JUDr. Martin Mišenčík

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Poprad.

We register the prosecutor as poverený výkonom funkcie námestníka okresného prokurátora at the prosecutors' office Okresná prokuratúra Poprad.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Poprad
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrady kúpna zmluva 2012-07-16
zastavané plochy a nádvoria kúpna znluva 2012-07-16
záhradkárska chata kúpna zmluva 2012-07-16
ostatné plochy kúna zmluva 2012-07-16
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2012-07-16
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-01-20
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-01-20
záhrady kúpna zmluva 2015-01-20
rodinný dom kúpna zmluva 2015-01-20
garáž kolaudácia 2018-12-14
zastavaná plocha a nádvorie zmena účelu existujúceho pozemku - garáž
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
OMV - Opel Zafita Tourer kúpna zmluva 2020-06-12 14.956,- Eur 13.000, - Eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
vlastné úspory bežný účet 2020-12-31 7.724,83
dôchodkové sporenie 2020-12-31 31.112,47
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2014-12-19
úver 2015-05-26
úver 2014-12-19
úver 2016-04-25
úver 2018-04-19
spotrebiteľský úver 2020-06-29
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Poprad
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrady kúpna zmluva 2012-07-16
zastavané plochy a nádvoria kúpna znluva 2012-07-16
záhradkárska chata kúpna zmluva 2012-07-16
ostatné plochy kúna zmluva 2012-07-16
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2012-07-16
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-01-20
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-01-20
záhrady kúpna zmluva 2015-01-20
rodinný dom kúpna zmluva 2015-01-20
garáž kolaudácia 2018-12-14
zastavaná plocha a nádvorie zmena účelu existujúceho pozemku - garáž
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
OMV - Opel Zafita Tourer kúpna zmluva 2020-06-12 14.956,- Eur 13.000, - Eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
vlastné úspory bežný účet 2020-12-31 8.763,65
dôchodkové sporenie 2020-12-31 22.918,80
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2014-12-19
úver 2015-05-26
úver 2014-12-19
úver 2016-04-25
úver 2018-04-19
spotrebiteľský úver 2020-06-29
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Poprad
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrady kúpna zmluva 2012-07-16
zastavané plochy a nádvoria kúpna znluva 2012-07-16
záhradkárska chata kúpna zmluva 2012-07-16
ostatné plochy kúna zmluva 2012-07-16
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2012-07-16
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-01-20
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-01-20
záhrady kúpna zmluva 2015-01-20
rodinný dom kúpna zmluva 2015-01-20
garáž kolaudácia 2018-12-14
zastavaná plocha a nádvorie zmena účelu existujúceho pozemku - garáž
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
OMV - Opel Zafita Tourer kúpna zmluva 2020-06-12 14.956,- Eur 13.000, - Eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
vlastné úspory bežný účet 2020-12-31 11.945,34
dôchodkové sporenie 2020-12-31 22.795,84
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2014-12-19
úver 2015-05-26
úver 2014-12-19
úver 2016-04-25
úver 2018-04-19
spotrebiteľský úver 2020-06-29
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Poprad
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrady kúpna zmluva 2012-07-16
zastavané plochy a nádvoria kúpna znluva 2012-07-16
záhradkárska chata kúpna zmluva 2012-07-16
ostatné plochy kúna zmluva 2012-07-16
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2012-07-16
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-01-20
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-01-20
záhrady kúpna zmluva 2015-01-20
rodinný dom kúpna zmluva 2015-01-20
garáž kolaudácia 2018-12-14
zastavaná plocha a nádvorie zmena účelu existujúceho pozemku - garáž
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
OMV - Opel Zafita Tourer kúpna zmluva 2020-06-12 14.956,- Eur 13.000, - Eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
vlastné úspory bežný účet 2020-12-31 9.200,32, Eur
dôchodkové sporenie 2020-12-31 19.734,50, Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2014-12-19
úver 2015-05-26
úver 2014-12-19
úver 2016-04-25
úver 2018-04-19
spotrebiteľský úver 2020-06-29
