpna zmluva 1998-03-12
pozemok kúpna zmluva 2006-11-30
dom kúpna zmluva 2002-05-02
garáž vlastná stavba 2000-02-21
byt kúpna zmluva 2002-05-23
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vozidlo ŠKODA Octavia 1.6 kúpa 2007-06-19
peniaze stavebné sporenie úspory z platu 2013-12-31
peniaze úspory z platu 2014-12-31
peniaze úspory z platu 2014-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
chata vlastná stavba 2002-08-09
pozemok kúpna zmluva 1994-09-19
pozemok kúpna zmluva 1998-03-12
pozemok kúpna zmluva 2006-11-30
dom kúpna zmluva 2002-05-02
garáž vlastná stavba 2000-02-21
byt kúpna zmluva 2002-05-23
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vozidlo ŠKODA Octavia 1.6 kúpa 2007-06-19
peniaze úspory z platu 2010-12-28
peniaze úspory z platu 2008-05-12
peniaze odchodné 2005-10-06
peniaze stavebné sporenie úspory z platu 2013-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
chata vlastná stavba 2002-08-09
pozemok kúpna zmluva 1994-09-19
pozemok kúpna zmluva 1998-03-12
pozemok kúpna zmluva 2006-11-30
dom kúpna zmluva 2002-05-02
garáž vlastná stavba 2000-02-21
byt kúpna zmluva 2002-05-23
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vozidlo ŠKODA Octavia 1.6 kúpa 2007-06-19
peniaze úspory z platu 2010-12-28
peniaze úspory z platu 2008-05-12
peniaze odchodné 2005-10-06
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
chata vlastná stavba 2002-08-09
pozemok kúpna zmluva 1994-09-19
pozemok kúpna zmluva 1998-03-12
pozemok kúpna zmluva 2006-11-30
dom kúpna zmluva 2002-05-02
garáž vlastná stavba 2000-02-21
byt kúpna zmluva 2002-05-23
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vozidlo ŠKODA Octavia 1.6 kúpa 2007-06-19
peniaze úspory z platu 2010-12-28
peniaze úspory z platu 2008-05-12
peniaze odchodné 2005-10-06
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (78)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/43/08/2016 2016-08-26 Pv 243/15/7713 § 237 – Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/33/07/2016 2016-07-12 Pv 61/15/7713 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/18/03/2016 2016-03-30 Pv 905/15/7713 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/138/11/2015 2015-11-20 Pv 1039/13/7713 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/72/06/2015 (rtf, 62 KB) 2015-07-22 Pv 701/14/7713 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/70/07/2015 (rtf, 46 KB) 2015-07-10 Pv 407/15/7713 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/48/05/2015 (rtf, 47 KB) 2015-05-06 Pv 925/13/7713 § 225 – Subvenčný podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/45/05/2015 (rtf, 50 KB) 2015-04-24 Pv 61/15/7713 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/40/05/2015 (rtf, 50 KB) 2015-04-13 Pv 68/15/7713 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/1/01/2015 (rtf, 47 KB) 2014-12-09 Pv 793/13/7713 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/136/11/2014 (rtf, 46 KB) 2014-10-28 Pv 402/13/7713 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/135/11/2014 (rtf, 46 KB) 2014-10-24 Pv 184/13/7713 § 225 – Subvenčný podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/138/10/2014 (rtf, 46 KB) 2014-09-13 Pv 391/13/7713 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/87/07/2014 (rtf, 56 KB) 2014-07-22 Pv 991/13/7713 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/79/07/2014 (rtf, 49 KB) 2014-07-03 Pv 237/14/7713 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/91/08/2014 (rtf, 56 KB) 2014-07-18 Pv 193/12/7713 § 214 – Nevyplatenie mzdy a odstupného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/37/03/2014 (rtf, 45 KB) 2014-02-18 Pv 914/12/7713 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/39/03/2014 (rtf, 46 KB) 2014-02-14 Pv 963/12/7713 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/19/02/2014 (rtf, 46 KB) 2014-02-11 Pv 575/12/7713 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/21/02/2014 (rtf, 46 KB) 2014-02-02 Pv 813/12/7713 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/13/02/2014 (rtf, 47 KB) 2014-01-27 Pv 317/12/7713 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/9/01/2014 (rtf, 45 KB) 2014-01-04 Pv 731/12/7713 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/99/10/2013 (rtf, 47 KB) 2013-09-13 Pv 457/12/7713 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/101/10/2013 (rtf, 47 KB) 2013-09-13 Pv 323/12/7713 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/103/10/2013 (rtf, 48 KB) 2013-09-13 Pv 48/12/7713 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/60/08/2013 (rtf, 48 KB) 2013-07-09 Pv 258/12/7713 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/57/07/2013 (rtf, 48 KB) 2013-06-25 Pv 181/12/7713 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/37/07/2013 (rtf, 46 KB) 2013-06-25 Pv 3/12/7713 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/39/07/2013 (rtf, 47 KB) 2013-06-18 Pv 94/12/7713 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/54/07/2013 (rtf, 47 KB) 2013-06-18 Pv 106/12/7713 