JUDr. Stanislava Nemčíková

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2008-04-15 2000 366,95
zastavné plochy a nádvoria kúpa 2018-04-15 2000 207,87
orná pôda kúpa 2024-06-25 979,09 66,83
rozostavaný dom výstavba 2006-01-20 132.000 132.000
orná pôda dedenie 2010-05-11 14153 141.53
orná pôda dedenie 2010-05-11 19.98 19.98
orná pôda dedenie 2010-05-11 162.134 162,134
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobný automobil Mercedes Benz E kúpnopredajná zmluva 2020-01-25 21195 21200
osobný automobil Škoda kúpnpnopredajná zmluva 2021-03-11 6013 7000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
úspory odkladanie z platu 2022 15000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotéka 2022-09-19
spotrebiteľský úver 2021-08-31
pôžička 2022-12-09
refinančný uver 2022-11-10
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2008-04-15 2000 366,95
zastavné plochy a nádvoria kúpa 2018-04-15 2000 207,87
orná pôda kúpa 2024-06-25 979,09 66,83
rozostavaný dom výstavba 2006-01-20 132.000 132.000
orná pôda dedenie 2010-05-11 14153 141.53
orná pôda dedenie 2010-05-11 19.98 19.98
orná pôda dedenie 2010-05-11 162.134 162,134
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobný automobil Mercedes Benz E kúpnopredajná zmluva 2020-01-25 21195 21200
osobný automobil Škoda kúpnpnopredajná zmluva 2021-03-11 6013 7000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
úspory odkladanie z platu 2022 15000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotéka 2022-09-19
spotrebiteľský úver 2021-08-31
pôžička 2022-12-09
refinančný uver 2022-11-10
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2008-04-15 2000 366,95
zastavné plochy a nádvoria kúpa 2018-04-15 2000 207,87
orná pôda kúpa 2024-06-25 979,09 66,83
rozostavaný dom výstavba 2006-01-20 132.000 132.000
orná pôda dedenie 2010-05-11 14153 141.53
orná pôda dedenie 2010-05-11 19.98 19.98
orná pôda dedenie 2010-05-11 162.134 162,134
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobný automobil Mercedes Benz E kúpnopredajná zmluva 2020-01-25 21195 21200
osobný automobil Škoda kúpnpnopredajná zmluva 2021-03-11 6013 7000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
úspory úver, úspory 2021 25000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
flexipôžička 2017-05-19
flexihypotéka 2008-08-22
flexihypotéka 2009-05-18
pôžička 2015-11-18
pôžička 2016-07-19
pôžička 2017-03-13
úver spotrebiteľský 2020-01-25
spotrebiteľský úver 2021-08-31
spotrebiteľský úver 2021-10-01
spotrebiteľský úver 2021-03-11
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2008-04-15 2000 366,95
zastavné plochy a nádvoria kúpa 2018-04-15 2000 207,87
orná pôda kúpa 2024-06-25 979,09 66,83
rozostavaný dom výstavba 2006-01-20 132.000 132.000
orná pôda dedenie 2010-05-11 14153 141.53
orná pôda dedenie 2010-05-11 19.98 19.98
orná pôda dedenie 2010-05-11 162.134 162,134
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobný automobil Mercedes Benz E kúpnopredajná zmluva 2020-01-25 21195 21200
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
flexipôžička 2017-05-19
flexihypotéka 2008-08-22
flexihypotéka 2009-05-18
pôžička 2015-11-18
pôžička 2016-07-19
pôžička 2017-03-13
úver spotrebiteľský 2020-01-25
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2008-04-15 2000 366,95
zastavné plochy a nádvoria kúpa 2018-04-15 2000 207,87
orná pôda kúpa 2024-06-25 979,09 66,83
rozostavaný dom výstavba 2006-01-20 132.000 132.000
orná pôda dedenie 2010-05-11 14153 141.53
orná pôda dedenie 2010-05-11 19.98 19.98
orná pôda dedenie 2010-05-11 162.134 162,134
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobný automobil BMV X5 kúpa 2019-09-19 1000 8430
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
flexipôžička 2017-05-19
flexihypotéka 2008-08-22
flexihypotéka 2009-05-18
pôžička 2015-11-18
pôžička 2016-07-19
pôžička 2017-03-13
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 2008-04-15
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 2008-04-15
rozostvaný dom kúpa 2006-01-20
orná pôda kúpa 2006-01-20
orná pôda dedenie 2010-05-11
orná pôda dedenie 2010-05-11
orná pôda dedenie 2010-05-11
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pôžička 2015-11-18
pôžička 2016-07-19
pôžička 2017-03-13
