JUDr. Katarína Krausová

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Trebišov.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trebišov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpa 1998-08-13 38 977.- Sk
zastavané plochy a nádvoria kúpa 1998-08-13 2 251.- Sk
záhrada kúpa 1983-02-04 1 320.-Kčs
orná pôda dedenie 1968-06-14 495.-Kčs
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
umelecké dielo dar 1978 neviem 7.000 eur
úspory z platu 2019-12-31 15 000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
zariadenie domácnosti 2017-12-31 30.000 eur
starobný dôchodok 2013-11-01 13 270 eur za rok 2019
čistý mesačný príjem rok 2019 39 317 eur
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trebišov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 1998-08-13
zastavané plochy a nádvoria kúpa 1998-08-13
záhrada kúpa 1983-02-04
orná pôda dedenie 1968-06-14
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
umelecké dielo dar 1978 neviem 7.000 eur
úspory z platu 2018-12-31 10 000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
zariadenie domácnosti 2017-12-31 30.000 eur
starobný dôchodok 2013-11-01 12 624 eur za rok 2018
čistý mesačný príjem rok 2018 30 288 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Úver 2016-10-06
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trebišov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 1998-08-13
zastavané plochy a nádvoria kúpa 1998-08-13
záhrada kúpa 1983-02-04
orná pôda dedenie 1968-06-14
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
umelecké dielo dar 1978 neviem 7.000 eur
úspory z platu 2017-12-31 10 000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
zariadenie domácnosti 2017-12-31 30.000 eur
starobný dôchodok 2013-11-01 12 299 eur za rok 2017
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Úver 2016-10-06
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trebišov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 1998-08-13
zastavané plochy a nádvoria kúpa 1998-08-13
záhrada kúpa 1983-02-04
orná pôda dedenie 1968-06-14
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
umelecké dielo dar 1978 neviem 7.000 eur
úspory z platu 2016-12-31 10 000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
zariadenie domácnosti 2015-12-31 30.000 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Úver 2016-10-06
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trebišov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 1998-08-13
zastavané plochy a nádvoria kúpa 1998-08-13
záhrada kúpa 1983-02-04
orná pôda dedenie 1968-06-14
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
umelecké dielo dar 1978
peniaze úspory z platu 2015-12-31
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zariadenie domácnosti 2015-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trebišov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 1998-08-13
zastavané plochy a nádvoria kúpa 1998-08-13
záhrada kúpa 1983-02-04
orná pôda dedenie 1968-06-14
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
umelecké dielo dar 1978
peniaze úspory z platu 2014-12-31
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zariadenie domácnosti 2014-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trebišov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 1998-08-13
zastavané plochy a nádvoria kúpa 1998-08-13
záhrada kúpa 1983-02-04
orná pôda dedenie 1968-06-14
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
umelecké dielo dar 1978
peniaze úspory z platu 2012-12-31
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zariadenie domácnosti 2011-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trebišov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 1998-08-13
zastavané plochy a nádvoria kúpa 1998-08-13
záhrada kúpa 1983-02-04
orná pôda dedenie 1968-06-14
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
umelecké dielo dar 1978
peniaze úspory z platu 2012-12-31
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zariadenie domácnosti 2011-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trebišov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 1998-08-13
zastavané plochy a nádvoria kúpa 1998-08-13
záhrada kúpa 1983-02-04
orná pôda dedenie 1968-06-14
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
umelecké dielo dar 1978
peniaze úspory z platu 2012-12-31
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zariadenie domácnosti 2011-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

No relevant news articles found.