JUDr. Štefan Masár

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Partizánske.

We register the prosecutor as okresný prokurátor at the prosecutors' office Okresná prokuratúra Partizánske.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Partizánske
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom, garáž, zastavané plochy a nádvoria, záhrady dar 2011-02-01 75000
rozostavaný rodinný dom, pozemok kúpna zmluva 2022-07-12 247386 247386
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze úspory z platu 2023-12-31 22809,00
peniaze úspory z platu 2023-12-31 49473,34
Automobil Kia Sportage, ev. č. PD499EL dar 2016-01-25 0 8000
peniaze úspory z platu 2023-12-31 7445,02
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Partizánske
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom, garáž, zastavané plochy a nádvoria, záhrady dar 2011-02-01 75000
rozostavaný rodinný dom, pozemok kúpna zmluva 2022-07-12 247386 247386
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze úspory z platu 2022-12-31 19501,27
peniaze úspory z platu 2022-12-31 34618,93
Automobil Kia Sportage, ev. č. PD499EL dar 2016-01-25 0 12000
peniaze úspory z platu 2022-12-31 5401,83
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Partizánske
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
rodinný dom, garáž, zastavané plochy a nádvoria, záhrady dar 2011-02-01 75000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze úspory z platu 2021-12-31 17785,24
peniaze úspory z platu 2021-12-31 105100,38
Automobil Kia Sportage, ev. č. PD499EL dar 2016-01-25 0 12000
peniaze úspory z platu 2021-12-31 8589,76
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Partizánske
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
rodinný dom, garáž, zastavané plochy a nádvoria, záhrady dar 2011-02-01 75000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze úspory z platu 2020-12-31 15056,86
automobil Renault Espace JK, e. č. PD 306BN dar 2007-01-30
peniaze úspory z platu 2020-12-31 65368,42
Automobil Kia Sportage, ev. č. PD499EL dar 2016-01-25 0 12000
peniaze úspory z platu 2020-12-31 10047,03
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Partizánske
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
rodinný dom, garáž, zastavané plochy a nádvoria, záhrady dar 2011-02-01 75000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze úspory z platu 2019-12-31 14341,60
automobil Renault Espace JK, e. č. PD 306BN dar 2007-01-30
peniaze úspory z platu 2019-12-31 26986,88
Automobil Kia Sportage, ev. č. PD499EL dar 2016-01-25 0 12000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Partizánske
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom, garáž, zastavané plochy a nádvoria, záhrady dar 2011-02-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze úspory z platu 2018-12-31 13108,18
automobil Renault Espace JK, e. č. PD 306BN dar 2007-01-30
peniaze úspory z platu 2018-12-31 51.882,70
Automobil Kia Sportage, ev. č. PD499EL dar 2016-01-25 0 12000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Partizánske
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom, garáž, zastavané plochy a nádvoria, záhrady dar 2011-02-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze úspory z platu 2017-12-31 11915,38
automobil Renault Espace JK, e. č. PD 306BN dar 2007-01-30
peniaze úspory z platu 2017-12-31 102.820,85
Automobil Kia Sportage, ev. č. PD499EL dar 2016-01-25 0 12000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Partizánske
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom, garáž, zastavané plochy a nádvoria, záhrady dar 2011-02-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze úspory z platu 2016-12-31 11272,81
automobil Renault Espace JK, e. č. PD 306BN dar 2007-01-30
peniaze úspory z platu 2016-12-31 77.274,86
Automobil Kia Sportage, ev. č. PD499EL dar 2016-01-25 0 12000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Partizánske
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom, garáž, zastavané plochy a nádvoria, záhrady dar 2011-02-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu 2015-12-31
automobil Renault Espace JK, e. č. PD 306BN dar 2007-01-30
peniaze úspory z platu 2015-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Partizánske
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom, garáž, zastavané plochy a nádvoria, záhrady dar 2011-02-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu 2014-12-31
automobil Renault Espace JK, e. č. PD 306BN dar 2007-01-30
peniaze úspory z platu 2014-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Partizánske
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom, garáž, zastavané plochy a nádvoria, záhrady dar 2011-02-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu 2013-12-31
automobil Renault Espace JK, e. č. PD 306BN dar 2007-01-30
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Partizánske
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom, garáž, zastavané plochy a nádvoria, záhrady dar 2011-02-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu 2012-12-31
automobil Renault Espace JK, e. č. PD 306BN dar 2007-01-30
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Partizánske
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom, garáž, zastavané plochy a nádvoria, záhrady dar 2011-02-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu 2011-12-31
peniaze úspory z platu 2011-12-31
automobil Renault Espace JK, e. č. PD 306BN dar 2007-01-30