flexipôžička 2017-05-19
flexihypotéka 2008-08-22
flexihypotéka 2009-05-18
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 2008-04-15
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 2008-04-15
rozostvaný dom kúpa 2006-01-20
orná pôda kúpa 2006-01-20
lesné pozemky dedenie 2010-05-11
lesné pozemky dedenie 2010-05-11
lesné pozemky dedenie 2010-05-11
lesné pozemky dedenie 2010-05-11
orná pôda dedenie 2010-05-11
orná pôda dedenie 2010-05-11
orná pôda dedenie 2010-05-11
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pôžička 2015-11-18
pôžička 2016-07-19
pôžička 2017-03-13
flexipôžička 2017-05-19
flexihypotéka 2008-08-22
flexihypotéka 2009-05-18
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 2008-04-15
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 2008-04-15
rozostvaný dom kúpa 2006-01-20
orná pôda kúpa 2006-01-20
zastavané plochy, rodinný dom kúpa 2003-09-29
záhrady kúpa 2003-09-29
lesné pozemky dedenie 2010-05-11
lesné pozemky dedenie 2010-05-11
lesné pozemky dedenie 2010-05-11
lesné pozemky dedenie 2010-05-11
orná pôda dedenie 2010-05-11
orná pôda dedenie 2010-05-11
orná pôda dedenie 2010-05-11
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2008-08-22
hypotekárny úver 2009
spotrebný úver 2015-08-07
pôžička 2015-12-01
povolené prečerpanie oktober 2015
pôžička 2016-07-19
spotrebný úver 2016-11-21
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 2008-04-15
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 2008-04-15
rozostvaný dom kúpa 2006-01-20
orná pôda kúpa 2006-01-20
zastavané plochy, rodinný dom kúpa 2003-09-29
záhrady kúpa 2003-09-29
lesné pozemky dedenie 2010-05-11
lesné pozemky dedenie 2010-05-11
lesné pozemky dedenie 2010-05-11
lesné pozemky dedenie 2010-05-11
orná pôda dedenie 2010-05-11
orná pôda dedenie 2010-05-11
orná pôda dedenie 2010-05-11
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
auto Land Rover Discovery, 2,5 TDS kúpa 2008-08-10
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2008-08-22
hypotekárny úver 2009
spotrebný úver 2015-08-07
pôžička 2015-12-01
povolené prečerpanie oktober 2015
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 2008-04-15
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 2008-04-15
rozostvaný dom kúpa 2006-01-20
orná pôda kúpa 2006-01-20
zastavané plochy, rodinný dom kúpa 2003-09-29
záhrady kúpa 2003-09-29
lesné pozemky dedenie 2010-05-11
lesné pozemky dedenie 2010-05-11
lesné pozemky dedenie 2010-05-11
lesné pozemky dedenie 2010-05-11
orná pôda dedenie 2010-05-11
orná pôda dedenie 2010-05-11
orná pôda dedenie 2010-05-11
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
auto Land Rover Discovery, 2,5 TDS kúpa 2008-08-10
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 2008-04-15
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 2008-04-15
rozostvaný dom kúpa 2006-01-20
orná pôda kúpa 2006-01-20
zastavané plochy, rodinný dom kúpa 2003-09-29
záhrady kúpa 2003-09-29
lesné pozemky dedenie 2010-05-11
lesné pozemky dedenie 2010-05-11
lesné pozemky dedenie 2010-05-11
lesné pozemky dedenie 2010-05-11
orná pôda dedenie 2010-05-11
orná pôda dedenie 2010-05-11
orná pôda dedenie 2010-05-11
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
auto Land Rover Discovery, 2,5 TDS kúpa 2008-08-10
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 2008-04-15
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 2008-04-15
rozostvaný dom kúpa 2006-01-20
orná pôda kúpa 2006-01-20
zastavané plochy, rodinný dom kúpa 2003-09-29
záhrady kúpa 2003-09-29
lesné pozemky dedenie 2010-05-11
lesné pozemky dedenie 2010-05-11
lesné pozemky dedenie 2010-05-11
lesné pozemky dedenie 2010-05-11
orná pôda dedenie 2010-05-11
orná pôda dedenie 2010-05-11
orná pôda dedenie 2010-05-11
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
auto Land Rover Discovery, 2,5 TDS kúpa 2008-08-10
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 2008-04-15
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 2008-04-15
rozostvaný dom kúpa 2006-01-20
orná pôda kúpa 2006-01-20
zastavané plochy, rodinný dom kúpa 2003-09-29
záhrady kúpa 2003-09-29
lesné pozemky dedenie 2010-05-11
lesné pozemky dedenie 2010-05-11
lesné pozemky dedenie 2010-05-11
lesné pozemky dedenie 2010-05-11
