JUDr. Jozef Kleiman

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Trnava.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Pozemok kúpa 2010-07-07 77.000
Rodinný dom s garážou výstavba 2012-09-03 200.000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Dopravný prostriedok kúpa 2022-09-22 40.000 40.000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Pozemok kúpa 2010-07-07 77.000
Rodinný dom s garážou výstavba 2012-09-03 200.000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Dopravný prostriedok kúpa 2010-01-22 30.000 30.000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Pozemok kúpa 2010-07-07 77.000
Rodinný dom s garážou výstavba 2012-09-03 200.000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Dopravný prostriedok kúpa 2010-01-22 30.000 30.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2011-03-11
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Pozemok kúpa 2010-07-07 77.000
Rodinný dom s garážou výstavba 2012-09-03 200.000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Dopravný prostriedok kúpa 2010-01-22 30.000 30.000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Pozemok kúpa 2010-07-07
Rodinný dom s garážou výstavba 2012-09-03
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Dopravný prostriedok kúpa 2010-01-22 30.000 30.000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Pozemok kúpa 2010-07-07
Rodinný dom s garážou výstavba 2012-09-03
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Dopravný prostriedok kúpa 2010-01-22 30.000 30.000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Pozemok kúpa 2010-07-07
Rodinný dom s garážou výstavba 2012-09-03
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Dopravný prostriedok kúpa 2010-01-22 30.000 30.000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Pozemok kúpa 2010-07-07
Rodinný dom s garážou výstavba 2012-09-03
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Dopravný prostriedok kúpa 2010-01-22
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Pozemok kúpa 2010-07-07
Rodinný dom s garážou výstavba 2012-09-03
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Dopravný prostriedok kúpa 2010-01-22
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt kúpa 2002-09-02
Pozemok kúpa 2010-07-07
Rodinný dom s garážou výstavba 2012-09-03
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Dopravný prostriedok kúpa 2010-01-22
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt kúpa 2002-09-02
Pozemok kúpa 2010-07-07
Rodinný dom s garážou výstavba 2012-09-03
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Dopravný prostriedok kúpa 2010-01-22
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt kúpa 2002-09-02
Pozemok kúpa 2010-07-07
Rozostavaná stavba výstavba 2011-10-28
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Dopravný prostriedok kúpa 2010-01-22
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.