JUDr. Tomáš Krakovský

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Komárno.

We register the prosecutor as námestník okresnej prokurátorky at the prosecutors' office Okresná prokuratúra Komárno.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Komárno
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpa 2016-10-05 91.000
garáž kúpa 2016-10-13 12.999
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
bežný účet plat 2023-12-31 2.166,57.-€ 2.166,57.-€
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2023-12-31 25.400.-€ 25.400.-€
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2023-12-31 10.000.-€ 10.000.-€
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2023-12-31 36.000.-€ 36.000.-€
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2023-12-31 26.900.-€ 26.900.-€
sporiaci vklad úspory z platu, výnosy z termínovaných vkladov a z predaja pozemku 2023-12-31 13.189,37.-€ 13.189,37.-€
auto kúpa 2021-02-23 25.555.-€ 28.735.-€
bežný účet úspory z platu a výnosy z vkladov 2023-12-31 715,88.-€ 715,88.-€
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z vkladov 2023-12-31 720.-€ 720.-€
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2023-12-31 720.-€ 720.-€
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov a dar od matky 2023-12-31 63.500.-€ 63.500.-€
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2023-12-31 47.478,83.-€ 47.478,83.-€
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2023-12-31 51.299,30.-€ 51.299,30.-€
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z vkladov 2023-12-31 720.-€ 720.-€
bežný účet úspory a plat 2022-12-31 15.927,24.-€ 15.927,24.-€
termínovaný vklad úspory a plat, prevody zo skončených vkladov 2023-12-31 49.000.-€ 49.000.-€
termínovaný vklad úspory, plat a výnosy z term. vkladov 2023-12-31 50.000.-€ 50.000.-€
termínovaný vklad úspory, plat a výnosy z term. vkladov 2023-12-31 20.000.-€ 20.000.-€
termínovaný vklad úspory, plat a výnosy z term. vkladov 2023-12-31 25.000.-€ 25.000.-€
termínovaný vklad úspory, plat a výnosy z vkladov 2023-12-31 50.000.- 50.000.-
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2023-12-31 55.000.-€ 55.000.-€
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2023-12-31 80.545,92.-€ 80.545,92.-€
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Komárno
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpa 2016-10-05 91.000
garáž kúpa 2016-10-13 12.999
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
bežný účet plat 2022-12-31 2.903,54
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2022-12-31 25.400.-€
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2022-12-31 10.000.-€
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2022-12-31 36.000.-€
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2022-12-31 26.900.-€
sporiaci vklad úspory z platu, výnosy z termínovaných vkladov a z predaja pozemku 2022-12-31 98.525,39.-€
auto kúpa 2021-02-23 25.555.-€ 28.735.-€
bežný účet úspory z platu a výnosy z vkladov 2022-12-31 722,88.-€
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z vkladov 2022-12-31 360.-€
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2022-12-31 360.-€
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov a dar od matky 2022-12-31 63.500.-€
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2022-12-31 47.478,83.-€
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2022-12-31 30.000.-€
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z vkladov 2022-12-31 360.-€
bežný účet úspory a plat 2022-12-31 16.537,14.-€
termínovaný vklad úspory a plat, prevody zo skončených vkladov 2022-12-31 49.000.-€
termínovaný vklad úspory, plat a výnosy z term. vkladov 2022-12-31 50.000.-€
termínovaný vklad úspory, plat a výnosy z term. vkladov 2022-12-31 51.200,45.-€
termínovaný vklad úspory, plat a výnosy z term. vkladov 2022-12-31 20.000.-€
termínovaný vklad úspory, plat a výnosy z term. vkladov 2022-12-31 25.000.-€
termínovaný vklad úspory, plat a výnosy z vkladov 2022-12-31 50.000.-
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Komárno
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpa 2016-10-05 91.000
garáž kúpa 2016-10-13 12.999
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
bežný účet plat 2021-12-31 1.218,07.-€
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2021-12-31 25.400.-€
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2021-12-31 10.000.-€
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2021-12-31 36.000.-€
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2021-12-31 26.900.-€
termínovaný vklad úspory z platu, výnosy z termínovaných vkladov a z predaja pozemku 2021-12-31 58.925,33.-€
auto kúpa 2021-02-23 25.555.-€ 28.735.-€
bežný účet úspory z platu a výnosy z vkladov 2021-12-31 237.32.-€
sporiaci účet úspory z platu a výnosy z vkladov 2021-12-31 8.031,0.-€
