JUDr. Marek Preták

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Lučenec.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Lučenec
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom kúpna zmluva 2013-05-29 +
garáž kúpna zmluva 2013-05-29 +
pozemok kúpna zmluva 2013-05-29 +
pozemok kúpna zmluva 2013-05-29 210 000 € spolu
byt kúpna zmluva 2018-03-27 90 000 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
starobné dôchodkové sporienie II. pilier sporenie 2014-09-25 19007,08 €
pohľadávka z nájmu nájomná zmluva 2022-01-01 7800 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
zbrane - pištol, revolver, guľovnica opakovacia, guľový dvoják, guľovnica jednovýstrelová, brokovnica, príslušenstvo k zbraniam (puškohľady) 2012-09-05 17000€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver - refinanc 2022-02-16
úver 2022-05-09
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Lučenec
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom kúpna zmluva 2013-05-29 +
garáž kúpna zmluva 2013-05-29 +
pozemok kúpna zmluva 2013-05-29 +
pozemok kúpna zmluva 2013-05-29 210 000 € spolu
byt kúpna zmluva 2018-03-27 90 000 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze úspory 2012 15000 € 15 000 €
finančné prostriedky prijatie daru 2017 120 000 € 120 000 €
finančné prostriedky prijatie daru 2019-02-11 50 000 € 50 000 €
finančné prostriedky predaj nehnuteľností 2020-07-16 17 000 € 17 000 €
finančné prostriedky predaj auta 2021-06-06 9700 € 8000 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
starobné dôchodkové sporienie II. pilier sporenie 2014-09-25 18 837,43
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
zbrane - pištol, revolver, guľovnica opakovacia, guľový dvoják, guľovnica jednovýstrelová, brokovnica, príslušenstvo k zbraniam (puškohľady) 2012-09-05 17000€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver - refinanc 2016-04-12
hypotekárny úver - refinanc 2020-03-20
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Lučenec
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom kúpna zmluva 2013-05-29 +
garáž kúpna zmluva 2013-05-29 +
pozemok kúpna zmluva 2013-05-29 +
pozemok kúpna zmluva 2013-05-29 210 000 € spolu
byt kúpna zmluva 2018-03-27 90 000 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze úspory 2012 15000 € 15 000 €
finančné prostriedky prijatie daru 2017 120 000 € 120 000 €
osobné motorové vozidlo AUDI A1 kúpa 2018-03-10 9 700 € 9 700 €
finančné prostriedky prijatie daru 2019-02-11 50 000 € 50 000 €
finančné prostriedky predaj nehnuteľností 2020-07-16 17 000 € 17 000 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
starobné dôchodkové sporienie II. pilier sporenie 2014-09-25 12 394,42 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
zbrane - pištol, revolver, guľovnica opakovacia, guľový dvoják, guľovnica jednovýstrelová, brokovnica, príslušenstvo k zbraniam (puškohľady) 2012-09-05 17000€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver - refinanc 2016-04-12
hypotekárny úver - refinanc 2020-03-20
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Lučenec
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 2012-08-15 +
záhrady kúpna zmluva 2012-08-15 +
záhrady kúpna zmluva 2012-08-28 5 000 € spolu
rodinný dom kúpna zmluva 2013-05-29 +
garáž kúpna zmluva 2013-05-29 +
pozemok kúpna zmluva 2013-05-29 +
pozemok kúpna zmluva 2013-05-29 210 000 € spolu
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 2013-04-17 +
záhrady kúpna zmluva 2013-04-17 5 000 € spolu
byt kúpna zmluva 2018-03-27 90 000 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory 2012 15000 €
finančné prostriedky prijatie daru 2017 70 000 €
osobné motorové vozidlo AUDI A1 kúpa 2018-03-10 9 700 €
finančné prostriedky prijatie daru 2019-02-11 50 000 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
starobné dôchodkové sporienie II. pilier sporenie 2014-09-25 9 346,36 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
zbrane - pištol, revolver, guľovnica opakovacia, guľový dvoják, guľovnica jednovýstrelová, brokovnica, príslušenstvo k zbraniam (puškohľady) 2012-09-05 17000€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver - refinanc 2016-04-12
hypotekárny úver 2018-03-27
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Lučenec
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 2012-08-15
záhrady kúpna zmluva 2012-08-15
záhrady kúpna zmluva 2012-08-28
rodinný dom kúpna zmluva 2013-05-29
garáž kúpna zmluva 2013-05-29
pozemok kúpna zmluva 2013-05-29
pozemok kúpna zmluva 2013-05-29
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 2013-04-17
