JUDr. Michal Kresánek

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Trenčín.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpna zmluva 2008-02-25 90 000 90 000
byt kúpna zmluva 2016-01-26 65 000 65 000
orná pôda kúpna zmluva 2018-11-27 25 000 25 000
byt kúpna zmluva 2019-03-12 30 000 30 000
nebytový priestor kúpna zmluva 2021-08-30 105 000 105 000
garsónka kúpna zmluva 2022-04-13 32 000 30 000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
OMV BMW X3 kúpna zmluva 2018 23 000 23 000
finančné aktíva kapitálové investície 2022 80 000 80 000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotéka 2018-11-06
hypotéka 2020-06-15
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpna zmluva 2008-02-25 90 000 90 000
byt kúpna zmluva 2016-01-26 65 000 65 000
orná pôda kúpna zmluva 2018-11-27 25 000 25 000
byt kúpna zmluva 2019-03-12 30 000 30 000
nebytový priestor kúpna zmluva 2021-08-30 105 000 105 000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
OMV BMW X3 kúpna zmluva 2018 23 000 23 000
finančné aktíva kapitálové investície 2021 129 000 129 000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotéka 2018-11-06
hypotéka 2020-06-15
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpna zmluva 2008-02-25 90 000Euro
byt kúpna zmluva 2016-01-26 65 000Euro
byt kúpna zmluva 2016-01-26 66 000Euro
orná pôda kúpna zmluva 2018-11-27 25 000Euro
byt kúpna zmluva 2019-03-12 30 000Euro
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
OMV BMW X3 kúpna zmluva 2018 23 000Euro
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
kapitálové investície 2020 100000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotéka 2018-11-06
hypotéha 2020-06-15
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpna zmluva 2008-02-25 90 000Euro
byt kúpna zmluva 2016-01-26 65 000Euro
byt kúpna zmluva 2016-01-26 66 000Euro
orná pôda kúpna zmluva 2018-11-27 25 000Euro
byt kúpna zmluva 2019-03-12 30 000Euro
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
OMV BMW X3 kúpna zmluva 2018 23 000Euro
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotéka 2018-11-06
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2008-02-25
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2008-02-25
zastavané plochy a nádvoria dohoda o zrušení podielového spoluvlastníctva 2008-11-13
byt kúpna zmluva 2016-01-26
byt kúpna zmluva 2016-01-26
orná pôda kúpna zmluva 2018-11-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory 2018-12-31 33 000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
OMV BMW X3 2018 23 000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotéka 2018-11-06
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2008-02-25
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2008-02-25
zastavané plochy a nádvoria dohoda o zrušení podielového spoluvlastníctva 2008-11-13
byt kúpna zmluva 2016-01-26
byt kúpna zmluva 2016-01-26
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory 2017-12-31 10 000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotéka 2016-01-26
hypotéka 2016-01-20
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2008-02-25
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2008-02-25
zastavané plochy a nádvoria dohoda o zrušení podielového spoluvlastníctva 2008-11-13
byt kúpna zmluva 2016-01-26
byt kúpna zmluva 2016-01-20
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory 2016-12-31 16 000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
OMV Opel Astra 2015 6 000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotéka 2016-01-26
hypotéka 2016-01-20
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2008-02-25
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2008-02-25
zastavané plochy a nádvoria dohoda o zrušení podielového spoluvlastníctva 2008-11-13
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory 2015-12-31
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
OMV Opel Astra 2015
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2008-02-25
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2008-02-25
zastavané plochy a nádvoria dohoda o zrušení podielového spoluvlastníctva 2008-11-13
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory 2014-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2008-02-25
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2008-02-25
zastavané plochy a nádvoria dohoda o zrušení podielového spoluvlastníctva 2008-11-13
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory 2013-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2008-02-25
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2008-02-25
zastavané plochy a nádvoria dohoda o zrušení podielového spoluvlastníctva 2008-11-13
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory 2012-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2008-02-25
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2008-02-25
zastavané plochy a nádvoria dohoda o zrušení podielového spoluvlastníctva 2008-11-13
