JUDr. Viliam Bencuľák

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Humenné.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Humenné
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
Rodinný dom a dvor Kúpna zmluva 2000-02-07 185.000
Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2011-08-22 40.000
Rodinný dom a záhrady Dedením 1994-08-25 30.000
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25 150
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25 150
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25 150
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25 150
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25 150
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25 150
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25 150
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25 150
TTP Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25 150
TTP Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25 150
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25 150
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25 150
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25 120
Orná pôda Darovacia zmluva 2008-08-21 120
Orná pôda Darovacia zmluva 2008-08-21 120
Orná pôda Darovacia zmluva 2008-08-21 120
Orná pôda Darovacia zmluva 2008-08-21 120
TTP Darovacia zmluva 2008-08-21 80
Orná pôda Darovacia zmluva 2008-08-21 120
TTP Darovacia zmluva 2008-08-21 80
TTP Darovacia zmluva 2008-08-21 80
Orná pôda Darovacia zmluva 2008-08-21 120
Zastavané plochy a nádvoria Darovacia zmluva 2008-08-21 3000
TTP Darovacia zmluva 2008-08-21 80
TTP Darovacia zmluva 2008-08-21 80
Orná pôda Darovacia zmluva 2008-08-21 120
TTP Darovacia zmluva 2008-08-21 80
TTP Darovacia zmluva 2008-08-21 80
TTP Darovacia zmluva 2008-08-21 80
TTP Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25 80
Orná pôda Dedením 2010-06-16 120
Orná pôda Dedením 2010-06-16 120
Lesné pozemky Dedením 1994-08-25 400
Lesné pozemky Dedením 1994-08-25 400
TTP Darovaním 2008-09-19 80
orná pôda Darovaním 2015-06-01 120
orná pôda Darovaním 2015-06-01 120
orná pôda Darovaním 2015-06-01 120
orná pôda Darovaním 2015-06-01 120
orná pôda Darovaním 2015-06-01 120
orná pôda Darovaním 2015-06-01 120
orná pôda Darovaním 2015-06-01 120
trvalé trávnaté porasty Darovaním 2015-06-01 80
trvalé trávnaté porasty Darovaním 2015-06-01 80
orná pôda Darovaním 2015-06-01 120
orná pôda Darovaním 2015-06-01 120
trvalé trávnaté porasty Darovaním 2015-06-01 80
trvalé trávnaté porasty Darovaním 2015-06-01 80
orná pôda Darovaním 2015-06-01 120
trvalé trávnaté porasty Darovaním 2015-06-01 580
lesné pozemky Darovaním 2015-06-01 550
lesné pozemky Darovaním 2015-06-01 250
orná pôda Darovaním 2015-06-01 120
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Osobné motorové vozidlo Kúpna zmluva 2011-09-27 18.700 €
Zariadenie domu Kúpou priebežne 7.800 €
Vkladná knižka Sporením priebežne 30.000 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Humenné
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Rodinný dom a dvor Kúpna zmluva 2000-02-07
Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2011-08-22
Rodinný dom a záhrady Dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
TTP Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
TTP Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva 2008-08-21
Orná pôda Darovacia zmluva 2008-08-21
Orná pôda Darovacia zmluva 2008-08-21
Orná pôda Darovacia zmluva 2008-08-21
TTP Darovacia zmluva 2008-08-21
Orná pôda Darovacia zmluva 2008-08-21
TTP Darovacia zmluva 2008-08-21
TTP Darovacia zmluva 2008-08-21
Orná pôda Darovacia zmluva 2008-08-21
Zastavané plochy a nádvoria Darovacia zmluva 2008-08-21
TTP Darovacia zmluva 2008-08-21
TTP Darovacia zmluva 2008-08-21
Orná pôda Darovacia zmluva 2008-08-21
TTP Darovacia zmluva 2008-08-21
TTP Darovacia zmluva 2008-08-21
TTP Darovacia zmluva 2008-08-21
TTP Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Dedením 2010-06-16
Orná pôda Dedením 2010-06-16
Lesné pozemky Dedením 1994-08-25
Lesné pozemky Dedením 1994-08-25
TTP Darovaním 2008-09-19
orná pôda Darovaním 2015-06-01
orná pôda Darovaním 2015-06-01
orná pôda Darovaním 2015-06-01
orná pôda Darovaním 2015-06-01
orná pôda Darovaním 2015-06-01
orná pôda Darovaním 2015-06-01
