JUDr. Ladislav Ľorko

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Žilina.

We register the prosecutor as námestník okresného prokurátora pre netrestný úsek at the prosecutors' office Okresná prokuratúra Žilina.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt zmluva o nadstavbe bytov 2005-07-07 50000 50000
dom darovacia zmluva 2004-03-19 0 50000
zastavané plochy a nádvoria zmluva o nadstavbe 2005-07-07 0 0
zastavané plochy a nádvoria zmluva o nadstavbe 2005-07-07 0 0
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-03-19 0 1000
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-03-19 0 3000
záhrady darovacia zmluva 2004-03-19 0 3000
rodinný dom kúpna zmluva 2023-04-25 60000 60000
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 2023-04-25 30000 30000
záhrada kúpna zmluva 2023-04-25 30000 30000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
motorové vozidlo kúpna zmluva 2012-11-20 18634,- € 18634,- €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
úspory z platu príjem zo závislej činnosti 2023 25000 25000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zmluva o úvere 2023-03-16
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt zmluva o nadstavbe bytov 2005-07-07 50000 50000
dom darovacia zmluva 2004-03-19 0 50000
zastavané plochy a nádvoria zmluva o nadstavbe 2005-07-07 0 0
zastavané plochy a nádvoria zmluva o nadstavbe 2005-07-07 0 0
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-03-19 0 1000
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-03-19 0 3000
záhrady darovacia zmluva 2004-03-19 0 3000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
motorové vozidlo kúpna zmluva 2012-11-20 18634,- € 18634,- €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
úspory z platu príjem zo závislej činnosti 2022 8000
pohľadávka zmluva o pôžičke 2021 29000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt zmluva o nadstavbe bytov 2005-07-07 50000 50000
dom darovacia zmluva 2004-03-19 0 50000
zastavané plochy a nádvoria zmluva o nadstavbe 2005-07-07 0 0
zastavané plochy a nádvoria zmluva o nadstavbe 2005-07-07 0 0
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-03-19 0 1000
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-03-19 0 3000
záhrady darovacia zmluva 2004-03-19 0 3000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
motorové vozidlo kúpna zmluva 2012-11-20 18634,- € 18634,- €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
úspory z platu príjem zo závislej činnosti 2021 7000
pohľadávka zmluva o pôžičke 2021 29000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt zmluva o nadstavbe bytov 2005-07-07 50000 50000
dom darovacia zmluva 2004-03-19 0 50000
zastavané plochy a nádvoria zmluva o nadstavbe 2005-07-07 0 0
zastavané plochy a nádvoria zmluva o nadstavbe 2005-07-07 0 0
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-03-19 0 1000
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-03-19 0 3000
záhrady darovacia zmluva 2004-03-19 0 3000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
motorové vozidlo kúpna zmluva 2012-11-20 18634,- € 18634,- €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
úspory z platu príjem zo závislej činnosti 2020 19000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt zmluva o nadstavbe bytov 2005-07-07 50000 50000
dom darovacia zmluva 2004-03-19 0 50000
zastavané plochy a nádvoria zmluva o nadstavbe 2005-07-07 0 0
zastavané plochy a nádvoria zmluva o nadstavbe 2005-07-07 0 0
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-03-19 0 1000
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-03-19 0 3000
záhrady darovacia zmluva 2004-03-19 0 3000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
motorové vozidlo kúpna zmluva 2012-11-20 18634,- € 18634,- €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt zmluva o nadstavbe bytov 2005-07-07
dom darovacia zmluva 2004-03-19
zastavané plochy a nádvoria zmluva o nadstavbe 2005-07-07
zastavané plochy a nádvoria zmluva o nadstavbe 2005-07-07
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-03-19
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-03-19
záhrady darovacia zmluva 2004-03-19
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
motorové vozidlo kúpna zmluva 2012-11-20 18634,- € 18634,- €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt zmluva o nadstavbe bytov 2005-07-07
dom darovacia zmluva 2004-03-19
zastavané plochy a nádvoria zmluva o nadstavbe 2005-07-07
zastavané plochy a nádvoria zmluva o nadstavbe 2005-07-07
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-03-19
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-03-19
záhrady darovacia zmluva 2004-03-19
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
motorové vozidlo kúpna zmluva 2012-11-20 18634,- € 18634,- €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt zmluva o nadstavbe bytov 2005-07-07
dom darovacia zmluva 2004-03-19
zastavané plochy a nádvoria zmluva o nadstavbe 2005-07-07
zastavané plochy a nádvoria zmluva o nadstavbe 2005-07-07
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-03-19
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-03-19
záhrady darovacia zmluva 2004-03-19
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
motorové vozidlo kúpna zmluva 2012-11-20 18634,- € 18634,- €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt zmluva o nadstavbe bytov 2005-07-07
dom darovacia zmluva 2004-03-19
zastavané plochy a nádvoria zmluva o nadstavbe 2005-07-07
zastavané plochy a nádvoria zmluva o nadstavbe 2005-07-07
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-03-19
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-03-19
záhrady darovacia zmluva 2004-03-19
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
motorové vozidlo kúpna zmluva 2012-11-20
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt zmluva o nadstavbe bytov 2005-07-07
dom darovacia zmluva 2004-03-19
zastavané plochy a nádvoria zmluva o nadstavbe 2005-07-07
zastavané plochy a nádvoria zmluva o nadstavbe 2005-07-07
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-03-19
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-03-19
záhrady darovacia zmluva 2004-03-19
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
motorové vozidlo kúpna zmluva 2012-11-20
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt zmluva o nadstavbe bytov 2005-07-07
dom darovacia zmluva 2004-03-19
zastavané plochy a nádvoria zmluva o nadstavbe 2005-07-07
zastavané plochy a nádvoria zmluva o nadstavbe 2005-07-07
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-03-19
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-03-19
záhrady darovacia zmluva 2004-03-19
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
motorové vozidlo kúpna zmluva 2012-11-20
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt zmluva o nadstavbe bytov 2005-07-07
dom darovacia zmluva 2004-03-19
zastavané plochy a nádvoria zmluva o nadstavbe 2005-07-07
zastavané plochy a nádvoria zmluva o nadstavbe 2005-07-07
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-03-19
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-03-19
záhrady darovacia zmluva 2004-03-19
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
motorové vozidlo kúpna zmluva 2012-11-20
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt zmluva o nadstavbe bytov 2005-07-07
dom darovacia zmluva 2004-03-19
zastavané plochy a nádvoria zmluva o nadstavbe 2005-07-07
zastavané plochy a nádvoria zmluva o nadstavbe 2005-07-07
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-03-19
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-03-19
záhrady darovacia zmluva 2004-03-19
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (3)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/523/11/2014 (rtf, 42 KB) 2014-11-11 1 Pv 112/12/5511 § 375 – Poškodzovanie cudzích práv Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/1074/09/2020 2020-09-11 3 Pv 109/20/5511 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/1074/09/2020 (pdf, 114 KB) 2020-09-11 3 Pv 109/20/5511 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.