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Poprad
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
záhrady kúpna zmluva 2012-07-16 10.000,- Eur platí pre všetky nehnuteľnosti z kúpnej zmluvy zo dňa 16.7.2012 10.000,- Eur
záhradkárska chata kúpna zmluva 2012-07-16
ostatné plochy kúna zmluva 2012-07-16
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2012-07-16
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-01-20 85.000,- Eur platí pre všetky nehnuteľnosti z kúpnej zmluvy zo dňa 20.01.2015 85.000,- Eur
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-01-20
záhrady kúpna zmluva 2015-01-20
rodinný dom kúpna zmluva 2015-01-20
garáž kolaudácia 2018-12-14 15.000,- Eur platí aj pre zastavanú plochu a nádvorie pod parcelným číslom 5283/2 15.000,- Eur
zastavaná plocha a nádvorie zmena účelu existujúceho pozemku - garáž
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2014-12-19
úver 2015-05-26
úver 2014-12-19
úver 2016-04-25
úver 2018-04-19
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Poprad
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrady kúpna zmluva 2012-07-16
zastavané plochy a nádvoria kúpna znluva 2012-07-16
záhradkárska chata kúpna zmluva 2012-07-16
ostatné plochy kúna zmluva 2012-07-16
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2012-07-16
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-01-20
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-01-20
záhrady kúpna zmluva 2015-01-20
rodinný dom kúpna zmluva 2015-01-20
garáž kolaudácia 2018-12-14
zastavaná plocha a nádvorie zmena účelu existujúceho pozemku - garáž
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2014-12-19
úver 2015-05-26
úver 2014-12-19
úver 2016-04-25
úver 2018-04-19
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Poprad
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrady kúpna zmluva 2012-07-16
zastavané plochy a nádvoria kúpna znluva 2012-07-16
záhradkárska chata kúpna zmluva 2012-07-16
ostatné plochy kúna zmluva 2012-07-16
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2012-07-16
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-01-20
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-01-20
záhrady kúpna zmluva 2015-01-20
rodinný dom kúpna zmluva 2015-01-20
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2014-12-19
úver 2015-05-26
úver 2014-12-19
úver 2016-04-25
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Poprad
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrady kúpna zmluva 2012-07-16
zastavané plochy a nádvoria kúpna znluva 2012-07-16
záhradkárska chata kúpna zmluva 2012-07-16
ostatné plochy kúna zmluva 2012-07-16
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2012-07-16
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-01-20
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-01-20
záhrady kúpna zmluva 2015-01-20
rodinný dom kúpna zmluva 2015-01-20
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2014-12-19
úver 2015-05-26
úver 2014-12-19
úver 2016-04-25
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Poprad
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrady kúpna zmluva 2012-07-16
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2012-07-16
záhradkárska chatka kúpna zmluva 2012-07-16
ostatné plochy kúpna zmluva 2012-07-16
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2012-07-16
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-01-20
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-01-20
záhrady kúpna zmluva 2015-01-20
rodinný dom kúpna zmluva 2015-01-20
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2014-12-19
úver 2014-12-19
úver 2015-05-26
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Poprad
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrady Kúpna zmluva 2012-07-16
zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2012-07-16
záhradkárska chatka Kúpna zmluva 2012-07-16
ostatné plochy Kúpna zmluva 2012-07-16
zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2012-07-16
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Poprad
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrady Kúpna zmluva 2012-07-16
zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2012-07-16
záhradkárska chatka Kúpna zmluva 2012-07-16
ostatné plochy Kúpna zmluva 2012-07-16
zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2012-07-16
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Poprad
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrady Kúpna zmluva 2012-07-16
zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2012-07-16
záhradkárska chatka Kúpna zmluva 2012-07-16
ostatné plochy Kúpna zmluva 2012-07-16
zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2012-07-16
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (81)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/96/02/2017 2017-02-24 2 Pv 556/16/7706 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/129/08/2016 2016-09-10 2 Pv 294/15/7706 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/126/08/2016 2016-09-06 1 Pv 206/16/7706 § 183 – Obmedzovanie osobnej slobody Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/120/07/2016 2016-08-09 2 Pv 350/16/7706 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/119/07/2016 2016-08-13 2 Pv 524/15/7706 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/116/07/2016 2016-08-23 2 Pv 546/15/7706 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/108/06/2016 2016-07-22 2 Pv 64/16/7706 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/93/05/2016 2016-05-24 2 Pv 211/16/7706 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/54/02/2016 2016-08-02 2 Pv 599/14/7706 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/52/02/2016 2016-03-08 1 Pv 440/14/7706 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/55/02/2016 2016-03-11 1 Pv 440/14/7706 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/56/02/2016 2016-03-11 1 Pv 440/14/7706 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/57/02/2016 2016-03-11 1 Pv 440/14/7706 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/53/02/2016 2016-03-15 2 Pv 648/15/7706 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/138/12/2015 2015-12-11 1 Pv 666/14/7706 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/127/10/2015 2015-12-08 2 Pv 448/15/7706 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/108/08/2015 (rtf, 42 KB) 2015-08-18 2 Pv 259/14/7706 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/107/08/2015 (rtf, 43 KB) 2015-08-18 2 Pv 52/14/7706 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/50/05/2015 (rtf, 54 KB) 2015-05-12 2 Pv 43/15/7706 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/39/06/2015 (rtf, 63 KB) 2015-04-28 2 Pv 825/14/7706 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/25/03/2015 (rtf, 57 KB) 2015-03-10 2 Pv 895/14/7706 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/10/02/2015 (rtf, 56 KB) 2015-02-16 2 Pv 833/14/7706 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/334/06/2023 2023-07-04 1 Pv 146/19/7706 § 369 – Rozširovanie detskej pornografie Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/122/10/2014 (rtf, 47 KB) 2014-09-30 2 Pv 276/13/7706 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/100/09/2014 (rtf, 45 KB) 2014-08-19 2 Pv 334/13/7706 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/68/06/2014 (rtf, 52 KB) 2014-06-17 2 Pv 259/14/7706 § 194 – Porušovanie domovej slobody Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/36/05/2014 (rtf, 52 KB) 2014-05-13 2 Pv 84/14/7706 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/29/03/2014 (rtf, 54 KB) 2014-03-23 2 Pv 200/14/7706 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/25/03/2014 (rtf, 54 KB) 2014-03-14 2 Pv 894/13/7706 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/21/07/2014 (rtf, 45 KB) 2014-07-11 2 Pv 749/12/7706 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/149/03/2022 2022-04-06 2 Pv 246/18/7706 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/477/11/2021 2022-01-17 2 Pv 408/20/7706 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/241/06/2021 2021-06-22 2 Pv 504/19/7706 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/191/04/2021 2021-05-13 2 Pv 504/19/7706 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/116/03/2021 2021-05-01 2 Pv 421/19/7706 § 346 – Krivá výpoveď a krivá prísaha Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/55/01/2021 2021-01-29 2 Pv 526/20/7706 § 214 – Nevyplatenie mzdy a odstupného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/221/05/2020 2020-06-08 1 Pv 281/19/7706 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/176/04/2020 2020-05-07 2 Pv 430/19/7706 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/239/05/2019 2019-05-29 2 Pv 224/17/7706 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/45/01/2019 2019-01-28 2 Pv 282/17/7706 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/523/11/2018 2018-11-23 2 Pv 638/17/7706 