JUDr. Lukáš Kostovčík

The prosecutor is temporarily appointed to Krajská prokuratúra Košice.

The prosecutor is appointed to Krajská prokuratúra Košice.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Košice I and Okresná prokuratúra Trebišov.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trebišov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt Kúpna zmluva 2021-11-05 143 000 127 181
ostatná plocha Kúpna zmluva 2021-11-05 v cene bytu 6 600
ostatná plocha Kúpna zmluva 2021-11-05 v cene bytu 1 348
zastavaná plocha a nádvorie Kúpna zmluva 2021-11-05 v cene bytu 3 654
zastavaná plocha a nádvorie Kúpna zmluva 2021-11-05 v cene bytu 4 240
zastavaná plocha a nádvorie Kúpna zmluva 2021-11-05 v cene bytu 408
zastavaná plocha a nádvorie Kúpna zmluva 2021-11-05 v cene bytu 212
zastavaná plocha a nádvorie Kúpna zmluva 2021-11-05 v cene bytu 319
zastavaná plocha a nádvorie Kúpna zmluva 2021-11-05 v cene bytu 354
zastavaná plocha a nádvorie Kúpna zmluva 2021-11-05 v cene bytu 248
zastavaná plocha a nádvorie Kúpna zmluva 2021-11-05 v cene bytu 301
zastavaná plocha a nádvorie Kúpna zmluva 2021-11-05 v cene bytu 337
zastavaná plocha a nádvorie Kúpna zmluva 2021-11-05 v cene bytu 372
garáž Kúpna zmluva 2021-11-05 v cene bytu 6 621
garáž Kúpna zmuva 2021-11-05 v cene bytu 4 551
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
HYUNDAI I40CW Kúpna zmluva 2020-12-18 18 100 18 100
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze na bežnom účte úspory z platu prokurátora 2020 -2022 18 553 18 553
peniaze na bežnom účte úspory z platu manželky 2017 - 2022 3500 3500
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2021-10-20
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trebišov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt Kúpna zmluva 2021-11-05 143 000 127 181
ostatná plocha Kúpna zmluva 2021-11-05 v cene bytu 6 600
ostatná plocha Kúpna zmluva 2021-11-05 v cene bytu 1 348
zastavaná plocha a nádvorie Kúpna zmluva 2021-11-05 v cene bytu 3 654
zastavaná plocha a nádvorie Kúpna zmluva 2021-11-05 v cene bytu 4 240
zastavaná plocha a nádvorie Kúpna zmluva 2021-11-05 v cene bytu 408
zastavaná plocha a nádvorie Kúpna zmluva 2021-11-05 v cene bytu 212
zastavaná plocha a nádvorie Kúpna zmluva 2021-11-05 v cene bytu 319
zastavaná plocha a nádvorie Kúpna zmluva 2021-11-05 v cene bytu 354
zastavaná plocha a nádvorie Kúpna zmluva 2021-11-05 v cene bytu 248
zastavaná plocha a nádvorie Kúpna zmluva 2021-11-05 v cene bytu 301
zastavaná plocha a nádvorie Kúpna zmluva 2021-11-05 v cene bytu 337
zastavaná plocha a nádvorie Kúpna zmluva 2021-11-05 v cene bytu 372
garáž Kúpna zmluva 2021-11-05 v cene bytu 6 621
garáž Kúpna zmuva 2021-11-05 v cene bytu 4 551
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
HYUNDAI I40CW Kúpna zmluva 2020-12-18 18 100 18 100
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze na bežnom účte úspory z platu prokurátora 2020 -2021 18 665 18 665
peniaze na bežnom účte úspory z platu manželky 2017 - 2021 4 500 4 500
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2021-10-20
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trebišov
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
HYUNDAI I40CW Kúpna zmluva 2020-12-18 18 100 18 100
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze na bežnom účte úspory z platu prokurátora rok 2020 8020 8020
peniaze na bežnom účte úspory z platu manželky 2017 - 2020 3880 3880
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trebišov
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice I
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (78)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/1302/09/2023 2023-09-30 2 Pv 118/22/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/1079/07/2023 2023-07-27 2 Pv 355/21/8811 § 279 – Porušenie predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/1006/07/2023 2023-07-13 2 Pv 199/21/8811 § 279 – Porušenie predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/937/06/2023 2023-06-30 2 Pv 482/21/8811 § 253 – Nepovolená výroby liehu, tabaku a tabakových výrobkov Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/147/01/2023 2023-02-03 1 Pv 482/20/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/104/01/2023 2023-01-24 2 Pv 29/22/8811 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/107/01/2023 2023-01-27 2 Pv 376/22/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/1478/12/2022 2022-12-21 2 Pv 119/21/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/1416/11/2022 2022-12-07 2 Pv 117/21/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/1391/11/2022 2022-12-01 2 Pv 353/20/8811 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/1319/11/2022 2022-11-19 2 Pv 183/22/8811 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/1260/10/2022 2022-11-05 1 Pv 85/20/8811 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/1180/10/2022 2022-10-13 2 Pv 282/20/8811 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/834/07/2022 2022-08-06 2 Pv 121/20/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/609/05/2022 2022-05-26 2 Pv 95/21/8811 § 279 – Porušenie predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/379/03/2022 2022-04-23 2 Pv 382/21/8811 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/349/03/2022 2022-03-15 2 Pv 470/21/8811 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/222/02/2022 2022-02-10 2 Pv 193/21/8811 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/216/02/2022 2022-02-19 2 Pv 443/21/8811 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/140/01/2022 2022-02-01 2 Pv 73/21/8811 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/114/01/2022 2022-01-27 1 