Mgr. Renáta Aftanasová

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Poprad and Okresná prokuratúra Brezno.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Poprad
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze úspory z platu 2020-12-31 10658,54 Eur 10658,54 Eur
peniaze (stavebné sporenie) úspory 2020-12-31 29106,02 Eur 29106,02 Eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
dôchodkové sporenie zmluva 2020-12-31 1259,85 Eur 1259,85 Eur
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Poprad
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklady v peňažnom ústave (stavebné sporenie FO) zmluva o stavebnom sporení 2016-01-18 24001,41 Eur 24001,41 Eur
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Brezno
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklady v peňažnom ústave (stavebné sporenie FO) zmluva o stavebnom sporení 2016-01-18 21417,04 Eur 21417,04 Eur
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (6)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/871/07/2021 2021-07-23 Pv 119/21/7710 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/521/12/2020 2021-01-01 1 Pv 415/19/7706 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/62/12/2019 2020-01-10 1 Pv 243/19/6603 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/871/07/2021 (pdf, 112 KB) 2021-07-23 Pv 119/21/7710 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/521/12/2020 (pdf, 86 KB) 2021-01-01 1 Pv 415/19/7706 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/62/12/2019 (pdf, 94 KB) 2020-01-10 1 Pv 243/19/6603 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.

No relevant news articles found.