orná pôda Darovaním 2015-06-01
trvalé trávnaté porasty Darovaním 2015-06-01
trvalé trávnaté porasty Darovaním 2015-06-01
orná pôda Darovaním 2015-06-01
orná pôda Darovaním 2015-06-01
trvalé trávnaté porasty Darovaním 2015-06-01
trvalé trávnaté porasty Darovaním 2015-06-01
orná pôda Darovaním 2015-06-01
trvalé trávnaté porasty Darovaním 2015-06-01
lesné pozemky Darovaním 2015-06-01
lesné pozemky Darovaním 2015-06-01
orná pôda Darovaním 2015-06-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Osobné motorové vozidlo Kúpna zmluva 2011-09-27 18.700 €
Zariadenie domu Kúpou priebežne 7.800 €
Vkladná knižka Sporením priebežne 30.000 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Humenné
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Rodinný dom a dvor Kúpna zmluva 2000-02-07
Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2011-08-22
Rodinný dom a záhrady Dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
TTP Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
TTP Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva 2008-08-21
Orná pôda Darovacia zmluva 2008-08-21
Orná pôda Darovacia zmluva 2008-08-21
Orná pôda Darovacia zmluva 2008-08-21
TTP Darovacia zmluva 2008-08-21
Orná pôda Darovacia zmluva 2008-08-21
TTP Darovacia zmluva 2008-08-21
TTP Darovacia zmluva 2008-08-21
Orná pôda Darovacia zmluva 2008-08-21
Zastavané plochy a nádvoria Darovacia zmluva 2008-08-21
TTP Darovacia zmluva 2008-08-21
TTP Darovacia zmluva 2008-08-21
Orná pôda Darovacia zmluva 2008-08-21
TTP Darovacia zmluva 2008-08-21
TTP Darovacia zmluva 2008-08-21
TTP Darovacia zmluva 2008-08-21
TTP Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Dedením 2010-06-16
Orná pôda Dedením 2010-06-16
Lesné pozemky Dedením 1994-08-25
Lesné pozemky Dedením 1994-08-25
TTP Darovaním 2008-09-19
orná pôda Darovaním 2015-06-01
orná pôda Darovaním 2015-06-01
orná pôda Darovaním 2015-06-01
orná pôda Darovaním 2015-06-01
orná pôda Darovaním 2015-06-01
orná pôda Darovaním 2015-06-01
orná pôda Darovaním 2015-06-01
trvalé trávnaté porasty Darovaním 2015-06-01
trvalé trávnaté porasty Darovaním 2015-06-01
orná pôda Darovaním 2015-06-01
orná pôda Darovaním 2015-06-01
trvalé trávnaté porasty Darovaním 2015-06-01
trvalé trávnaté porasty Darovaním 2015-06-01
orná pôda Darovaním 2015-06-01
trvalé trávnaté porasty Darovaním 2015-06-01
lesné pozemky Darovaním 2015-06-01
lesné pozemky Darovaním 2015-06-01
orná pôda Darovaním 2015-06-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Osobné motorové vozidlo Kúpna zmluva 2011-09-27 18.700 €
Zariadenie domu Kúpou priebežne 7.800 €
Vkladná knižka Sporením priebežne 30.000 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Humenné
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Rodinný dom a dvor Kúpna zmluva 2000-02-07
Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2011-08-22
Rodinný dom a záhrady Dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
TTP Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
TTP Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva 2008-08-21
Orná pôda Darovacia zmluva 2008-08-21
Orná pôda Darovacia zmluva 2008-08-21
Orná pôda Darovacia zmluva 2008-08-21
TTP Darovacia zmluva 2008-08-21
Orná pôda Darovacia zmluva 2008-08-21
TTP Darovacia zmluva 2008-08-21
TTP Darovacia zmluva 2008-08-21
Orná pôda Darovacia zmluva 2008-08-21
Zastavané plochy a nádvoria Darovacia zmluva 2008-08-21
TTP Darovacia zmluva 2008-08-21
TTP Darovacia zmluva 2008-08-21
Orná pôda Darovacia zmluva 2008-08-21
TTP Darovacia zmluva 2008-08-21
TTP Darovacia zmluva 2008-08-21
TTP Darovacia zmluva 2008-08-21
TTP Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Dedením 2010-06-16
Orná pôda Dedením 2010-06-16
Lesné pozemky Dedením 1994-08-25
Lesné pozemky Dedením 1994-08-25
TTP Darovaním 2008-09-19
orná pôda Darovaním 2015-06-01
orná pôda Darovaním 2015-06-01
orná pôda Darovaním 2015-06-01
orná pôda Darovaním 2015-06-01
orná pôda Darovaním 2015-06-01
orná pôda Darovaním 2015-06-01
orná pôda Darovaním 2015-06-01
trvalé trávnaté porasty Darovaním 2015-06-01
trvalé trávnaté porasty Darovaním 2015-06-01
orná pôda Darovaním 2015-06-01
orná pôda Darovaním 2015-06-01
trvalé trávnaté porasty Darovaním 2015-06-01
trvalé trávnaté porasty Darovaním 2015-06-01
orná pôda Darovaním 2015-06-01