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/129/12/2012 (rtf, 52 KB) 2012-11-17 Pv 1012/11/7713 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/94/09/2012 (rtf, 54 KB) 2012-08-07 Pv 48/12/7713 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/84/09/2012 (rtf, 52 KB) 2012-07-25 Pv 887/09/7713 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/71/07/2012 (rtf, 49 KB) 2012-07-11 Pv 323/12/7713 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/68/07/2012 (rtf, 207 KB) 2012-06-22 Pv 174/11/7713 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/74/06/2012 (rtf, 212 KB) 2012-06-05 Pv 258/12/7713 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/70/06/2012 (rtf, 211 KB) 2012-05-18 Pv 186/12/7713 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/54/05/2012 (rtf, 210 KB) 2012-05-11 Pv 1083/11/7713 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/57/05/2012 (rtf, 211 KB) 2012-05-04 Pv 181/12/7713 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/52/05/2012 (rtf, 212 KB) 2012-05-04 Pv 106/12/7713 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/47/05/2012 (rtf, 210 KB) 2012-05-04 Pv 3/12/7713 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/60/05/2012 (rtf, 211 KB) 2012-05-04 Pv 94/12/7713 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/6/03/2012 (rtf, 212 KB) 2012-02-21 Pv 1158/11/7713 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/4/04/2012 (rtf, 211 KB) 2012-03-20 Pv 1062/11/7713 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/36/02/2020 2020-02-14 Pv 714/18/7713 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/307/09/2019 2019-09-28 Pv 344/18/7713 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/256/06/2019 2019-06-07 Pv 63/19/7713 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/185/04/2019 2019-04-19 Pv 179/15/7713 § 225 – Subvenčný podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/148/03/2019 2019-04-06 Pv 680/18/7713 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/19/01/2019 2019-01-18 Pv 667/16/7713 § 352 – Falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/248/09/2018 2018-09-18 Pv 290/17/7713 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/141/05/2018 2018-05-19 Pv 114/17/7713 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/48/01/2018 2018-03-16 Pv 665/16/7713 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/47/01/2018 2018-02-06 Pv 753/16/7713 § 223 – Poist’ovací podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/26/01/2018 2018-02-16 Pv 402/16/7713 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/19/01/2018 2018-01-19 Pv 720/16/7713 § 225 – Subvenčný podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/180/11/2017 2017-11-21 Pv 557/16/7713 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/153/09/2017 2017-09-22 Pv 1091/14/7713 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/40/03/2017 2017-04-05 Pv 277/15/7713 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/36/02/2020 (pdf, 91 KB) 2020-02-14 Pv 714/18/7713 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/307/09/2019 (pdf, 102 KB) 2019-09-28 Pv 344/18/7713 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/256/06/2019 (pdf, 121 KB) 2019-06-07 Pv 63/19/7713 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/185/04/2019 (pdf, 89 KB) 2019-04-19 Pv 179/15/7713 § 225 – Subvenčný podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/148/03/2019 (pdf, 105 KB) 2019-04-06 Pv 680/18/7713 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/19/01/2019 (pdf, 91 KB) 2019-01-18 Pv 667/16/7713 § 352 – Falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/248/09/2018 (pdf, 91 KB) 2018-09-18 Pv 290/17/7713 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/141/05/2018 (pdf, 88 KB) 2018-05-19 Pv 114/17/7713 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/48/01/2018 (pdf, 101 KB) 2018-03-16 Pv 665/16/7713 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/47/01/2018 (pdf, 91 KB) 2018-02-06 Pv 753/16/7713 § 223 – Poist’ovací podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/26/01/2018 (pdf, 91 KB) 2018-02-16 Pv 402/16/7713 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/19/01/2018 (pdf, 90 KB) 2018-01-19 Pv 720/16/7713 § 225 – Subvenčný podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/180/11/2017 (pdf, 89 KB) 2017-11-21 Pv 557/16/7713 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/153/09/2017 (pdf, 93 KB) 2017-09-22 Pv 1091/14/7713 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/40/03/2017 (pdf, 91 KB) 2017-04-05 Pv 277/15/7713 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/43/08/2016 (pdf, 121 KB) 2016-08-26 Pv 243/15/7713 § 237 – Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/33/07/2016 (pdf, 89 KB) 2016-07-12 Pv 61/15/7713 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/18/03/2016 (pdf, 114 KB) 2016-03-30 Pv 905/15/7713 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/138/11/2015 (pdf, 88 KB) 2015-11-20 Pv 1039/13/7713 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.