Mgr. Danka Matejovová

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Topoľčany.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Topoľčany
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
záhrada darovacia zmluva 2009-01-13 15 000eur
rodinný dom osvedčenie o dedičstve 2015-08-07 10 000eur
garáž osvedčenie o dedičstve 2015-08-07 1 000eur
záhrada osvedčenie o dedičstve 2015-08-07 4 000eur
zastavaná plocha a nádvorie osvedčenie o dedičstve 2015-08-07 1 000eur
zastavaná plocha a nádvorie osvedčenie o dedičstve 2015-08-07
rodinný dom kolaudačné rozhodnutie 2012-03-22 75 000eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
peniaze úspory z platu 2023-12-31 42000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
spoludlžník-ručiteľ dcére úver na bývanie 2017-10-27
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Topoľčany
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
záhrada darovacia zmluva 2009-01-13 15 000eur
rodinný dom osvedčenie o dedičstve 2015-08-07 10 000eur
garáž osvedčenie o dedičstve 2015-08-07 1 000eur
záhrada osvedčenie o dedičstve 2015-08-07 4 000eur
zastavaná plocha a nádvorie osvedčenie o dedičstve 2015-08-07 1 000eur
zastavaná plocha a nádvorie osvedčenie o dedičstve 2015-08-07
rodinný dom kolaudačné rozhodnutie 2012-03-22 75 000eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
peniaze úspory z platu 2022-12-31 38000eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
spoludlžník-ručiteľ dcére úver na bývanie 2017-10-27
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Topoľčany
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
záhrada darovacia zmluva 2009-01-13 15 000eur
rodinný dom osvedčenie o dedičstve 2015-08-07 10 000eur
garáž osvedčenie o dedičstve 2015-08-07 1 000eur
záhrada osvedčenie o dedičstve 2015-08-07 4 000eur
zastavaná plocha a nádvorie osvedčenie o dedičstve 2015-08-07 1 000eur
zastavaná plocha a nádvorie osvedčenie o dedičstve 2015-08-07
rodinný dom kolaudačné rozhodnutie 2012-03-22 75 000eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
peniaze úspory z platu 2012-2020 2019-12-31 67000eur
peniaze úspory z platu 2021-12-31 27000eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
spoludlžník-ručiteľ dcére úver na bývanie 2017-10-27
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Topoľčany
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
záhrada darovacia zmluva 2009-01-13 15 000eur
rodinný dom osvedčenie o dedičstve 2015-08-07 10 000eur
garáž osvedčenie o dedičstve 2015-08-07 1 000eur
záhrada osvedčenie o dedičstve 2015-08-07 4 000eur
zastavaná plocha a nádvorie osvedčenie o dedičstve 2015-08-07 1 000eur
zastavaná plocha a nádvorie osvedčenie o dedičstve 2015-08-07
rodinný dom kolaudačné rozhodnutie 2012-03-22 75 000eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
peniaze úspory z platu 2012-2020 2019-12-31 67000eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
spoludlžník-ručiteľ dcére úver na bývanie 2017-10-27
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Topoľčany
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
záhrada darovacia zmluva 2009-01-13 15 000eur
rodinný dom osvedčenie o dedičstve 2015-08-07 10 000eur
garáž osvedčenie o dedičstve 2015-08-07 1 000eur
záhrada osvedčenie o dedičstve 2015-08-07 4 000eur
zastavaná plocha a nádvorie osvedčenie o dedičstve 2015-08-07 1 000eur
zastavaná plocha a nádvorie osvedčenie o dedičstve 2015-08-07
rodinný dom kolaudačné rozhodnutie 2012-03-22 75 000eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
peniaze úspory z platu 2019-12-31 42 000eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
spoludlžník-ručiteľ dcére úver na bývanie 2017-10-27
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Topoľčany
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrada darovacia zmluva 2009-01-13
rodinný dom kolaudačné rozhodnutie 2012-03-22
rodinný dom osvedčenie o dedičstve 2015-08-07
garáž osvedčenie o dedičstve 2015-08-07