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z vkladov 2021-12-31 1.150.-€
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2021-12-31 1.150.-€
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov a dar od matky 2021-12-31 63.500.-€
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2021-12-31 47.021,78.-€
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2021-12-31 30.000.-€
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z vkladov 2021-12-31 1.150.-€
bežný účet úspory a plat 2021-12-31 10.263,53.-€
termínovaný vklad úspory a plat, prevody zo skončených vkladov 2021-12-31 40.648,89.-€
termínovaný vklad úspory, plat a výnosy z term. vkladov 2021-12-31 50.811.11-€
termínovaný vklad úspory, plat a výnosy z term. vkladov 2021-12-31 50.789,06.-€
termínovaný vklad úspory, plat a výnosy z term. vkladov 2021-12-31 20.000.-€
termínovaný vklad úspory, plat a výnosy z term. vkladov 2021-12-31 25.000.-€
termínovaný vklad úspory, plat a výnosy z vkladov 2021-12-31 50.000.-
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Komárno
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpa 2016-10-05 91.000
garáž kúpa 2016-10-13 12.999
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
bežný účet plat 2020-12-31 29.825,38.-€
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2020-12-31 25.400.-€
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2020-12-31 10.000.-€
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2020-12-31 36.000.-€
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2020-12-31 26.900.-€
termínovaný vklad úspory z platu, výnosy z termínovaných vkladov a z predaja pozemku 2020-12-31 47.250,46.-€
auto kúpa 2017-05-15 19.500.-€
bežný účet úspory z platu a výnosy z vkladov 2020-12-31 217.91.-€
sporiaci účet úspory z platu a výnosy z vkladov 2020-12-31 8.024,88.-€
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z vkladov 2020-12-31 550.-€
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2020-12-31 550.-€
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov a dar od matky 2020-12-31 63.000.-€
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2020-12-31 46.569,13.-€
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2020-12-31 30.000.-€
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z vkladov 2020-12-31 550.-€
bežný účet úspory a plat 2020-12-31 12.063,53.-€
termínovaný vklad úspory a plat, prevody zo skončených vkladov 2020-12-31 40.000.-€
termínovaný vklad úspory, plat a výnosy z term. vkladov 2020-12-31 50.000.-€
termínovaný vklad úspory, plat a výnosy z term. vkladov 2020-12-31 50.789,06.-€
termínovaný vklad úspory, plat a výnosy z term. vkladov 2020-12-31 20.000.-€
termínovaný vklad úspory, plat a výnosy z term. vkladov 2020-12-31 25.000.-€
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Komárno
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpa 2016-10-05 91.000
garáž kúpa 2016-10-13 12.999
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
bežný účet plat 2019-12-31 1.856,95.-€
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2019-12-31 25.400.-€
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2019-12-31 10.000.-€
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2019-12-31 36.206,26.-€
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2019-12-31 26.900.-€
termínovaný vklad úspory z platu, výnosy z termínovaných vkladov a z predaja pozemku 2019-12-31 41.373,01.-€
auto kúpa 2017-05-15 19.500.-€
bežný účet úspory z platu a výnosy z vkladov 2019-12-31 202.17.-€
sporiaci účet úspory z platu a výnosy z vkladov 2019-12-31 8.013,45.-€
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z vkladov 2019-12-31 1250,13.-€
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2019-12-31 1250,13.-€
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov a dar od matky 2019-12-31 63.000.-€
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2019-12-31 46.118,54.-€
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2019-12-31 30.000.-€
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z vkladov 2019-12-31 1250,13.-€
bežný účet úspory a plat 2019-12-31 1.374,84.-€
termínovaný vklad úspory a plat, prevody zo skončených vkladov 2019-12-31 40.000.-€
termínovaný vklad úspory, plat a výnosy z term. vkladov 2019-12-31 50.000.-€
termínovaný vklad úspory, plat a výnosy z term. vkladov 2019-12-31 50.339,31.-€
termínovaný vklad úspory, plat a výnosy z term. vkladov 2019-12-31 20.000.-€
termínovaný vklad úspory, plat a výnosy z term. vkladov 2019-12-31 25.000.-€
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Komárno
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2016-10-05
garáž kúpa 2016-10-13
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
bežný účet plat 2018-12-31 1.197,06.-€
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2018-12-31 25.400.-€
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2018-12-31 10.000.-€
