JUDr. Anna Klimová

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Rimavská Sobota.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Rimavská Sobota
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpa 1999-06-09 924 €
rodinný dom dedičstvo 1989-02-10 331,94 €
rodinný dom darovanie 2013-07-19 118979 €
rodiný dom kúpa 2008-08-12 3893,27 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
vklady v peňažnom ústave úspory 2020-12-31 60.000 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
vklady v peňažnom ústave, zariadenie domácnosti 2020-12-31 60.000€
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Rimavská Sobota
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpa 1999-06-09 924 €
rodinný dom dedičstvo 1989-02-10 331,94 €
rodinný dom darovanie 2013-07-19 118979 €
rodiný dom kúpa 2008-08-12 3893,27 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
vklady v peňažnom ústave úspory 2019-12-31 55.000 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
vklady v peňažnom ústave, zariadenie domácnosti 2019-12-31 55.000€
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Rimavská Sobota
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 1999-06-09
rodinný dom dedičstvo 1989-02-10
rodinný dom darovanie 2013-07-19
rodiný dom kúpa 2008-08-12
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
vklady v peňažnom ústave úspory 2018-12-31 20.000€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
vklady v peňažnom ústave, zariadenie domácnosti 2018-12-31 20.000€
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Rimavská Sobota
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 1999-06-09
rodinný dom dedičstvo 1989-02-10
rodinný dom darovanie 2013-07-19
rodiný dom kúpa 2008-08-12
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
vklady v peňažnom ústave úspory 2015-12-31 15.000€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
vklady v peňažnom ústave, zariadenie domácnosti 2015-12-31 20.000€
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Rimavská Sobota
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 1999-06-09
rodinný dom dedičstvo 1989-02-10
rodinný dom darovanie 2013-07-19
rodiný dom kúpa 2008-08-12
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
vklady v peňažnom ústave úspory 2015-12-31 17.000€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
vklady v peňažnom ústave, zariadenie domácnosti 2015-12-31 20.000€
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Rimavská Sobota
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 1999-06-09
rodinný dom dedičstvo 1989-02-10
rodinný dom darovanie 2013-07-19
rodiný dom kúpa 2008-08-12
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklady v peňažnom ústave úspory 2015-12-31
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklady v peňažnom ústave, zariadenie domácnosti 2015-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Rimavská Sobota
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 1999-06-09
rodinný dom dedičstvo 1989-02-10
rodinný dom darovanie 2013-07-19
rodiný dom kúpa 2008-08-12
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklady v peňažnom ústave úspory 2014-12-31
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklady v peňažnom ústave, zariadenie domácnosti 2014-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Rimavská Sobota
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 1999-06-09
rodinný dom dedičstvo 1989-02-10
rodinný dom darovanie 2013-07-19
rodiný dom kúpa 2008-08-12
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklady v peňažnom ústave úspory 2013-12-31
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklady v peňažnom ústave, zariadenie domácnosti 2013-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Rimavská Sobota
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 1999-06-09
rodinný dom dedičstvo 1989-02-10
rodinný dom kúpa 2008-08-12
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklady v peňažnom ústave úspory z platu 2012-12-31
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklady v peňažnom ústave, zariadenie domácnosti 2012-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Rimavská Sobota
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 1999-06-09
rodinný dom dedičstvo 1989-02-10
rodinný dom kúpa 2008-08-12
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklady v peňažnom ústave úspory z platu 2011-12-31
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklady v peňažnom ústave, zariadenie domácnosti, 2011-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (24)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/49/02/2017 2017-03-07 1 Pv 601/14/6609 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/47/02/2017 2017-03-17 1 Pv 468/16/6609 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/93/10/2016 2016-11-08 1 Pv 231/16/6609 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/91/10/2016 2016-12-12 1 Pv 298/16/6609 § 235 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/82/09/2016 2016-09-07 2 Pv 273/16/6609 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/82/08/2015 2015-09-01 2 Pv 262/15/6609 § 323 – Útok na verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/41/05/2015 2015-05-11 1 Pv 130/15/6609 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/160/01/2015 2015-01-03 1 Pv 613/14/6609 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/120/10/2014 2014-10-03 1 Pv 450/14/6609 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/90/07/2013 2013-07-01 1 Pv 678/12/6609 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/60/08/2012 2012-06-01 1 Pv 147/12/6609 § 253 – Nepovolená výroby liehu, tabaku a tabakových výrobkov Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/964/08/2020 2020-08-21 1 Pv 40/20/6609 § 285 – Všeobecné ohrozenie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/56/02/2018 2018-02-27 1 Pv 416/17/6609 § 247 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/260/12/2017 2018-01-09 1 Pv 239/17/6609 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/256/11/2017 2017-12-12 1 Pv 256/13/6609 § 221 – Ublíženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/964/08/2020 2020-08-21 1 Pv 40/20/6609 § 285 – Všeobecné ohrozenie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/56/02/2018 2018-02-27 1 Pv 416/17/6609 § 247 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/260/12/2017 2018-01-09 1 Pv 239/17/6609 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/256/11/2017 2017-12-12 1 Pv 256/13/6609 § 221 – Ublíženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/49/02/2017 2017-03-07 1 Pv 601/14/6609 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/47/02/2017 2017-03-17 1 Pv 468/16/6609 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/93/10/2016 2016-11-08 1 Pv 231/16/6609 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/91/10/2016 2016-12-12 1 Pv 298/16/6609 § 235 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/82/09/2016 2016-09-07 2 Pv 273/16/6609 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.