JUDr. Eva Bernátová

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Košice II and Krajská prokuratúra Košice.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice II
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
dom dedičstvo 2010-10-25 33.200€
zastavaná plocha dedičstvo 2010-10-25
záhrada dedičstvo 2010-10-25 11.815,88€
zast.plocha a nádvoria dedičstvo 2010-10-25
orná pôda,tr.porast dedičstvo 2010-10-25 525,43€
orná pôda,tr.porast dedičstvo 2010-10-25 63,83€
orná pôda,tr.porast dedičstvo 2010-10-25 332,20€
orná pôda, tr.porast dedičstvo 2010-10-25 80,74€
orná pôda,tr.porast dedičstvo 2010-10-25 272,69€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda,tr.porast dedičstvo 2010-10-25 13,86€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 845,02€
tr.porast dedičstvo 2010-10-25 54,28€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 892,54€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 868,78€
orná pôda, lesný pozemok dedičstvo 2010-10-25 323,29€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 180,62€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 168,08€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 76,23€
orná pôda,tr.porast dedičstvo 2010-10-25 1.147,41€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 8,91€
orná pôda,tr. porast dedičstvo 2010-10-25 16,74€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 3,73€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 10,89€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 688,77€
tr.porast dedičstvo 2010-10-25 339,36€
lesný pozemok dedičstvo 2010-10-25 5.286,74€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 186,56€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 642,07€
tr.porast dedičstvo 2010-10-25 7.26€
záhrada dedičstvo 2010-10-25 1,33€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 3,63€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 0,66€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 1,32€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 1,43€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 13,09€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 18,59€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 2,09€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 639,65€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 2,53€
tr. porast dedičstvo 2010-10-25 2,14€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 105,71€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 324,28€
tr. porast dedičstvo 2010-10-25 4,26€
lesný pozemok dedičstvo 2010-10-25 5.056,26€
tr.porast dedičstvo 2010-10-25 385,32€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 0,33€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 154,77€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 638,02€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 83,05€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 35,31€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 7,37€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 3,19€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 9,35€
tr. porast dedičstvo 2010-10-25 22,54€
tr. porast dedičstvo 2010-10-25 162,10€
tr. porast dedičstvo 2010-10-25 20,60€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 688,77€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 698,25€
zastavané plochy a nádvoria prevod vlastníctva 1996-09-25 1.532Sk
byt zmluva o prevode bytu 1996-09-25 7.475Sk
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze úspory z platu 2022-12-31 16.000
OMV kúpna zmluva 2022-12-29 25.300 25.300
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2013-04-10
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice II
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
dom dedičstvo 2010-10-25 33.200€
zastavaná plocha dedičstvo 2010-10-25
záhrada dedičstvo 2010-10-25 11.815,88€
zast.plocha a nádvoria dedičstvo 2010-10-25
orná pôda,tr.porast dedičstvo 2010-10-25 525,43€
orná pôda,tr.porast dedičstvo 2010-10-25 63,83€
orná pôda,tr.porast dedičstvo 2010-10-25 332,20€
orná pôda, tr.porast dedičstvo 2010-10-25 80,74€
orná pôda,tr.porast dedičstvo 2010-10-25 272,69€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda,tr.porast dedičstvo 2010-10-25 13,86€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 845,02€
tr.porast dedičstvo 2010-10-25 54,28€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 892,54€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 868,78€
orná pôda, lesný pozemok dedičstvo 2010-10-25 323,29€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 180,62€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 168,08€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 76,23€
orná pôda,tr.porast dedičstvo 2010-10-25 1.147,41€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 8,91€
orná pôda,tr. porast dedičstvo 2010-10-25 16,74€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 3,73€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 10,89€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 688,77€
tr.porast dedičstvo 2010-10-25 339,36€
lesný pozemok dedičstvo 2010-10-25 5.286,74€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 186,56€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 642,07€
tr.porast dedičstvo 2010-10-25 7.26€
záhrada dedičstvo 2010-10-25 1,33€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 3,63€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 0,66€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 1,32€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 1,43€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 13,09€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 18,59€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 2,09€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 639,65€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 2,53€
tr. porast dedičstvo 2010-10-25 2,14€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 105,71€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 324,28€
