JUDr. Ing. Miriama Birčáková

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Prešov.

We register the prosecutor as námestníčka okresného prokurátora at the prosecutors' office Okresná prokuratúra Prešov.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
garáž + pozemok pod garážou kúpna zmluva 2017-09-12 8200
byt darovacia zmluva 2023-01-25 - 100 000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné auto kúpna zmluva 2015-06-15 19487
peniaze na sporiacom účte úspory z platu 2023-12-31 76500
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Partners Investments - riadené portfólio jednorazové investovanie 2023-12-31 31888,58 31888,58
Partners Investments - riadené portfólio pravidelné investovanie 2023-12-31 12853,56 12853,58
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
garáž + pozemok pod garážou kúpna zmluva 2017-08-07 8200
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné auto kúpna zmluva 2015-06-15 19487
peniaze na sporiacom účte úspory z platu 2022-12-31 68515,63
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Partners Investments - riadené portfólio jednorazové investovanie 2022-12-31 27710,60 27710,60
Partners Investments - riadené portfólio pravidelné investovanie 2022-12-31 8421,15 8421,15
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
garáž + pozemok pod garážou kúpna zmluva 2017-08-07 8200
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné auto kúpna zmluva 2015-06-15 19487
peniaze na sporiacom účte úspory z platu 2021-12-31 59002,27
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Partners Investments - riadené portfólio jednorazové investovanie 2021-12-31 33.083,66 33.083,66
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
garáž + pozemok pod garážou kúpna zmluva 2017-08-07 8200
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné auto kúpna zmluva 2015-06-15 19487
peniaze na sporiacom účte úspory z platu 2020-12-31 71039,73
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
UNIQA - II. dôchodkový pilier starobné dôchodkové sporenie 2020-12-31 22705,02 22705,02
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
garáž kúpna zmluva 2017-08-07 8200
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné auto kúpna zmluva 2015-06-15 19487
peniaze na sporiacom účte úspory z platu 2019-12-31 58513,42
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
garáž kúpna zmluva 2017-08-07
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné auto kúpna zmluva 2015-06-15 19487
peniaze na sporiacom účte úspory z platu 2018-12-31 44144,21
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
garáž kúpna zmluva 2017-08-07
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné auto kúpna zmluva 2015-06-15 19487
peniaze na sporiacom účte úspory z platu 2017-12-31 43123,47
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prešov
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
termínovaný vklad úspory z platu 2012-03-02 14394,30
termínovaný vklad úspory z platu 2014-04-09 15706,97
osobné auto kúpna zmluva 2015-06-15 19487
peniaze na bežnom účte úspory z platu 2016-12-31 512,70
peniaze na sporiacom účte úspory z platu 2016-12-31 17954,95
investície v podielových fondoch úspory z platu 2016-12-31 5382,80
investičné životné poistenie úspory z platu 2016-12-31 2330
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prešov
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
termínovaný vklad vklad + úroky 2012-03-02
termínovaný vklad vklad + úroky 2014-04-09
osobné auto kúpna zmluva 2015-06-15
peniaze na bežnom účte úspory z platu 2015-12-31
peniaze na sporiacom účte úspory z platu 2015-12-31
stavebné sporenie úspory z platu 2015-12-31
investície v podielových fondoch úspory z platu 2015-12-31
investičné životné poistenie úspory z platu 2015-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prešov
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze v hotovosti úspory z platu 2014-12-31
termínovaný vklad vklad + úročenie 2014-03-02
termínovaný vklad vklad + úročenie 2014-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prešov
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze na bežnom účte úspory z platu 2013-12-31
termínovaný vklad úspory z platu 2013-03-02
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prešov
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze na bežnom účte úspory z platu 2012-12-31
termínovaný vklad úspory z platu 2012-03-02
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (4)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/235/04/2015 (rtf, 49 KB) 2015-03-17 1 Pv 346/12/7707 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/518/12/2013 (rtf, 50 KB) 2013-08-13 1 Pv 782/11/7707 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/200/06/2013 (rtf, 50 KB) 2013-05-11 3 Pv 928/11/7707 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/189/05/2013 (rtf, 53 KB) 2013-04-12 3 Pv 637/12/7707 § 283 – Porušovanie autorského práva Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.

No relevant news articles found.