JUDr. Katarína Medveďová

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Brezno.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Brezno
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpna zmluva 2006-04-13 750.000,- Sk
byt kúpna zmluva, rozhodnutie OS ZH 25C/10/2021 zo dňa 28.4.2022 2011-10-14 30.000,-€
pozemok-zastavané plochy a nádvoria o výmere 480 m2 kúpna zmluva 2011-10-14 s bytom
byt kúpna zmluva 2017-10-27 60.000,- € 60.000,-€
pozemok - zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2017-10-27 s bytom
pozemok kúpna a darovacia zmluva 2018-12-27 450,-€ 450,-€
pozemok kúpna zmluva 2019-08-21 380,-€ 350,-€
pozemok zámenná zmluva 2021-01-11 zámena 840,-€
pozemok kúpna zmluva 2021-08-18 8.226,40€ 8.000,-€
pozemok kúpna zmluva 2021-07-01 3.900,60€ 3.900,-€
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peňažné prostriedky predaj domu 2021-09-02 83.500,-€ 83.500,-€
peňažné prostriedky zámená zmluva Beňuš 2021-06-22 9.276,-€ 9.300,-€
peňažné prostriedky dar 2021-12-08 3.500,-€ 3.500,-€
peňažné prostriedky úspory 2022-01-12 22.000,-€ 22.000,-€
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
úspory úspory doposiaľ 22.000,- 22.000,-
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2017-09-27
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Brezno
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpna zmluva 2006-04-13 750.000,- Sk
byt kúpna zmluva 2011-10-14 30.000,-€
pozemok-zastavané plochy a nádvoria o výmere 480 m2 kúpna zmluva 2011-10-14 s bytom
byt kúpna zmluva 2017-10-27 60.000,- € 60.000,-€
pozemok - zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2017-10-27 s bytom
pozemok kúpna a darovacia zmluva 2018-12-27 450,-€ 450,-€
pozemok kúpna zmluva 2019-08-21 380,-€ 350,-€
pozemok zámenná zmluva 2021-01-11 zámena 840,-€
pozemok kúpna zmluva 2021-08-18 8.226,40€ 8.000,-€
pozemok kúpna zmluva 2021-07-01 3.900,60€ 3.900,-€
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peňažné prostriedky predaj domu 2021-09-02 83.500,-€ 83.500,-€
peňažné prostriedky zámená zmluva Beňuš 2021-06-22 9.276,-€ 9.300,-€
peňažné prostriedky dar 2021-12-08 3.500,-€ 3.500,-€
peňažné prostriedky úspory 2021-01-12 15.000,-€ 15.000,-€
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
úspory úspory 2021-01-12 20.000,- 20.000,-
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2017-09-27
hypotekárny úver 2018-06-18
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Brezno
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpna zmluva 2006-04-13 750.000,- Sk
záhrady kúpna zmluva 2000-09-25 s domom
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2000-09-25 s domom
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2000-09-25 s domom
rodinný dom kúpna zmluva 2000-09-25 70.000,-Sk
byt kúpna zmluva 2011-10-14 30.000,-€
pozemok-zastavané plochy a nádvoria o výmere 480 m2 kúpna zmluva 2011-10-14 s bytom
pozemok-zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2014-12-01 s domom
pozemok-zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2014-12-01 s domom
byt kúpna zmluva 2017-10-27 60.000,- € 60.000,-€
pozemok - zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2017-10-27 s bytom
pozemok kúpna a darovacia zmluva 2018-12-27 450,-€ 450,-€
pozemok kúpna a darovacia zmluva 2018-12-27 450,-€ 450,-€
pozemok kúpna zmluva 2019-08-21 380,-€ 350,-€
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
úspory úspory 2020-01-12 20.355,28 20.355.28
dar dar 2020-10-15 5.000 5.000
dar dar 2020-11-26 5.000 5.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2017-09-27
hypotekárny úver 2018-06-18
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Brezno
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpna zmluva 2006-04-13 750.000,- Sk
záhrady kúpna zmluva 2000-09-25 s domom
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2000-09-25 s domom
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2000-09-25 s domom
rodinný dom kúpna zmluva 2000-09-25 70.000,-Sk
byt kúpna zmluva 2011-10-14 30.000,-€
pozemok-zastavané plochy a nádvoria o výmere 480 m2 kúpna zmluva 2011-10-14 s bytom
pozemok-zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2014-12-01 s domom
pozemok-zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2014-12-01 s domom
byt kúpna zmluva 2017-10-27 60.000,- € 60.000,-€
pozemok - zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2017-10-27 s bytom
pozemok kúpna a darovacia zmluva 2018-12-27 450,-€ 450,-€
