Mgr. Vladimír Martinovič

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Námestovo.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Námestovo
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom výstavba 2010-12-01 200.000,-€ 200.000,- €
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2004-12-01 4.818,-Sk 4.818,-SK
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2004-12-01 3.313,-Sk 3.313,-Sk
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2004-12-01 869,-Sk 869,-Sk
byt kúpa 2023-10-05 97.000,- € 97.000,- €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Motorové vozidlo kúpna zmluva 2012-03-08 13.500,-€
Motorové vozidlo kúpna zmluva 2018-10-05 38.500,- €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Peniaze v banke úspory z platu 2023-12-31 28.048,11 € 28.048,11 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
Zariadenie rodinného domu 2008-2011 25.000,- €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Námestovo
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom výstavba 2010-12-01 200.000,-€ 200.000,- €
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2004-12-01 4.818,-Sk 4.818,-SK
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2004-12-01 3.313,-Sk 3.313,-Sk
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2004-12-01 869,-Sk 869,-Sk
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Motorové vozidlo kúpna zmluva 2012-03-08 13.500,-€
Motorové vozidlo kúpna zmluva 2018-10-05 38.500,- €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Peniaze v banke úspory z platu 2022-12-31 110.924,48 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
Zariadenie rodinného domu 2008-2011 25.000,- €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Námestovo
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom výstavba 2010-12-01 200.000,-€ 200.000,- €
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2004-12-01 4.818,-Sk 4.818,-SK
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2004-12-01 3.313,-Sk 3.313,-Sk
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2004-12-01 869,-Sk 869,-Sk
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Motorové vozidlo kúpna zmluva 2012-03-08 13.500,-€
Motorové vozidlo kúpna zmluva 2018-10-05 38.500,- €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Peniaze v banke úspory z platu 2021-12-31 92.395,71 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
Zariadenie rodinného domu 2008-2011 25.000,- €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Námestovo
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom výstavba 2010-12-01 200.000,-€ 200.000,- €
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2004-12-01 4.818,-Sk 4.818,-SK
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2004-12-01 3.313,-Sk 3.313,-Sk
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2004-12-01 869,-Sk 869,-Sk
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Motorové vozidlo kúpna zmluva 2012-03-08 13.500,-€
Motorové vozidlo kúpna zmluva 2018-10-05 38.500,- €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Peniaze v banke úspory z platu 2020-12-31 64.529,33 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
Zariadenie rodinného domu 2008-2011 25.000,- €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Námestovo
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom výstavba 2010-12-01 200.000,-€ 200.000,- €
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2004-12-01 4.818,-Sk 4.818,-SK
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2004-12-01 3.313,-Sk 3.313,-Sk
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2004-12-01 869,-Sk 869,-Sk
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Zariadenie rodinného domu kúpne zmluvy, zmluvy o dielo 2008-2011 25.000,-€
Motorové vozidlo kúpna zmluva 2012-03-08 13.500,-€
vklad v peňažnom ústave úspory s platu 2018-12-31 30.529,24,-€
Motorové vozidlo kúpna zmluva 2018-10-05 38.500,- €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Námestovo
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom výstavba 2010-12-01
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2004-12-01
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2004-12-01
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2004-12-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Zariadenie rodinného domu kúpne zmluvy, zmluvy o dielo 2008-2011 25.000,-€
Motorové vozidlo kúpna zmluva 2012-03-08 13.500,-€
vklad v peňažnom ústave úspory s platu 2018-12-31 11.170,95 €
Motorové vozidlo kúpna zmluva 2018-10-05 38.500,- €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Námestovo
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom výstavba 2010-12-01
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2004-12-01
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2004-12-01
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2004-12-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Zariadenie rodinného domu kúpne zmluvy, zmluvy o dielo 2008-2011 25.000,-€