záhrada osvedčenie o dedičstve 2015-08-07
zastavaná plocha a nádvorie osvedčenie o dedičstve 2015-08-07
zastavaná plocha a nádvorie osvedčenie o dedičstve 2015-08-07
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
peniaze úspory z platu 2016-12-31 58000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver na bývanie 2011-05-25
spoludlžník-ručiteľ dcére úver na bývanie 2017-10-27
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Topoľčany
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrada darovacia zmluva 2009-01-13
rodinný dom kolaudačné rozhodnutie 2012-03-22
rodinný dom osvedčenie o dedičstve 2015-08-07
garáž osvedčenie o dedičstve 2015-08-07
záhrada osvedčenie o dedičstve 2015-08-07
zastavaná plocha a nádvorie osvedčenie o dedičstve 2015-08-07
zastavaná plocha a nádvorie osvedčenie o dedičstve 2015-08-07
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
peniaze úspory z platu 2016-12-31 35114
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver na bývanie 2011-05-25
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Topoľčany
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrada darovacia zmluva 2009-01-13
rodinný dom kolaudačné rozhodnutie 2012-03-22
rodinný dom osvedčenie o dedičstve 2015-08-07
garáž osvedčenie o dedičstve 2015-08-07
záhrada osvedčenie o dedičstve 2015-08-07
zastavaná plocha a nádvorie osvedčenie o dedičstve 2015-08-07
zastavaná plocha a nádvorie osvedčenie o dedičstve 2015-08-07
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
osobné vozidlo odkúpenie po ukončení leasingu 2010-04-21 4500 eur
peniaze úspory z platu 2016-12-31 14437.-
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver na bývanie 2011-05-25
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Topoľčany
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrada darovacia zmluva 2009-01-13
byt č. 6 v bytovom dome zmluva o prevode družstevného bytu a pozemku do vlastníctva 2009-09-22
rodinný dom kolaudačné rozhodnutie 2012-03-22
rodinný dom osvedčenie o dedičstve 2015-08-07
garáž osvedčenie o dedičstve 2015-08-07
záhrada osvedčenie o dedičstve 2015-08-07
zastavaná plocha a nádvorie osvedčenie o dedičstve 2015-08-07
zastavaná plocha a nádvorie osvedčenie o dedičstve 2015-08-07
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné vozidlo odkúpenie po ukončení leasingu 2010-04-21
peniaze úspory z platu 2015-12-31
peniaze predaj bytu 2015-12-31
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver na bývanie 2011-05-25
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Topoľčany
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrada darovacia zmluva 2009-01-13
byt č. 6 v bytovom dome zmluva o prevode družstevného bytu a pozemku do vlastníctva 2009-09-22
rodinný dom kolaudačné rozhodnutie 2012-03-22
rodinný dom osvedčenie o dedičstve 2015-08-07
garáž osvedčenie o dedičstve 2015-08-07
záhrada osvedčenie o dedičstve 2015-08-07
zastavaná plocha a nádvorie osvedčenie o dedičstve 2015-08-07
zastavaná plocha a nádvorie osvedčenie o dedičstve 2015-08-07
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné vozidlo odkúpenie po ukončení leasingu 2010-04-21
peniaze úspory z platu 2014-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Topoľčany
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrada darovacia zmluva 2009-01-13
byt č. 6 v bytovom dome zmluva o prevode družstevného bytu a pozemku do vlastníctva 2009-09-22
rodinný dom kolaudačné rozhodnutie 2012-03-22
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné vozidlo odkúpenie po ukončení leasingu 2010-04-21
peniaze úspory z platu 2013-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Topoľčany
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrada darovacia zmluva 2009-01-13
byt č. 6 v bytovom dome zmluva o prevode družstevného bytu a pozemku do vlastníctva 2009-09-22
rodinný dom kolaudačné rozhodnutie 2012-03-22
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné vozidlo odkúpenie po ukončení leasingu 2010-04-21