záhrady kúpna zmluva 2013-04-17
byt kúpna zmluva 2018-03-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory 2012 15000 €
finančné prostriedky prijatie daru 2017 70 000 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
zbrane - pištol, guľobroková kozlica, výmenná hlaveň, guľovnica opakovacia, guľový dvoják, výmenná hlaveň, guľovnica opakovacia, broková kozlica, guľovnica jednovýstrelová, príslušenstvo k zbraniam (puškohľady) 2012-09-05 17000€
osobné motorové vozidlo AUDI A1 2018-03-10 9700€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver - refinanc 2016-04-12
hypotekárny úver 2018-03-27
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Lučenec
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpna zmluva 2012-08-15
záhrady kúpna zmluva 2012-08-15
záhrady kúpna zmluva 2012-08-28
rodinný dom kúpna zmluva 2013-05-29
garáž kúpna zmluva 2013-05-29
pozemok kúpna zmluva 2013-05-29
pozemok kúpna zmluva 2013-05-29
rodinný dom kúpna zmluva 2013-04-17
záhrady kúpna zmluva 2013-04-17
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory 2012 15000 €
finančné prostriedky prijatie daru 2017 120000 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
zbrane - pištol, guľobroková kozlica, výmenná hlaveň, guľovnica opakovacia, guľový dvoják, výmenná hlaveň, guľovnica opakovacia, broková kozlica, guľovnica jednovýstrelová, príslušenstvo k zbraniam (puškohľady) 2012-09-05 17000€
osobné motorové vozidlo Nissan Patrol 2012-09-24 6300€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver - refinanc 2016-04-12
spotrebný úver - refinanc 2016-11-30
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Lučenec
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpna zmluva 2012-08-15
záhrady kúpna zmluva 2012-08-15
záhrady kúpna zmluva 2012-08-28
rodinný dom kúpna zmluva 2013-05-29
garáž kúpna zmluva 2013-05-29
pozemok kúpna zmluva 2013-05-29
pozemok kúpna zmluva 2013-05-29
rodinný dom kúpna zmluva 2013-04-17
záhrady kúpna zmluva 2013-04-17
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory 2012 15000€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
zbrane - pištol, guľobroková kozlica, výmenná hlaveň, guľovnica opakovacia, guľový dvoják, výmenná hlaveň, guľovnica opakovacia, broková kozlica, guľovnica jednovýstrelová, príslušenstvo k zbraniam (puškohľady) 2012-09-05 17000€
osobné motorové vozidlo Nissan Patrol 2012-09-24 6300€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver - refinanc 2016-04-12
spotrebný úver - refinanc 2016-11-30
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Lučenec
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpna zmluva 2012-08-15
záhrady kúpna zmluva 2012-08-15
záhrady kúpna zmluva 2012-08-28
rodinný dom kúpna zmluva 2013-05-29
garáž kúpna zmluva 2013-05-29
pozemok kúpna zmluva 2013-05-29
pozemok kúpna zmluva 2013-05-29
rodinný dom kúpna zmluva 2013-04-17
záhrady kúpna zmluva 2013-04-17
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory 2012
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zbrane - pištol, guľobroková kozlica, výmenná hlaveň, guľovnica opakovacia, guľový dvoják, výmenná hlaveň, guľovnica opakovacia, broková kozlica, guľovnica jednovýstrelová, príslušenstvo k zbraniam (puškohľady) 2012-09-05
osobné motorové vozidlo Nissan Patrol 2012-09-24
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2013-04-25
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Lučenec
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpna zmluva 2012-08-15
záhrady kúpna zmluva 2012-08-15
záhrady kúpna zmluva 2012-08-28
rodinný dom kúpna zmluva 2013-05-29
garáž kúpna zmluva 2013-05-29
pozemok kúpna zmluva 2013-05-29
pozemok kúpna zmluva 2013-05-29
rodinný dom kúpna zmluva 2013-04-17
záhrady kúpna zmluva 2013-04-17
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory 2012
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zbrane - pištol, guľobroková kozlica, výmenná hlaveň, guľovnica opakovacia, guľový dvoják, výmenná hlaveň, guľovnica opakovacia, broková kozlica, guľovnica jednovýstrelová, príslušenstvo k zbraniam (puškohľady) 2012-09-05
osobné motorové vozidlo Nissan Patrol 2012-09-24
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Lučenec
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpna zmluva 2012-08-15
záhrady kúpna zmluva 2012-08-15
záhrady kúpna zmluva 2012-08-28
rodinný dom kúpna zmluva 2013-05-29
garáž kúpna zmluva 2013-05-29
pozemok kúpna zmluva 2013-05-29
pozemok kúpna zmluva 2013-05-29
rodinný dom kúpna zmluva 2013-04-17
záhrady kúpna zmluva 2013-04-17