Motorové vozidlo Škoda Octavia 1,6 TDI sedan, r.v. 2011 kúpna zmluva 2012-03-08 13.500,-€
vklad v peňažnom ústave úspory s platu 2017-12-31 37.541,85
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Námestovo
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom výstavba 2010-12-01
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2004-12-01
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2004-12-01
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2004-12-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Zariadenie rodinného domu kúpne zmluvy, zmluvy o dielo 2008-2011 25.000,-€
Motorové vozidlo Škoda Octavia 1,6 TDI sedan, r.v. 2011 kúpna zmluva 2012-03-08 13.500,-€
vklad v peňažnom ústave úspory s platu 2016-12-31 16.456,08 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Námestovo
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom výstavba 2010-12-01
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2004-12-01
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2004-12-01
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2004-12-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Zariadenie rodinného domu kúpne zmluvy, zmluvy o dielo 2008-2011
Motorové vozidlo Škoda Octavia 1,6 TDI sedan, r.v. 2011 kúpna zmluva 2012-03-08
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Námestovo
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom výstavba 2010-12-01
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2004-12-01
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2004-12-01
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2004-12-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Zariadenie rodinného domu kúpne zmluvy, zmluvy o dielo 2008-2011
Motorové vozidlo Škoda Octavia 1,6 TDI sedan, r.v. 2011 kúpna zmluva 2012-03-08
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Námestovo
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom výstavba 2010-12-01
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2004-12-01
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2004-12-01
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2004-12-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Zariadenie rodinného domu kúpne zmluvy, zmluvy o dielo 2008-2011
Motorové vozidlo Škoda Octavia 1,6 TDI sedan, r.v. 2011 kúpna zmluva 2012-03-08
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Námestovo
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom výstavba 2010-12-01
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2004-12-01
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2004-12-01
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2004-12-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Zariadenie rodinného domu kúpne zmluvy, zmluvy o dielo 2008-2011
Motorové vozidlo Škoda Octavia 1,6 TDI sedan, r.v. 2011 kúpna zmluva 2012-03-08
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Námestovo
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom výstavba 2010-12-01
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2004-12-01
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2004-12-01
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2004-12-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Zariadenie rodinného domu kúpne zmluvy, zmluvy o dielo 2008-2011
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (154)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/98/12/2016 2017-01-03 Pv 500/15/5507 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/99/12/2016 2016-12-31 Pv 359/16/5507 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/95/12/2016 2016-12-16 Pv 467/14/5507 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/91/11/2016 2016-12-23 Pv 283/14/5507 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/90/11/2016 2016-12-13 Pv 578/15/5507 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/73/10/2016 2016-10-21 Pv 360/16/5507 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/70/10/2016 2016-12-13 Pv 57/15/5507 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/69/10/2016 2016-10-18 Pv 59/16/5507 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/66/09/2016 2016-10-04 Pv 58/15/5507 § 220 – Falšovanie a pozmeňovanie identifikačných údajov motorového vozidla Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/45/07/2016 2016-07-25 Pv 340/16/5507 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/41/07/2016 2016-07-16 Pv 123/15/5507 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/38/06/2016 2016-07-02 Pv 228/16/5507 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/34/06/2016 2016-06-21 Pv 309/14/5507 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/33/06/2016 2016-06-14 Pv 309/14/5507 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/13/03/2016 2016-04-08 Pv 358/15/5507 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/12/03/2016 2016-05-31 Pv 337/15/5507 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/7/02/2016 2016-03-01 Pv 453/15/5507 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/5/02/2016 