tr. porast dedičstvo 2010-10-25 4,26€
lesný pozemok dedičstvo 2010-10-25 5.056,26€
tr.porast dedičstvo 2010-10-25 385,32€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 0,33€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 154,77€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 638,02€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 83,05€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 35,31€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 7,37€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 3,19€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 9,35€
tr. porast dedičstvo 2010-10-25 22,54€
tr. porast dedičstvo 2010-10-25 162,10€
tr. porast dedičstvo 2010-10-25 20,60€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 688,77€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 698,25€
zastavané plochy a nádvoria prevod vlastníctva 1996-09-25 1.532Sk
byt zmluva o prevode bytu 1996-09-25 7.475Sk
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory z platu 2021-12-31 17.200
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2013-04-10
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice II
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
dom dedičstvo 2010-10-25 33.200€
zastavaná plocha dedičstvo 2010-10-25
záhrada dedičstvo 2010-10-25 11.815,88€
zast.plocha a nádvoria dedičstvo 2010-10-25
orná pôda,tr.porast dedičstvo 2010-10-25 525,43€
orná pôda,tr.porast dedičstvo 2010-10-25 63,83€
orná pôda,tr.porast dedičstvo 2010-10-25 332,20€
orná pôda, tr.porast dedičstvo 2010-10-25 80,74€
orná pôda,tr.porast dedičstvo 2010-10-25 272,69€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda,tr.porast dedičstvo 2010-10-25 13,86€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 845,02€
tr.porast dedičstvo 2010-10-25 54,28€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 892,54€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 868,78€
orná pôda, lesný pozemok dedičstvo 2010-10-25 323,29€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 180,62€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 168,08€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 76,23€
orná pôda,tr.porast dedičstvo 2010-10-25 1.147,41€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 8,91€
orná pôda,tr. porast dedičstvo 2010-10-25 16,74€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 3,73€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 10,89€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 688,77€
tr.porast dedičstvo 2010-10-25 339,36€
lesný pozemok dedičstvo 2010-10-25 5.286,74€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 186,56€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 642,07€
tr.porast dedičstvo 2010-10-25 7.26€
záhrada dedičstvo 2010-10-25 1,33€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 3,63€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 0,66€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 1,32€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 1,43€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 13,09€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 18,59€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 2,09€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 639,65€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 2,53€
tr. porast dedičstvo 2010-10-25 2,14€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 105,71€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 324,28€
tr. porast dedičstvo 2010-10-25 4,26€
lesný pozemok dedičstvo 2010-10-25 5.056,26€
tr.porast dedičstvo 2010-10-25 385,32€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 0,33€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 154,77€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 638,02€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 83,05€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 35,31€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 7,37€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 3,19€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 9,35€
tr. porast dedičstvo 2010-10-25 22,54€
tr. porast dedičstvo 2010-10-25 162,10€
tr. porast dedičstvo 2010-10-25 20,60€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 688,77€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 698,25€
zastavané plochy a nádvoria prevod vlastníctva 1996-09-25 1.532Sk
byt zmluva o prevode bytu 1996-09-25 7.475Sk
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory z platu 2020-12-31 14.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2013-04-10
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice II
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
dom dedičstvo 2010-10-25 33.200€
zastavaná plocha dedičstvo 2010-10-25
záhrada dedičstvo 2010-10-25 11.815,88€
zast.plocha a nádvoria dedičstvo 2010-10-25
orná pôda,tr.porast dedičstvo 2010-10-25 525,43€
orná pôda,tr.porast dedičstvo 2010-10-25 63,83€
orná pôda,tr.porast dedičstvo 2010-10-25 332,20€
orná pôda, tr.porast dedičstvo 2010-10-25 80,74€
orná pôda,tr.porast dedičstvo 2010-10-25 272,69€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda,tr.porast dedičstvo 2010-10-25 13,86€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 845,02€
tr.porast dedičstvo 2010-10-25 54,28€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 892,54€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 868,78€
orná pôda, lesný pozemok dedičstvo 2010-10-25 323,29€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 180,62€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 168,08€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 76,23€
orná pôda,tr.porast dedičstvo 2010-10-25 1.147,41€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 8,91€
orná pôda,tr. porast dedičstvo 2010-10-25 16,74€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 3,73€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 10,89€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 688,77€
