JUDr. Jozef Kočan

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Prešov.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Byt č. 5 kúpa 2011 72.653,16,-Eur 72.653,16,-Eur
Nebytový priestor č. 5/pivnica k bytu č. 5 dohoda 2011 7.265,31,-Eur 7.265,31,-Eur
Zastavaná plocha a nádvorie/parkovacie miesto kúpa 2015 2.500,-Eur 2.500,-Eur
Zastavaná plocha a nádvorie/prístup k parkovaciemu miestu kúpa 2015 2.500,-Eur 2.500,-Eur
Orná pôda darovanie 2013 0,-Eur 1.269,94,-Eur
Orná pôda darovanie 2013 0,-Eur 269,59,-Eur
Orná pôda a Trvalé trávne porasty darovanie 2013 0,-Eur 1.134,30,-Eur
Orná pôda darovanie 2013 0,-Eur 162,11,-Eur
Orná pôda darovanie 2013 0,-Eur 11,28,-Eur
Trvalé trávne porasty darovanie 2013 0,-Eur 102,52,Eue
Trvalé trávne porasty darovanie 2013 0,-Eur 188,28,-Eur
Ostatné plochy darovanie 2013 0,-Eur 79,82,-Eur
Rodinný dom/neobývaný dedenie 2006 0,-Eur 13,28,-Eur
Orná pôda a Trvalé Trávne porasty dedenie 2006 0,-Eur 26,37,-Eur
Záhrady, Zastavané plochy a nádvoria dedenie 2006 0,-Eur 2,36,-Eur
Orná pôda a Trvalé trávne porasty dedenie 2006 0,-Eur 0,94,-Eur
Lesné pozemky dedenie 2006 0,-Eur 0,21,-Eur
Trvalé trávne porasty darovanie 2013 0,-Eur 0,18,-Eur
Orná pôda darovanie 2013 0,-Eur 94,10,-Eur
Trvale trávne porasty darovanie 2013 0,-Eur 48,83,-Eur
Trvale trávne porasty darovanie 2013 0,-Eur 45,41,-Eur
Trvalé trávne porasty darovanie 2013 0,-Eur 2,40,-Eur
Trvale trávne porasty darovanie 2013 0,-Eur 8,14,-Eur
Orná pôda darovanie 2013 0,-Eur 55,99,-Eur
Byt č. 2 kúpa 2021-10-04 241.000,-Eur (90.000,-Eur kúpa a 151.000,-Eur rekonštrukcia) 178.741,68,-Eur
Záhrada, zastavaná plocha a nádvorie, hospodársky objekt s garážou kúpa 2021-10-04 súčasť kúpnej ceny k Bytu č. 2 66.148,16-Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
OMV značky Fiat kúpa 2019-10-01 9.000,-Eur 6.000,-Eur
OMV značky CUPRA spotrebiteľský úver 2021-08-09 34.527,04,Eur 32.900,-Eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Sporenie na bývanie úspory z príjmu 2017-2022 700,-Eur 700,- Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
bycikel Specialized Camber 29 a komponenty 2013 1.000,-Eur
OES snowboard, viazanie, lyziarky a technické oblečenie 2010/2021 800,-Eur
obrazy a sochy 2000 - 2021 7.200,-Eur
zariadenie a vybavenie domácnosti Byt č. 1 2011 - 2021 10.000,-Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Zmluva o splátkovom úvere 2019-09-03
Zmluva o splátkovom úvere 2021-12-10
Spotrebiteľský úver 2021-08-09
Zmluva o splátkovom úvere 2022-05-06
Pôžička 2022-02-22
Pôžička 2022-12-23
Pôžička 2022-02-28
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Byt č. 1 kúpa 2011 72.653,16,-Eur 72.653,16,-Eur
Suterén/Pivnica k bytu kúpa 2011 7.265,31,-Eur 7.265,31,-Eur
Pozemok/parkovacie miesto kúpa 2015 2.500,-Eur 2.500,-Eur
Pozemok/prístupová cesta k parkovaciemu miestu kúpa 2015 2.500,-Eur 2.500,-Eur
Orná pôda darovanie 2013 0,-Eur 1.269,94,-Eur
Orná pôda darovanie 2013 0,-Eur 269,59,-Eur
Orná pôda a Trvalé trávne porasty darovanie 2013 0,-Eur 1.134,30,-Eur
Orná pôda darovanie 2013 0,-Eur 162,11,-Eur
Orná pôda darovanie 2013 0,-Eur 11,28,-Eur
Trvalé trávne porasty darovanie 2013 0,-Eur 102,52,Eue
Trvalé trávne porasty darovanie 2013 0,-Eur 188,28,-Eur
Ostatné plochy darovanie 2013 0,-Eur 79,82,-Eur
Rodinný dom/neobývaný dedenie 2006 0,-Eur 13,28,-Eur
Orná pôda a Trvalé Trávne porasty dedenie 2006 0,-Eur 26,37,-Eur
Záhrady, Zastavané plochy a nádvoria dedenie 2006 0,-Eur 2,36,-Eur
Orná pôda a Trvalé trávne porasty dedenie 2006 0,-Eur 0,94,-Eur
Lesné pozemky dedenie 2006 0,-Eur 0,21,-Eur
Trvalé trávne porasty darovanie 2013 0,-Eur 0,18,-Eur
Orná pôda darovanie 2013 0,-Eur 94,10,-Eur
Trvale trávne porasty darovanie 2013 0,-Eur 48,83,-Eur
Trvale trávne porasty darovanie 2013 0,-Eur 45,41,-Eur
Trvalé trávne porasty darovanie 2013 0,-Eur 2,40,-Eur
Trvale trávne porasty darovanie 2013 0,-Eur 8,14,-Eur
Orná pôda darovanie 2013 0,-Eur 55,99,-Eur
Byt č. 2 kúpa 2021-10-04 229.000,-Eur (90.000,- Eur kúpa a 139.000,-Eur rekonštrukcia) 178.741,68,-Eur
Záhrada, zastavaná plocha a nádvorie, hospodársky objekt s garážou kúpa 2021-10-04 súčasť kúpnej ceny k Bytu č. 2 66.148,16-Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
OMV značky Fiat kúpa 2019-10-01 9.000,-Eur 6.000,-Eur
OMV značky CUPRA spotrebiteľský úver 2021-08-09 34.527,04,Eur 32.900,-Eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Sporenie na bývanie úspory z príjmu 2017-2021 222,-Eur 222,- Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
bycikel Specialized Camber 29 a komponenty 2013 1.000,-Eur
OES snowboard, viazanie, lyziarky a technické oblečenie 2010/2021 800,-Eur
obrazy a sochy 2000 - 2021 7.200,-Eur
zariadenie a vybavenie domácnosti Byt č. 1 2011 - 2021 10.000,-Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Zmluva o splátkovom úvere 2019-09-03
Zmluva o splátkovom úvere 2021-12-10
Spotrebiteľský úver 2021-08-09
Zmluva o splátkovom úvere 2022-05-06
Pôžička 2022-02-22
Pôžička 2022-12-23
Pôžička 2022-02-28
Pôžička 2022-11-14
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Byt č. 1 kúpa 2011 72.653,16,-Eur 72.653,16,-Eur
Suterén/Pivnica k bytu kúpa 2011 7.265,31,-Eur 7.265,31,-Eur
Pozemok/parkovacie miesto kúpa 2015 2.500,-Eur 2.500,-Eur
Pozemok/prístupová cesta k parkovaciemu miestu kúpa 2015 2.500,-Eur 2.500,-Eur
Orná pôda darovanie 2013 0,-Eur 1.269,94,-Eur
Orná pôda darovanie 2013 0,-Eur 269,59,-Eur
Orná pôda a Trvalé trávne porasty darovanie 2013 0,-Eur 1.134,30,-Eur
Orná pôda darovanie 2013 0,-Eur 162,11,-Eur
Orná pôda darovanie 2013 0,-Eur 11,28,-Eur
Trvalé trávne porasty darovanie 2013 0,-Eur 102,52,Eue
Trvalé trávne porasty darovanie 2013 0,-Eur 188,28,-Eur
Ostatné plochy darovanie 2013 0,-Eur 79,82,-Eur
Rodinný dom/neobývaný dedenie 2006 0,-Eur 13,28,-Eur
Orná pôda a Trvalé Trávne porasty dedenie 2006 0,-Eur 26,37,-Eur
Záhrady, Zastavané plochy a nádvoria dedenie 2006 0,-Eur 2,36,-Eur
