JUDr. Peter Jurko

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Košice II.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Michalovce.

We register the prosecutor as námestník okresného prokurátora at the prosecutors' office Okresná prokuratúra Košice II.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice II
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
nebytový priestor skladový priestor č.149 zmluva o prevode vlastníctva bytu a nebytového priestoru 2015-08-12 1000 1000
byt zmluva o prevode vlastníctva bytu a nebytového priestoru 2015-08-12 179 000 179 000
nebytový priestor garáž zmluva o prevode vlastníctva bytu a nebytového priestoru 2015-08-12 10 000 10 000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
OMV zn. Mitsubishi kúpna zmluva 2022-02-09 45.000 Eur 45.000 Eur
peniaze úspory 2023-12-31 75.850 Eur 75.850 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2015-07-14
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice II
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
nebytový priestor skladový priestor č.149 zmluva o prevode vlastníctva bytu a nebytového priestoru 2015-08-12 1000 1000
byt zmluva o prevode vlastníctva bytu a nebytového priestoru 2015-08-12 179 000 179 000
nebytový priestor garáž zmluva o prevode vlastníctva bytu a nebytového priestoru 2015-08-12 10 000 10 000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
OMV zn. Mitsubishi kúpna zmluva 2022-02-09 45.000 Eur 45.000 Eur
úspory 2022-12-31 62.621 Eur 62.621 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2015-07-14
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice II
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
nebytový priestor skladový priestor č.149 zmluva o prevode vlastníctva bytu a nebytového priestoru 2015-08-12 1000 1000
byt zmluva o prevode vlastníctva bytu a nebytového priestoru 2015-08-12 179 000 179 000
nebytový priestor garáž zmluva o prevode vlastníctva bytu a nebytového priestoru 2015-08-12 10 000 10 000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo zn. Mitsubishi ASX kúpna zmluva 2014-01-01 26 000 35 000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
úspory úspory 2021-12-31 77 801,10 Eur 77 801,10 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
osobné motorové vozidlo zn. Mitsubishi ASX 2014-01-01 35 000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2015-07-14
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice II
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
nebytový priestor skladový priestor č.149 zmluva o prevode vlastníctva bytu a nebytového priestoru 2015-08-12
byt zmluva o prevode vlastníctva bytu a nebytového priestoru 2015-08-12 179 000
nebytový priestor garáž zmluva o prevode vlastníctva bytu a nebytového priestoru 2015-08-12 11 000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo zn. Mitsubishi ASX kúpna zmluva 2014-01-01 26 000 35 000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
------------------------------ ---------------------------------- -------------------------- -------------- ------------
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
osobné motorové vozidlo zn. Mitsubishi ASX 2014-01-01 35 000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2015-07-14
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice II
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
nebytový priestor skladový priestor č.149 zmluva o prevode vlastníctva bytu a nebytového priestoru 2015-08-12
byt zmluva o prevode vlastníctva bytu a nebytového priestoru 2015-08-12 179 000
nebytový priestor garáž zmluva o prevode vlastníctva bytu a nebytového priestoru 2015-08-12 11 000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo zn. Mitsubishi ASX kúpna zmluva 2014-01-01 26 000 35 000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
------------------------------ ---------------------------------- -------------------------- -------------- ------------
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
osobné motorové vozidlo zn. Mitsubishi ASX 2014-01-01 35 000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2015-07-14
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice II
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
nebytový priestor skladový priestor č.149 zmluva o prevode vlastníctva bytu a nebytového priestoru 2015-08-12
byt zmluva o prevode vlastníctva bytu a nebytového priestoru 2015-08-12
nebytový priestor garáž zmluva o prevode vlastníctva bytu a nebytového priestoru 2015-08-12
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo zn. Mitsubishi ASX kúpna zmluva 2014-01-01 26 000€ 35 000€
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
------------------------------ ---------------------------------- -------------------------- -------------- ------------
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
osobné motorové vozidlo zn. Mitsubishi ASX 2014-01-01 cca.35 000 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2015-07-14
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice II
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
nebytový priestor skladový priestor č.149 zmluva o prevode vlastníctva bytu a nebytového priestoru 2015-08-12
byt zmluva o prevode vlastníctva bytu a nebytového priestoru 2015-08-12
nebytový priestor garáž zmluva o prevode vlastníctva bytu a nebytového priestoru 2015-08-12
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo zn. Mitsubishi ASX kúpna zmluva 2014-01-01 26 000€ 35 000€
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
------------------------------ ---------------------------------- -------------------------- -------------- ------------
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
osobné motorové vozidlo zn. Mitsubishi ASX 2014-01-01 cca.35 000 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
spotrebný úver 2015-09-09
hypotekárny úver 2015-07-14