tr.porast dedičstvo 2010-10-25 339,36€
lesný pozemok dedičstvo 2010-10-25 5.286,74€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 186,56€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 642,07€
tr.porast dedičstvo 2010-10-25 7.26€
záhrada dedičstvo 2010-10-25 1,33€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 3,63€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 0,66€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 1,32€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 1,43€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 13,09€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 18,59€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 2,09€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 639,65€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 2,53€
tr. porast dedičstvo 2010-10-25 2,14€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 105,71€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 324,28€
tr. porast dedičstvo 2010-10-25 4,26€
lesný pozemok dedičstvo 2010-10-25 5.056,26€
tr.porast dedičstvo 2010-10-25 385,32€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 0,33€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 154,77€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 638,02€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 83,05€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 35,31€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 7,37€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 3,19€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 9,35€
tr. porast dedičstvo 2010-10-25 22,54€
tr. porast dedičstvo 2010-10-25 162,10€
tr. porast dedičstvo 2010-10-25 20,60€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 688,77€
orná pôda dedičstvo 2010-10-25 698,25€
zastavané plochy a nádvoria prevod vlastníctva 1996-09-25 1.532Sk
byt zmluva o prevode bytu 1996-09-25 7.475Sk
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory z platu 2011-12-31 54.000€
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2006-10-26 18.500€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2013-04-10
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice II
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
dom dedičstvo 2010-10-25
zastavaná plocha dedičstvo 2010-10-25
záhrada dedičstvo 2010-10-25
zast.plocha a nádvoria dedičstvo 2010-10-25
orná pôda,tr.porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda,tr.porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda,tr.porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda, tr.porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda,tr.porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda,tr.porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
tr.porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda, lesný pozemok dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda,tr.porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda,tr. porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
tr.porast dedičstvo 2010-10-25
lesný pozemok dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
tr.porast dedičstvo 2010-10-25
záhrada dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
tr. porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
tr. porast dedičstvo 2010-10-25
lesný pozemok dedičstvo 2010-10-25
tr.porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
tr. porast dedičstvo 2010-10-25
tr. porast dedičstvo 2010-10-25
tr. porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
zastavané plochy a nádvoria prevod vlastníctva 1996-09-25
byt zmluva o prevode bytu 1996-09-25
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory z platu 2011-12-31 34.000
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2006-10-26 18.500€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2013-04-10
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice II
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
dom dedičstvo 2010-10-25
zastavaná plocha dedičstvo 2010-10-25
záhrada dedičstvo 2010-10-25
zast.plocha a nádvoria dedičstvo 2010-10-25
orná pôda,tr.porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda,tr.porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda,tr.porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda, tr.porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda,tr.porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda,tr.porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
tr.porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda, lesný pozemok dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda,tr.porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda,tr. porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
tr.porast dedičstvo 2010-10-25
lesný pozemok dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
tr.porast dedičstvo 2010-10-25
záhrada dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
tr. porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
tr. porast dedičstvo 2010-10-25
lesný pozemok dedičstvo 2010-10-25
tr.porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
tr. porast dedičstvo 2010-10-25
tr. porast dedičstvo 2010-10-25
tr. porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
zastavané plochy a nádvoria prevod vlastníctva 1996-09-25
byt zmluva o prevode bytu 1996-09-25
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory z platu 2011-12-31 34.000
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2006-10-26 18.500€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2013-04-10
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice II
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
dom dedičstvo 2010-10-25
zastavaná plocha dedičstvo 2010-10-25
záhrada dedičstvo 2010-10-25
zast.plocha a nádvoria dedičstvo 2010-10-25