Pv 146/20/8811 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/89/01/2022 2022-01-22 2 Pv 464/20/8811 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/1391/12/2021 2021-12-11 1 Pv 518/20/8811 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/1269/11/2021 2021-11-30 2 Pv 338/21/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/1136/09/2021 2021-10-14 1 Pv 98/20/8811 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/1137/09/2021 2021-10-12 1 Pv 74/20/8811 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/720/06/2021 2021-07-09 1 Pv 111/20/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/310/04/2021 2021-04-15 2 Pv 509/17/8811 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/266/03/2021 2021-03-31 2 Pv 257/19/8811 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/196/03/2021 2021-05-28 2 Pv 609/18/8811 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/166/02/2021 2021-02-26 2 Pv 63/19/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/1208/07/2020 2020-08-08 2 Pv 42/18/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/1011/06/2020 2020-07-21 2 Pv 565/19/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/889/06/2020 2020-06-17 1 Pv 566/18/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/799/05/2020 2020-05-29 1 Pv 625/19/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/798/05/2020 2020-05-28 1 Pv 581/18/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/757/05/2020 2020-05-27 1 Pv 52/19/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/560/03/2020 2020-04-09 1 Pv 488/17/8811 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/538/03/2020 2020-04-08 1 Pv 397/18/8811 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/1302/09/2023 2023-09-30 2 Pv 118/22/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/1079/07/2023 2023-07-27 2 Pv 355/21/8811 § 279 – Porušenie predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/1006/07/2023 2023-07-13 2 Pv 199/21/8811 § 279 – Porušenie predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/937/06/2023 2023-06-30 2 Pv 482/21/8811 § 253 – Nepovolená výroby liehu, tabaku a tabakových výrobkov Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/147/01/2023 2023-02-03 1 Pv 482/20/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/104/01/2023 2023-01-24 2 Pv 29/22/8811 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/107/01/2023 2023-01-27 2 Pv 376/22/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/1478/12/2022 2022-12-21 2 Pv 119/21/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/1416/11/2022 2022-12-07 2 Pv 117/21/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/1391/11/2022 2022-12-01 2 Pv 353/20/8811 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/1319/11/2022 2022-11-19 2 Pv 183/22/8811 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/1260/10/2022 2022-11-05 1 Pv 85/20/8811 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/1180/10/2022 2022-10-13 2 Pv 282/20/8811 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/834/07/2022 2022-08-06 2 Pv 121/20/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/609/05/2022 2022-05-26 2 Pv 95/21/8811 § 279 – Porušenie predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/379/03/2022 2022-04-23 2 Pv 382/21/8811 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/349/03/2022 2022-03-15 2 Pv 470/21/8811 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/222/02/2022 2022-02-10 2 Pv 193/21/8811 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/216/02/2022 2022-02-19 2 Pv 443/21/8811 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/140/01/2022 2022-02-01 2 Pv 73/21/8811 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/114/01/2022 2022-01-27 1 Pv 146/20/8811 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/89/01/2022 2022-01-22 2 Pv 464/20/8811 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/1391/12/2021 2021-12-11 1 Pv 518/20/8811 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/1269/11/2021 2021-11-30 2 Pv 338/21/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/1136/09/2021 2021-10-14 1 Pv 98/20/8811 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/1137/09/2021 2021-10-12 1 Pv 74/20/8811 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/720/06/2021 2021-07-09 1 Pv 111/20/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/310/04/2021 2021-04-15 2 Pv 509/17/8811 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/266/03/2021 2021-03-31 2 Pv 257/19/8811 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/196/03/2021 2021-05-28 2 Pv 609/18/8811 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/166/02/2021 2021-02-26 2 Pv 63/19/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/1208/07/2020 2020-08-08 2 Pv 42/18/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/1011/06/2020 2020-07-21 2 Pv 565/19/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/889/06/2020 2020-06-17 1 Pv 566/18/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/799/05/2020 2020-05-29 1 Pv 625/19/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/798/05/2020 2020-05-28 1 Pv 581/18/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/757/05/2020 2020-05-27 1 Pv 52/19/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/560/03/2020 2020-04-09 1 Pv 488/17/8811 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/538/03/2020 2020-04-08 1 Pv 397/18/8811 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
 • OKIENKO OZMF MICHALOVCE · SME
  Úradná správa OZMF č. 17 - A 2003/04I. Všeobecné informácie1. Zverejňovanie výsledkov súťaží OZMF a ÚS OZMF: Tie sú zverejňované len v

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.