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2018-12-31 35.800,28.-€
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2018-12-31 26.900.-€
termínovaný vklad úspory z platu, výnosy z termínovaných vkladov a z predaja pozemku 2018-12-31 45.716,99.-€
auto kúpa 2018-05-15 19.500.-€
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z vkladov 2018-12-31 49.413,93.-€
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z vkladov 2018-12-31 50.439,89.-€
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z vkladov 2018-12-31 600.-€
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2018-12-31 600.-€
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov a dar od matky 2018-12-31 63.816,48.-€
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2018-12-31 45.674,57.-€
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2018-12-31 30.000.-€
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z vkladov 2018-12-31 600.-€
bežný účet úspory a plat 2018-12-31 2.299,86.-€
termínovaný vklad úspory a plat, prevody zo skončených vkladov 2018-12-31 49.083,72
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Komárno
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda dedenie 1991-07-19
byt kúpa 2016-10-05
garáž kúpa 2016-10-13
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
bežný účet plat 2017-12-31 1.608,49.-€
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2017-12-31 25.400.-€
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2017-12-31 10.000.-€
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2017-12-31 35.541,18.-€
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2017-12-31 26.900.-€
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2017-12-31 29.959,16.-€
auto kúpa 2017-05-15 19.500.-€
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z vkladov 2017-12-31 20.107,74.-€
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z vkladov 2017-12-31 49.980.-€
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z vkladov 2017-12-31 25.000.-€
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2017-12-31 10.000.-€
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov a dar od matky 2017-12-31 63.000-€
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2017-12-31 45.000.-€
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2017-12-31 30.000.-€
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z vkladov 2017-12-31 10.000.-€
bežný účet úspory a plat 2017-12-31 10.078,59.-€
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Komárno
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda dedenie 1991-07-19
byt kúpa 2016-10-05
garáž kúpa 2016-10-13
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
bežný účet plat 2016-12-31 1.549,33
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2016-12-31 24.800.-€
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2016-12-31 10.000.-€
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2016-12-31 35.283,95.-€
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2016-12-31 12.489,52.-€
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2016-12-31 32.112,20.-€
auto kúpa 2012-05-10 11.047.-€
termínovaný vklad úspory z platu, predaja auta a výnosy z vkladov 2016-12-31 20.063,94.-€
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z vkladov 2016-12-31 51.223,80.-€
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z vkladov 2016-12-31 25.000.-€
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2016-12-31 10.000.-€
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov a dar od matky 2016-12-31 61.390,95.-€
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2016-12-31 35.400,06.-€
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2016-12-31 31.700.-€
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z vkladov 2016-12-31 10.000.-€
bežný účet úspory a plat 2016-12-31 19,40.-€
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Komárno
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda dedenie 1991-07-19
byt kúpa 2000-08-17
garáž kúpa 2000-08-17
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
bežný účet plat 2015-12-31
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2015-12-31
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2015-12-31
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2015-12-31
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2015-12-31
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2015-12-31
auto kúpa 2012-05-10
termínovaný vklad úspory z platu, predaja auta a výnosy z vkladov 2015-12-31
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z vkladov 2015-12-31
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z vkladov 2015-12-31
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2015-12-31
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2015-12-31
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov a dar od matky 2015-12-31