2016-02-20 Pv 471/14/5507 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/6/02/2016 2016-02-16 Pv 455/14/5507 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/126/12/2015 2016-01-05 Pv 472/15/5507 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/116/09/2015 2016-02-19 Pv 386/15/5507 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/78/07/2015 (rtf, 42 KB) 2015-07-21 Pv 241/14/5507 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/73/07/2015 (rtf, 42 KB) 2015-07-10 Pv 325/14/5507 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/75/07/2015 (rtf, 42 KB) 2015-07-14 Pv 294/14/5507 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/63/07/2015 (rtf, 52 KB) 2015-06-16 Pv 194/14/5507 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/44/06/2015 (rtf, 42 KB) 2015-05-26 Pv 161/14/5507 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/46/05/2015 (rtf, 43 KB) 2015-04-24 Pv 617/13/5507 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/28/03/2015 (rtf, 42 KB) 2015-03-13 Pv 6/15/5507 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/24/03/2015 (rtf, 42 KB) 2015-03-13 Pv 10/15/5507 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/13/02/2015 (rtf, 43 KB) 2015-02-17 Pv 81/13/5507 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/4/01/2015 (rtf, 45 KB) 2015-01-06 Pv 179/13/5507 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/155/01/2015 (rtf, 48 KB) 2015-01-08 Pv 293/14/5507 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/142/11/2014 (rtf, 54 KB) 2014-11-11 Pv 765/13/5507 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/144/11/2014 (rtf, 69 KB) 2014-10-31 Pv 207/12/5507 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/102/08/2014 (rtf, 46 KB) 2014-08-05 Pv 620/13/5507 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/99/07/2014 (rtf, 50 KB) 2014-07-29 Pv 186/14/5507 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/80/06/2014 (rtf, 45 KB) 2014-06-13 Pv 714/12/5507 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/38/04/2014 (rtf, 131 KB) 2014-04-11 Pv 10/14/5507 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/14/02/2014 (rtf, 45 KB) 2014-01-31 Pv 213/12/5507 § 220 – Falšovanie a pozmeňovanie identifikačných údajov motorového vozidla Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/227/04/2014 (rtf, 46 KB) 2014-04-01 Pv 271/11/5507 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/170/10/2013 (rtf, 103 KB) 2013-10-12 Pv 38/08/5507 § 148 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/145/09/2013 (rtf, 51 KB) 2013-09-17 Pv 361/11/5507 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/130/09/2013 (rtf, 45 KB) 2013-09-07 Pv 482/12/5507 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/107/08/2013 (rtf, 44 KB) 2013-08-13 Pv 169/12/5507 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/108/09/2013 (rtf, 51 KB) 2013-08-16 Pv 363/11/5507 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/90/09/2013 (rtf, 47 KB) 2013-07-02 Pv 81/13/5507 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 71 - zastavil - § 215/1f Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/91/09/2013 (rtf, 50 KB) 2013-07-05 Pv 81/13/5507 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/84/10/2013 (rtf, 57 KB) 2013-06-21 Pv 595/08/5507 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 9 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1e (§ 11/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/3/01/2023 2023-01-24 Pv 118/21/5507 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/95/08/2013 (rtf, 45 KB) 2013-07-02 Pv 503/11/5507 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/67/06/2013 (rtf, 66 KB) 2013-05-17 Pv 96/10/5507 § 235 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/51/04/2013 (rtf, 48 KB) 2013-04-19 Pv 614/12/5507 § 294 – Nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/47/04/2013 (rtf, 53 KB) 2013-04-09 Pv 126/12/5507 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/41/03/2013 (rtf, 51 KB) 2013-03-05 Pv 72/12/5507 § 259 – Skresl’ovanie údajov hospodárskej a obchodneh evidencie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/114/12/2012 (rtf, 47 KB) 2012-11-27 Pv 271/11/5507 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/103/11/2012 (rtf, 48 KB) 2012-10-29 Pv 271/11/5507 § 276 – Skrátenie dane a poistného Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/102/10/2012 (rtf, 49 KB) 2012-10-22 Pv 1426/08/5507 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/95/10/2012 (rtf, 64 KB) 2012-10-22 Pv 1138/08/5507 § 218 – Neoprávnený zasah do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/64/10/2012 (rtf, 46 KB) 2012-10-29 Pv 372/08/5507 § 375 – Poškodzovanie cudzích práv Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/58/10/2012 (rtf, 47 KB) 2012-07-27 Pv 482/12/5507 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/74/08/2022 2022-09-15 Pv 267/22/5507 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/53/07/2012 (rtf, 58 KB) 2012-07-17 Pv 164/08/5507 § 256 – Porušovanie predpisov o