trvalé trávnaté porasty Darovaním 2015-06-01
lesné pozemky Darovaním 2015-06-01
lesné pozemky Darovaním 2015-06-01
orná pôda Darovaním 2015-06-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Osobné motorové vozidlo Kúpna zmluva 2011-09-27 18.700 €
Zariadenie domu Kúpou priebežne 7.800 €
Vkladná knižka Sporením priebežne 30.000 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Humenné
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Rodinný dom a dvor Kúpna zmluva 2000-02-07
Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2011-08-22
Rodinný dom a záhrady Dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
TTP Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
TTP Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva 2008-08-21
Orná pôda Darovacia zmluva 2008-08-21
Orná pôda Darovacia zmluva 2008-08-21
Orná pôda Darovacia zmluva 2008-08-21
TTP Darovacia zmluva 2008-08-21
Orná pôda Darovacia zmluva 2008-08-21
TTP Darovacia zmluva 2008-08-21
TTP Darovacia zmluva 2008-08-21
Orná pôda Darovacia zmluva 2008-08-21
Zastavané plochy a nádvoria Darovacia zmluva 2008-08-21
TTP Darovacia zmluva 2008-08-21
TTP Darovacia zmluva 2008-08-21
Orná pôda Darovacia zmluva 2008-08-21
TTP Darovacia zmluva 2008-08-21
TTP Darovacia zmluva 2008-08-21
TTP Darovacia zmluva 2008-08-21
TTP Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Dedením 2010-06-16
Orná pôda Dedením 2010-06-16
Lesné pozemky Dedením 1994-08-25
Lesné pozemky Dedením 1994-08-25
TTP Darovaním 2008-09-19
orná pôda Darovaním 2015-06-01
orná pôda Darovaním 2015-06-01
orná pôda Darovaním 2015-06-01
orná pôda Darovaním 2015-06-01
orná pôda Darovaním 2015-06-01
orná pôda Darovaním 2015-06-01
orná pôda Darovaním 2015-06-01
trvalé trávnaté porasty Darovaním 2015-06-01
trvalé trávnaté porasty Darovaním 2015-06-01
orná pôda Darovaním 2015-06-01
orná pôda Darovaním 2015-06-01
trvalé trávnaté porasty Darovaním 2015-06-01
trvalé trávnaté porasty Darovaním 2015-06-01
orná pôda Darovaním 2015-06-01
trvalé trávnaté porasty Darovaním 2015-06-01
lesné pozemky Darovaním 2015-06-01
lesné pozemky Darovaním 2015-06-01
orná pôda Darovaním 2015-06-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Osobné motorové vozidlo Kúpna zmluva 2011-09-27
Zariadenie domu Kúpou priebežne
Vkladná knižka Sporením priebežne
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Humenné
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Rodinný dom a dvor Kúpna zmluva 2000-02-07
Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2011-08-22
Rodinný dom a záhrady Dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
TTP Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
TTP Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva 2008-08-21
Orná pôda Darovacia zmluva 2008-08-21
Orná pôda Darovacia zmluva 2008-08-21
Orná pôda Darovacia zmluva 2008-08-21
TTP Darovacia zmluva 2008-08-21
Orná pôda Darovacia zmluva 2008-08-21
TTP Darovacia zmluva 2008-08-21
TTP Darovacia zmluva 2008-08-21
Orná pôda Darovacia zmluva 2008-08-21
Zastavané plochy a nádvoria Darovacia zmluva 2008-08-21
TTP Darovacia zmluva 2008-08-21
TTP Darovacia zmluva 2008-08-21
Orná pôda Darovacia zmluva 2008-08-21
TTP Darovacia zmluva 2008-08-21
TTP Darovacia zmluva 2008-08-21
TTP Darovacia zmluva 2008-08-21
TTP Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Dedením 2010-06-16
Orná pôda Dedením 2010-06-16
Lesné pozemky Dedením 1994-08-25
Lesné pozemky Dedením 1994-08-25
TTP Darovaním 2008-09-19
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Osobné motorové vozidlo Kúpna zmluva 2011-09-27
Zariadenie domu Kúpou priebežne
Vkladná knižka Sporením priebežne
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Humenné
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Rodinný dom a dvor Kúpna zmluva 2000-02-07
Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2011-08-22
Rodinný dom a záhrady Dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
TTP Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
TTP Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva 2008-08-21
Orná pôda Darovacia zmluva 2008-08-21
Orná pôda Darovacia zmluva 2008-08-21
Orná pôda Darovacia zmluva 2008-08-21
TTP Darovacia zmluva 2008-08-21
Orná pôda Darovacia zmluva 2008-08-21
TTP Darovacia zmluva 2008-08-21
TTP Darovacia zmluva 2008-08-21