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (55)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/3/02/2017 2017-03-10 Pv 371/16/3305 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/704/08/2023 2023-08-24 Pv 127/22/3305 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/33/11/2014 (rtf, 46 KB) 2014-11-07 Pv 334/14/3305 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/28/09/2014 (rtf, 46 KB) 2014-09-20 Pv 547/13/3305 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/18/06/2014 (rtf, 47 KB) 2014-06-03 Pv 230/14/3305 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/14/05/2014 (rtf, 47 KB) 2014-05-03 Pv 23/14/3305 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/28/02/2014 (rtf, 49 KB) 2014-01-28 Pv 385/13/3305 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/19/11/2013 (rtf, 49 KB) 2013-11-12 Pv 407/12/3305 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/9/06/2013 (rtf, 48 KB) 2013-06-11 Pv 159/12/3305 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/15/10/2012 (rtf, 58 KB) 2012-10-24 Pv 534/11/3305 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/5/04/2012 (rtf, 208 KB) 2012-04-21 Pv 536/11/3305 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/6/05/2012 (rtf, 211 KB) 2012-04-27 Pv 195/11/3305 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/3/04/2012 (rtf, 207 KB) 2012-04-11 Pv 604/10/3305 § 247 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 9 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1e (§ 11/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/46/01/2022 2022-06-01 Pv 388/20/3305 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/33/01/2022 2022-01-11 Pv 467/19/3305 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/128/02/2021 2021-03-11 Pv 376/20/3305 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/722/07/2020 2021-02-01 Pv 468/17/3305 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/724/07/2020 2020-08-18 Pv 11/20/3305 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/521/06/2020 2020-06-11 Pv 307/17/3305 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/339/11/2019 2019-12-03 Pv 61/18/3305 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/141/09/2019 2019-09-17 Pv 257/19/3305 § 361 – Šírenie poplašnej správy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/99/06/2019 2019-07-12 Pv 39/19/3305 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/92/06/2019 2019-07-03 Pv 40/19/3305 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/50/03/2019 2019-04-16 Pv 297/18/3305 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/48/03/2019 2019-04-13 Pv 465/18/3305 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/30/02/2019 2019-02-23 Pv 301/18/3305 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/69/09/2018 2018-09-29 Pv 307/17/3305 § 364 – Výtržnictvo Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/4/04/2018 2018-04-20 Pv 362/17/3305 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/13/11/2017 2018-01-12 Pv 216/17/3305 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/11/10/2017 2017-10-24 Pv 128/17/3305 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/7/07/2017 2017-07-18 Pv 126/17/3305 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/6/06/2017 2017-06-08 Pv 95/17/3305 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/4/04/2017 2017-04-28 Pv 42/17/3305 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/704/08/2023 (pdf, 93 KB) 2023-08-24 Pv 127/22/3305 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/46/01/2022 (pdf, 105 KB) 2022-06-01 Pv 388/20/3305 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/33/01/2022 (pdf, 134 KB) 2022-01-11 Pv 467/19/3305 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/128/02/2021 (pdf, 93 KB) 2021-03-11 Pv 376/20/3305 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/722/07/2020 (pdf, 99 KB) 2021-02-01 Pv 468/17/3305 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/724/07/2020 (pdf, 99 KB) 2020-08-18 Pv 11/20/3305 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/521/06/2020 (pdf, 87 KB) 2020-06-11 Pv 307/17/3305 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/339/11/2019 (pdf, 91 KB) 2019-12-03 Pv 61/18/3305 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/141/09/2019 (pdf, 103 KB) 2019-09-17 Pv 257/19/3305 § 361 – Šírenie poplašnej správy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/99/06/2019 (pdf, 96 KB) 2019-07-12 Pv 39/19/3305 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/92/06/2019 (pdf, 92 KB) 2019-07-03 Pv 40/19/3305 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/50/03/2019 (pdf, 95 KB) 2019-04-16 Pv 297/18/3305 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/48/03/2019 (pdf, 94 KB) 2019-04-13 Pv 465/18/3305 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/30/02/2019 (pdf, 96 KB) 2019-02-23 Pv 301/18/3305 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/69/09/2018 (pdf, 88 KB) 2018-09-29 Pv 307/17/3305 § 364 – Výtržnictvo Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/4/04/2018 (pdf, 111 KB) 2018-04-20 Pv 362/17/3305 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/13/11/2017 (pdf, 93 KB) 2018-01-12 Pv 216/17/3305 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/11/10/2017 (pdf, 104 KB) 2017-10-24 Pv 128/17/3305 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/7/07/2017 (pdf, 97 KB) 2017-07-18 Pv 126/17/3305 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/6/06/2017 (pdf, 114 KB) 2017-06-08 Pv 95/17/3305 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/4/04/2017 (pdf, 91 KB) 2017-04-28 Pv 42/17/3305 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/3/02/2017 (pdf, 96 KB) 2017-03-10 Pv 371/16/3305 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.