pozemok kúpna a darovacia zmluva 2018-12-27 450,-€ 450,-€
pozemok kúpna zmluva 2019-08-21 380,-€ 350,-€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2017-09-27
hypotekárny úver 2018-06-18
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Brezno
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2006-04-13
záhrady kúpna zmluva 2000-09-25
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2000-09-25
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2000-09-25
rodinný dom kúpna zmluva 2000-09-25
byt kúpna zmluva 2011-10-14
pozemok-zastavané plochy a nádvoria o výmere 480 m2 kúpna zmluva 2011-10-14
pozemok-zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2014-12-01
pozemok-zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2014-12-01
byt kúpna zmluva 2017-10-27
pozemok - zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2017-10-27
pozemok kúpna a darovacia zmluva 2018-12-27
pozemok kúpna a darovacia zmluva 2018-12-27
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2017-09-27
hypotekárny úver 2018-06-18
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Brezno
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2006-04-13
záhrady kúpna zmluva 2000-09-25
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2000-09-25
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2000-09-25
rodinný dom kúpna zmluva 2000-09-25
byt kúpna zmluva 2011-10-14
pozemok-zastavané plochy a nádvoria o výmere 480 m2 kúpna zmluva 2011-10-14
pozemok-zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2014-12-01
pozemok-zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2014-12-01
byt kúpna zmluva 2017-10-27
pozemok - zastavané plohcy a nádvoria kúpna zmluva 2017-10-27
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
spotrebný úver, BSM 2016-01-07
hypotekárny úver 2017-09-27
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (66)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/42/09/2023 2023-09-29 2 Pv 130/23/6603 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/41/09/2023 2023-10-13 2 Pv 308/22/6603 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/35/07/2023 2023-08-09 1 Pv 213/22/6603 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/11/03/2023 2023-03-31 2 Pv 281/22/6603 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/46/09/2022 2022-09-27 2 Pv 220/21/6603 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/29/06/2022 2022-06-10 2 Pv 111/22/6603 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/28/05/2022 2022-05-27 2 Pv 46/22/6603 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/17/04/2021 2021-05-07 2 Pv 306/20/6603 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/15/03/2021 2021-04-13 1 Pv 267/20/6603 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/12/03/2021 2021-03-31 1 Pv 289/20/6603 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/8/03/2021 2021-03-12 1 Pv 10/20/6603 § 295 – Nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/19/06/2020 2020-07-02 2 Pv 58/20/6603 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/6/02/2020 2020-03-06 1 Pv 216/19/6603 § 199 – Znásilnenie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/61/12/2019 2020-01-12 1 Pv 185/19/6603 § 200 – Sexuálne násilie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/51/10/2019 2019-11-10 1 Pv 29/19/6603 § 148 – Zabitie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/42/09/2019 2019-09-24 2 Pv 129/19/6603 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/47/11/2018 2018-11-30 2 Pv 216/18/6603 § 373 – Ohováranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/46/11/2018 2018-11-20 1 Pv 180/18/6603 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/34/06/2018 2019-05-04 2 Pv 16/18/6603 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/30/05/2018 2018-05-15 2 Pv 69/18/6603 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/29/05/2018 2018-05-15 2 Pv 39/18/6603 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/22/04/2018 2018-04-17 2 Pv 123/17/6603 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 15 - zastavil - § 215/1g (§ 172/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/20/04/2018 2018-04-27 1 Pv 29/18/6603 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/10/02/2018 2018-03-05 2 Pv 307/17/6603 § 373 – Ohováranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/3/01/2018 2018-02-06 1 Pv 302/17/6603 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/49/12/2017 2017-12-15 1 Pv 261/17/6603 