orná pôda dedenie 2010-05-11
orná pôda dedenie 2010-05-11
orná pôda dedenie 2010-05-11
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
auto Mercedes Benz, E Klass 220 CD kúpa 2007-12-15
auto Land Rover Discovery, 2,5 TDS kúpa 2008-08-10
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (120)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/27/01/2017 2017-01-31 Pv 33/15/7713 § 361 – Šírenie poplašnej správy Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/66/10/2016 2016-12-13 Pv 495/16/7713 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/50/09/2016 2016-10-07 Pv 488/16/7713 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/46/09/2016 2016-09-20 Pv 1100/13/7713 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/19/04/2016 2016-04-29 Pv 216/12/7713 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/22/04/2016 2016-05-06 Pv 255/14/7713 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/21/04/2016 2016-05-10 Pv 423/13/7713 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/20/04/2016 2016-04-29 Pv 15/13/7713 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/2/01/2016 2016-02-06 Pv 914/10/7713 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/128/10/2015 2015-11-09 Pv 549/15/7713 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/119/10/2015 2015-10-16 Pv 522/15/7713 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/116/09/2015 2015-10-13 Pv 441/15/7713 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/117/09/2015 2015-10-13 Pv 472/15/7713 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/106/09/2015 2015-09-26 Pv 1098/13/7713 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/64/07/2015 (rtf, 43 KB) 2015-06-16 Pv 216/15/7713 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/47/04/2015 (rtf, 44 KB) 2015-03-24 Pv 71/15/7713 § 352 – Falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/53/07/2023 2023-07-20 Pv 240/21/7713 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/39/03/2015 (rtf, 42 KB) 2015-02-09 Pv 832/14/7713 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 71 - zastavil - § 215/1f Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/175/01/2015 (rtf, 42 KB) 2014-12-16 Pv 425/13/7713 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/176/02/2015 (rtf, 41 KB) 2014-12-15 Pv 227/12/7713 § 422 – Prejavy sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/36/06/2023 2023-06-15 Pv 277/21/7713 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/100/12/2014 (rtf, 41 KB) 2014-09-09 Pv 938/12/7713 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/89/08/2014 (rtf, 41 KB) 2014-07-04 Pv 29/13/7713 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/81/07/2014 (rtf, 43 KB) 2014-06-24 Pv 255/14/7713 § 156 – Ubliženie na zdraví Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/66/06/2014 (rtf, 43 KB) 2014-05-21 Pv 1017/13/7713 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/43/04/2014 (rtf, 43 KB) 2014-03-25 Pv 1045/13/7713 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/42/04/2014 (rtf, 45 KB) 2014-04-15 Pv 1066/13/7713 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/44/04/2014 (rtf, 43 KB) 2014-03-25 Pv 1148/13/7713 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/30/02/2014 (rtf, 41 KB) 2014-02-04 Pv 599/12/7713 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/160/12/2013 (rtf, 41 KB) 2013-11-19 Pv 517/13/7713 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/145/11/2013 (rtf, 44 KB) 2013-10-08 Pv 1034/12/7713 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/139/10/2013 (rtf, 44 KB) 2013-10-05 Pv 556/13/7713 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/11/02/2023 2023-03-20 Pv 286/22/7713 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/87/09/2013 (rtf, 43 KB) 2013-08-31 Pv 180/12/7713 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/172/12/2022 2023-01-13 Pv 371/22/7713 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/170/12/2022 2022-12-15 Pv 226/21/7713 § 346 – Krivá výpoveď a krivá prísaha Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/16/02/2013 (rtf, 44 KB) 2013-02-19 Pv 1085/10/7713 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/11/01/2013 (rtf, 44 KB) 2013-01-08 Pv 815/12/7713 