Orná pôda a Trvalé trávne porasty dedenie 2006 0,-Eur 0,94,-Eur
Lesné pozemky dedenie 2006 0,-Eur 0,21,-Eur
Trvalé trávne porasty darovanie 2013 0,-Eur 0,18,-Eur
Orná pôda darovanie 2013 0,-Eur 94,10,-Eur
Trvale trávne porasty darovanie 2013 0,-Eur 48,83,-Eur
Trvale trávne porasty darovanie 2013 0,-Eur 45,41,-Eur
Trvalé trávne porasty darovanie 2013 0,-Eur 2,40,-Eur
Trvale trávne porasty darovanie 2013 0,-Eur 8,14,-Eur
Orná pôda darovanie 2013 0,-Eur 55,99,-Eur
Byt č. 2 kúpa 2021-10-04 187.000,-Eur (90.000,- Eur kúpa a 97.000,-Eur rekonštrukcia) 178.741,68,-Eur
Záhrada, zastavaná plocha a nádvorie, hospodársky objekt s garážou kúpa 2021-10-04 súčasť kúpnej ceny k Bytu č. 2 66.148,16-Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
OMV značky Fiat kúpa 2019-10-01 9.000,-Eur 6.000,-Eur
OMV značky CUPRA spotrebiteľský úver 2021-08-09 34.527,04,Eur 32.900,-Eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Sporenie na bývanie zmluva 2017-2021 2.800,-Eur 2.800,- Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
bycikel Specialized Camber 29 a komponenty 2013 1.000,-Eur
OES snowboard, viazanie, lyziarky a technické oblečenie 2010/2021 800,-Eur
obrazy a sochy 2000 - 2021 7.200,-Eur
zariadenie a vybavenie domácnosti Byt č. 1 2011 - 2021 10.000,-Eur
termínovaný vklad v cudzej mene 2020 2.100,-USD
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Zmluva o splátkovom úvere 2019-09-03
Zmluva o splátkovom úvere 2021-12-10
Spotrebiteľský úver 2021-08-09
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Byt kúpa 2011 72.653,16,-Eur 72.653,16,-Eur
Suterén/Pivnica k bytu kúpa 2011 7.265,31,-Eur 7.265,31,-Eur
Pozemok/parkovacie miesto kúpa 2015 2.500,-Eur 2.500,-Eur
Pozemok/prístupová cesta k parkovaciemu miestu kúpa 2015 2.500,-Eur 2.500,-Eur
Orná pôda darovanie 2013 0,-Eur 1.269,94,-Eur
Orná pôda darovanie 2013 0,-Eur 269,59,-Eur
Orná pôda a Trvalé trávne porasty darovanie 2013 0,-Eur 1.134,30,-Eur
Orná pôda darovanie 2013 0,-Eur 162,11,-Eur
Orná pôda darovanie 2013 0,-Eur 11,28,-Eur
Trvalé trávne porasty darovanie 2013 0,-Eur 102,52,Eue
Trvalé trávne porasty darovanie 2013 0,-Eur 188,28,-Eur
Ostatné plochy darovanie 2013 0,-Eur 79,82,-Eur
Rodinný dom/neobývaný dedenie 2006 0,-Eur 13,28,-Eur
Orná pôda a Trvalé Trávne porasty dedenie 2006 0,-Eur 26,37,-Eur
Záhrady, Zastavané plochy a nádvoria dedenie 2006 0,-Eur 2,36,-Eur
Orná pôda a Trvalé trávne porasty dedenie 2006 0,-Eur 0,94,-Eur
Lesné pozemky dedenie 2006 0,-Eur 0,21,-Eur
Trvalé trávne porasty darovanie 2013 0,-Eur 0,18,-Eur
Orná pôda darovanie 2013 0,-Eur 94,10,-Eur
Trvale trávne porasty darovanie 2013 0,-Eur 48,83,-Eur
Trvale trávne porasty darovanie 2013 0,-Eur 45,41,-Eur
Trvalé trávne porasty darovanie 2013 0,-Eur 2,40,-Eur
Trvale trávne porasty darovanie 2013 0,-Eur 8,14,-Eur
Orná pôda darovanie 2013 0,-Eur 55,99,-Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
OMV značky Fiat kúpa 2019-10-01 9.000,-Eur 9.000,-Eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Sporenie na bývanie zmluva 2017-2020 21.500,-Eur 21.500,- Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
bycikel Specialized Camber 29 a komponenty 2013 2.200,-Eur
OES snowboard, viazanie, lyziarky a technické oblečenie 2010 1.300,-Eur
obrazy a sochy 2000 - 2020 7.200,-Eur
zariadenie a vybavenie domácnosti 2011 - 2020 9.500,-Eur
termínovaný vklad v cudzej mene 2020 2.100,-USD
úspory v hotovosti 2020 2.400,- Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Zmluva o splátkovom úvere 2019-09-03
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Byt kúpa 2011 72.653,16,-Eur 72.653,16,-Eur
Suterén/Pivnica k bytu kúpa 2011 7.265,31,-Eur 7.265,31,-Eur
Pozemok/parkovacie miesto kúpa 2015 2.500,-Eur 2.500,-Eur
Pozemok/prístupová cesta k parkovaciemu miestu kúpa 2015 2.500,-Eur 2.500,-Eur
Orná pôda darovanie 2013 0,-Eur 1.269,94,-Eur
Orná pôda darovanie 2013 0,-Eur 269,59,-Eur
Orná pôda a Trvalé trávne porasty darovanie 2013 0,-Eur 1.134,3,-Eur
Orná pôda darovanie 2013 0,-Eur 162,11,-Eur
Orná pôda darovanie 2013 0,-Eur 11,28,-Eur
Trvalé trávne porasty darovanie 2013 0,-Eur 102,52,Eue
Trvalé trávne porasty darovanie 2013 0,-Eur 188,28,-Eur
Ostatné plochy darovanie 2013 0,-Eur 79,82,-Eur
Rodinný dom/neobývaný dedenie 2006 0,-Eur 13,28,-Eur
Orná pôda a Trvalé Trávne porasty dedenie 2006 0,-Eur 26,37,-Eur
Záhrady, Zastavané plochy a nádvoria dedenie 2006 0,-Eur 2,36,-Eur
Orná pôda a Trvalé trávne porasty dedenie 2006 0,-Eur 0,94,-Eur
Lesné pozemky dedenie 2006 0,-Eur 0,21,-Eur
Trvalé trávne porasty darovanie 2013 0,-Eur 0,18,-Eur
Orná pôda darovanie 2013 0,-Eur 94,10,-Eur
Trvale trávne porasty darovanie 2013 0,-Eur 48,83,-Eur
Trvale trávne porasty darovanie 2013 0,-Eur 45,41,-Eur
Trvalé trávne porasty darovanie 2013 0,-Eur 2,40,-Eur
Trvale trávne porasty darovanie 2013 0,-Eur 8,14,-Eur
Orná pôda darovanie 2013 0,-Eur 55,99,-Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
OMV značky Fiat kúpa 2019-10-01 9.000,-Eur 9.000,-Eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Sporenie na bývanie zmluva 2017-2019 16.338,-Eur 16.338,- Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
bycikel Specialized Camber 29 a komponenty 2013 2.200,-Eur
snowboard OES, viazanie, lyžiarky a technické oblečenie 2010 1.300,-Eur
obrazy a sochy 2000 - 2019 6.850,-Eur
zariadenie a vybavenie domácnosti 2011 - 2019 9.300,-Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Zmluva o splátkovom úvere 2019-09-03
Spoludlžník (ručenie) 2019-10-14
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt kúpa 2011
Suterén/Pivnica k bytu kúpa 2011
Pozemok/parkovacie miesto kúpa 2015
Pozemok/prístupová cesta k parkovaciemu miestu kúpa 2015
Orná pôda darovanie 2013
Orná pôda darovanie 2013
Orná pôda a Trvalé trávne porasty darovanie 2013
Orná pôda darovanie 2013
Orná pôda darovanie 2013
Trvalé trávne porasty darovanie 2013
Trvalé trávne porasty darovanie 2013