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/55/10/2017 2017-11-30 2 Pv 236/17/6603 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/38/09/2017 2017-10-07 2 Pv 327/15/6603 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/25/06/2017 2017-07-14 1 Pv 79/16/6603 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/38/07/2018 2018-07-24 2 Pv 102/18/6603 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/36/07/2018 2018-08-16 2 Pv 257/17/6603 § 179 – Obchodovanie s i’ud’mi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/56/12/2023 2024-01-08 2 Pv 206/23/6603 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/53/12/2023 2024-01-04 1 Pv 118/23/6603 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/56/12/2023 (pdf, 155 KB) 2024-01-08 2 Pv 206/23/6603 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/53/12/2023 (pdf, 222 KB) 2024-01-04 1 Pv 118/23/6603 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/42/09/2023 (pdf, 169 KB) 2023-09-29 2 Pv 130/23/6603 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/41/09/2023 (pdf, 137 KB) 2023-10-13 2 Pv 308/22/6603 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/35/07/2023 (pdf, 180 KB) 2023-08-09 1 Pv 213/22/6603 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/11/03/2023 (pdf, 160 KB) 2023-03-31 2 Pv 281/22/6603 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/46/09/2022 (pdf, 138 KB) 2022-09-27 2 Pv 220/21/6603 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/29/06/2022 (pdf, 110 KB) 2022-06-10 2 Pv 111/22/6603 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/28/05/2022 (pdf, 216 KB) 2022-05-27 2 Pv 46/22/6603 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/17/04/2021 (pdf, 120 KB) 2021-05-07 2 Pv 306/20/6603 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/15/03/2021 (pdf, 328 KB) 2021-04-13 1 Pv 267/20/6603 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/12/03/2021 (pdf, 177 KB) 2021-03-31 1 Pv 289/20/6603 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/8/03/2021 (pdf, 137 KB) 2021-03-12 1 Pv 10/20/6603 § 295 – Nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/19/06/2020 (pdf, 113 KB) 2020-07-02 2 Pv 58/20/6603 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/6/02/2020 (pdf, 149 KB) 2020-03-06 1 Pv 216/19/6603 § 199 – Znásilnenie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/61/12/2019 (pdf, 114 KB) 2020-01-12 1 Pv 185/19/6603 § 200 – Sexuálne násilie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/51/10/2019 (pdf, 157 KB) 2019-11-10 1 Pv 29/19/6603 § 148 – Zabitie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/42/09/2019 (pdf, 112 KB) 2019-09-24 2 Pv 129/19/6603 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/47/11/2018 (pdf, 121 KB) 2018-11-30 2 Pv 216/18/6603 § 373 – Ohováranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/46/11/2018 (pdf, 127 KB) 2018-11-20 1 Pv 180/18/6603 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/38/07/2018 (pdf, 150 KB) 2018-07-24 2 Pv 102/18/6603 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/36/07/2018 (pdf, 180 KB) 2018-08-16 2 Pv 257/17/6603 § 179 – Obchodovanie s i’ud’mi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/34/06/2018 (pdf, 94 KB) 2019-05-04 2 Pv 16/18/6603 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/30/05/2018 (pdf, 134 KB) 2018-05-15 2 Pv 69/18/6603 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/29/05/2018 (pdf, 134 KB) 2018-05-15 2 Pv 39/18/6603 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/22/04/2018 (pdf, 123 KB) 2018-04-17 2 Pv 123/17/6603 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 15 - zastavil - § 215/1g (§ 172/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/20/04/2018 (pdf, 117 KB) 2018-04-27 1 Pv 29/18/6603 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/10/02/2018 (pdf, 129 KB) 2018-03-05 2 Pv 307/17/6603 § 373 – Ohováranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/3/01/2018 (pdf, 98 KB) 2018-02-06 1 Pv 302/17/6603 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/49/12/2017 (pdf, 92 KB) 2017-12-15 1 Pv 261/17/6603 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/55/10/2017 (pdf, 91 KB) 2017-11-30 2 Pv 236/17/6603 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/38/09/2017 (pdf, 88 KB) 2017-10-07 2 Pv 327/15/6603 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Brezno BB/6603/25/06/2017 (pdf, 87 KB) 2017-07-14 1 Pv 79/16/6603 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.