JUDr. Denisa Melníková

The prosecutor is appointed to Krajská prokuratúra Košice.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Košice I, Okresná prokuratúra Prešov, and Okresná prokuratúra Poprad.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Byt č. 1, prízemie, Kúpna zmluva 2016-01-12 191000 EUR 191000 EUR
Vonkajšie samostatné státie Kúpna zmluva 2016-01-12 19000 EUR 19000 EUR
Byt č. 408, 3 posch, 3 posch na ulici Bukovecká 14248 Kúpna zmluva 2022-09-08 90 000 90 000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Úver 2014-08-25
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice I
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Byt č. 45 na 6. posch., na ulici Amurska 7 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu 2010-06-07 23236 EUR 23236 EUR
Pozemok Zmluva o prevode vlastníctva pozemku 2012-09-03 0,37 EUR 0,37 EUR
Byt č. 1, prízemie, Kúpna zmluva 2016-01-12 191000 EUR 191000 EUR
Vonkajšie samostatné státie Kúpna zmluva 2016-01-12 19000 EUR 19000 EUR
Byt č. 408, 3 posch, 3 posch na ulici Bukovecká 14248 Kúpna zmluva 2022-09-08 90 000 90 000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Úver 2014-08-25
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice I
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Byt č. 45 na 6. posch., na ulici Amurska 7 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu 2010-06-07 23236 EUR 23236 EUR
Pozemok Zmluva o prevode vlastníctva pozemku 2012-09-03 0,37 EUR 0,37 EUR
Byt č. 1, prízemie, Kúpna zmluva 2016-01-12 191000 EUR 191000 EUR
Vonkajšie samostatné státie Kúpna zmluva 2016-01-12 19000 EUR 19000 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Úver 2014-08-25
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Byt č. 45 na 6. posch., na ulici Amurska 7 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu 2010-06-07 23236 EUR 23236 EUR
Pozemok Zmluva o prevode vlastníctva pozemku 2012-09-03 0,37 EUR 0,37 EUR
Byt č. 1, prízemie, Kúpna zmluva 2016-01-12 191000 EUR 191000 EUR
Vonkajšie samostatné státie Kúpna zmluva 2016-01-12 19000 EUR 19000 EUR
Rodinný dom Dedičské konanie 2016-06-06 9000 EUR 9000 EUR
Rodinný dom Dedičské konanie 2016-06-06 18000 EUR 18 000 EUR
zastavaná plocha a nádvorie Dedičské konanie 2016-06-06 1566 EUR 1566 EUR
záhrada Dedičské konanie 2016-06-06 1080 EUR 1080 EUR
záhrada Dedičské konanie 2016-06-06 856,80 EUR 856,80 EUR
lesný pozemok Dedičské konanie 2016-06-06 202,16 EUR 202,16 EUR
orná pôda Dedičské konanie 2016-06-06 202,16 EUR 202,16 EUR
orná pôda Dedičské konanie 2016-06-06 202,16 EUR 202,16 EUR
orná pôda Dedičské konanie 2016-06-06 202,16 EUR 202,16 EUR
lesné pozemky Dedičské konanie 2016-06-06 202,16 EUR 202,16 EUR
lesné pozemky Dedičské konanie 2016-06-06 202,16 EUR 202,16 EUR
orná pôda Dedičské konanie 2016-06-06 202,16 EUR 202,16 EUR
lesný pozemok Dedičské konanie 2016-06-06 202,16 EUR 202,16 EUR
orná pôda Dedičské konanie 2016-06-06 194, 63 EUR 194,63 EUR
orná pôda Dedičské konanie 2016-06-06 194,63 EUR 194,63 EUR
orná pôda Dedičské konanie 2016-06-06 194,63 EUR 194,63 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Úver 2014-08-25
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice I
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Byt č. 45 na 6. posch., na ulici Amurska 7 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu 2010-06-07 23.236 € 23.236 €
Pozemok Zmluva o prevode vlastníctva pozemku 2012-09-03 0,37 € 0,37 €
Byt č. 1, prízemie, Kúpna zmluva 2016-01-12 191.000,- € 191.000,- €
Vonkajšie samostatné státie Kúpna zmluva 2016-01-12 19.000,- € 19.000,- €
Rodinný dom Dedičské konanie 2016-06-06 9.000 € 9.000 €
Rodinný dom Dedičské konanie 2016-06-06 18.000 € 18.000 €
zastavaná plocha a nádvorie Dedičské konanie 2016-06-06 1.566 € 1.566 €
záhrada Dedičské konanie 2016-06-06 1.080 € 1.080 €
záhrada Dedičské konanie 2016-06-06 856,80 € 856,80 €
lesný pozemok Dedičské konanie 2016-06-06 202,16 € 202,16 €
orná pôda Dedičské konanie 2016-06-06 202,16 € 202,16 €
orná pôda Dedičské konanie 2016-06-06 202,16 € 202,16 €
orná pôda Dedičské konanie 2016-06-06 202,16 € 202,16 €
lesné pozemky Dedičské konanie 2016-06-06 202,16 € 202,16 €
lesné pozemky Dedičské konanie 2016-06-06 202,16 € 202,16 €
orná pôda Dedičské konanie 2016-06-06 202,16 € 202,16 €
lesný pozemok Dedičské konanie 2016-06-06 202,16 € 202,16 €
orná pôda Dedičské konanie 2016-06-06 194,63 € 194,63 €
orná pôda Dedičské konanie 2016-06-06 194,63 € 194,63 €
orná pôda Dedičské konanie 2016-06-06 194,63 € 194,63 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Úver 2014-08-25
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice I
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt č. 45 na 6. posch., na ulici Amurska 7 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu 2010-06-07
Pozemok Zmluva o prevode vlastníctva pozemku 2012-09-03
Byt č. 1, prízemie, Kúpna zmluva 2016-01-12
Vonkajšie samostatné státie Kúpna zmluva 2016-01-12