orná pôda,tr.porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda,tr.porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda,tr.porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda, tr.porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda,tr.porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda,tr.porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
tr.porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda, lesný pozemok dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda,tr.porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda,tr. porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
tr.porast dedičstvo 2010-10-25
lesný pozemok dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
tr.porast dedičstvo 2010-10-25
záhrada dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
tr. porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
tr. porast dedičstvo 2010-10-25
lesný pozemok dedičstvo 2010-10-25
tr.porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
tr. porast dedičstvo 2010-10-25
tr. porast dedičstvo 2010-10-25
tr. porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
zastavané plochy a nádvoria prevod vlastníctva 1996-09-25
byt zmluva o prevode bytu 1996-09-25
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory z platu 2011-12-31 45.000€
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2006-10-26 18.500€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2013-04-10
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
dom dedičstvo 2010-10-25
zastavaná plocha dedičstvo 2010-10-25
záhrada dedičstvo 2010-10-25
zast.plocha a nádvoria dedičstvo 2010-10-25
orná pôda,tr.porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda,tr.porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda,tr.porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda, tr.porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda,tr.porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda,tr.porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
tr.porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda, lesný pozemok dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda,tr.porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda,tr. porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
tr.porast dedičstvo 2010-10-25
lesný pozemok dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
tr.porast dedičstvo 2010-10-25
záhrada dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
tr. porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
tr. porast dedičstvo 2010-10-25
lesný pozemok dedičstvo 2010-10-25
tr.porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
tr. porast dedičstvo 2010-10-25
tr. porast dedičstvo 2010-10-25
tr. porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
zastavané plochy a nádvoria prevod vlastníctva 1996-09-25
byt zmluva o prevode bytu 1996-09-25
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu 2011-12-31
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2006-10-26
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2013-04-10
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
dom dedičstvo 2010-10-25
zastavaná plocha dedičstvo 2010-10-25
záhrada dedičstvo 2010-10-25
zast.plocha a nádvoria dedičstvo 2010-10-25
orná pôda,tr.porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda,tr.porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda,tr.porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda, tr.porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda,tr.porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda,tr.porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
tr.porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda, lesný pozemok dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda,tr.porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda,tr. porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
tr.porast dedičstvo 2010-10-25
lesný pozemok dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
tr.porast dedičstvo 2010-10-25
záhrada dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
tr. porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
tr. porast dedičstvo 2010-10-25
lesný pozemok dedičstvo 2010-10-25
tr.porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
tr. porast dedičstvo 2010-10-25
tr. porast dedičstvo 2010-10-25
tr. porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
zastavané plochy a nádvoria prevod vlastníctva 1996-09-25
byt zmluva o prevode bytu 1996-09-25
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu 2011-12-31
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2006-10-26
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
dom dedičstvo 2010-10-25
zastavaná plocha dedičstvo 2010-10-25
záhrada dedičstvo 2010-10-25
zast.plocha a nádvoria dedičstvo 2010-10-25
orná pôda,tr.porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda,tr.porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda,tr.porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda, tr.porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda,tr.porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda,tr.porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
tr.porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda, lesný pozemok dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda,tr.porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda,tr. porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
tr.porast dedičstvo 2010-10-25
lesný pozemok dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
tr.porast dedičstvo 2010-10-25
záhrada dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
tr. porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
tr. porast dedičstvo 2010-10-25
lesný pozemok dedičstvo 2010-10-25
tr.porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
tr. porast dedičstvo 2010-10-25
tr. porast dedičstvo 2010-10-25
tr. porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
zastavané plochy a nádvoria prevod vlastníctva 1996-09-25
byt zmluva o prevode bytu 1996-09-25
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu 2011-12-31