Orná pôda Darovacia zmluva 2008-08-21
Zastavané plochy a nádvoria Darovacia zmluva 2008-08-21
TTP Darovacia zmluva 2008-08-21
TTP Darovacia zmluva 2008-08-21
Orná pôda Darovacia zmluva 2008-08-21
TTP Darovacia zmluva 2008-08-21
TTP Darovacia zmluva 2008-08-21
TTP Darovacia zmluva 2008-08-21
TTP Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Dedením 2010-06-16
Orná pôda Dedením 2010-06-16
Lesné pozemky Dedením 1994-08-25
Lesné pozemky Dedením 1994-08-25
TTP Darovaním 2008-09-19
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Osobné motorové vozidlo Kúpna zmluva 2011-09-27
Zariadenie domu Kúpou priebežne
Vkladná knižka Sporením priebežne
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Humenné
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Rodinný dom a dvor Kúpna zmluva 2000-02-07
Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2011-08-22
Rodinný dom a záhrady Dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
TTP Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
TTP Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva 2008-08-21
Orná pôda Darovacia zmluva 2008-08-21
Orná pôda Darovacia zmluva 2008-08-21
Orná pôda Darovacia zmluva 2008-08-21
TTP Darovacia zmluva 2008-08-21
Orná pôda Darovacia zmluva 2008-08-21
TTP Darovacia zmluva 2008-08-21
TTP Darovacia zmluva 2008-08-21
Orná pôda Darovacia zmluva 2008-08-21
Zastavané plochy a nádvoria Darovacia zmluva 2008-08-21
TTP Darovacia zmluva 2008-08-21
TTP Darovacia zmluva 2008-08-21
Orná pôda Darovacia zmluva 2008-08-21
TTP Darovacia zmluva 2008-08-21
TTP Darovacia zmluva 2008-08-21
TTP Darovacia zmluva 2008-08-21
TTP Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Dedením 2010-06-16
Orná pôda Dedením 2010-06-16
Lesné pozemky Dedením 1994-08-25
Lesné pozemky Dedením 1994-08-25
TTP Darovaním 2008-09-19
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Osobné motorové vozidlo Kúpna zmluva 2011-09-27
Zariadenie domu Kúpou priebežne
Vkladná knižka Sporením priebežne
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Humenné
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Rodinný dom a dvor Kúpna zmluva 2000-02-07
Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2011-08-22
Rodinný dom a záhrady Dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
TTP Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
TTP Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Darovacia zmluva 2008-08-21
Orná pôda Darovacia zmluva 2008-08-21
Orná pôda Darovacia zmluva 2008-08-21
Orná pôda Darovacia zmluva 2008-08-21
TTP Darovacia zmluva 2008-08-21
Orná pôda Darovacia zmluva 2008-08-21
TTP Darovacia zmluva 2008-08-21
TTP Darovacia zmluva 2008-08-21
Orná pôda Darovacia zmluva 2008-08-21
Zastavané plochy a nádvoria Darovacia zmluva 2008-08-21
TTP Darovacia zmluva 2008-08-21
TTP Darovacia zmluva 2008-08-21
Orná pôda Darovacia zmluva 2008-08-21
TTP Darovacia zmluva 2008-08-21
TTP Darovacia zmluva 2008-08-21
TTP Darovacia zmluva 2008-08-21
TTP Darovacia zmluva a dedením 1994-08-25
Orná pôda Dedením 2010-06-16
Orná pôda Dedením 2010-06-16
Lesné pozemky Dedením 1994-08-25
Lesné pozemky Dedením 1994-08-25
TTP Darovaním 2008-09-19
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Osobné motorové vozidlo Kúpna zmluva 2011-09-27
Zariadenie domu Kúpou priebežne
Vkladná knižka Sporením priebežne
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (8)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/85/12/2016 2017-02-20 1 Pv 407/16/7702 § 323 – Útok na verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/56/08/2012 (rtf, 47 KB) 2012-08-02 1 Pv 229/12/7702 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/14/08/2012 (rtf, 50 KB) 2012-05-09 2 Pv 675/11/7702 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/203/06/2020 2020-07-07 1 Pv 298/19/7702 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/36/07/2016 2018-07-29 1 Pv 212/16/7702 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/203/06/2020 (pdf, 94 KB) 2020-07-07 1 Pv 298/19/7702 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/85/12/2016 (pdf, 99 KB) 2017-02-20 1 Pv 407/16/7702 § 323 – Útok na verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/36/07/2016 (pdf, 94 KB) 2018-07-29 1 Pv 212/16/7702 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.