JUDr. Justína Kmeťová

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou.

We register the prosecutor as okresný prokurátor at the prosecutors' office Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou.

Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
rodinný dom výstavba 1993-11-20 130.000 €
zastavné plochy a nádvoria kúpou 1990-05-14 400 €
zastavané plochy a nádvoria kúpou 2015-09-03 900 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory z platu 2016-12-31 16.000,-€
osobné motorové vozidlo VW Tiguan kúpna zmluva 2016-01-04 22.500,-€
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver na bývanie 2011-05-10
spotrebný úver 2016-01-04
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
rodinný dom výstavba 1993-11-20 130.000 €
zastavné plochy a nádvoria kúpou 1990-05-14 400 €
zastavané plochy a nádvoria kúpou 2015-09-03 900 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory z platu 2016-12-31 15.000,-€
osobné motorové vozidlo VW Tiguan kúpna zmluva 2016-01-04 22.500,-€
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver na bývanie 2010-08-10
úver na bývanie 2011-05-10
spotrebný úver 2016-01-04
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom výstavba 1993-11-20
zastavné plochy a nádvoria kúpou 1990-05-14
zastavané plochy a nádvoria kúpou 2015-09-03
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory z platu 2016-12-31 13.000,-€
osobné motorové vozidlo VW Tiguan kúpna zmluva 2016-01-04 22.500,-€
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver na bývanie 2010-08-10
úver na bývanie 2011-05-10
spotrebný úver 2016-01-04
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom výstavba 1993-11-20
zastavné plochy a nádvoria kúpou 1990-05-14
zastavané plochy a nádvoria kúpou 2015-09-03
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory z platu 2016-12-31 13.000,-€
osobné motorové vozidlo VW Tiguan kúpna zmluva 2016-01-04 22.500,-€
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver na bývanie 2010-08-10
úver na bývanie 2011-05-10
spotrebný úver 2016-01-04
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom výstavba 1993-11-20
zastavné plochy a nádvoria kúpou 1990-05-14
zastavané plochy a nádvoria kúpou 2015-09-03
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze úspory z platu 2014-12-31 13.000,-€
osobné motorové vozidlo VW Tiguan kúpna zmluva 2016-01-04 22.500,-€
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver na bývanie 2010-08-10
úver na bývanie 2011-05-10
spotrebný úver 2016-01-04
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom výstavba 1993-11-20
zastavné plochy a nádvoria kúpou 1990-05-14
zastavané plochy a nádvoria kúpou 2015-09-03
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo zn. SEAT LEON kúpa 2010-11-16
peniaze úspory z platu 2014-12-31
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2013-01-10
úver na bývanie 2010-08-10
úver na bývanie 2011-05-10
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom výstavba 1993-11-20
zastavné plochy a nádvoria kúpou 1990-05-14
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo zn. SEAT LEON kúpa 2010-11-16
peniaze úspory z platu 2014-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom výstavba 1993-11-20
zastavné plochy a nádvoria kúpou 1990-05-14
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo zn. SEAT LEON kúpa 2010-11-16
peniaze úspory z platu 1998-11-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom výstavba 1993-11-20
zastavné plochy a nádvoria kúpou 1990-05-14
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo zn. SEAT LEON kúpa 2010-11-16
peniaze úspory z platu 1998-11-01
peniaze úspory z platu 1998-11-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom výstavba 1993-11-20
zastavné plochy a nádvoria kúpou 1990-05-14
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo zn. SEAT LEON kúpa 2010-11-16
peniaze úspory z platu 1998-11-01
peniaze úspory z platu 1998-11-01
peniaze úspory z platu 1998-11-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

No relevant news articles found.