JUDr. Martina Kellerová

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Brezno.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Úrad špeciálnej prokuratúry.
Prosecutors' Office: Úrad špeciálnej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Byt číslo 6, 1. poschodie, vchod 14 kúpna zmluva V1301/2015 2015-08-11 50.000 50.000
Byt číslo 5, 1. poschodie, vchod 14 kúpna zmluva číslo 530/2019 2019-03-12 53.000 53.000
Samostatne stojaca garáž kúpna zmluva číslo 574/2021 2020-10-25 10.000 10.000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Osobné motorové vozidlo Kia sportage leasingová zmluva 2016-03-11 25.560,53 25.560,53
Osobné motorové vozidlo Kia XCeed leasingová zmluva 2020-10-07 21.985,00 21.985,00
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Leasing motorového vozidla 2020-10-07
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Brezno
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt č. 46 dar 2012-07-12 127.000,-€
zast. plochy a nádvoria dar 2012-02-12
zast.plochy a nádvoria dar 2012-07-12
záhrady dar 2012-07-12
zast. plochy a nádvoria dar 2012-07-12
garáž č. 35 dar 2012-07-12 7.500,-€
zast. plocha a nádvorie dar 2012-07-12
zast. plocha a nádvorie dar 2012-07-12
záhrada dar 2012-07-12
zast. plocha a návorie dar 2012-07-12
a nádvorie kúpa 2020-07-24 1267,30 € 1267,30 €
zast. plocha a nádvorie kúpa 2020-07-24 269,35 € 269,35 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
OMV - Volgswagen Sharan, EVČ: BR 856CD kúpa 2017-01-01 25.000,-€
prostriedky na účte z príjmu,úspory 2021-12-31 14.613,07 €
prostriedky na účte úspory z príjmu 2021-12-31 5.011,04 €
prostriedky na účte dar od rodičov manžela 2021-03-22 120.000,-€
prostriedky v hotovosti dar od rodičov 2021-12-24 15.000,-€
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
podiel v investičnom fonde SPOROFOND MAXIMALIZOVANÝCH VÝNOSOV, správca Asset Management SLSP a.s. nákup - investičné sporenie v rámci osobného účtu 2021-03-22 cca 30.000,-€ 32.645,73 € trhová k 31.12.2021
podiel v investičnom fonde AM SLSP FOND ZODPOVEDNÉHO INVESTOVANIA nákup - investinčné sporenie v rámci osobného účtu 2021-03-22 cca 50.000,- € 50.144,69 € trhová k 31.12.2021
dlhopisy HBR 2026 II nákup - investičné sporenie v rámci osobného účtu 2021-03-22 cca 20.000,-€ 25.070,72 € trhová cena k 31.12.2021
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Brezno
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt č. 46 dar 2012-07-12 127.000,-€
zast. plochy a nádvoria dar 2012-02-12
zast.plochy a nádvoria dar 2012-07-12
záhrady dar 2012-07-12
zast. plochy a nádvoria dar 2012-07-12
garáž č. 35 dar 2012-07-12 7.500,-€
zast. plocha a nádvorie dar 2012-07-12
zast. plocha a nádvorie dar 2012-07-12
záhrada dar 2012-07-12
zast. plocha a návorie dar 2012-07-12
a nádvorie kúpa 2020-07-24 1267,30 € 1267,30 €
zast. plocha a nádvorie kúpa 2020-07-24 269,35 € 269,35 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
OMV - Volgswagen Sharan, EVČ: BR 856CD kúpa 2017-01-01 25.000,-€
prostriedky na účte z príjmu,úspory 2020-12-31 12.529,37 €
prostriedky na účte úspory z príjmu 2020-12-31 3.367,07 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Brezno
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
byt č. 46 dar 2012-07-12 127.000,-€
zast. plochy a nádvoria dar 2012-02-12
zast.plochy a nádvoria dar 2012-07-12
záhrady dar 2012-07-12
zast. plochy a nádvoria dar 2012-07-12
garáž č. 35 dar 2012-07-12 7.500,-€
zast. plochy a nádvoria dar 2012-07-12
zast. plochy a nádvoria dar 2012-07-12
záhrady dar 2012-07-12
zast. plochy a návoria dar 2012-07-12
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
OMV - Volgswagen Sharan, EVČ: BR 856CD kúpa 2017-01-01 25.000,-€
prostriedky na účte z príjmu,úspory 2019-12-31 5.295,-€
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Brezno
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt č. 46 dar 2012-07-12
zast. plochy a nádvoria dar 2012-02-12
zast.plochy a nádvoria dar 2012-07-12
záhrady dar 2012-07-12
zast. plochy a nádvoria dar 2012-07-12
garáž č. 35 dar 2012-07-12
zast. plochy a nádvoria dar 2012-07-12
zast. plochy a nádvoria dar 2012-07-12
záhrady dar 2012-07-12
zast. plochy a návoria dar 2012-07-12
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
OMV - Volgswagen Sharan, EVČ: BR 856CD kúpa 2017-01-01 25.000 Eur
peňažné prostriedky dar 2018-12-18 14.000 Eur
prostriedky na účte z príjmu,úspory 2018-12-31 16.211 Eur
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Brezno
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt č. 46 dar 2012-07-12
zast. plochy a nádvoria dar 2012-07-12
zast. plochy a nádvoria dar 2012-07-12
záhrady dar 2012-07-12
zast. plochy a nádvoria dar 2012-07-12
garáž č. 35 dar 2024-06-15
zast. plochy a nádvoria dar 2012-07-12
zast. plochy a nádvoria dar 2012-07-12
záhrady dar 2012-07-12
zast. plochy a nádvoria dar 2012-07-12
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Brezno