peniaze úspory z platu 2012-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Topoľčany
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrada darovacia zmluva 2009-01-13
rozostavaný dom výstavba 2009-07-10
byt č. 6 v bytovom dome zmluva o prevode družstevného bytu a pozemku do vlastníctva 2009-09-22
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné vozidlo odkúpenie po ukončení leasingu 2010-04-21
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (28)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Topoľčany NR/4406/71/06/2023 2023-06-20 Pv 197/23/4406 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Topoľčany NR/4406/18/02/2023 2023-02-18 Pv 330/21/4406 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Topoľčany NR/4406/127/11/2022 2022-12-09 Pv 303/21/4406 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Topoľčany NR/4406/125/11/2022 2022-12-01 Pv 878/13/4406 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Topoľčany NR/4406/122/11/2022 2023-01-18 Pv 310/21/4406 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Topoľčany NR/4406/99/09/2022 2022-09-27 Pv 247/22/4406 § 375 – Poškodzovanie cudzích práv Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Topoľčany NR/4406/60/05/2022 2022-06-02 Pv 197/20/4406 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Topoľčany NR/4406/61/05/2022 2022-06-02 Pv 197/20/4406 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Topoľčany NR/4406/41/03/2022 2022-03-29 Pv 133/20/4406 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Topoľčany NR/4406/42/03/2022 2022-03-24 Pv 133/20/4406 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Topoľčany NR/4406/122/11/2021 2021-11-15 2 Pv 66/20/4406 § 279 – Porušenie predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Topoľčany NR/4406/105/10/2021 2021-11-24 Pv 71/21/4406 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Topoľčany NR/4406/104/10/2021 2021-10-19 Pv 71/21/4406 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Topoľčany NR/4406/43/05/2021 2021-05-03 Pv 118/20/4406 § 302 – Neoprávnené nakladanie s odpadmi Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Topoľčany NR/4406/71/06/2023 (pdf, 115 KB) 2023-06-20 Pv 197/23/4406 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Topoľčany NR/4406/18/02/2023 (pdf, 91 KB) 2023-02-18 Pv 330/21/4406 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Topoľčany NR/4406/127/11/2022 (pdf, 86 KB) 2022-12-09 Pv 303/21/4406 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Topoľčany NR/4406/125/11/2022 (pdf, 108 KB) 2022-12-01 Pv 878/13/4406 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Topoľčany NR/4406/122/11/2022 (pdf, 87 KB) 2023-01-18 Pv 310/21/4406 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Topoľčany NR/4406/99/09/2022 (pdf, 96 KB) 2022-09-27 Pv 247/22/4406 § 375 – Poškodzovanie cudzích práv Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Topoľčany NR/4406/60/05/2022 (pdf, 96 KB) 2022-06-02 Pv 197/20/4406 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Topoľčany NR/4406/61/05/2022 (pdf, 97 KB) 2022-06-02 Pv 197/20/4406 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Topoľčany NR/4406/41/03/2022 (pdf, 97 KB) 2022-03-29 Pv 133/20/4406 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Topoľčany NR/4406/42/03/2022 (pdf, 99 KB) 2022-03-24 Pv 133/20/4406 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Topoľčany NR/4406/122/11/2021 (pdf, 90 KB) 2021-11-15 2 Pv 66/20/4406 § 279 – Porušenie predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Topoľčany NR/4406/105/10/2021 (pdf, 103 KB) 2021-11-24 Pv 71/21/4406 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Topoľčany NR/4406/104/10/2021 (pdf, 101 KB) 2021-10-19 Pv 71/21/4406 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Topoľčany NR/4406/43/05/2021 (pdf, 146 KB) 2021-05-03 Pv 118/20/4406 § 302 – Neoprávnené nakladanie s odpadmi Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.

No relevant news articles found.