Ostatné plochy darovanie 2013
Rodinný dom/neobývaný dedenie 2006
Orná pôda a Trvalé Trávne porasty dedenie 2006
Záhrady, Zastavané plochy a nádvoria dedenie 2006
Orná pôda a Trvalé trávne porasty dedenie 2006
Lesné pozemky dedenie 2006
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Sporenie na bývanie zmluva 2017-09-10 0 6.675,- Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Zmluva o splátkovom úvere 2014-12-19
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt kúpa 2011
Suterén/Pivnica k bytu kúpa 2011
Pozemok/parkovacie miesto kúpa 2015
Pozemok/prístupová cesta k parkovaciemu miestu kúpa 2015
Orná pôda darovanie 2013
Orná pôda darovanie 2013
Orná pôda a Trvalé trávne porasty darovanie 2013
Orná pôda darovanie 2013
Orná pôda darovanie 2013
Trvalé trávne porasty darovanie 2013
Trvalé trávne porasty darovanie 2013
Ostatné plochy darovanie 2013
Rodinný dom/neobývaný dedenie 2006
Orná pôda a Trvalé Trávne porasty dedenie 2006
Záhrady, Zastavané plochy a nádvoria dedenie 2006
Orná pôda a Trvalé trávne porasty dedenie 2006
Lesné pozemky dedenie 2006
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Zmluva o splátkovom úvere 2014-12-19
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt kúpa 2011
Suterén/Pivnica k bytu kúpa 2011
Pozemok/parkovacie miesto kúpa 2015
Pozemok/prístupová cesta k parkovaciemu miestu kúpa 2015
Orná pôda darovanie 2013
Orná pôda darovanie 2013
Orná pôda a Trvalé trávne porasty darovanie 2013
Orná pôda darovanie 2013
Orná pôda darovanie 2013
Trvalé trávne porasty darovanie 2013
Trvalé trávne porasty darovanie 2013
Ostatné plochy darovanie 2013
Rodinný dom/neobývaný dedenie 2006
Orná pôda a Trvalé Trávne porasty dedenie 2006
Záhrady, Zastavané plochy a nádvoria dedenie 2006
Orná pôda a Trvalé trávne porasty dedenie 2006
Lesné pozemky dedenie 2006
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Zmluva o splátkovom úvere 2014-12-19
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2011-08-03
nebytový priestor - pivnica kúpna zmluva 2011-08-03
orná pôda dar 2013-01-30
orná pôda dar 2013-01-30
trvalý trávny porast dar 2013-01-30
orná pôda dar 2013-01-30
orná pôda dar 2013-01-30
orná pôda dar 2013-01-30
orná pôda dar 2013-01-30
orná pôda dar 2013-01-30
orná pôda dar 2013-01-30
trvalý trávny porast dar 2013-01-30
trvalý trávny porast dar 2013-01-30
orná pôda dar 2013-01-30
orná pôda dar 2013-01-30
trvalý trávny porast dar 2013-01-30
trvalý trávny porast dar 2013-01-30
trvalý trávny porast dar 2013-01-30
trvalý trávny porast dar 2013-01-30
ostatná plocha dar 2013-01-30
trvalý trávny porast dar 2013-01-30
trvalý trávny porast dar 2013-01-30
trvalý trávny porast dar 2013-01-30
rodinný dom dedenie rok 2006
záhrady, zastavané plochy a nádvoria dedenie rok 2006
orná pôdda a trvalé trávne porasty dedenie rok 2006
trvalé trávne porasty a orná pôda dedenie rok 2006
lesné pozemky dedenie rok 2006
lesné pozemky dedenie rok 2006
parkovacie miesto kúpna zmluva 2016-02-05
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
sporiaci účet sporenie rok 2014
sporiaci účet sporenie rok 2014
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2024-06-25
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2011-08-03
nebytový priestor - pivnica kúpna zmluva 2011-08-03
orná pôda dar 2013-01-30
orná pôda dar 2013-01-30
trvalý trávny porast dar 2013-01-30
orná pôda dar 2013-01-30
orná pôda dar 2013-01-30
orná pôda dar 2013-01-30
orná pôda dar 2013-01-30
orná pôda dar 2013-01-30
orná pôda dar 2013-01-30
trvalý trávny porast dar 2013-01-30
trvalý trávny porast dar 2013-01-30
orná pôda dar 2013-01-30
orná pôda dar 2013-01-30
trvalý trávny porast dar 2013-01-30
trvalý trávny porast dar 2013-01-30
trvalý trávny porast dar 2013-01-30
trvalý trávny porast dar 2013-01-30
ostatná plocha dar 2013-01-30
trvalý trávny porast dar 2013-01-30
trvalý trávny porast dar 2013-01-30
trvalý trávny porast dar 2013-01-30
rodinný dom dedenie rok 2006
záhrady, zastavané plochy a nádvoria dedenie rok 2006
orná pôdda a trvalé trávne porasty dedenie rok 2006
trvalé trávne porasty a orná pôda dedenie rok 2006
lesné pozemky dedenie rok 2006
lesné pozemky dedenie rok 2006
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
sporiaci účet sporenie a časť nepoužitej hypotéky rok 2014
sporiaci účet sporenie a časť nepoužitej hypotéky rok 2014
stavebne sporenie sporenie a časť nepoužitej hypotéky rok 2014
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2011-08-03
nebytový priestor - pivnica kúpna zmluva 2011-08-03
orná pôda dar 2013-01-30
orná pôda dar 2013-01-30
trvalý trávny porast dar 2013-01-30
orná pôda dar 2013-01-30
orná pôda dar 2013-01-30
orná pôda dar 2013-01-30
orná pôda dar 2013-01-30
orná pôda dar 2013-01-30
orná pôda dar 2013-01-30
trvalý trávny porast dar 2013-01-30
trvalý trávny porast dar 2013-01-30
orná pôda dar 2013-01-30
orná pôda dar 2013-01-30
trvalý trávny porast dar 2013-01-30
trvalý trávny porast dar 2013-01-30
trvalý trávny porast dar 2013-01-30
trvalý trávny porast dar 2013-01-30
ostatná plocha dar 2013-01-30
trvalý trávny porast dar 2013-01-30
trvalý trávny porast dar 2013-01-30
trvalý trávny porast dar 2013-01-30
rodinný dom dedenie rok 2006
záhrady, zastavané plochy a nádvoria dedenie rok 2006
orná pôdda a trvalé trávne porasty dedenie rok 2006
trvalé trávne porasty a orná pôda dedenie rok 2006
lesné pozemky dedenie rok 2006
lesné pozemky dedenie rok 2006
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda Darovacia zmluva 2012-12-20
TTP Darovacia zmluva 2012-12-20
TTP Darovacia zmluva 2012-12-20
orná pôda Darovacia zmluva 2012-12-20
TTP, orná pôda, ostatná plocha Darovacia zmluva 2012-12-20
lesné pozemky dedenie
TTP, orná pôda dedenie
rodinný dom dedenie
zastavané plochy a nádvoria, záhrady dedenie
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt č. 2 a Nebytový priestor č. 12 - 5 hypotekarny úver, stavebné sporenie (úver) a úspory 2011-05-25