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt č. 46 dar 2012-07-12
zast. plochy a nádvoria dar 2012-07-12
zast. plochy a nádvoria dar 2012-07-12
záhrady dar 2012-07-12
zast. plochy a nádvoria dar 2012-07-12
garáž č. 35 dar 2024-06-15
zast. plochy a nádvoria dar 2012-07-12
zast. plochy a nádvoria dar 2012-07-12
záhrady dar 2012-07-12
zast. plochy a nádvoria dar 2012-07-12
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Osobné motorové vozidlo kúpa 2009-01-10
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Brezno
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Osobné motorové vozidlo kúpa 2009-01-10
peniaze úspory z platu 2011-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (94)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/51/11/2023 2023-12-08 2 Pv 301/21/6603 § 225 – Subvenčný podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/46/10/2023 2023-10-27 1 Pv 169/22/6603 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/45/10/2023 2023-10-31 1 Pv 132/22/6603 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/57/07/2015 2015-06-30 1 Pv 77/15/6603 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/52/06/2015 2015-06-16 1 Pv 98/14/6603 § 237 – Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/47/06/2015 2015-06-02 2 Pv 126/14/6603 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/46/06/2015 2015-05-29 1 Pv 116/14/6603 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/37/08/2023 2023-08-11 1 Pv 108/23/6603 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/36/07/2023 2023-08-04 1 Pv 283/21/6603 § 231 – Podielnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/15/03/2015 2015-03-10 1 Pv 617/13/6603 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/31/06/2023 2023-07-04 2 Pv 227/21/6603 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/132/01/2015 2015-01-09 2 Pv 143/14/6603 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/130/01/2015 2014-12-30 2 Pv 338/14/6603 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/123/12/2014 2014-12-13 2 Pv 321/14/6603 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/21/06/2023 2023-06-14 2 Pv 20/22/6603 § 225 – Subvenčný podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/105/10/2014 2014-10-21 2 Pv 159/14/6603 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/97/09/2014 2014-09-26 1 Pv 300/14/6603 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/91/09/2014 2014-09-03 1 Pv 62/14/6603 § 218 – Neoprávnený zasah do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/71/07/2014 2014-07-15 1 Pv 183/14/6603 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/17/04/2023 2023-05-03 2 Pv 12/23/6603 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/46/05/2014 2014-05-13 1 Pv 108/14/6603 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/37/04/2014 2014-04-23 2 Pv 91/14/6603 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/9/03/2023 2023-03-18 1 Pv 288/21/6603 § 225 – Subvenčný podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/51/10/2022 2022-10-21 1 Pv 131/22/6603 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/45/09/2022 2022-09-17 1 Pv 148/21/6603 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/1993/08/2022 2022-08-02 VII/2 Gv 82/21/1000 § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/36/07/2022 2022-08-02 1 Pv 85/22/6603 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/49/11/2021 2021-12-15 1 Pv 247/21/6603 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/43/11/2021 2021-11-23 2 Pv 115/19/6603 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/25/05/2021 2021-06-05 1 Pv 89/21/6603 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/20/04/2021 2021-05-27 2 Pv 124/19/6603 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/11/03/2021 2022-04-08 2 Pv 253/20/6603 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/10/03/2021 2021-03-17 1 Pv 236/19/6603 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/38/10/2020 2020-11-12 2 Pv 115/19/6603 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/37/10/2020 2020-11-03 1 Pv 178/19/6603 § 225 – Subvenčný podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/32/09/2020 2020-10-06 1 Pv 309/18/6603 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/31/09/2020 2020-09-23 1 Pv 140/20/6603 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/24/07/2020 2020-07-17 1 Pv 43/20/6603 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/22/06/2020 2020-07-04 1 Pv 42/19/6603 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/21/06/2020 2020-07-04 1 Pv 96/20/6603 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/20/06/2020 2020-07-21 2 Pv 20/20/6603 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/14/05/2020 2020-06-18 1 Pv 282/18/6603 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/9/04/2020 2020-04-30 2 Pv 15/19/6603 § 225 – Subvenčný podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/55/11/2019 2019-11-27 1 Pv 209/18/6603 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/53/11/2019 