Mgr. Lucia Paulovičová

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Veľký Krtíš.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Veľký Krtíš
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu Kúpa 2021-03-19 46 000,- € (spolu) 46 000,- € (spolu)
Byt Kúpa 2021-03-19 46 000,- € (spolu) 46 000,-€ (spolu)
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
OMV Suzuki Vitara, LY/E21S/AT2 vyporiadanie BSM 2023 19 900,- € 19 900,- €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Hotovosť na účte úspory 2021 28 948,88€ 28 948,88 €
Cenné papiere Investovanie 2022-03-11 11 149,56 € 11 149,56 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver 2011-03-05
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Veľký Krtíš
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Byt Kúpa 2021-03-19 46 000,-€ (spolu) 46 000,- €
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu Kúpa 2021-03-19 46 000,-€ (spolu) 46 000,- €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
hotovosť na účte úspory 2021 21 144,70 € 21 144,70 €
OMV Suzuki Vitara, LY/E21S/AT2 kúpa 2017 19 900,-€ 19 900,-€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
Cenné papiere 2022-03-11 4 304,59 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver 2011-03-05
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Veľký Krtíš
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Byt Kúpa 2021-03-19 46 000,-€ (spolu) 46 000,- €
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu Kúpa 2021-03-19 46 000,-€ (spolu) 46 000,- €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
hotovosť na účte úspory a dedenie 2021 16 335,20 16 335,20
OMV Suzuki Vitara, LY/E21S/AT2 kúpa 2017 19 900,-€ 19 900,-€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver 2011-03-05
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Veľký Krtíš
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 2016-05-23 - -
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2016-05-23 - -
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 2016-05-23 - -
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 2016-05-23 - -
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 2016-05-23 - -
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 2016-05-23 - -
Rodinný dom kúpa 2016-05-23 - -
Garáž kúpa 2016-05-23 120 000 € (spolu) -
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
hotovosť na účte dedenie a úspory 2020 57 186,08 € 57 186,08 €
OMV Suzuki Vitara, LY/E21S/AT2 kúpa 2017 19 900,- € 19 900,- €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver 2016-05-02
Spotrebiteľský úver 2017-12-14
Hypotekárny úver 2011-06-05
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Veľký Krtíš
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2016-05-23
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2016-05-23
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2016-05-23
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2016-05-23
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2016-05-23
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2016-05-23
Rodinný dom kúpa 2016-05-23
Garáž kúpa 2016-05-23 120 000 € (spolu)
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Hotovosť na účte prostriedky z úveru a úspory 2017 0,- € 0,- €
OMV SUZUKI VITARA, LY/E21S/AT2 kúpa 2017 19 900 € 19 900 €
Hotovosť na účte predaj zdedeného bytu 2014 0,- € 0,- €
Hotovosť na účte úspory 2019 6 105,30 € 6 105,30 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver 2011-06-05
Spotrebiteľský úver 2014-06-16
Hypotekárny úver 2016-05-02
Spotrebiteľský úver 2017-12-14
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Veľký Krtíš
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2016-05-23
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2016-05-23
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2016-05-23
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2016-05-23
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2016-05-23
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2016-05-23
Rodinný dom kúpa 2016-05-23
Garáž kúpa 2016-05-23
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Hotovosť na účte prostriedky z úveru a úspory 2017 26 017,29 € 26 017,29 €
OMV SUZUKI VITARA, LY/E21S/AT2 kúpa 2017 19 900 € 19 900 €
Hotovosť na účte predaj zdedeného bytu 2014 10 521,06 € 10 521,06 €
Hotovosť na účte úspory 2018 5 263,98 5 263,98
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver 2011-06-05
Spotrebiteľský úver 2014-06-16
Hypotekárny úver 2016-05-02
Spotrebiteľský úver 2017-12-14
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Veľký Krtíš
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2016-05-23
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2016-05-23
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2016-05-23
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2016-05-23
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2016-05-23
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2016-05-23
Rodinný dom kúpa 2016-05-23
Garáž kúpa 2016-05-23
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Hotovosť na účte prostriedky z úveru a úspory 2017 26 017,29 € 26 017,29 €
OMV SUZUKI VITARA, LY/E21S/AT2 kúpa 2017 19 900 € 19 900 €
Hotovosť na účte predaj zdedeného bytu 2014 10 521,06 € 10 521,06 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver 2011-06-05
Spotrebiteľský úver 2014-06-16
Hypotekárny úver 2016-05-02
Spotrebiteľský úver 2017-12-14
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Veľký Krtíš
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2016-05-23
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2016-05-23
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2016-05-23
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2016-05-23
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2016-05-23
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2016-05-23