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (279)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/132/02/2017 2017-02-17 2 Pv 465/15/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/139/02/2017 2017-02-14 2 Pv 43/15/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/52/01/2017 2017-01-24 2 Pv 466/15/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/609/12/2016 2017-01-06 3 Pv 739/14/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/587/12/2016 2017-01-03 2 Pv 349/15/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/485/11/2016 2016-12-02 3 Pv 772/14/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/483/11/2016 2016-11-22 1 Pv 321/12/7707 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/416/10/2016 2016-10-25 3 Pv 25/15/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/382/10/2016 2016-11-04 2 Pv 62/15/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/383/10/2016 2016-11-04 2 Pv 222/15/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/384/10/2016 2016-11-01 3 Pv 646/14/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/381/10/2016 2016-11-01 2 Pv 316/14/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/378/10/2016 2016-10-14 3 Pv 170/15/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/308/10/2016 2016-10-14 3 Pv 27/15/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/377/09/2016 2016-10-07 3 Pv 136/14/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/239/09/2016 2016-11-07 2 Pv 300/15/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/236/09/2016 2016-09-17 3 Pv 175/15/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/234/09/2016 2016-09-17 1 Pv 838/14/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/228/08/2016 2016-12-02 1 Pv 715/13/7707 § 240 – Zvýhodňovanie veritei’a Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/227/08/2016 2016-08-23 3 Pv 213/15/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/230/07/2016 2016-08-06 2 Pv 128/16/7707 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/208/07/2016 2016-07-22 2 Pv 877/12/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/204/07/2016 2016-07-15 3 Pv 63/14/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/205/06/2016 2016-07-12 2 Pv 53/15/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/190/06/2016 2016-06-21 3 Pv 723/13/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/193/06/2016 2016-06-24 3 Pv 29/15/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/191/06/2016 2016-06-12 3 Pv 58/16/7707 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/186/05/2016 2016-07-08 2 Pv 759/14/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/180/05/2016 2016-05-28 3 Pv 393/11/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/179/05/2016 2016-06-23 2 Pv 485/14/7707 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/182/05/2016 2016-06-27 3 Pv 381/08/7707 § 125 – Skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/172/05/2016 2016-05-20 2 Pv 633/14/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/165/05/2016 2016-05-13 2 Pv 434/11/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/166/05/2016 2016-05-14 3 Pv 119/14/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/153/04/2016 2016-05-27 1 Pv 839/12/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/143/04/2016 2016-04-26 2 Pv 430/14/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/142/04/2016 2016-04-30 2 Pv 276/14/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/144/04/2016 2016-04-29 2 Pv 474/14/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/141/04/2016 2016-04-22 2 Pv 246/15/7707 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/138/04/2016 2016-04-26 3 Pv 724/15/7707 § 310 – Pytliactvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/137/04/2016 2016-04-22 2 Pv 466/13/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/121/03/2016 2016-03-19 2 Pv 103/13/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/102/03/2016 2016-03-15 2 Pv 845/12/7707 § 301 – Ohrozenie a poškodenie životného prostredia Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/101/03/2016 2016-03-12 1 Pv 345/10/7707 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/89/02/2016 2016-03-09 2 Pv 392/14/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/76/02/2016 2016-02-16 2 Pv 1/16/7707 § 224 – Ublíženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/66/01/2016 2016-02-05 2 Pv 531/14/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/72/01/2016 2016-02-02 2 Pv 280/14/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/574/11/2015 2015-12-08 2 Pv 351/14/7707 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/560/11/2015 2015-12-22 2 Pv 387/14/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/555/10/2015 2015-11-06 3 Pv 198/14/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/553/10/2015 2015-10-27 3 Pv 153/14/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/545/10/2015 2015-11-10 3 Pv 287/15/7707 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/568/10/2015 2015-10-27 3 Pv 135/14/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/455/08/2015 (rtf, 54 KB) 2015-08-14 3 Pv 183/15/7707 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/459/08/2015 (rtf, 50 KB) 2015-08-11 1 Pv 639/13/7707 § 378 – Týranie zvierat Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/457/08/2015 (rtf, 46 KB) 2015-08-11 1 Pv 814/13/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/519/06/2015 (rtf, 53 KB) 2015-09-04 2 Pv 925/13/7707 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/443/07/2015 (rtf, 59 KB) 2015-07-10 3 Pv 316/14/7707 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/441/07/2015 (rtf, 47 KB) 2015-07-07 3 Pv 812/13/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/445/07/2015 (rtf, 59 KB) 2015-07-07 3 Pv 854/09/7707 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/447/07/2015 (rtf, 47 KB) 2015-07-07 3 Pv 63/14/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/371/06/2015 (rtf, 52 KB) 2015-06-05 2 Pv 144/15/7707 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/322/05/2015 (rtf, 48 KB) 2015-05-26 2 Pv 438/13/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/268/05/2015 (rtf, 47 KB) 2015-04-23 3 Pv 485/12/7707 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/236/04/2015 (rtf, 46 KB) 2015-04-24 1 Pv 809/11/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/230/04/2015 (rtf, 48 KB) 2015-04-24 2 Pv 791/12/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/323/05/2015 (rtf, 52 KB) 2015-04-29 1 Pv 936/12/7707 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/393/06/2015 (rtf, 48 KB) 2015-04-24 1 Pv 558/12/7707 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/227/04/2015 (rtf, 65 KB) 2015-03-27 3 Pv 832/09/7707 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/147/03/2015 (rtf, 47 KB) 2015-03-10 3 Pv 146/12/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/156/03/2015 (rtf, 46 KB) 2015-02-27 2 Pv 17/11/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/149/05/2015 (rtf, 47 KB) 2015-05-29 3 Pv 800/13/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/92/02/2015 (rtf, 47 KB) 2015-02-10 2 Pv 466/13/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/90/02/2015 (rtf, 47 KB) 2015-01-31 2 Pv 524/13/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/166/03/2015 (rtf, 48 KB) 2015-02-27 2 Pv 939/12/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/759/01/2015 (rtf, 47 KB) 2014-12-16 1 Pv 215/11/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/753/01/2015 (rtf, 48 KB) 2014-12-13 3 Pv 36/13/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/756/01/2015 (rtf, 47 KB) 2014-12-09 3 Pv 104/13/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/752/01/2015 (rtf, 47 KB) 2014-12-02 3 Pv 190/13/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/750/01/2015 (rtf, 47 KB) 2014-12-23 2 Pv 92/11/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/765/02/2015 (rtf, 47 KB) 2014-12-09 2 Pv 387/13/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/758/01/2015 (rtf, 47 KB) 2014-12-02 3 Pv 142/13/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/700/01/2015 (rtf, 48 KB) 2014-12-02 2 Pv 66/13/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/703/01/2015 (rtf, 47 KB) 2014-12-02 3 Pv 93/12/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/702/01/2015 (rtf, 47 KB) 2014-12-02 3 Pv 135/13/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/701/01/2015 (rtf, 47 KB) 2014-12-02 3 Pv 134/13/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/686/11/2014 (rtf, 47 KB) 2014-11-01 2 Pv 166/13/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/642/10/2014 (rtf, 48 KB) 2014-10-10 2 Pv 127/12/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/646/10/2014 (rtf, 47 KB) 2014-10-10 3 Pv 155/13/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/571/09/2014 (rtf, 48 KB) 2014-09-12 1 Pv 633/12/7707 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/564/12/2014 (rtf, 46 KB) 2014-09-09 3 Pv 143/13/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/607/09/2014 (rtf, 47 KB) 2014-08-26 1 Pv 111/13/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/519/08/2014 (rtf, 47 KB) 2014-08-12 1 Pv 231/11/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/511/08/2014 (rtf, 48 KB) 2014-08-05 2 Pv 939/12/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/484/08/2014 (rtf, 46 KB) 2014-08-08 2 Pv 197/11/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/478/07/2014 (rtf, 44 KB) 2014-07-11 1 Pv 1080/07/7707 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/476/08/2014 (rtf, 43 KB) 2014-08-05 2 Pv 990/10/7707 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/393/07/2014 (rtf, 47 KB) 2014-07-05 1 Pv 718/11/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/391/06/2014 (rtf, 47 KB) 2014-06-24 3 Pv 30/13/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/390/06/2014 (rtf, 46 KB) 2014-06-24 3 Pv 314/12/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/436/06/2014 (rtf, 47 KB) 2014-06-24 2 Pv 474/12/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/389/06/2014 (rtf, 47 KB) 2014-06-24 2 Pv 971/12/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/380/06/2014 (rtf, 47 KB) 2014-06-17 2 Pv 129/11/7707 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/379/06/2014 (rtf, 47 KB) 2014-06-17 2 Pv 865/12/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/378/06/2014 (rtf, 47 KB) 2014-06-14 2 Pv 581/11/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/303/07/2014 (rtf, 48 KB) 2014-07-25 1 Pv 43/13/7707 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/299/06/2014 (rtf, 61 KB) 2014-05-24 2 Pv 30/14/7707 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/253/06/2014 (rtf, 47 KB) 2014-05-13 1 Pv 301/12/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/245/06/2014 (rtf, 47 KB) 2014-05-13 2 Pv 841/12/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/205/07/2014 (rtf, 48 KB) 2014-06-10 2 Pv 103/11/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/197/05/2014 (rtf, 47 KB) 2014-04-22 1 Pv 798/10/7707 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/193/04/2014 (rtf, 46 KB) 2014-04-15 3 Pv 101/11/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/192/04/2014 (rtf, 47 KB) 2014-04-12 1 Pv 226/12/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/194/06/2014 (rtf, 47 KB) 2014-04-26 1 Pv 244/12/7707 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/135/04/2014 (rtf, 48 KB) 2014-04-01 1 Pv 879/10/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/138/04/2014 (rtf, 47 KB) 2014-04-01 1 Pv 642/12/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/139/06/2014 (rtf, 47 KB) 2014-05-06 1 Pv 223/11/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/136/04/2014 (rtf, 46 KB) 2014-04-01 1 Pv 331/11/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/137/06/2014 (rtf, 46 KB) 2014-05-24 1 Pv 50/12/7707 § 231 – Podielnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/134/06/2014 (rtf, 46 KB) 2014-03-29 1 Pv 606/10/7707 § 225 – Subvenčný podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/129/03/2014 (rtf, 47 KB) 2014-03-25 2 Pv 387/10/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/128/03/2014 (rtf, 47 KB) 2014-03-25 2 Pv 930/11/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/116/03/2014 (rtf, 47 KB) 2014-03-25 2 Pv 188/12/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/124/04/2014 (rtf, 47 KB) 2014-04-15 2 Pv 195/11/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/115/03/2014 (rtf, 47 KB) 2014-03-25 2 Pv 153/12/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/126/04/2014 (rtf, 47 KB) 2014-03-29 2 Pv 301/11/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/121/04/2014 (rtf, 47 KB) 2014-04-12 2 Pv 50/11/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/213/04/2014 (rtf, 51 KB) 2014-04-03 1 Pv 909/13/7707 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/120/03/2014 (rtf, 47 KB) 2014-03-25 2 Pv 281/12/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/118/06/2014 (rtf, 47 KB) 2014-04-29 2 Pv 237/12/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/125/04/2014 (rtf, 47 KB) 2014-03-28 2 Pv 284/11/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/119/03/2014 (rtf, 47 KB) 2014-03-27 2 Pv 238/12/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/117/03/2014 (rtf, 47 KB) 2014-03-28 2 Pv 233/12/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/127/03/2014 (rtf, 47 KB) 2014-03-27 2 Pv 737/11/7707 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/122/03/2014 (rtf, 47 KB) 2014-03-25 2 Pv 54/11/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/123/03/2014 (rtf, 47 KB) 2014-03-25 2 Pv 179/11/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/110/03/2014 (rtf, 47 KB) 2014-03-25 3 Pv 208/11/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/103/03/2014 (rtf, 47 KB) 2014-03-25 2 Pv 434/11/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/102/03/2014 (rtf, 46 KB) 2014-03-22 3 Pv 316/12/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/112/04/2014 (rtf, 47 KB) 2014-03-25 3 Pv 349/10/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/105/04/2014 (rtf, 46 KB) 2014-03-25 3 Pv 78/11/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/107/04/2014 (rtf, 46 KB) 2014-04-22 3 Pv 94/11/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/106/04/2014 (rtf, 46 KB) 2014-03-25 3 Pv 92/11/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/108/03/2014 (rtf, 46 KB) 2014-03-22 3 Pv 116/11/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/109/04/2014 (rtf, 46 KB) 2014-03-25 3 Pv 146/11/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/113/06/2014 (rtf, 47 KB) 2014-04-25 3 Pv 775/10/7707 § 225 – Subvenčný podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/111/03/2014 (rtf, 46 KB) 2014-03-22 3 Pv 392/11/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/296/05/2014 (rtf, 47 KB) 2014-04-20 3 Pv 70/11/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/104/03/2014 (rtf, 47 KB) 2014-03-25 3 Pv 11/11/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/166/03/2014 (rtf, 47 KB) 2014-03-25 2 Pv 235/12/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/204/04/2014 (rtf, 58 KB) 2014-04-15 1 Pv 541/12/7707 § 235 – Úžera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/39/02/2014 (rtf, 51 KB) 2014-01-31 1 Pv 687/13/7707 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/498/01/2014 (rtf, 46 KB) 2013-12-11 2 Pv 624/13/7707 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/496/01/2014 (rtf, 52 KB) 2014-01-18 3 Pv 1111/07/7707 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/497/01/2014 (rtf, 51 KB) 2013-12-14 1 Pv 455/13/7707 § 310 – Pytliactvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/490/12/2013 (rtf, 53 KB) 2013-12-06 2 Pv 565/13/7707 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/447/11/2013 (rtf, 51 KB) 2013-11-02 1 Pv 464/12/7707 § 310 – Pytliactvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/348/10/2013 (rtf, 52 KB) 2013-10-22 2 Pv 563/13/7707 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/326/10/2013 (rtf, 51 KB) 2013-09-28 2 Pv 427/13/7707 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/319/09/2013 (rtf, 50 KB) 2013-09-10 3 Pv 325/13/7707 § 220 – Falšovanie a pozmeňovanie identifikačných údajov motorového vozidla Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/241/08/2013 (rtf, 55 KB) 2013-07-23 1 Pv 321/12/7707 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/245/08/2013 (rtf, 53 KB) 2013-08-20 2 Pv 848/12/7707 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/174/05/2013 (rtf, 45 KB) 2013-05-21 1 Pv 987/10/7707 § 248 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/175/05/2013 (rtf, 51 KB) 2013-05-14 3 Pv 46/13/7707 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/177/05/2013 (rtf, 50 KB) 2013-05-13 1 Pv 107/13/7707 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/180/05/2013 (rtf, 50 KB) 2013-05-13 1 Pv 108/13/7707 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/141/04/2013 (rtf, 51 KB) 2013-04-09 3 Pv 47/13/7707 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/137/06/2013 (rtf, 52 KB) 2013-05-28 2 Pv 795/12/7707 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/138/04/2013 (rtf, 51 KB) 2013-04-06 3 Pv 492/11/7707 § 302 – Neoprávnené nakladanie s odpadmi Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/32/01/2013 (rtf, 47 KB) 2013-01-19 2 Pv 865/12/7707 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/30/01/2013 (rtf, 47 KB) 2013-01-18 2 Pv 841/12/7707 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/9/02/2013 (rtf, 50 KB) 2013-01-22 1 Pv 768/12/7707 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/428/01/2013 (rtf, 52 KB) 2013-01-18 1 Pv 891/11/7707 § 221 – Podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/418/01/2013 (rtf, 72 KB) 2013-01-29 1 Pv 985/07/7707 § 148 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/407/01/2013 (rtf, 50 KB) 2012-12-21 2 Pv 127/12/7707 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/35/01/2013 (rtf, 47 KB) 2012-12-15 3 Pv 695/12/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/396/01/2013 (rtf, 57 KB) 2013-01-01 1 Pv 607/12/7707 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/361/12/2012 (rtf, 47 KB) 2012-12-01 1 Pv 642/12/7707 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/400/11/2012 (rtf, 49 KB) 2012-11-30 1 Pv 633/12/7707 § 310 – Pytliactvo Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/397/11/2012 (rtf, 51 KB) 2012-11-10 1 Pv 603/12/7707 § 310 – Pytliactvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/362/11/2012 (rtf, 50 KB) 2012-11-10 2 Pv 446/12/7707 § 310 – Pytliactvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/340/11/2012 (rtf, 48 KB) 2012-11-09 1 Pv 244/12/7707 § 213 – Sprenevera Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/366/01/2013 (rtf, 48 KB) 2013-01-03 1 Pv 632/12/7707 § 310 – Pytliactvo Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/321/11/2012 (rtf, 52 KB) 2012-11-13 1 Pv 558/12/7707 § 310 – Pytliactvo Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/298/09/2012 (rtf, 47 KB) 2012-09-15 1 Pv 956/09/7707 § 327 – Marenie úlohy verejným činitei’om Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/312/09/2012 (rtf, 48 KB) 2012-09-08 1 Pv 226/12/7707 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/316/09/2012 (rtf, 47 KB) 2012-09-01 1 Pv 108/12/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/304/09/2012 (rtf, 51 KB) 2012-09-01 1 Pv 300/12/7707 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/328/10/2012 (rtf, 48 KB) 2012-09-25 2 Pv 474/12/7707 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/222/08/2012 (rtf, 212 KB) 2012-07-10 2 Pv 745/11/7707 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/221/08/2012 (rtf, 50 KB) 2012-07-07 3 Pv 111/12/7707 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/267/08/2012 (rtf, 47 KB) 2012-07-07 2 Pv 188/12/7707 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/186/06/2012 (rtf, 208 KB) 2012-06-19 3 Pv 316/12/7707 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/187/06/2012 (rtf, 208 KB) 2012-06-19 3 Pv 315/12/7707 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/188/06/2012 (rtf, 212 KB) 2012-06-19 2 Pv 951/11/7707 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/183/06/2012 (rtf, 208 KB) 2012-06-19 3 Pv 314/12/7707 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/182/08/2012 (rtf, 208 KB) 2012-06-16 2 Pv 281/12/7707 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/184/05/2013 (rtf, 207 KB) 2013-04-30 2 Pv 322/08/7707 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/171/08/2012 (rtf, 212 KB) 2012-06-26 1 Pv 609/11/7707 § 221 – Podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/172/06/2012 (rtf, 208 KB) 2012-06-15 2 Pv 129/11/7707 § 221 – Podvod Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/170/06/2012 (rtf, 208 KB) 2012-06-12 3 Pv 93/12/7707 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/124/05/2012 (rtf, 208 KB) 2012-05-19 2 Pv 233/12/7707 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/120/05/2012 (rtf, 210 KB) 2012-05-19 2 Pv 153/12/7707 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/119/05/2012 (rtf, 208 KB) 2012-05-15 2 Pv 237/12/7707 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/116/05/2012 (rtf, 209 KB) 2012-05-01 1 Pv 718/11/7707 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/118/05/2012 (rtf, 211 KB) 2012-05-24 1 Pv 357/11/7707 § 213 – Sprenevera Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/150/05/2012 (rtf, 208 KB) 2012-04-28 3 Pv 146/12/7707 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/152/05/2012 (rtf, 208 KB) 2012-05-01 1 Pv 809/11/7707 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/155/05/2012 (rtf, 217 KB) 2012-05-11 1 Pv 511/10/7707 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/157/05/2012 (rtf, 209 KB) 2012-04-27 3 Pv 148/12/7707 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/218/06/2012 (rtf, 210 KB) 2012-06-01 1 Pv 299/11/7707 § 213 – Sprenevera Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/142/05/2012 (rtf, 208 KB) 2012-05-01 2 Pv 235/12/7707 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/49/04/2012 (rtf, 215 KB) 2012-04-03 2 Pv 820/11/7707 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/65/08/2012 (rtf, 47 KB) 2012-07-25 1 Pv 50/12/7707 § 231 – Podielnictvo Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/38/03/2012 (rtf, 208 KB) 2012-03-06 2 Pv 930/11/7707 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/40/03/2012 (rtf, 209 KB) 2012-03-06 2 Pv 387/11/7707 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/14/02/2012 (rtf, 208 KB) 2012-02-20 2 Pv 737/11/7707 § 310 – Pytliactvo Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/67/03/2012 (rtf, 218 KB) 2012-03-07 3 Pv 735/11/7707 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/62/03/2012 (rtf, 208 KB) 2012-02-28 1 Pv 231/11/7707 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/1/01/2012 (rtf, 207 KB) 2012-01-26 3 Pv 351/10/7707 § 378 – Týranie zvierat Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 9 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1e (§ 11/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/166/02/2017 2017-03-28 2 Pv 262/15/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/131/02/2017 2017-03-28 3 Pv 713/05/7707 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/166/02/2017 (pdf, 92 KB) 2017-03-28 2 