2019-11-22 1 Pv 121/19/6603 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/43/09/2019 2019-11-14 2 Pv 302/18/6603 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/32/06/2019 2019-07-09 2 Pv 29/19/6603 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 59 - zastavil - § 215/2b (§ 172/2b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/22/04/2019 2019-04-27 2 Pv 51/19/6603 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/19/04/2019 2019-04-25 1 Pv 327/18/6603 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/3/01/2019 2019-01-25 1 Pv 233/17/6603 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/50/12/2018 2018-12-21 2 Pv 225/17/6603 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/43/10/2018 2018-10-23 1 Pv 130/17/6603 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/13/03/2024 2024-03-26 1 Pv 128/22/6603 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/14/03/2024 2024-04-09 1 Pv 162/22/6603 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/14/03/2024 2024-04-09 1 Pv 162/22/6603 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/13/03/2024 2024-03-26 1 Pv 128/22/6603 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/51/11/2023 2023-12-08 2 Pv 301/21/6603 § 225 – Subvenčný podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/46/10/2023 2023-10-27 1 Pv 169/22/6603 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/45/10/2023 2023-10-31 1 Pv 132/22/6603 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/37/08/2023 2023-08-11 1 Pv 108/23/6603 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/36/07/2023 2023-08-04 1 Pv 283/21/6603 § 231 – Podielnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/31/06/2023 2023-07-04 2 Pv 227/21/6603 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/21/06/2023 2023-06-14 2 Pv 20/22/6603 § 225 – Subvenčný podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/17/04/2023 2023-05-03 2 Pv 12/23/6603 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/9/03/2023 2023-03-18 1 Pv 288/21/6603 § 225 – Subvenčný podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/51/10/2022 2022-10-21 1 Pv 131/22/6603 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/45/09/2022 2022-09-17 1 Pv 148/21/6603 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/1993/08/2022 2022-08-02 VII/2 Gv 82/21/1000 § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/36/07/2022 2022-08-02 1 Pv 85/22/6603 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/49/11/2021 2021-12-15 1 Pv 247/21/6603 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/43/11/2021 2021-11-23 2 Pv 115/19/6603 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/25/05/2021 2021-06-05 1 Pv 89/21/6603 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/20/04/2021 2021-05-27 2 Pv 124/19/6603 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/11/03/2021 2022-04-08 2 Pv 253/20/6603 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/10/03/2021 2021-03-17 1 Pv 236/19/6603 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/38/10/2020 2020-11-12 2 Pv 115/19/6603 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/37/10/2020 2020-11-03 1 Pv 178/19/6603 § 225 – Subvenčný podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/32/09/2020 2020-10-06 1 Pv 309/18/6603 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/31/09/2020 2020-09-23 1 Pv 140/20/6603 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/24/07/2020 2020-07-17 1 Pv 43/20/6603 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/22/06/2020 2020-07-04 1 Pv 42/19/6603 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/21/06/2020 2020-07-04 1 Pv 96/20/6603 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/20/06/2020 2020-07-21 2 Pv 20/20/6603 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/14/05/2020 2020-06-18 1 Pv 282/18/6603 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/9/04/2020 2020-04-30 2 Pv 15/19/6603 § 225 – Subvenčný podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/55/11/2019 2019-11-27 1 Pv 209/18/6603 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/53/11/2019 2019-11-22 1 Pv 121/19/6603 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/43/09/2019 2019-11-14 2 Pv 302/18/6603 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/32/06/2019 2019-07-09 2 Pv 29/19/6603 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 59 - zastavil - § 215/2b (§ 172/2b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/22/04/2019 2019-04-27 2 Pv 51/19/6603 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/19/04/2019 2019-04-25 1 Pv 327/18/6603 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/3/01/2019 2019-01-25 1 Pv 233/17/6603 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/50/12/2018 2018-12-21 2 Pv 225/17/6603 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/43/10/2018 2018-10-23 1 Pv 130/17/6603 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.