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/417/08/2018 2018-08-21 2 Pv 552/17/7706 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/352/07/2017 2017-08-24 2 Pv 133/17/7706 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/312/07/2017 2017-07-25 2 Pv 590/15/7706 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/310/07/2017 2017-07-18 2 Pv 265/16/7706 § 188 – Lúpež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/301/06/2017 2017-07-14 2 Pv 131/17/7706 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/176/04/2017 2017-04-19 2 Pv 84/17/7706 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/334/06/2023 (pdf, 122 KB) 2023-07-04 1 Pv 146/19/7706 § 369 – Rozširovanie detskej pornografie Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/149/03/2022 (pdf, 104 KB) 2022-04-06 2 Pv 246/18/7706 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/477/11/2021 (pdf, 137 KB) 2022-01-17 2 Pv 408/20/7706 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/241/06/2021 (pdf, 90 KB) 2021-06-22 2 Pv 504/19/7706 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/191/04/2021 (pdf, 90 KB) 2021-05-13 2 Pv 504/19/7706 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/116/03/2021 (pdf, 90 KB) 2021-05-01 2 Pv 421/19/7706 § 346 – Krivá výpoveď a krivá prísaha Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/55/01/2021 (pdf, 106 KB) 2021-01-29 2 Pv 526/20/7706 § 214 – Nevyplatenie mzdy a odstupného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/221/05/2020 (pdf, 131 KB) 2020-06-08 1 Pv 281/19/7706 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/176/04/2020 (pdf, 118 KB) 2020-05-07 2 Pv 430/19/7706 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/239/05/2019 (pdf, 90 KB) 2019-05-29 2 Pv 224/17/7706 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/45/01/2019 (pdf, 87 KB) 2019-01-28 2 Pv 282/17/7706 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/523/11/2018 (pdf, 108 KB) 2018-11-23 2 Pv 638/17/7706 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/417/08/2018 (pdf, 127 KB) 2018-08-21 2 Pv 552/17/7706 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/352/07/2017 (pdf, 106 KB) 2017-08-24 2 Pv 133/17/7706 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/312/07/2017 (pdf, 90 KB) 2017-07-25 2 Pv 590/15/7706 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/310/07/2017 (pdf, 130 KB) 2017-07-18 2 Pv 265/16/7706 § 188 – Lúpež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/301/06/2017 (pdf, 158 KB) 2017-07-14 2 Pv 131/17/7706 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/176/04/2017 (pdf, 108 KB) 2017-04-19 2 Pv 84/17/7706 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/96/02/2017 (pdf, 104 KB) 2017-02-24 2 Pv 556/16/7706 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/129/08/2016 (pdf, 86 KB) 2016-09-10 2 Pv 294/15/7706 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/126/08/2016 (pdf, 224 KB) 2016-09-06 1 Pv 206/16/7706 § 183 – Obmedzovanie osobnej slobody Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/120/07/2016 (pdf, 106 KB) 2016-08-09 2 Pv 350/16/7706 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/119/07/2016 (pdf, 105 KB) 2016-08-13 2 Pv 524/15/7706 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/116/07/2016 (pdf, 123 KB) 2016-08-23 2 Pv 546/15/7706 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/108/06/2016 (pdf, 109 KB) 2016-07-22 2 Pv 64/16/7706 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/93/05/2016 (pdf, 122 KB) 2016-05-24 2 Pv 211/16/7706 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/54/02/2016 (pdf, 86 KB) 2016-08-02 2 Pv 599/14/7706 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/52/02/2016 (pdf, 86 KB) 2016-03-08 1 Pv 440/14/7706 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/55/02/2016 (pdf, 87 KB) 2016-03-11 1 Pv 440/14/7706 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/56/02/2016 (pdf, 87 KB) 2016-03-11 1 Pv 440/14/7706 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/57/02/2016 (pdf, 87 KB) 2016-03-11 1 Pv 440/14/7706 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/53/02/2016 (pdf, 107 KB) 2016-03-15 2 Pv 648/15/7706 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/138/12/2015 (pdf, 94 KB) 2015-12-11 1 Pv 666/14/7706 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/127/10/2015 (pdf, 96 KB) 2015-12-08 2 Pv 448/15/7706 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.

No relevant news articles found.