Pv 262/15/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/132/02/2017 (pdf, 103 KB) 2017-02-17 2 Pv 465/15/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/139/02/2017 (pdf, 91 KB) 2017-02-14 2 Pv 43/15/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/131/02/2017 (pdf, 99 KB) 2017-03-28 3 Pv 713/05/7707 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/52/01/2017 (pdf, 102 KB) 2017-01-24 2 Pv 466/15/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/609/12/2016 (pdf, 92 KB) 2017-01-06 3 Pv 739/14/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/587/12/2016 (pdf, 92 KB) 2017-01-03 2 Pv 349/15/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/485/11/2016 (pdf, 90 KB) 2016-12-02 3 Pv 772/14/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/483/11/2016 (pdf, 92 KB) 2016-11-22 1 Pv 321/12/7707 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/416/10/2016 (pdf, 91 KB) 2016-10-25 3 Pv 25/15/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/382/10/2016 (pdf, 89 KB) 2016-11-04 2 Pv 62/15/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/383/10/2016 (pdf, 91 KB) 2016-11-04 2 Pv 222/15/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/384/10/2016 (pdf, 89 KB) 2016-11-01 3 Pv 646/14/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/381/10/2016 (pdf, 91 KB) 2016-11-01 2 Pv 316/14/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/378/10/2016 (pdf, 91 KB) 2016-10-14 3 Pv 170/15/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/308/10/2016 (pdf, 91 KB) 2016-10-14 3 Pv 27/15/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/377/09/2016 (pdf, 90 KB) 2016-10-07 3 Pv 136/14/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/239/09/2016 (pdf, 90 KB) 2016-11-07 2 Pv 300/15/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/236/09/2016 (pdf, 90 KB) 2016-09-17 3 Pv 175/15/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/234/09/2016 (pdf, 102 KB) 2016-09-17 1 Pv 838/14/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/228/08/2016 (pdf, 100 KB) 2016-12-02 1 Pv 715/13/7707 § 240 – Zvýhodňovanie veritei’a Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/227/08/2016 (pdf, 89 KB) 2016-08-23 3 Pv 213/15/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/230/07/2016 (pdf, 114 KB) 2016-08-06 2 Pv 128/16/7707 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/208/07/2016 (pdf, 90 KB) 2016-07-22 2 Pv 877/12/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/204/07/2016 (pdf, 90 KB) 2016-07-15 3 Pv 63/14/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/205/06/2016 (pdf, 104 KB) 2016-07-12 2 Pv 53/15/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/193/06/2016 (pdf, 90 KB) 2016-06-24 3 Pv 29/15/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/190/06/2016 (pdf, 89 KB) 2016-06-21 3 Pv 723/13/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/191/06/2016 (pdf, 127 KB) 2016-06-12 3 Pv 58/16/7707 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/186/05/2016 (pdf, 90 KB) 2016-07-08 2 Pv 759/14/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/180/05/2016 (pdf, 93 KB) 2016-05-28 3 Pv 393/11/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/179/05/2016 (pdf, 90 KB) 2016-06-23 2 Pv 485/14/7707 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/182/05/2016 (pdf, 89 KB) 2016-06-27 3 Pv 381/08/7707 § 125 – Skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/172/05/2016 (pdf, 102 KB) 2016-05-20 2 Pv 633/14/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/165/05/2016 (pdf, 89 KB) 2016-05-13 2 Pv 434/11/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/166/05/2016 (pdf, 104 KB) 2016-05-14 3 Pv 119/14/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/153/04/2016 (pdf, 90 KB) 2016-05-27 1 Pv 839/12/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/143/04/2016 (pdf, 104 KB) 2016-04-26 2 Pv 430/14/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/144/04/2016 (pdf, 91 KB) 2016-04-29 2 Pv 474/14/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/142/04/2016 (pdf, 105 KB) 2016-04-30 2 Pv 276/14/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/141/04/2016 (pdf, 114 KB) 2016-04-22 2 Pv 246/15/7707 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/138/04/2016 (pdf, 142 KB) 2016-04-26 3 Pv 724/15/7707 § 310 – Pytliactvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/137/04/2016 (pdf, 89 KB) 2016-04-22 2 Pv 466/13/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/121/03/2016 (pdf, 90 KB) 2016-03-19 2 Pv 103/13/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/102/03/2016 (pdf, 93 KB) 2016-03-15 2 Pv 845/12/7707 § 301 – Ohrozenie a poškodenie životného prostredia Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/101/03/2016 (pdf, 97 KB) 2016-03-12 1 Pv 345/10/7707 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/89/02/2016 (pdf, 90 KB) 2016-03-09 2 Pv 392/14/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/76/02/2016 (pdf, 85 KB) 2016-02-16 2 Pv 1/16/7707 § 224 – Ublíženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/66/01/2016 (pdf, 91 KB) 2016-02-05 2 Pv 531/14/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/72/01/2016 (pdf, 91 KB) 2016-02-02 2 Pv 280/14/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/574/11/2015 (pdf, 100 KB) 2015-12-08 2 Pv 351/14/7707 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/560/11/2015 (pdf, 89 KB) 2015-12-22 2 Pv 387/14/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/555/10/2015 (pdf, 88 KB) 2015-11-06 3 Pv 198/14/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/553/10/2015 (pdf, 88 KB) 2015-10-27 3 Pv 153/14/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/545/10/2015 (pdf, 112 KB) 2015-11-10 3 Pv 287/15/7707 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/568/10/2015 (pdf, 89 KB) 2015-10-27 3 Pv 135/14/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.