JUDr. Silvia Marková

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Banská Bystrica.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt 4-izby kúpa 2013-08-13 105.000 105.000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Osobné motorové vozidlo kúpa 2019-12-20 33.985 33.985
Osobné motorové vozidlo kúpa 2016-05-05 22.710 22.710
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver r. 2013
Americká hypotéka r. 2019
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt, 4 izby kúpa 2013-08-13
Záväzkové vzťahy
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver r. 2013
Americká hypotéka r. 2019
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt 4-izby kúpa 2013-08-13 105.000 105.000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Osobné motorové vozidlo kúpa 2019-12-20 33.985 33.985
Osobné motorové vozidlo kúpa 2016-05-05 22.710 22.710
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver r. 2013
Americká hypotéka r. 2019
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt, 4 izby kúpa 2013-08-13
Záväzkové vzťahy
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver r. 2013
Americká hypotéka r. 2019
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt 4-izby kúpa 2013-08-13 105.000 105.000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Osobné motorové vozidlo kúpa 2019-12-20 33.985 33.985
Osobné motorové vozidlo kúpa 2016-05-05 22.710 22.710
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver r. 2013
Americká hypotéka r. 2019
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt, 4 izby kúpa 2013-08-13
Záväzkové vzťahy
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver r. 2013
Americká hypotéka r. 2019
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt 4-izby kúpa 2013-08-13 105.000 105.000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Osobné motorové vozidlo kúpa 2019-12-20 33.985 33.985
Osobné motorové vozidlo kúpa 2016-05-05 22.710 22.710
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver r. 2013
Americká hypotéka r. 2019
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt, 4 izby kúpa 2013-08-13
Záväzkové vzťahy
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver r. 2013
Americká hypotéka r. 2019
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt 4-izby kúpa 2013-08-13 105.000 105.000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Osobné motorové vozidlo kúpa 2019-12-20 33.985 33.985
Osobné motorové vozidlo kúpa 2016-05-05 22.710 22.710
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver r. 2013
Americká hypotéka r. 2019
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt, 4 izby kúpa 2013-08-13
Záväzkové vzťahy
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver r. 2013
Americká hypotéka r. 2019
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt 4-izby kúpa 2013-08-13
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Osobné motorové vozidlo kúpa 2016-06-11 30.350 30.350
Osobné motorové vozidlo kúpa 2016-05-05 22.710 22.710
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver r. 2013
Americká hypotéka r. 2015
Americká hypotéka r. 2016
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt, 4 izby kúpa 2013-08-13
Záväzkové vzťahy
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver r. 2013
Americká hypotéka r. 2015
Americká hypotéka r. 2016
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt 4-izby kúpa 2013-08-13
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Osobné motorové vozidlo kúpa 2016-06-11 30.350 30.350
Osobné motorové vozidlo kúpa 2016-05-05 22.710 22.710
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver r. 2013
Americká hypotéka r. 2015
Americká hypotéka r. 2016
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt, 4 izby kúpa 2013-08-13
Záväzkové vzťahy
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver r. 2013
Americká hypotéka r. 2015
Americká hypotéka r. 2016
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (14)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/150/11/2023 2023-11-21 2 Pv 259/19/6601 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/74/04/2023 2023-04-28 2 Pv 47/21/6601 § 172 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/22/01/2021 2021-01-23 3 Pv 189/18/6601 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/91/06/2020 2020-10-31 3 Pv 386/18/6601 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/87/06/2019 2019-06-26 2 Pv 79/16/6601 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/34/03/2019 2019-04-09 2 Pv 182/18/6601 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/74/02/2024 2024-04-19 2 Pv 9/20/6601 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/74/02/2024 (pdf, 116 KB) 2024-04-19 2 Pv 9/20/6601 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/150/11/2023 (pdf, 103 KB) 2023-11-21 2 Pv 259/19/6601 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/74/04/2023 (pdf, 100 KB) 2023-04-28 2 Pv 47/21/6601 § 172 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/22/01/2021 (pdf, 91 KB) 2021-01-23 3 Pv 189/18/6601 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/91/06/2020 (pdf, 106 KB) 2020-10-31 3 Pv 386/18/6601 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/87/06/2019 (pdf, 100 KB) 2019-06-26 2 Pv 79/16/6601 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/34/03/2019 (pdf, 101 KB) 2019-04-09 2 Pv 182/18/6601 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.

No relevant news articles found.