Mgr. Janka Marková

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Topoľčany.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Topoľčany
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zastastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva, dohoda o vysporiadaní BSM 1997, 2017 1360 eur
zastavané plochy a nádvoria/rodinný dom listina o určení súpisného čísla, dohoda o vysporiadaní BSM 1999, 2017 107 000 eur
zastavané plochy a nádvoria/garáž listina o určení súpisného čísla, dohoda o vysporiadaní BSM 1999, 2017 9615 eur
zastavané plochy a nádvoria/hospodárska budova , dohoda o vysporiadaní BSM 1999, 2017 11000eur
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva, dohoda o vysporiadaní BSM 1997, 2017 1025 eur
orná pôda darovaciazmluva, rozhodnutie OPU č. 2009/248/3132 2009-09-21 21 590 eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
OMV -motorové vozidlo ukončenie leasingu 2021-12-03 28 089,53 eur 17 000 eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklady - účet v peňaznom ústave úspory 2023-12-31 13.300 eur 13.300 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 1997
spotrebný úver 2022
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Topoľčany
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zastastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva, dohoda o vysporiadaní BSM 1997, 2017 1360 eur
zastavané plochy a nádvoria/rodinný dom listina o určení súpisného čísla, dohoda o vysporiadaní BSM 1999, 2017 107 000 eur
zastavané plochy a nádvoria/garáž listina o určení súpisného čísla, dohoda o vysporiadaní BSM 1999, 2017 9615 eur
zastavané plochy a nádvoria/hospodárska budova , dohoda o vysporiadaní BSM 1999, 2017 11000eur
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva, dohoda o vysporiadaní BSM 1997, 2017 1025 eur
orná pôda darovaciazmluva, rozhodnutie OPU č. 2009/248/3132 2009-09-21 21 590 eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
OMV -motorové vozidlo ukončenie leasingu 2021-12-03 28 089,53 eur 20 000 eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
vklady - účet v peňaznom ústave úspory 2022-12-31 25 990,35
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 1997
spotrebný úver 2022
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Topoľčany
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zastastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva, dohoda o vysporiadaní BSM 1997, 2017 1360 eur
zastavané plochy a nádvoria/rodinný dom listina o určení súpisného čísla, dohoda o vysporiadaní BSM 1999, 2017 107 000 eur
zastavané plochy a nádvoria/garáž listina o určení súpisného čísla, dohoda o vysporiadaní BSM 1999, 2017 9615 eur
zastavané plochy a nádvoria/hospodárska budova , dohoda o vysporiadaní BSM 1999, 2017 11000eur
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva, dohoda o vysporiadaní BSM 1997, 2017 1025 eur
orná pôda darovaciazmluva, rozhodnutie OPU č. 2009/248/3132 2009-09-21 21 590 eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
OMV -motorové vozidlo ukončenie leasingu 2021-12-03 28 089,53 eur 20 000 eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
vklady - účet v peňaznom ústave úspory 2021-12-31 14 144,48 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 1997
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Topoľčany
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zastastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva, dohoda o vysporiadaní BSM 1997, 2017 1360 eur
zastavané plochy a nádvoria/rodinný dom listina o určení súpisného čísla, dohoda o vysporiadaní BSM 1999, 2017 107 000 eur
zastavané plochy a nádvoria/garáž listina o určení súpisného čísla, dohoda o vysporiadaní BSM 1999, 2017 9615 eur
zastavané plochy a nádvoria/hospodárska budova , dohoda o vysporiadaní BSM 1999, 2017 11000eur
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva, dohoda o vysporiadaní BSM 1997, 2017 1025 eur
orná pôda darovaciazmluva, rozhodnutie OPU č. 2009/248/3132 2009-09-21 21 590 eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
vklady - účet v peňaznom ústave úspory 2020-12-31 8.720,38
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 1997
leasingová zmluva (spotrebiteľský úver) 2016
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Topoľčany
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zastastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva, dohoda o vysporiadaní BSM 1997, 2017 1360 eur
zastavané plochy a nádvoria/rodinný dom listina o určení súpisného čísla, dohoda o vysporiadaní BSM 1999, 2017 107 000 eur
zastavané plochy a nádvoria/garáž listina o určení súpisného čísla, dohoda o vysporiadaní BSM 1999, 2017 9615 eur
zastavané plochy a nádvoria/hospodárska budova , dohoda o vysporiadaní BSM 1999, 2017 11000eur
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva, dohoda o vysporiadaní BSM 1997, 2017 1025 eur
orná pôda darovaciazmluva, rozhodnutie OPU č. 2009/248/3132 2009-09-21 21 590 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 1997
leasingová zmluva (spotrebiteľský úver) 2016
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Topoľčany
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva, dohoda o vysporiadaní BSM 1997, 2017
zastavané plochy a nádvoria/rodinný dom listina o určení súpisného čísla, dohoda o vysporiadaní BSM 1999, 2017