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/10/01/2013 (rtf, 41 KB) 2012-11-16 Pv 573/12/7713 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/126/10/2012 (rtf, 46 KB) 2012-09-28 Pv 542/12/7713 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/97/07/2022 2022-08-01 Pv 337/22/7713 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/95/07/2022 2022-09-29 Pv 190/22/7713 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/72/06/2012 (rtf, 205 KB) 2012-05-15 Pv 93/12/7713 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/7/05/2012 (rtf, 208 KB) 2012-02-25 Pv 109/12/7713 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/1/05/2012 (rtf, 208 KB) 2012-02-18 Pv 821/11/7713 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 71 - zastavil - § 215/1f Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/57/04/2022 2022-04-15 Pv 180/20/7713 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/12/02/2022 2022-02-17 Pv 466/21/7713 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/134/12/2021 2021-12-20 Pv 388/21/7713 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/37/03/2021 2021-04-16 Pv 749/18/7713 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/121/11/2020 2020-11-14 Pv 862/17/7713 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/113/09/2020 2020-09-23 Pv 120/18/7713 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/81/04/2020 2020-05-01 Pv 581/18/7713 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/67/03/2020 2020-03-12 Pv 768/19/7713 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/48/02/2020 2020-02-26 Pv 855/16/7713 § 359 – Násilie proti skupine obyvatei’ov Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/25/01/2020 2020-02-15 Pv 689/16/7713 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/24/01/2020 2020-02-06 Pv 184/18/7713 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/348/11/2019 2019-11-27 Pv 82/18/7713 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/50/01/2019 2019-01-25 Pv 179/17/7713 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/298/12/2018 2019-02-05 Pv 200/18/7713 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/275/10/2018 2018-11-03 Pv 425/17/7713 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/273/10/2018 2018-11-03 Pv 514/18/7713 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/234/08/2018 2018-09-06 Pv 383/17/7713 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/62/02/2018 2018-03-13 Pv 696/17/7713 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/53/02/2018 2018-03-06 Pv 330/16/7713 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/32/01/2018 2018-01-23 Pv 756/17/7713 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/172/10/2017 2018-01-17 Pv 137/16/7713 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/136/07/2017 2017-08-08 Pv 458/17/7713 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/134/07/2017 2017-08-30 Pv 488/16/7713 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/80/05/2017 2017-12-04 Pv 140/17/7713 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/35/03/2017 2017-03-07 Pv 75/16/7713 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/17/01/2017 2018-01-01 Pv 770/16/7713 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/183/06/2018 2018-06-28 Pv 132/18/7713 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/53/07/2023 (pdf, 88 KB) 2023-07-20 Pv 240/21/7713 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/36/06/2023 (pdf, 99 KB) 2023-06-15 Pv 277/21/7713 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/11/02/2023 (pdf, 103 KB) 2023-03-20 Pv 286/22/7713 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/172/12/2022 (pdf, 90 KB) 2023-01-13 Pv 371/22/7713 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/170/12/2022 (pdf, 91 KB) 2022-12-15 Pv 226/21/7713 § 346 – Krivá výpoveď a krivá prísaha Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/97/07/2022 (pdf, 90 KB) 2022-08-01 Pv 337/22/7713 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/95/07/2022 (pdf, 92 KB) 2022-09-29 Pv 190/22/7713 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/57/04/2022 (pdf, 87 KB) 2022-04-15 Pv 180/20/7713 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/12/02/2022 (pdf, 108 KB) 