Rodinný dom Dedičské konanie 2016-06-06
Rodinný dom Dedičské konanie 2016-06-06
zastavaná plocha a nádvorie Dedičské konanie 2016-06-06
záhrada Dedičské konanie 2016-06-06
záhrada Dedičské konanie 2016-06-06
lesný pozemok Dedičské konanie 2016-06-06
orná pôda Dedičské konanie 2016-06-06
orná pôda Dedičské konanie 2016-06-06
orná pôda Dedičské konanie 2016-06-06
lesné pozemky Dedičské konanie 2016-06-06
lesné pozemky Dedičské konanie 2016-06-06
orná pôda Dedičské konanie 2016-06-06
lesný pozemok Dedičské konanie 2016-06-06
orná pôda Dedičské konanie 2016-06-06
orná pôda Dedičské konanie 2016-06-06
orná pôda Dedičské konanie 2016-06-06
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Úver 2014-08-25
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt č. 45 na 6. posch., na ulici Amurska 7 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu 2010-06-07
Pozemok Zmluva o prevode vlastníctva pozemku 2012-09-03
Byt č. 1, prízemie, Kúpna zmluva 2016-01-12
Vonkajšie samostatné státie Kúpna zmluva 2016-01-12
Rodinný dom Dedičské konanie 2016-06-06
Rodinný dom Dedičské konanie 2016-06-06
zastavaná plocha a nádvorie Dedičské konanie 2016-06-06
záhrada Dedičské konanie 2016-06-06
záhrada Dedičské konanie 2016-06-06
lesný pozemok Dedičské konanie 2016-06-06
orná pôda Dedičské konanie 2016-06-06
orná pôda Dedičské konanie 2016-06-06
orná pôda Dedičské konanie 2016-06-06
lesné pozemky Dedičské konanie 2016-06-06
lesné pozemky Dedičské konanie 2016-06-06
orná pôda Dedičské konanie 2016-06-06
lesný pozemok Dedičské konanie 2016-06-06
orná pôda Dedičské konanie 2016-06-06
orná pôda Dedičské konanie 2016-06-06
orná pôda Dedičské konanie 2016-06-06
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Úver 2014-08-25
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt č. 45 na 6. posch., na ulici Amurska 7 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu 2010-06-07
Pozemok Zmluva o prevode vlastníctva pozemku 2012-09-03
Byt č. 1, prízemie, Kúpna zmluva 2016-01-12
Vonkajšie samostatné státie Kúpna zmluva 2016-01-12
Rodinný dom Dedičské konanie 2016-06-06
Rodinný dom Dedičské konanie 2016-06-06
zastavaná plocha a nádvorie Dedičské konanie 2016-06-06
záhrada Dedičské konanie 2016-06-06
záhrada Dedičské konanie 2016-06-06
lesný pozemok Dedičské konanie 2016-06-06
orná pôda Dedičské konanie 2016-06-06
orná pôda Dedičské konanie 2016-06-06
orná pôda Dedičské konanie 2016-06-06
lesné pozemky Dedičské konanie 2016-06-06
lesné pozemky Dedičské konanie 2016-06-06
orná pôda Dedičské konanie 2016-06-06
lesný pozemok Dedičské konanie 2016-06-06
orná pôda Dedičské konanie 2016-06-06
orná pôda Dedičské konanie 2016-06-06
orná pôda Dedičské konanie 2016-06-06
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Úver 2014-08-25
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt č.45 na 6. poschodi, na ulici Amurska 7 Zmluva o prevode vlastnictva druzstevneho bytu 2010-06-07
Pozemok Zmluva o prevode vlastnictva pozemku 2012-09-03
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt č.45 na 6. poschodi, na ulici Amurska 7 Zmluva o prevode vlastnictva druzstevneho bytu 2010-06-07
Pozemok Zmluva o prevode vlastnictva pozemku 2012-09-03
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt č.45 na 6. poschodi, na ulici Amurska 7 Zmluva o prevode vlastnictva druzstevneho bytu 2010-06-07
Pozemok Zmluva o prevode vlastnictva pozemku 2012-09-03
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Poprad
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt č.45 na 6. poschodi, na ulici Amurska 7 Zmluva o prevode vlastnictva druzstevneho bytu 2010-06-07
Pozemok Zmluva o prevode vlastnictva pozemku 2012-09-03
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Poprad
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kupna zmluva 2010-06-07
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (8)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/792/12/2022 2023-01-04 1 Pv 19/20/8802 § 234 – Lúpež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/731/11/2022 2022-11-25 2 Pv 61/20/8802 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/497/06/2020 2020-09-18 3 Pv 27/19/8802 § 217 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/944/07/2017 2017-08-24 1 Pv 145/15/7707 § 179 – Obchodovanie s i’ud’mi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 86 - zastavil - § 215/2d Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/792/12/2022 (pdf, 123 KB) 2023-01-04 1 Pv 19/20/8802 § 234 – Lúpež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/731/11/2022 (pdf, 89 KB) 2022-11-25 2 Pv 61/20/8802 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/497/06/2020 (pdf, 89 KB) 2020-09-18 3 Pv 27/19/8802 § 217 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/944/07/2017 (pdf, 104 KB) 2017-08-24 1 Pv 145/15/7707 § 179 – Obchodovanie s i’ud’mi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 86 - zastavil - § 215/2d Tr.por.

No relevant news articles found.