nakladaní s kontrolovaným tovarom a technológiami Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/47/07/2012 (rtf, 207 KB) 2012-06-26 Pv 169/12/5507 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/42/06/2012 (rtf, 208 KB) 2012-06-16 Pv 213/12/5507 § 220 – Falšovanie a pozmeňovanie identifikačných údajov motorového vozidla Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/43/06/2012 (rtf, 210 KB) 2012-06-16 Pv 44/12/5507 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/33/06/2012 (rtf, 219 KB) 2012-05-22 Pv 200/09/5507 § 233 – Legalizácia príjmu z trestnej činnosti Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/61/07/2022 2022-07-08 Pv 108/22/5507 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/34/06/2012 (rtf, 208 KB) 2012-05-29 Pv 864/08/5507 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 9 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1e (§ 11/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/59/06/2022 2022-07-05 Pv 274/20/5507 § 232 – Podielnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/56/06/2022 2022-06-09 Pv 106/22/5507 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/14/10/2012 (rtf, 78 KB) 2012-08-11 Pv 864/08/5507 § 155 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/4/03/2012 (rtf, 243 KB) 2012-03-06 Pv 1421/08/5507 § 148 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/6/02/2012 (rtf, 211 KB) 2012-02-10 Pv 503/11/5507 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/1/01/2012 (rtf, 212 KB) 2012-01-27 Pv 481/11/5507 § 285 – Všeobecné ohrozenie Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/11/01/2022 2022-01-28 Pv 325/20/5507 § 220 – Falšovanie a pozmeňovanie identifikačných údajov motorového vozidla Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/175/12/2021 2021-12-28 Pv 254/20/5507 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/111/07/2021 2021-08-07 Pv 167/17/5507 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/72/05/2021 2021-06-02 Pv 356/20/5507 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/71/05/2021 2021-06-02 Pv 356/20/5507 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/73/05/2021 2021-06-03 Pv 356/20/5507 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/74/05/2021 2021-06-03 Pv 356/20/5507 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/11/02/2021 2021-02-24 Pv 510/16/5507 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/183/08/2020 2020-08-21 Pv 72/19/5507 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/107/03/2020 2020-04-07 Pv 259/19/5507 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/101/03/2020 2020-03-25 Pv 167/17/5507 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/66/02/2020 2020-06-01 Pv 494/16/5507 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 71 - zastavil - § 215/1f Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/114/12/2019 2020-01-23 Pv 504/18/5507 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/96/10/2019 2019-10-30 Pv 292/18/5507 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/46/05/2019 2019-05-30 Pv 516/17/5507 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/41/05/2019 2019-05-29 Pv 273/17/5507 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/19/01/2019 2019-01-31 Pv 95/17/5507 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/64/10/2018 2018-10-20 Pv 349/18/5507 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/20/03/2018 2018-05-01 Pv 523/17/5507 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/91/11/2017 2017-12-01 Pv 334/16/5507 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/88/11/2017 2017-11-02 Pv 285/17/5507 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/89/10/2017 2017-11-21 Pv 256/16/5507 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/43/05/2017 2017-05-30 Pv 354/16/5507 § 221 – Podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/32/04/2017 2017-04-22 Pv 589/15/5507 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/33/03/2017 2017-04-24 Pv 589/15/5507 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/107/11/2023 2023-12-13 Pv 323/22/5507 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/108/11/2023 2023-12-13 Pv 323/22/5507 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/107/11/2023 (pdf, 94 KB) 2023-12-13 Pv 323/22/5507 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/108/11/2023 (pdf, 95 KB) 2023-12-13 Pv 323/22/5507 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/3/01/2023 (pdf, 87 KB) 2023-01-24 Pv 118/21/5507 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/74/08/2022 (pdf, 115 KB) 2022-09-15 Pv 267/22/5507 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/61/07/2022 (pdf, 130 KB) 2022-07-08 Pv 108/22/5507 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/59/06/2022 (pdf, 86 KB) 2022-07-05 Pv 274/20/5507 § 232 – Podielnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/56/06/2022 (pdf, 111 KB) 2022-06-09 Pv 106/22/5507 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/11/01/2022 (pdf, 89 KB) 2022-01-28 Pv 