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory 2012
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zbrane - pištol, guľobroková kozlica, výmenná hlaveň, guľovnica opakovacia, guľový dvoják, výmenná hlaveň, guľovnica opakovacia, broková kozlica, guľovnica jednovýstrelová, príslušenstvo k zbraniam (puškohľady) 2012-09-05
osobné motorové vozidlo Nissan Patrol 2012-09-24
osobné motorvé vozidlo Audi TT 2012-10-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Lučenec
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2012-08-02
rodinný dom kúpna zmluva 2012-08-15
záhrady kúpna zmluva 2012-08-15
záhrady kúpna zmluva 2012-08-28
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory 2012
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zbrane - pištol, guľobroková kozlica, výmenná hlaveň, guľovnica opakovacia, guľový dvoják, výmenná hlaveň, guľovnica opakovacia, broková kozlica, guľovnica jednovýstrelová, príslušenstvo k zbraniam (puškohľady) 2012-09-05
osobné motorové vozidlo Nissan Patrol 2012-09-24
osobné motorvé vozidlo Audi TT 2012-10-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (84)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/91/04/2017 2017-04-11 2 Pv 44/17/6606 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/24/03/2016 2016-03-22 1 Pv 238/14/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/20/02/2016 2016-03-01 1 Pv 2/16/6606 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/99/12/2015 2015-12-29 1 Pv 346/15/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/125/08/2023 2023-09-16 2 Pv 303/22/6606 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/65/06/2015 2015-06-16 1 Pv 338/13/6606 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/64/07/2015 2015-06-20 1 Pv 301/13/6606 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/59/06/2015 2015-06-02 2 Pv 518/14/6606 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/60/06/2015 2015-06-02 3 Pv 619/14/6606 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/162/12/2014 2014-11-26 2 Pv 513/13/6606 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/142/10/2014 2014-10-20 1 Pv 295/14/6606 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/115/09/2014 2014-09-17 2 Pv 202/14/6606 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/101/09/2014 2014-09-16 1 Pv 213/14/6606 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/80/07/2014 2014-07-22 2 Pv 59/13/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/52/05/2014 2014-04-29 3 Pv 36/13/6606 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/19/03/2014 2014-02-22 2 Pv 18/13/6606 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/12/02/2014 2014-02-08 2 Pv 290/13/6606 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/183/02/2014 2013-12-11 1 Pv 385/13/6606 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/167/10/2013 2013-10-04 1 Pv 338/13/6606 § 194 – Porušovanie domovej slobody Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/144/08/2013 2013-08-13 1 Pv 310/13/6606 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/62/12/2022 2023-01-04 3 Pv 230/22/6606 § 286 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/32/06/2022 2022-07-08 2 Pv 184/21/6606 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/26/05/2022 2022-05-18 1 Pv 109/21/6606 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/16/03/2022 2022-03-11 2 Pv 67/21/6606 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/63/09/2021 2021-10-09 2 Pv 193/17/6606 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/36/05/2021 2021-06-29 2 Pv 197/19/6606 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/21/03/2021 2021-04-07 1 Pv 367/20/6606 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/10/02/2021 2021-02-08 3 Pv 376/20/6606 § 213 – Sprenevera Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/81/10/2020 2020-10-14 1 Pv 232/20/6606 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/80/10/2020 2020-10-15 3 Pv 239/20/6606 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/76/09/2020 2020-09-30 2 Pv 245/20/6606 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/75/09/2020 2020-09-26 2 Pv 208/17/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/70/08/2020 2020-09-10 1 Pv 12/18/6606 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/67/08/2020 2020-08-15 2 Pv 155/20/6606 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/65/08/2020 2020-08-12 2 Pv 167/17/6606 § 248 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/61/07/2020 2020-08-01 3 Pv 28/18/6606 § 251 – Podielníctvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/60/07/2020 