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2015-12-31
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2015-12-31
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z vkladov 2015-12-31
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2015-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Komárno
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda dedenie 1991-07-19
byt kúpa 2000-08-17
garáž kúpa 2000-08-17
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
bežný účet plat 2014-12-31
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2014-12-31
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2014-12-31
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2014-12-31
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2014-12-31
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2014-12-31
auto kúpa 2012-05-10
termínovaný vklad úspory z platu, predaja auta a výnosy z vkladov 2014-12-31
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z vkladov 2014-12-31
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z vkladov 2014-12-31
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2014-12-31
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2014-12-31
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2014-12-31
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2014-12-31
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2014-12-31
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z vkladov 2014-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Komárno
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda dedenie 1991-07-19
byt kúpa 2000-08-17
garáž kúpa 2000-08-17
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
bežný účet plat 2013-12-31
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2013-12-31
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2013-12-31
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2013-12-31
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2013-12-31
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2013-12-31
auto kúpa 2012-05-10
termínovaný vklad úspory z platu, predaja auta a výnosy z vkladov 2013-12-31
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z vkladov 2013-12-31
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z vkladov 2013-12-31
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2013-12-31
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2013-12-31
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2013-12-31
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2013-12-31
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2013-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Komárno
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda dedenie 1991-07-19
byt kúpa 2000-08-17
garáž kúpa 2000-08-17
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
bežný účet plat 2012-12-31
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2012-12-31
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2012-12-31
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2012-12-31
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2012-12-31
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2012-12-31
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2012-12-31
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2012-12-31
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2012-12-31
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2012-12-31
auto kúpa 2012-05-10
termínovaný vklad úspory z platu, predaja auta a výnosy z vkladov 2012-12-31
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z vkladov 2012-12-31
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z vkladov 2012-12-31
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z vkladov 2012-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Komárno
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda dedenie 1991-07-19
byt kúpa 2000-08-17
garáž kúpa 2000-08-17
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
auto kúpa 2005-11-23
termínovaný vklad úspory z platu 2011-12-31
bežný účet plat 2011-12-31
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2011-12-31
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2011-12-31
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2011-12-31
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2011-12-31
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2011-12-31
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2011-12-31
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2011-12-31
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2011-12-31
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2011-12-31
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2011-12-31
