JUDr. Pavol Porubský

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Lučenec.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Lučenec
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
záhrady dedičstvo 2015-06-25 za všetko 48 131,18 €
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2015-06-25 za všetko 48 131,18 €
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2015-06-25 za všetko 48 131,18 €
rodinný dom dedičstvo 2015-06-25 za všetko 48 131,18 €
letná kuchyňa dedičstvo 2015-06-25 za všetko 48 131,18 €
garáž dedičstvo 2015-06-25 za všetko 48 131,18 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné auto kúpa 2018-07-16 62 000 € 62 000 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Lučenec
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrady dedičstvo 2015-06-25
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2015-06-25
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2015-06-25
rodinný dom dedičstvo 2015-06-25
letná kuchyňa dedičstvo 2015-06-25
garáž dedičstvo 2015-06-25
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné auto dedičstvo 2015-06-25 47 000 € 47 000 €
osobné auto kúpa 2018-07-16 62 000 € 62 000 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Lučenec
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrady dedičstvo 2015-06-25
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2015-06-25
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2015-06-25
rodinný dom dedičstvo 2015-06-25
letná kuchyňa dedičstvo 2015-06-25
garáže dedičstvo 2015-06-25
garáž dedičstvo 2015-06-25
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné auto dedičstvo 2015-06-25 47 000 € 47 000 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Lučenec
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrady dedičstvo 2015-06-25
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2015-06-25
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2015-06-25
rodinný dom dedičstvo 2015-06-25
letná kuchyňa dedičstvo 2015-06-25
garáže dedičstvo 2015-06-25
garáž dedičstvo 2015-06-25
rekreačná chata dedičstvo 2015-06-25
zastavané plochy dedičstvo 2015-06-25
ostatné plochy dedičstvo 2015-06-25
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2015-06-25
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné auto dedičstvo 2015-06-25 47 000 € 47 000 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Lučenec
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrady dedičstvo 2015-06-25
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2015-06-25
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2015-06-25
rodinný dom dedičstvo 2015-06-25
letná kuchyňa dedičstvo 2015-06-25
garáže dedičstvo 2015-06-25
garáž dedičstvo 2015-06-25
rekreačná chata dedičstvo 2015-06-25
zastavané plochy dedičstvo 2015-06-25
ostatné plochy dedičstvo 2015-06-25
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2015-06-25
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné auto dedičstvo 2015-06-25
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Lučenec
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrady kúpna zmluva 2001-05-20
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2001-05-20
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2001-05-20
rodinný dom zámenná zmluva 2001-05-20
letná kuchyňa zámenná zmluva 2001-05-20
garáže zámenná zmluva 2001-05-20
garáž kúpna zmluva 1993
rekreačná chata kúpna zmluva 1996
zastavané plochy kúpna zmluva 1996
ostatné plochy kúpna zmluva 2007
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 1996
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné auto kúpna zmluva 2006-06-13
osobné auto kúpna zmluva 2011-09-30
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Lučenec
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrady kúpna zmluva 2001-05-20
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2001-05-20
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2001-05-20
rodinný dom zámenná zmluva 2001-05-20
letná kuchyňa zámenná zmluva 2001-05-20
garáže zámenná zmluva 2001-05-20
garáž kúpna zmluva 1993
rekreačná chata kúpna zmluva 1996
zastavané plochy kúpna zmluva 1996
ostatné plochy kúpna zmluva 2007
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 1996
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné auto kúpna zmluva 2006-06-13
osobné auto kúpna zmluva 2011-09-30
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Lučenec
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrady kúpna zmluva 2001-05-20
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2001-05-20
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2001-05-20
rodinný dom zámenná zmluva 2001-05-20
letná kuchyňa zámenná zmluva 2001-05-20
garáže zámenná zmluva 2001-05-20
garáž kúpna zmluva 1993
rekreačná chata kúpna zmluva 1996
zastavané plochy kúpna zmluva 1996
ostatné plochy kúpna zmluva 2007
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 1996
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné auto kúpna zmluva 2006-06-13
osobné auto kúpna zmluva 2011-09-30
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Lučenec
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrady kúpna zmluva 2001-05-20
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2001-05-20
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2001-05-20
rodinný dom zámenná zmluva 2001-05-20
letná kuchyňa zámenná zmluva 2001-05-20
garáže zámenná zmluva 2001-05-20
garáž kúpna zmluva 1993
rekreačná chata kúpna zmluva 1996
zastavané plochy kúpna zmluva 1996
ostatné plochy kúpna zmluva 2007
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 1996
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné auto kúpna zmluva 2006-06-13
osobné auto kúpna zmluva 2011-09-30
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (1)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/150/09/2013 (rtf, 41 KB) 2013-09-17 1 Pv 300/13/6606 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.