zastavané plochy a nádvoria/garáž listina o určení súpisného čísla, dohoda o vysporiadaní BSM 1999, 2017
zastavané plochy a nádvoria/hospodárska budova , dohoda o vysporiadaní BSM 1999, 2017
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva, dohoda o vysporiadaní BSM 1997, 2017
orná pôda darovaciazmluva, rozhodnutie OPU č. 2009/248/3132 2009-09-21
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 1997
leasingová zmluva (spotrebiteľský úver) 2016
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Topoľčany
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva, dohoda o vysporiadaní BSM 1997, 2017
zastavané plochy a nádvoria/rodinný dom listina o určení súpisného čísla, dohoda o vysporiadaní BSM 1999, 2017
zastavané plochy a nádvoria/garáž listina o určení súpisného čísla, dohoda o vysporiadaní BSM 1999, 2017
zastavané plochy a nádvoria/hospodárska budova , dohoda o vysporiadaní BSM 1999, 2017
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva, dohoda o vysporiadaní BSM 1997, 2017
orná pôda darovaciazmluva, rozhodnutie OPU č. 2009/248/3132 2009-09-21
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 1997
leasingová zmluva (spotrebiteľský úver) 2016
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Topoľčany
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 1997
zastavané plochy a nádvoria/rodinný dom listina o určení súpisného čísla 1999
zastavané plochy a nádvoria/garáž listina o určení súpisného čísla 1999
zastavané plochy a nádvoria/hospodárska budova listina o určení súpisného čísla 1999
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 1997
orná pôda darovaciazmluva, rozhodnutie OPU č. 2009/248/3132 2009-09-21
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
nákladné vozidlo Mercedes-benz ML 280 CDI 4MATIC typ 164/B22AL1/NZAAA501 skončenie leasingovej zmluvy 2013-11-22 150000
vklady v peňažnom ústave úspory 2016-12-31 30000 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 1997
leasingová zmluva (spotrebiteľský úver) 2016
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Topoľčany
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 1997
zastavané plochy a nádvoria/rodinný dom listina o určení súpisného čísla 1999
zastavané plochy a nádvoria listina o určení súpisného čísla 1999
zastavané plochy a nádvoria/hospodárska budova listina o určení súpisného čísla 1999
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 1997
orná pôda darovaciazmluva, rozhodnutie OPU č. 2009/248/3132 2009-09-21
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
nákladné vozidlo Mercedes-benz ML 280 CDI 4MATIC typ 164/B22AL1/NZAAA501 skončenie leasingovej zmluvy 2013-11-22
vklady v peňažnom ústave úspory 2015-12-31
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 1998-03-18
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Topoľčany
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 1997
zastavané plochy a nádvoria/rodinný dom listina o určení súpisného čísla 1999
zastavané plochy a nádvoria listina o určení súpisného čísla 1999
zastavané plochy a nádvoria/hospodárska budova listina o určení súpisného čísla 1999
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 1997
orná pôda darovaciazmluva, rozhodnutie OPU č. 2009/248/3132 2009-09-21
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
nákladné vozidlo Mercedes-benz ML 280 CDI 4MATIC typ 164/B22AL1/NZAAA501 skončenie leasingovej zmluvy 2013-11-22
vklady v peňažnom ústave úspory 2014-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Topoľčany
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 1997
zastavané plochy a nádvoria/rodinný dom listina o určení súpisného čísla 1999
zastavané plochy a nádvoria listina o určení súpisného čísla 1999
zastavané plochy a nádvoria/hospodárska budova listina o určení súpisného čísla 1999
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 1997
orná pôda darovaciazmluva, rozhodnutie OPU č. 2009/248/3132 2009-09-21
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
nákladné vozidlo Mercedes-benz ML 280 CDI 4MATIC typ 164/B22AL1/NZAAA501 skončenie leasingovej zmluvy 2013-11-22
vklady v peňažnom ústave úspory 2013-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Topoľčany
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 1997
zastavané plochy a nádvoria/rodinný dom listina o určení súpisného čísla 1999
zastavané plochy a nádvoria listina o určení súpisného čísla 1999
zastavané plochy a nádvoria/hospodárska budova listina o určení súpisného čísla 1999
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 1997
orná pôda darovaciazmluva, rozhodnutie OPU č. 2009/248/3132 2009-09-21
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklady v peňažnom ústave úspory 2012-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Topoľčany
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 1997
zastavané plochy a nádvoria/rodinný dom listina o určení súpisného čísla 1999
zastavané plochy a nádvoria/garáž listina o určení súpisného čísla 1999
zastavané plochy a nádvoria/hospodárska budova listina o určení súpisného čísla 1999
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 1997
orná pôda darovaciazmluva, rozhodnutie OPU č. 2009/248/3132 2009-09-21
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklady v peňažnom ústave úspory 2011-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

No relevant news articles found.