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2006-10-26
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice II
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
dom dedičstvo 2012-05-10
zastavaná plocha dedičstvo 2010-10-25
záhrada dedičstvo 2010-10-25
zast.plocha a nádvoria dedičstvo 2010-10-25
orná pôda,tr.porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda,tr.porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda,tr.porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda, tr.porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda,tr.porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda,tr.porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
tr.porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda, lesný pozemok dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda,tr.porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda,tr. porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
tr.porast dedičstvo 2010-10-25
lesný pozemok dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
tr.porast dedičstvo 2010-10-25
záhrada dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
tr. porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
tr. porast dedičstvo 2010-10-25
lesný pozemok dedičstvo 2010-10-25
tr.porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
tr. porast dedičstvo 2010-10-25
tr. porast dedičstvo 2010-10-25
tr. porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
zastavané plochy a nádvoria prevod vlastníctva 1996-09-25
byt zmluva o prevode bytu 1996-09-25
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu 2011-12-31
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2006-10-26
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice II
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
dom dedičstvo 2010-10-25
zastavaná plocha dedičstvo 2010-10-25
záhrada dedičstvo 2010-10-25
zast.plocha a nádvoria dedičstvo 2010-10-25
orná pôda,tr.porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda,tr.porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda,tr.porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda, tr.porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda,tr.porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda,tr.porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
tr.porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda, lesný pozemok dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda,tr.porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda,tr. porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
tr.porast dedičstvo 2010-10-25
lesný pozemok dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
tr.porast dedičstvo 2010-10-25
záhrada dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
tr. porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
tr. porast dedičstvo 2010-10-25
lesný pozemok dedičstvo 2010-10-25
tr.porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
tr. porast dedičstvo 2010-10-25
tr. porast dedičstvo 2010-10-25
tr. porast dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
orná pôda dedičstvo 2010-10-25
zastavané plochy a nádvoria prevod vlastníctva 1996-09-25
byt zmluva o prevode bytu 1996-09-25
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu 2011-12-31
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2006-10-26
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (145)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/329/03/2017 2017-03-22 2 Pv 494/16/8803 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/295/03/2017 2017-03-10 1 Pv 385/16/8803 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/133/01/2017 2017-02-07 2 Pv 595/16/8803 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/510/12/2016 2017-01-20 4 Pv 536/16/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/218/08/2016 2016-10-03 1 Pv 280/16/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/1629/11/2023 2023-11-23 3 Pv 429/22/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/1425/09/2023 2023-10-17 4 Pv 372/23/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/1336/09/2023 2023-10-17 1 Pv 408/22/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/417/01/2014 (rtf, 46 KB) 2014-01-08 2 Pv 808/11/8803 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/411/12/2013 (rtf, 46 KB) 2013-12-09 2 Pv 152/11/8803 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/415/12/2013 (rtf, 46 KB) 2013-12-09 3 Pv 279/12/8803 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/410/01/2014 (rtf, 45 KB) 2013-12-24 2 Pv 19/09/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 59 - zastavil - § 215/2b (§ 172/2b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/419/12/2013 (rtf, 46 KB) 2013-12-09 4 Pv 759/11/8803 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/383/11/2013 (rtf, 44 KB) 2013-11-28 3 Pv 424/13/8803 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/306/09/2013 (rtf, 50 KB) 2013-09-16 1 Pv 416/13/8803 § 241 – Znásilnenie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/203/02/2023 2023-02-22 4 Pv 489/22/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/1661/12/2022 2023-01-27 4 Pv 193/22/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/145/04/2013 (rtf, 45 KB) 2013-04-16 3 Pv 558/12/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/91/03/2013 (rtf, 45 KB) 2013-03-15 4 Pv 53/12/8803 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/71/03/2013 (rtf, 46 KB) 2013-03-05 2 Pv 25/12/8803 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/72/03/2013 (rtf, 45 KB) 2013-03-05 3 Pv 37/12/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/414/12/2012 (rtf, 43 KB) 2012-12-28 1 Pv 103/09/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/393/11/2012 (rtf, 46 KB) 2012-10-22 4 Pv 346/12/8803 § 183 – Obmedzovanie osobnej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/1240/09/2022 2022-10-25 2 Pv 218/22/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/206/09/2012 (rtf, 46 KB) 2012-08-24 4 Pv 294/12/8803 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/185/07/2012 (rtf, 205 KB) 2012-07-17 4 Pv 554/11/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/132/05/2012 (rtf, 208 KB) 2012-05-17 3 Pv 368/11/8803 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/133/05/2012 (rtf, 208 KB) 2012-05-17 1 Pv 877/11/8803 § 247 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/270/09/2012 (rtf, 45 KB) 2012-08-02 4 Pv 568/11/8803 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/799/06/2022 2022-06-29 2 Pv 435/21/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/94/04/2012 (rtf, 206 KB) 2012-03-19 1 Pv 63/12/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/29/02/2012 (rtf, 207 KB) 2012-02-27 3 Pv 596/11/8803 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/31/02/2012 (rtf, 207 KB) 2012-02-27 4 Pv 759/11/8803 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/216/03/2021 2021-03-18 1 Pv 5/20/8803 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/182/02/2021 2021-03-09 1 Pv 355/20/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/169/02/2021 2021-03-03 1 Pv 549/18/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/168/02/2021 2021-03-05 2 Pv 471/20/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/114/01/2021 2021-02-08 4 Pv 336/20/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/923/11/2020 2020-11-27 2 Pv 272/19/8803 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/482/06/2020 2020-06-16 3 Pv 143/18/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/267/03/2020 2020-05-06 4 Pv 474/19/8803 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/155/02/2020 2020-03-24 1 Pv 227/19/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/32/01/2020 2020-01-29 2 Pv 442/19/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/1519/12/2019 2019-12-18 2 Pv 486/18/8803 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/1430/11/2019 2020-12-18 2 Pv 209/18/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/1403/11/2019 2019-11-22 4 Pv 326/19/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/1402/11/2019 2019-11-22 3 Pv 205/19/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/1396/11/2019 2019-12-09 3 Pv 435/19/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/1362/10/2019 2019-11-08 3 Pv 326/19/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/1222/09/2019 2019-10-04 1 Pv 320/19/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/1167/09/2019 2019-10-11 3 Pv 491/17/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/1082/08/2019 2020-05-25 1 Pv 470/17/8803 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/1007/08/2019 2020-05-13 2 Pv 62/19/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/961/07/2019 2019-08-07 2 Pv 384/18/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/640/04/2019 2019-04-24 1 Pv 408/18/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/338/01/2019 2019-02-27 3 Pv 508/18/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/346/01/2019 2019-02-08 2 Pv 303/18/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/118/01/2019 2019-06-20 3 Pv 565/17/8803 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/847/09/2018 2018-09-25 2 Pv 131/17/8803 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/617/06/2018 2018-07-04 4 Pv 154/18/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/605/06/2018 2018-07-09 2 Pv 461/17/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/594/06/2018 2018-06-28 4 Pv 174/18/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/489/05/2018 2018-06-19 1 Pv 37/18/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/405/04/2018 2018-04-30 3 Pv 112/18/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/375/04/2018 2018-04-19 1 Pv 312/17/8803 § 349 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/315/03/2018 2018-04-16 1 Pv 305/17/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/247/02/2018 2018-03-09 2 Pv 601/17/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/76/01/2018 2018-01-22 3 Pv 498/17/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/54/01/2018 2018-01-22 2 Pv 488/17/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/53/01/2018 2018-02-02 4 Pv 434/17/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/46/01/2018 2018-01-19 1 Pv 415/17/8803 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/1133/11/2017 2018-01-08 1 Pv 447/17/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/995/10/2017 2017-10-21 3 Pv 322/17/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/906/09/2017 2018-05-09 4 Pv 343/14/8803 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/830/08/2017 2017-08-28 4 Pv 633/14/8803 § 249 – Neoprávnené užívanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/679/06/2017 2017-09-20 2 Pv 67/17/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/472/04/2017 2017-07-27 4 Pv 679/16/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/767/08/2018 2018-08-20 3 Pv 410/16/8803 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/766/08/2018 2018-08-13 2 Pv 406/16/8803 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/740/08/2018 2019-02-28 2 Pv 60/15/8803 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/716/07/2018 2018-10-08 4 Pv 89/18/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/687/07/2018 2018-09-19 4 Pv 203/18/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/682/05/2023 2023-11-11 1 Pv 8/23/8803 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/1629/11/2023 (pdf, 90 KB) 2023-11-23 3 Pv 429/22/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/1425/09/2023 (pdf, 88 KB) 2023-10-17 4 Pv 372/23/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/1336/09/2023 (pdf, 88 KB) 2023-10-17 1 Pv 408/22/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/682/05/2023 (pdf, 131 KB) 2023-11-11 1 Pv 8/23/8803 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/203/02/2023 (pdf, 87 KB) 2023-02-22 4 Pv 