2022-02-17 Pv 466/21/7713 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/134/12/2021 (pdf, 108 KB) 2021-12-20 Pv 388/21/7713 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/37/03/2021 (pdf, 89 KB) 2021-04-16 Pv 749/18/7713 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/121/11/2020 (pdf, 88 KB) 2020-11-14 Pv 862/17/7713 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/113/09/2020 (pdf, 101 KB) 2020-09-23 Pv 120/18/7713 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/81/04/2020 (pdf, 86 KB) 2020-05-01 Pv 581/18/7713 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/67/03/2020 (pdf, 131 KB) 2020-03-12 Pv 768/19/7713 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/48/02/2020 (pdf, 89 KB) 2020-02-26 Pv 855/16/7713 § 359 – Násilie proti skupine obyvatei’ov Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/25/01/2020 (pdf, 90 KB) 2020-02-15 Pv 689/16/7713 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/24/01/2020 (pdf, 97 KB) 2020-02-06 Pv 184/18/7713 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/348/11/2019 (pdf, 99 KB) 2019-11-27 Pv 82/18/7713 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/50/01/2019 (pdf, 102 KB) 2019-01-25 Pv 179/17/7713 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/298/12/2018 (pdf, 100 KB) 2019-02-05 Pv 200/18/7713 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/275/10/2018 (pdf, 95 KB) 2018-11-03 Pv 425/17/7713 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/273/10/2018 (pdf, 91 KB) 2018-11-03 Pv 514/18/7713 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/234/08/2018 (pdf, 88 KB) 2018-09-06 Pv 383/17/7713 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/183/06/2018 (pdf, 109 KB) 2018-06-28 Pv 132/18/7713 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/62/02/2018 (pdf, 103 KB) 2018-03-13 Pv 696/17/7713 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/53/02/2018 (pdf, 88 KB) 2018-03-06 Pv 330/16/7713 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/32/01/2018 (pdf, 91 KB) 2018-01-23 Pv 756/17/7713 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/172/10/2017 (pdf, 85 KB) 2018-01-17 Pv 137/16/7713 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/136/07/2017 (pdf, 90 KB) 2017-08-08 Pv 458/17/7713 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/134/07/2017 (pdf, 88 KB) 2017-08-30 Pv 488/16/7713 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/80/05/2017 (pdf, 93 KB) 2017-12-04 Pv 140/17/7713 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/35/03/2017 (pdf, 114 KB) 2017-03-07 Pv 75/16/7713 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/27/01/2017 (pdf, 105 KB) 2017-01-31 Pv 33/15/7713 § 361 – Šírenie poplašnej správy Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/17/01/2017 (pdf, 104 KB) 2018-01-01 Pv 770/16/7713 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/66/10/2016 (pdf, 98 KB) 2016-12-13 Pv 495/16/7713 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/50/09/2016 (pdf, 92 KB) 2016-10-07 Pv 488/16/7713 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/46/09/2016 (pdf, 89 KB) 2016-09-20 Pv 1100/13/7713 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/19/04/2016 (pdf, 98 KB) 2016-04-29 Pv 216/12/7713 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/22/04/2016 (pdf, 84 KB) 2016-05-06 Pv 255/14/7713 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/21/04/2016 (pdf, 85 KB) 2016-05-10 Pv 423/13/7713 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/20/04/2016 (pdf, 84 KB) 2016-04-29 Pv 15/13/7713 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/2/01/2016 (pdf, 90 KB) 2016-02-06 Pv 914/10/7713 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/128/10/2015 (pdf, 85 KB) 2015-11-09 Pv 549/15/7713 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/119/10/2015 (pdf, 89 KB) 2015-10-16 Pv 522/15/7713 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/116/09/2015 (pdf, 86 KB) 2015-10-13 Pv 441/15/7713 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/117/09/2015 (pdf, 86 KB) 2015-10-13 Pv 472/15/7713 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/106/09/2015 (pdf, 86 KB) 2015-09-26 Pv 1098/13/7713 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.