2020-07-22 2 Pv 177/20/6606 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/20/02/2020 2020-02-18 2 Pv 45/19/6606 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/19/02/2020 2020-02-18 2 Pv 234/19/6606 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/88/12/2019 2019-12-14 1 Pv 182/17/6606 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/81/11/2019 2019-11-23 3 Pv 32/18/6606 § 221 – Ublíženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/74/10/2019 2019-12-07 3 Pv 34/18/6606 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/68/09/2019 2019-09-28 1 Pv 187/17/6606 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/66/09/2019 2019-09-26 3 Pv 36/18/6606 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/160/11/2018 2018-12-30 2 Pv 364/17/6606 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/112/03/2018 2018-05-01 2 Pv 160/17/6606 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/209/07/2017 2017-08-15 1 Pv 505/15/6606 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/131/07/2018 2018-07-27 2 Pv 392/17/6606 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/29/01/2024 2024-01-17 3 Pv 203/21/6606 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/51/05/2024 2024-06-01 3 Pv 129/24/6606 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/29/01/2024 2024-01-17 3 Pv 203/21/6606 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/125/08/2023 2023-09-16 2 Pv 303/22/6606 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/62/12/2022 2023-01-04 3 Pv 230/22/6606 § 286 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/32/06/2022 2022-07-08 2 Pv 184/21/6606 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/26/05/2022 2022-05-18 1 Pv 109/21/6606 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/16/03/2022 2022-03-11 2 Pv 67/21/6606 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/63/09/2021 2021-10-09 2 Pv 193/17/6606 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/36/05/2021 2021-06-29 2 Pv 197/19/6606 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/21/03/2021 2021-04-07 1 Pv 367/20/6606 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/10/02/2021 2021-02-08 3 Pv 376/20/6606 § 213 – Sprenevera Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/81/10/2020 2020-10-14 1 Pv 232/20/6606 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/80/10/2020 2020-10-15 3 Pv 239/20/6606 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/76/09/2020 2020-09-30 2 Pv 245/20/6606 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/75/09/2020 2020-09-26 2 Pv 208/17/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/70/08/2020 2020-09-10 1 Pv 12/18/6606 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/67/08/2020 2020-08-15 2 Pv 155/20/6606 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/65/08/2020 2020-08-12 2 Pv 167/17/6606 § 248 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/61/07/2020 2020-08-01 3 Pv 28/18/6606 § 251 – Podielníctvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/60/07/2020 2020-07-22 2 Pv 177/20/6606 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/20/02/2020 2020-02-18 2 Pv 45/19/6606 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/19/02/2020 2020-02-18 2 Pv 234/19/6606 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/88/12/2019 2019-12-14 1 Pv 182/17/6606 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/81/11/2019 2019-11-23 3 Pv 32/18/6606 § 221 – Ublíženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/74/10/2019 2019-12-07 3 Pv 34/18/6606 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/68/09/2019 2019-09-28 1 Pv 187/17/6606 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/66/09/2019 2019-09-26 3 Pv 36/18/6606 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/160/11/2018 2018-12-30 2 Pv 364/17/6606 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/131/07/2018 2018-07-27 2 Pv 392/17/6606 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/112/03/2018 2018-05-01 2 Pv 160/17/6606 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/209/07/2017 2017-08-15 1 Pv 505/15/6606 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/91/04/2017 2017-04-11 2 Pv 44/17/6606 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/24/03/2016 2016-03-22 1 Pv 238/14/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/20/02/2016 2016-03-01 1 Pv 2/16/6606 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/99/12/2015 2015-12-29 1 Pv 346/15/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.

No relevant news articles found.