termínovaný vklad úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov 2011-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (78)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Komárno NR/4401/14/02/2017 2017-02-17 2 Pv 422/15/4401 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Komárno NR/4401/87/11/2016 2016-12-02 2 Pv 496/15/4401 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Komárno NR/4401/112/07/2015 (rtf, 50 KB) 2015-07-21 1 Pv 673/14/4401 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Komárno NR/4401/94/06/2015 (rtf, 50 KB) 2015-06-09 2 Pv 133/15/4401 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Komárno NR/4401/13/02/2015 (rtf, 50 KB) 2015-02-03 2 Pv 440/11/4401 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Komárno NR/4401/47/06/2023 2023-07-19 1 Pv 68/23/4401 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Komárno NR/4401/157/10/2014 (rtf, 56 KB) 2014-10-07 2 Pv 109/13/4401 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Komárno NR/4401/151/10/2014 (rtf, 56 KB) 2014-09-23 1 Pv 767/13/4401 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Komárno NR/4401/58/04/2014 (rtf, 52 KB) 2014-04-26 2 Pv 408/13/4401 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Komárno NR/4401/203/12/2013 (rtf, 48 KB) 2013-11-29 2 Pv 586/13/4401 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Komárno NR/4401/186/01/2014 (rtf, 76 KB) 2014-01-17 2 Pv 750/11/4401 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Komárno NR/4401/166/09/2013 (rtf, 54 KB) 2013-09-17 1 Pv 410/13/4401 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Komárno NR/4401/126/07/2013 (rtf, 46 KB) 2013-06-28 2 Pv 551/11/4401 Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Komárno NR/4401/110/06/2013 (rtf, 61 KB) 2013-06-11 1 Pv 669/11/4401 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Komárno NR/4401/107/06/2013 (rtf, 53 KB) 2013-06-18 1 Pv 799/12/4401 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Komárno NR/4401/93/05/2013 (rtf, 52 KB) 2013-05-21 2 Pv 622/12/4401 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Komárno NR/4401/89/05/2013 (rtf, 55 KB) 2013-05-14 2 Pv 434/12/4401 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Komárno NR/4401/83/05/2013 (rtf, 49 KB) 2013-04-26 2 Pv 790/12/4401 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Komárno NR/4401/52/03/2013 (rtf, 64 KB) 2013-03-15 1 Pv 722/11/4401 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Komárno NR/4401/44/03/2013 (rtf, 51 KB) 2013-03-16 2 Pv 660/11/4401 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Komárno NR/4401/43/03/2013 (rtf, 46 KB) 2013-03-02 2 Pv 725/12/4401 § 246 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Komárno NR/4401/253/12/2012 (rtf, 47 KB) 2012-12-08 1 Pv 715/12/4401 § 213 – Sprenevera Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Komárno NR/4401/200/10/2012 (rtf, 54 KB) 2012-10-19 2 Pv 680/10/4401 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Komárno NR/4401/80/09/2022 2022-09-16 2 Pv 55/20/4401 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Komárno NR/4401/68/08/2022 2022-08-16 2 Pv 395/20/4401 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Komárno NR/4401/105/06/2012 (rtf, 210 KB) 2012-06-18 1 Pv 572/11/4401 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Komárno NR/4401/96/06/2012 (rtf, 210 KB) 2012-06-12 2 Pv 727/11/4401 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Komárno NR/4401/90/07/2012 (rtf, 215 KB) 2012-06-19 2 Pv 87/11/4401 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Komárno NR/4401/61/05/2012 (rtf, 206 KB) 2012-05-08 1 Pv 607/09/4401 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Komárno NR/4401/49/05/2012 (rtf, 209 KB) 2012-05-15 2 Pv 551/11/4401 Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Komárno NR/4401/50/05/2012 (rtf, 209 KB) 2012-04-21 2 Pv 551/11/4401 Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Komárno NR/4401/39/04/2012 (rtf, 208 KB) 2012-04-17 1 Pv 190/12/4401 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Komárno NR/4401/52/06/2022 2022-06-18 1 Pv 460/21/4401 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Komárno NR/4401/10/02/2012 (rtf, 221 KB) 2012-02-17 2 Pv 729/10/4401 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Komárno NR/4401/112/10/2021 2021-11-04 1 Pv 335/20/4401 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Komárno NR/4401/111/10/2021 2021-10-13 1 Pv 263/21/4401 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Komárno NR/4401/100/09/2021 2021-10-26 1 Pv 627/14/4401 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
Okresná prokuratúra Komárno NR/4401/85/08/2021 2021-08-25 1 Pv 254/20/4401 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Komárno NR/4401/134/12/2020 2021-01-14 1 Pv 389/18/4401 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Komárno NR/4401/110/10/2020 2020-10-01 2 Pv 48/20/4401 § 345 – Krivé obvinenie Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Komárno NR/4401/101/09/2020 2020-09-24 1 Pv 440/17/4401 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Komárno NR/4401/100/09/2020 2020-09-25 2 Pv 264/18/4401 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Komárno NR/4401/82/07/2020 2020-07-28 2 Pv 195/19/4401 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