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice II
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
nebytový priestor skladový priestor č.149 zmluva o prevode vlastníctva bytu a nebytového priestoru 2015-08-12
byt zmluva o prevode vlastníctva bytu a nebytového priestoru 2015-08-12
nebytový priestor garáž zmluva o prevode vlastníctva bytu a nebytového priestoru 2015-08-12
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo zn. Mitsubishi ASX kúpna zmluva 2014-01-01 26 000€ 35 000€
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
------------------------------ ---------------------------------- -------------------------- -------------- ------------
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
osobné motorové vozidlo zn. Mitsubishi ASX 2014-01-01 cca.35 000 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
spotrebný úver 2015-09-09
hypotekárny úver 2015-07-14
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice II
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
nebytový priestor skladový priestor č.149 zmluva o prevode vlastníctva bytu a nebytového priestoru 2015-08-12
byt zmluva o prevode vlastníctva bytu a nebytového priestoru 2015-08-12
nebytový priestor garáž zmluva o prevode vlastníctva bytu a nebytového priestoru 2015-08-12
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo zn. Mitsubishi ASX kúpna zmluva 2014-01-01
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
------------------------------ ---------------------------------- --------------------------
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo zn. Mitsubishi ASX 2014-01-01
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
----------------------------------- ------------------------
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice II
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
--------------------- --------------- ---------------
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo zn. Mitsubishi ASX kúpna zmluva jauár 2014
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
------------------------- ------------------------- ------------------
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo zn. Mitsubishi ASX 2014-01-01
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice II
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
--------------------- --------------- ---------------
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo zn. AUDI A3 kúpna zmluva máj 2010
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
------------------------- ------------------------- ------------------
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo zn. AUDI A3 máj 2010
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Michalovce
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
--------------------- --------------- ---------------
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo zn. AUDI A3 kúpna zmluva máj 2010
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
------------------------- ------------------------- ------------------
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo zn. AUDI A3 máj 2010
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (76)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/443/12/2016 2016-12-23 4 Pv 615/14/8803 § 148 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/436/12/2016 2016-12-07 4 Pv 424/16/8803 § 221 – Podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/412/11/2016 2016-12-06 4 Pv 150/14/8803 § 259 – Skresl’ovanie údajov hospodárskej a obchodneh evidencie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/381/11/2016 2016-12-06 1 Pv 396/13/8803 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/336/11/2016 2016-11-25 4 Pv 187/13/8803 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/203/07/2016 2016-07-26 3 Pv 135/15/8803 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/148/04/2016 2016-04-29 1 Pv 608/12/8803 § 214 – Nevyplatenie mzdy a odstupného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/141/04/2016 2016-04-26 2 Pv 555/14/8803 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/75/01/2016 2016-02-08 4 Pv 507/14/8803 § 239 – Poškodzovanie veritei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/74/01/2016 2016-03-10 4 Pv 543/14/8803 § 240 – Zvýhodňovanie veritei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/51/01/2016 2016-01-07 1 Pv 11/14/8803 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/334/12/2015 2015-12-23 4 Pv 607/14/8803 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/337/11/2015 2015-12-18 4 Pv 539/12/8803 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/1646/11/2023 2023-12-01 4 Pv 58/21/8803 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/368/11/2015 2016-01-04 1 Pv 192/15/8803 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/367/10/2015 2015-11-13 2 Pv 597/14/8803 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/315/10/2015 2015-10-10 1 Pv 695/14/8803 § 240 – Zvýhodňovanie veritei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/318/10/2015 2015-10-20 4 Pv 203/13/8803 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/284/10/2015 2015-10-01 2 Pv 370/14/8803 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/285/09/2015 2015-12-01 2 Pv 518/14/8803 § 214 – Nevyplatenie mzdy a odstupného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/265/08/2015 (rtf, 44 KB) 2015-08-25 4 Pv 312/14/8803 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/222/07/2015 (rtf, 58 KB) 2015-07-20 1 Pv 65/15/8803 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/207/07/2015 (rtf, 49 KB) 2015-07-01 1 Pv 535/12/8803 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/198/08/2015 (rtf, 97 KB) 2015-07-16 2 Pv 12/15/8803 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/219/07/2015 (rtf, 49 KB) 2015-06-19 1 Pv 720/11/8803 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/174/06/2015 (rtf, 57 KB) 2015-05-26 3 Pv 309/11/8803 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/40/03/2015 (rtf, 49 KB) 2015-03-04 4 Pv 175/13/8803 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/39/02/2015 (rtf, 60 KB) 2015-01-29 2 Pv 675/14/8803 § 247 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/27/04/2015 (rtf, 50 KB) 2015-02-24 2 Pv 772/14/8803 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/15/01/2015 (rtf, 90 KB) 2015-01-15 1 Pv 564/14/8803 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/14/01/2015 (rtf, 46 KB) 2015-01-09 2 Pv 222/13/8803 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/532/12/2014 (rtf, 48 KB) 2014-12-12 2 Pv 425/14/8803 § 213 – Sprenevera Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/515/11/2014 (rtf, 45 KB) 2014-11-26 2 Pv 30/13/8803 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/473/10/2014 (rtf, 48 KB) 2014-10-23 3 Pv 294/12/8803 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/445/09/2014 (rtf, 46 KB) 2014-09-03 1 Pv 165/12/8803 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/376/07/2014 (rtf, 57 KB) 2014-07-11 3 Pv 818/07/8803 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/374/07/2014 (rtf, 44 KB) 2014-06-16 1 Pv 639/11/8803 § 259 – Skresl’ovanie údajov hospodárskej a obchodneh evidencie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/295/10/2014 (rtf, 69 KB) 2014-10-08 2 Pv 39/12/8803 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/456/03/2023 2023-05-10 2 Pv 24/19/8803 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/1411/10/2022 2022-11-25 1 Pv 364/21/8803 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/250/02/2022 2022-03-22 4 Pv 53/19/8803 § 259 – Skresl’ovanie údajov hospodárskej a obchodneh evidencie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/891/10/2020 2020-11-11 4 Pv 59/19/8803 § 148 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/616/07/2020 2020-07-20 2 Pv 591/19/8803 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/1251/09/2019 2019-10-11 1 Pv 351/19/8803 § 217 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/1040/10/2017 2017-11-07 3 Pv 175/15/8803 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/560/05/2017 2017-08-11 3 Pv 113/14/8803 § 232 – Podielnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/154/01/2024 2024-01-26 1 Pv 379/18/8803 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/154/01/2024 (pdf, 93 KB) 2024-01-26 1 Pv 379/18/8803 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/1646/11/2023 (pdf, 90 KB) 2023-12-01 4 Pv 58/21/8803 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/456/03/2023 (pdf, 108 KB) 2023-05-10 2 Pv 24/19/8803 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/1411/10/2022 (pdf, 93 KB) 2022-11-25 1 Pv 364/21/8803 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/250/02/2022 (pdf, 117 KB) 2022-03-22 4 Pv 53/19/8803 § 259 – Skresl’ovanie údajov hospodárskej a obchodneh evidencie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/891/10/2020 (pdf, 110 KB) 2020-11-11 4 Pv 59/19/8803 § 148 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/616/07/2020 (pdf, 112 KB) 2020-07-20 2 Pv 591/19/8803 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/1251/09/2019 (pdf, 105 KB) 2019-10-11 1 Pv 351/19/8803 § 217 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/1040/10/2017 (pdf, 90 KB) 2017-11-07 3 Pv 175/15/8803 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/560/05/2017 (pdf, 131 KB) 2017-08-11 3 Pv 113/14/8803 § 232 – Podielnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/443/12/2016 (pdf, 103 KB) 2016-12-23 4 Pv 615/14/8803 § 148 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/436/12/2016 (pdf, 108 KB) 2016-12-07 4 Pv 424/16/8803 § 221 – Podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/412/11/2016 (pdf, 87 KB) 2016-12-06 4 Pv 150/14/8803 § 259 – Skresl’ovanie údajov hospodárskej a obchodneh evidencie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/381/11/2016 (pdf, 87 KB) 2016-12-06 1 Pv 396/13/8803 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/336/11/2016 (pdf, 124 KB) 2016-11-25 4 Pv 187/13/8803 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/203/07/2016 (pdf, 88 KB) 2016-07-26 3 Pv 135/15/8803 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/148/04/2016 (pdf, 115 KB) 2016-04-29 1 Pv 608/12/8803 § 214 – Nevyplatenie mzdy a odstupného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/141/04/2016 (pdf, 153 KB) 2016-04-26 2 Pv 555/14/8803 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/75/01/2016 (pdf, 113 KB) 2016-02-08 4 Pv 507/14/8803 § 239 – Poškodzovanie veritei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/74/01/2016 (pdf, 134 KB) 2016-03-10 4 Pv 543/14/8803 § 240 – Zvýhodňovanie veritei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/51/01/2016 (pdf, 123 KB) 2016-01-07 1 Pv 11/14/8803 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/334/12/2015 (pdf, 122 KB) 2015-12-23 4 Pv 607/14/8803 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/337/11/2015 (pdf, 129 KB) 2015-12-18 4 Pv 539/12/8803 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/368/11/2015 (pdf, 120 KB) 2016-01-04 1 Pv 192/15/8803 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/367/10/2015 (pdf, 85 KB) 2015-11-13 2 Pv 597/14/8803 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/315/10/2015 (pdf, 100 KB) 2015-10-10 1 Pv 695/14/8803 § 240 – Zvýhodňovanie veritei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/318/10/2015 (pdf, 106 KB) 2015-10-20 4 Pv 203/13/8803 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/284/10/2015 (pdf, 110 KB) 2015-10-01 2 Pv 370/14/8803 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/285/09/2015 (pdf, 115 KB) 2015-12-01 2 Pv 518/14/8803 § 214 – Nevyplatenie mzdy a odstupného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.