325/20/5507 § 220 – Falšovanie a pozmeňovanie identifikačných údajov motorového vozidla Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/175/12/2021 (pdf, 86 KB) 2021-12-28 Pv 254/20/5507 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/111/07/2021 (pdf, 95 KB) 2021-08-07 Pv 167/17/5507 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/72/05/2021 (pdf, 95 KB) 2021-06-02 Pv 356/20/5507 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/71/05/2021 (pdf, 95 KB) 2021-06-02 Pv 356/20/5507 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/73/05/2021 (pdf, 95 KB) 2021-06-03 Pv 356/20/5507 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/74/05/2021 (pdf, 96 KB) 2021-06-03 Pv 356/20/5507 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/11/02/2021 (pdf, 119 KB) 2021-02-24 Pv 510/16/5507 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/183/08/2020 (pdf, 139 KB) 2020-08-21 Pv 72/19/5507 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/107/03/2020 (pdf, 86 KB) 2020-04-07 Pv 259/19/5507 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/101/03/2020 (pdf, 116 KB) 2020-03-25 Pv 167/17/5507 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/66/02/2020 (pdf, 93 KB) 2020-06-01 Pv 494/16/5507 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 71 - zastavil - § 215/1f Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/114/12/2019 (pdf, 89 KB) 2020-01-23 Pv 504/18/5507 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/96/10/2019 (pdf, 87 KB) 2019-10-30 Pv 292/18/5507 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/46/05/2019 (pdf, 96 KB) 2019-05-30 Pv 516/17/5507 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/41/05/2019 (pdf, 118 KB) 2019-05-29 Pv 273/17/5507 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/19/01/2019 (pdf, 96 KB) 2019-01-31 Pv 95/17/5507 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/64/10/2018 (pdf, 95 KB) 2018-10-20 Pv 349/18/5507 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/20/03/2018 (pdf, 86 KB) 2018-05-01 Pv 523/17/5507 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/91/11/2017 (pdf, 85 KB) 2017-12-01 Pv 334/16/5507 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/88/11/2017 (pdf, 113 KB) 2017-11-02 Pv 285/17/5507 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/89/10/2017 (pdf, 85 KB) 2017-11-21 Pv 256/16/5507 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/43/05/2017 (pdf, 111 KB) 2017-05-30 Pv 354/16/5507 § 221 – Podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/32/04/2017 (pdf, 94 KB) 2017-04-22 Pv 589/15/5507 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/33/03/2017 (pdf, 91 KB) 2017-04-24 Pv 589/15/5507 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/98/12/2016 (pdf, 86 KB) 2017-01-03 Pv 500/15/5507 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/99/12/2016 (pdf, 86 KB) 2016-12-31 Pv 359/16/5507 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/95/12/2016 (pdf, 102 KB) 2016-12-16 Pv 467/14/5507 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/91/11/2016 (pdf, 84 KB) 2016-12-23 Pv 283/14/5507 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/90/11/2016 (pdf, 87 KB) 2016-12-13 Pv 578/15/5507 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/73/10/2016 (pdf, 114 KB) 2016-10-21 Pv 360/16/5507 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/70/10/2016 (pdf, 88 KB) 2016-12-13 Pv 57/15/5507 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/69/10/2016 (pdf, 90 KB) 2016-10-18 Pv 59/16/5507 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/66/09/2016 (pdf, 88 KB) 2016-10-04 Pv 58/15/5507 § 220 – Falšovanie a pozmeňovanie identifikačných údajov motorového vozidla Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/45/07/2016 (pdf, 116 KB) 2016-07-25 Pv 340/16/5507 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/41/07/2016 (pdf, 85 KB) 2016-07-16 Pv 123/15/5507 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/38/06/2016 (pdf, 92 KB) 2016-07-02 Pv 228/16/5507 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/34/06/2016 (pdf, 87 KB) 2016-06-21 Pv 309/14/5507 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/33/06/2016 (pdf, 87 KB) 2016-06-14 Pv 309/14/5507 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/13/03/2016 (pdf, 87 KB) 2016-04-08 Pv 358/15/5507 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/12/03/2016 (pdf, 102 KB) 2016-05-31 Pv 337/15/5507 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/7/02/2016 (pdf, 87 KB) 2016-03-01 Pv 453/15/5507 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/5/02/2016 (pdf, 86 KB) 2016-02-20 Pv 471/14/5507 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/6/02/2016 (pdf, 85 KB) 2016-02-16 Pv 455/14/5507 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/126/12/2015 (pdf, 88 KB) 2016-01-05 Pv 472/15/5507 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/116/09/2015 (pdf, 114 KB) 2016-02-19 Pv 386/15/5507 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.

No relevant news articles found.