JUDr. Marián Kollár

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou.

Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
pozemok - záhrady kúpna zmluva 2012-04-04 15000 15000
pozemok - zast. plochy odčlenenie geom. plánom máj 2014 250 250
pozemok - zast. plochy odčlenenie geom. plánom máj 2014 250 250
rodinný dom individuálna výstavba 2014-05-08 120000 120000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2018-05-08 15500 15500
Peňažné prostriedky úverová zmluva 2020-11-18 27000 27000
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver 2020-11-18
Hypotekárny úver 2020-11-18
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
pozemok/záhrada kúpna zmluva 2012-04-04 15000 15000
pozemok/zast.plochy odčlenenie geometr. plánom máj 2014 250 250
pozemok/zast.plochy odčlenenie geometr. plánom máj 2014 250 250
rodinný dom výstavba máj 2014 120000 120000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné vozidlo KZ 2018-05-08 15500 15500
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotéka 2013-07-18
Pôžička 2016-04-30
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok/záhrada KZ 2012-04-04
pozemok/zast.plochy GP máj 2014
pozemok/zast.plochy GP máj 2014
rodinný dom výstavba máj 2014
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné vozidlo KZ 2018-05-08 15500 15500
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotéka 2013-07-18
Pôžička 2016-04-30
Pôžička 2018-05-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok/záhrada KZ 2012-04-04
pozemok/zast.plochy GP máj 2014
pozemok/zast.plochy GP máj 2014
rodinný dom výstavba máj 2014
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotéka 2013-07-18
Pôžička 2016-04-30
Pôžička 2017-04-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok/záhrada KZ 2012-04-04
pozemok/zast.plochy GP máj 2014
pozemok/zast.plochy GP máj 2014
rodinný dom výstavba máj 2014
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotéka 2013-07-18
Pôžička 2016-04-30
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok/orná pôda KZ 2012-04-04
pozemok/zast.plochy GP máj 2014
pozemok/zast.plochy GP máj 2014
rodinný dom výstavba máj 2014
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobný automobil KZ 2012-10-31
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotéka 2013-07-18
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok/orná pôda KZ 2012-04-04
pozemok/zast.plochy GP máj 2014
pozemok/zast.plochy GP máj 2014
rodinný dom výstavba máj 2014
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobný automobil KZ 2012-10-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok/orná pôda KZ 2012-04-04
rozostavaný rodinný dom výstavba 2013-12-31
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobný automobil KZ 2012-10-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok/orná pôda KZ 2012-04-04
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úspory dlhodobé sporenie, úspory z platu 2012-12-31
osobný automobil KZ 2012-10-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úspory dlhodobé sporenie, úspory z platu 2011-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.