Okresná prokuratúra Komárno NR/4401/144/12/2019 2020-01-15 2 Pv 345/18/4401 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Komárno NR/4401/130/11/2019 2019-12-06 2 Pv 65/18/4401 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Komárno NR/4401/121/10/2019 2019-12-17 1 Pv 313/18/4401 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Komárno NR/4401/96/07/2019 2019-09-18 2 Pv 266/17/4401 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Komárno NR/4401/45/04/2018 2018-04-21 2 Pv 376/17/4401 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Komárno NR/4401/15/01/2018 2018-02-12 1 Pv 354/15/4401 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Komárno NR/4401/133/11/2017 2017-11-25 1 Pv 304/16/4401 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Komárno NR/4401/78/07/2018 2018-08-10 2 Pv 551/17/4401 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Komárno NR/4401/71/07/2018 2018-07-10 1 Pv 220/18/4401 § 188 – Lúpež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Komárno NR/4401/20/03/2024 2024-04-12 1 Pv 494/23/4401 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Komárno NR/4401/20/03/2024 (pdf, 89 KB) 2024-04-12 1 Pv 494/23/4401 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Komárno NR/4401/47/06/2023 (pdf, 85 KB) 2023-07-19 1 Pv 68/23/4401 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Komárno NR/4401/80/09/2022 (pdf, 88 KB) 2022-09-16 2 Pv 55/20/4401 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Komárno NR/4401/68/08/2022 (pdf, 90 KB) 2022-08-16 2 Pv 395/20/4401 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Komárno NR/4401/52/06/2022 (pdf, 97 KB) 2022-06-18 1 Pv 460/21/4401 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Komárno NR/4401/112/10/2021 (pdf, 90 KB) 2021-11-04 1 Pv 335/20/4401 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Komárno NR/4401/111/10/2021 (pdf, 126 KB) 2021-10-13 1 Pv 263/21/4401 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Komárno NR/4401/100/09/2021 (pdf, 93 KB) 2021-10-26 1 Pv 627/14/4401 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
Okresná prokuratúra Komárno NR/4401/85/08/2021 (pdf, 89 KB) 2021-08-25 1 Pv 254/20/4401 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Komárno NR/4401/134/12/2020 (pdf, 88 KB) 2021-01-14 1 Pv 389/18/4401 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Komárno NR/4401/110/10/2020 (pdf, 132 KB) 2020-10-01 2 Pv 48/20/4401 § 345 – Krivé obvinenie Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Komárno NR/4401/101/09/2020 (pdf, 93 KB) 2020-09-24 1 Pv 440/17/4401 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Komárno NR/4401/100/09/2020 (pdf, 93 KB) 2020-09-25 2 Pv 264/18/4401 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Komárno NR/4401/82/07/2020 (pdf, 105 KB) 2020-07-28 2 Pv 195/19/4401 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
Okresná prokuratúra Komárno NR/4401/144/12/2019 (pdf, 88 KB) 2020-01-15 2 Pv 345/18/4401 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Komárno NR/4401/130/11/2019 (pdf, 101 KB) 2019-12-06 2 Pv 65/18/4401 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Komárno NR/4401/121/10/2019 (pdf, 89 KB) 2019-12-17 1 Pv 313/18/4401 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Komárno NR/4401/96/07/2019 (pdf, 89 KB) 2019-09-18 2 Pv 266/17/4401 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Komárno NR/4401/78/07/2018 (pdf, 106 KB) 2018-08-10 2 Pv 551/17/4401 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Komárno NR/4401/71/07/2018 (pdf, 91 KB) 2018-07-10 1 Pv 220/18/4401 § 188 – Lúpež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Komárno NR/4401/45/04/2018 (pdf, 96 KB) 2018-04-21 2 Pv 376/17/4401 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Komárno NR/4401/15/01/2018 (pdf, 87 KB) 2018-02-12 1 Pv 354/15/4401 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Komárno NR/4401/133/11/2017 (pdf, 87 KB) 2017-11-25 1 Pv 304/16/4401 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Komárno NR/4401/14/02/2017 (pdf, 88 KB) 2017-02-17 2 Pv 422/15/4401 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Komárno NR/4401/87/11/2016 (pdf, 94 KB) 2016-12-02 2 Pv 496/15/4401 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
 • Zlato zo 4. Majstrovstiev Slovenska putuje do Komárna · SME
  BRATISLAVA 10. novembra (SITA) - Zlato pre víťaza 4. majstrovstiev Slovenska (MS) v spoločenskej hre scrabble putuje do Komárna. Ako pre agentúru SITA uviedol predseda Rady Slovenského spolku scrabble (SSS) Peter Augustín, prvé miesto obsadil 17-ročný Mar

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.