JUDr. Martin Melicher

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2006-10-19 2200000,-Sk
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2006-10-19 súčasť vyššie uvedenej ceny
záhrady kúpa 2006-10-19 súčasť vyššie uvedenej ceny
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze úspory 2023-12-31 184887,34 184887,34
dopravný prostriedok kúpa 2014-05-17 15740 15740
peniaze dar 2023-12-25 0 7000
dopravný prostriedok dar 2023-02-23 0 8000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2006-09-07
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2006-10-19 2200000,-Sk
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2006-10-19 súčasť vyššie uvedenej ceny
záhrady kúpa 2006-10-19 súčasť vyššie uvedenej ceny
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze úspory 2022-12-31 150921,56 150921,56
dopravný prostriedok kúpa 2014-05-17 15740 15740
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2006-09-07
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2006-10-19 2200000,-Sk
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2006-10-19 súčasť vyššie uvedenej ceny
záhrady kúpa 2006-10-19 súčasť vyššie uvedenej ceny
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze úspory 2021-12-31 148125 148125
dopravný prostriedok kúpa 2014-05-17 15740 15740
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2006-09-07
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2006-10-19 2200000,-Sk
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2006-10-19 súčasť vyššie uvedenej ceny
záhrady kúpa 2006-10-19 súčasť vyššie uvedenej ceny
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze úspory 2020-12-31 122000 122000
dopravný prostriedok kúpa 2014-05-17 15740 15740
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2006-09-07
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2006-10-19 2200000,-Sk
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2006-10-19 súčasť vyššie uvedenej ceny
záhrady kúpa 2006-10-19 súčasť vyššie uvedenej ceny
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze úspory 2019-12-31 98436 98436
dopravný prostriedok kúpa 2014-05-17 15740 15740
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2006-09-07
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2006-10-19
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2006-10-19
záhrady kúpa 2006-10-19
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
dopravný prostriedok kúpa 2014-05-17 15740 15740
peniaze úspory 2018-12-31 82281,86 82281,86
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2006-09-07
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2006-10-19
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2006-10-19
záhrady kúpa 2006-10-19
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
dopravný prostriedok kúpa 2014-05-17 15740 15740
peniaze úspory 2017-12-31 63242,42 63242,42
peniaze dar 2017-02-21 10000 10000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2006-09-07
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2006-10-19
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2006-10-19
záhrady kúpa 2006-10-19
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
dopravný prostriedok kúpa 2014-05-17 15740 15740
peniaze úspory 2016-12-31 35207,26 35207,26
peniaze dar 2016-01-22 14000 14000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2006-09-07
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2006-10-19
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2006-10-19
záhrady kúpa 2006-10-19
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
dopravný prostriedok kúpa 2014-05-17
peniaze úspory 2015-12-31
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2006-09-07
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2006-10-19
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2006-10-19
záhrady kúpa 2006-10-19
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory 2014-12-31
dopravný prostriedok kúpa 2014-05-17
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2006-10-19
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2006-10-19
záhrady kúpa 2006-10-19
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory 2013-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2006-10-19
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2006-10-19
záhrady kúpa 2006-10-19
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklady v peňažnom ústave úspory 2012-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpa 2006-10-19
záhrady kúpa 2006-10-19
zastavané plochy Kúpa 2006-10-19
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory 2011-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.