489/22/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/1661/12/2022 (pdf, 91 KB) 2023-01-27 4 Pv 193/22/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/1240/09/2022 (pdf, 89 KB) 2022-10-25 2 Pv 218/22/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/799/06/2022 (pdf, 87 KB) 2022-06-29 2 Pv 435/21/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/216/03/2021 (pdf, 88 KB) 2021-03-18 1 Pv 5/20/8803 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/182/02/2021 (pdf, 94 KB) 2021-03-09 1 Pv 355/20/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/168/02/2021 (pdf, 84 KB) 2021-03-05 2 Pv 471/20/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/169/02/2021 (pdf, 89 KB) 2021-03-03 1 Pv 549/18/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/114/01/2021 (pdf, 89 KB) 2021-02-08 4 Pv 336/20/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/923/11/2020 (pdf, 87 KB) 2020-11-27 2 Pv 272/19/8803 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/482/06/2020 (pdf, 90 KB) 2020-06-16 3 Pv 143/18/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/267/03/2020 (pdf, 105 KB) 2020-05-06 4 Pv 474/19/8803 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/155/02/2020 (pdf, 87 KB) 2020-03-24 1 Pv 227/19/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/32/01/2020 (pdf, 86 KB) 2020-01-29 2 Pv 442/19/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/1519/12/2019 (pdf, 108 KB) 2019-12-18 2 Pv 486/18/8803 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/1430/11/2019 (pdf, 88 KB) 2020-12-18 2 Pv 209/18/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/1403/11/2019 (pdf, 87 KB) 2019-11-22 4 Pv 326/19/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/1402/11/2019 (pdf, 87 KB) 2019-11-22 3 Pv 205/19/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/1396/11/2019 (pdf, 87 KB) 2019-12-09 3 Pv 435/19/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/1362/10/2019 (pdf, 86 KB) 2019-11-08 3 Pv 326/19/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/1222/09/2019 (pdf, 88 KB) 2019-10-04 1 Pv 320/19/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/1167/09/2019 (pdf, 87 KB) 2019-10-11 3 Pv 491/17/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/1082/08/2019 (pdf, 94 KB) 2020-05-25 1 Pv 470/17/8803 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/1007/08/2019 (pdf, 86 KB) 2020-05-13 2 Pv 62/19/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/961/07/2019 (pdf, 88 KB) 2019-08-07 2 Pv 384/18/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/640/04/2019 (pdf, 89 KB) 2019-04-24 1 Pv 408/18/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/338/01/2019 (pdf, 86 KB) 2019-02-27 3 Pv 508/18/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/346/01/2019 (pdf, 85 KB) 2019-02-08 2 Pv 303/18/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/118/01/2019 (pdf, 106 KB) 2019-06-20 3 Pv 565/17/8803 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/847/09/2018 (pdf, 86 KB) 2018-09-25 2 Pv 131/17/8803 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/766/08/2018 (pdf, 101 KB) 2018-08-13 2 Pv 406/16/8803 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/767/08/2018 (pdf, 86 KB) 2018-08-20 3 Pv 410/16/8803 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/740/08/2018 (pdf, 99 KB) 2019-02-28 2 Pv 60/15/8803 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/716/07/2018 (pdf, 87 KB) 2018-10-08 4 Pv 89/18/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/687/07/2018 (pdf, 87 KB) 2018-09-19 4 Pv 203/18/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/617/06/2018 (pdf, 87 KB) 2018-07-04 4 Pv 154/18/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/605/06/2018 (pdf, 89 KB) 2018-07-09 2 Pv 461/17/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/594/06/2018 (pdf, 87 KB) 2018-06-28 4 Pv 174/18/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/489/05/2018 (pdf, 85 KB) 2018-06-19 1 Pv 37/18/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/405/04/2018 (pdf, 87 KB) 2018-04-30 3 Pv 112/18/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/375/04/2018 (pdf, 97 KB) 2018-04-19 1 Pv 312/17/8803 § 349 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/315/03/2018 (pdf, 85 KB) 2018-04-16 1 Pv 305/17/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/247/02/2018 (pdf, 88 KB) 2018-03-09 2 Pv 601/17/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/76/01/2018 (pdf, 89 KB) 2018-01-22 3 Pv 498/17/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/54/01/2018 (pdf, 89 KB) 2018-01-22 2 Pv 488/17/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/53/01/2018 (pdf, 88 KB) 2018-02-02 4 Pv 434/17/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/46/01/2018 (pdf, 91 KB) 2018-01-19 1 Pv 415/17/8803 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/1133/11/2017 (pdf, 86 KB) 2018-01-08 1 Pv 447/17/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/995/10/2017 (pdf, 86 KB) 2017-10-21 3 Pv 322/17/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/906/09/2017 (pdf, 94 KB) 2018-05-09 4 Pv 343/14/8803 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/830/08/2017 (pdf, 91 KB) 2017-08-28 4 Pv 633/14/8803 § 249 – Neoprávnené užívanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/679/06/2017 (pdf, 88 KB) 2017-09-20 2 Pv 67/17/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/472/04/2017 (pdf, 87 KB) 2017-07-27 4 Pv 679/16/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/329/03/2017 (pdf, 106 KB) 2017-03-22 2 Pv 494/16/8803 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/295/03/2017 (pdf, 107 KB) 2017-03-10 1 Pv 385/16/8803 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/133/01/2017 (pdf, 90 KB) 2017-02-07 2 Pv 595/16/8803 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/510/12/2016 (pdf, 88 KB) 2017-01-20 4 Pv 536/16/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/218/08/2016 (pdf, 86 KB) 2016-10-03 1 Pv 280/16/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.