Rodinný dom kúpa 2016-05-23
Garáž kúpa 2016-05-23
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Hotovosť na účte predaj zdedeného bytu 2014 10 521,06 10 521,06
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver 2011-06-05
Spotrebiteľský úver 2014-06-16
Leasing 2014-10-14
Hypotekárny úver 2016-05-02
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (52)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/108/06/2023 2023-06-27 Pv 405/22/6610 § 326 – Zneužívanie právomoci verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/103/05/2023 2023-06-14 Pv 155/19/6610 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/32/02/2022 2022-02-12 Pv 90/20/6610 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/30/01/2022 2022-02-11 Pv 40/20/6610 § 237 – Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/223/08/2021 2021-09-04 Pv 158/21/6610 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/190/06/2021 2021-07-15 Pv 371/19/6610 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/89/02/2021 2021-03-06 Pv 56/18/6610 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/258/11/2020 2020-11-24 Pv 262/18/6610 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/215/08/2020 2020-10-10 Pv 12/19/6610 § 247 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/176/07/2020 2020-07-31 Pv 521/15/6610 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por., 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/71/03/2020 2020-04-11 Pv 162/18/6610 § 373 – Ohováranie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/209/10/2019 2019-11-09 Pv 3/19/6610 § 235 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/175/08/2019 2019-08-29 Pv 361/19/6610 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/85/04/2019 2019-04-19 Pv 322/16/6610 § 345 – Krivé obvinenie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/82/03/2019 2019-06-07 Pv 379/18/6610 § 183 – Obmedzovanie osobnej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/137/12/2018 2019-01-05 Pv 453/16/6610 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/136/12/2018 2019-01-01 Pv 359/16/6610 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/116/08/2018 2018-10-09 Pv 91/13/6610 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/101/05/2018 2018-07-14 Pv 55/18/6610 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/98/04/2018 2018-05-08 Pv 250/17/6610 § 247 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/97/04/2018 2018-05-22 Pv 250/17/6610 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/100/04/2018 2018-05-22 Pv 250/17/6610 § 247 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/75/03/2018 2018-03-16 Pv 385/16/6610 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/67/02/2018 2018-03-16 Pv 296/16/6610 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/66/02/2018 2018-02-20 Pv 270/16/6610 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/64/01/2018 2018-02-06 Pv 389/16/6610 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/108/06/2023 (pdf, 108 KB) 2023-06-27 Pv 405/22/6610 § 326 – Zneužívanie právomoci verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/103/05/2023 (pdf, 117 KB) 2023-06-14 Pv 155/19/6610 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/32/02/2022 (pdf, 91 KB) 2022-02-12 Pv 90/20/6610 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/30/01/2022 (pdf, 92 KB) 2022-02-11 Pv 40/20/6610 § 237 – Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/223/08/2021 (pdf, 124 KB) 2021-09-04 Pv 158/21/6610 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/190/06/2021 (pdf, 91 KB) 2021-07-15 Pv 371/19/6610 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/89/02/2021 (pdf, 113 KB) 2021-03-06 Pv 56/18/6610 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/258/11/2020 (pdf, 103 KB) 2020-11-24 Pv 262/18/6610 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/215/08/2020 (pdf, 147 KB) 2020-10-10 Pv 12/19/6610 § 247 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/176/07/2020 (pdf, 123 KB) 2020-07-31 Pv 521/15/6610 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por., 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/71/03/2020 (pdf, 89 KB) 2020-04-11 Pv 162/18/6610 § 373 – Ohováranie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/209/10/2019 (pdf, 116 KB) 2019-11-09 Pv 3/19/6610 § 235 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/175/08/2019 (pdf, 124 KB) 2019-08-29 Pv 361/19/6610 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/85/04/2019 (pdf, 127 KB) 2019-04-19 Pv 322/16/6610 § 345 – Krivé obvinenie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/82/03/2019 (pdf, 148 KB) 2019-06-07 Pv 379/18/6610 § 183 – Obmedzovanie osobnej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/137/12/2018 (pdf, 90 KB) 2019-01-05 Pv 453/16/6610 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/136/12/2018 (pdf, 98 KB) 2019-01-01 Pv 359/16/6610 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/116/08/2018 (pdf, 92 KB) 2018-10-09 Pv 91/13/6610 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/101/05/2018 (pdf, 97 KB) 2018-07-14 Pv 55/18/6610 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/97/04/2018 (pdf, 96 KB) 2018-05-22 Pv 250/17/6610 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/98/04/2018 (pdf, 96 KB) 2018-05-08 Pv 250/17/6610 § 247 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/100/04/2018 (pdf, 130 KB) 2018-05-22 Pv 250/17/6610 § 247 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/75/03/2018 (pdf, 91 KB) 2018-03-16 Pv 385/16/6610 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/67/02/2018 (pdf, 109 KB) 2018-03-16 Pv 296/16/6610 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/66/02/2018 (pdf, 88 KB) 2018-02-20 Pv 270/16/6610 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/64/01/2018 (pdf, 88 KB) 2018-02-06 Pv 389/16/6610 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.