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory 2011-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (59)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/15/03/2016 2016-03-20 2 Pv 134/13/3309 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/123/11/2015 2015-11-26 2 Pv 893/07/3309 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/834/09/2023 2023-09-18 1 Pv 249/23/3309 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/65/08/2015 2015-07-26 1 Pv 92/15/3309 § 188 – Lúpež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/28/04/2015 2015-03-27 2 Pv 1059/12/3309 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/200/10/2014 2014-09-26 2 Pv 572/14/3309 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/116/08/2014 2014-05-19 1 Pv 147/14/3309 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/350/04/2023 2023-04-12 1 Pv 773/22/3309 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/33/05/2014 2014-02-26 1 Pv 187/14/3309 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/5/02/2014 2014-01-23 1 Pv 52/13/3309 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/209/12/2013 2013-12-18 1 Pv 225/13/3309 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/135/08/2013 2013-08-02 1 Pv 826/07/3309 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/943/12/2022 2022-12-09 1 Pv 383/22/3309 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/707/09/2022 2022-09-29 2 Pv 338/19/3309 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/69/07/2012 2012-06-08 1 Pv 240/12/3309 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/63/06/2012 2012-05-31 1 Pv 989/11/3309 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/62/07/2012 2012-06-01 1 Pv 989/11/3309 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/334/05/2022 2022-05-17 1 Pv 727/19/3309 § 285 – Všeobecné ohrozenie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/333/05/2022 2022-05-17 1 Pv 727/19/3309 § 285 – Všeobecné ohrozenie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/120/02/2022 2022-02-09 1 Pv 185/20/3309 § 214 – Nevyplatenie mzdy a odstupného Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/27/01/2022 2022-01-10 1 Pv 618/21/3309 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/135/05/2021 2021-05-05 1 Pv 665/20/3309 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/35/02/2021 2021-02-20 2 Pv 76/18/3309 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/828/11/2020 2020-12-23 1 Pv 727/19/3309 § 285 – Všeobecné ohrozenie Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/836/11/2020 2020-12-23 1 Pv 727/19/3309 § 285 – Všeobecné ohrozenie Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/144/01/2020 2020-01-27 2 Pv 615/19/3309 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/492/11/2019 2019-11-22 1 Pv 283/19/3309 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/170/09/2019 2019-10-02 Pv 441/17/3305 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/142/09/2019 2019-09-13 Pv 209/19/3305 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/52/04/2019 2019-04-11 1 Pv 806/18/3309 § 221 – Podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/32/02/2019 2019-03-07 1 Pv 795/18/3309 § 279 – Porušenie predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/8/01/2019 2019-01-24 1 Pv 509/18/3309 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/119/11/2018 2018-11-26 2 Pv 289/18/3309 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/26/03/2018 2018-03-22 2 Pv 902/17/3309 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/101/11/2017 2017-11-24 1 Pv 616/17/3309 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/834/09/2023 2023-09-18 1 Pv 249/23/3309 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/350/04/2023 2023-04-12 1 Pv 773/22/3309 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/943/12/2022 2022-12-09 1 Pv 383/22/3309 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/707/09/2022 2022-09-29 2 Pv 338/19/3309 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/334/05/2022 2022-05-17 1 Pv 727/19/3309 § 285 – Všeobecné ohrozenie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/333/05/2022 2022-05-17 1 Pv 727/19/3309 § 285 – Všeobecné ohrozenie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/120/02/2022 2022-02-09 1 Pv 185/20/3309 § 214 – Nevyplatenie mzdy a odstupného Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/27/01/2022 2022-01-10 1 Pv 618/21/3309 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/135/05/2021 2021-05-05 1 Pv 665/20/3309 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/35/02/2021 2021-02-20 2 Pv 76/18/3309 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/828/11/2020 2020-12-23 1 Pv 727/19/3309 § 285 – Všeobecné ohrozenie Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/836/11/2020 2020-12-23 1 Pv 727/19/3309 § 285 – Všeobecné ohrozenie Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/144/01/2020 2020-01-27 2 Pv 615/19/3309 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/492/11/2019 2019-11-22 1 Pv 283/19/3309 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/170/09/2019 2019-10-02 Pv 441/17/3305 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/142/09/2019 2019-09-13 Pv 209/19/3305 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/52/04/2019 2019-04-11 1 Pv 806/18/3309 § 221 – Podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/32/02/2019 2019-03-07 1 Pv 795/18/3309 § 279 – Porušenie predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/8/01/2019 2019-01-24 1 Pv 509/18/3309 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/119/11/2018 2018-11-26 2 Pv 289/18/3309 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/26/03/2018 2018-03-22 2 Pv 902/17/3309 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/101/11/2017 2017-11-24 1 Pv 616/17/3309 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/15/03/2016 2016-03-20 2 Pv 134/13/3309 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/123/11/2015 2015-11-26 2 Pv 893/07/3309 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
 • Spor odkrýva chyby pri sobášoch · SME
  Dve poslankyne z Trenčianskych Teplíc prišli podľa prokuratúry o mandát neprávom.
 • Protest prokurátora neprijali · SME
  Dubnica bola niekoľko mesiacov v rozpočtovom provizóriu. V auguste poslanci rozpočet mesta potvrdili prelomením primátorovho veta, ozvala sa však okresná prokuratúra, ktorá proti nemu podala protest.
 • Štefan Pčola opäť na bedni, ale nie najvyššie · SME
  Tatranská Lesná - Včera sa v krásnom prostredí Vysokých Tatier v Tatranskej Lesnej uskutočnil Stredoeurópsky pohár mládeže a majstrovstvá Slovenska v

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.