JUDr. Peter Prokopovič

The prosecutor is appointed to Krajská prokuratúra Košice.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Trebišov.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
pozemok - ostatná plocha kúpna zmluva 2017-04-11 5.880,- EUR
pozemok - zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 2017-04-11 vyčlené z parcely č. 1140/10 (pôvodná cena celkom 5.880,-EUR)
stavba - rozostavaný rodinný dom výstavba svojpomoc 2021-05-25 210.000,-EUR 210.000,-EUR
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo AUDI A6 kúpna zmluva 2014-01-24 13.500,- EUR 13.500,- EUR
vklad v peňažnom ústave priebežné úspory z platu priebežne 6.018,56 EUR 6.018,56 EUR
osobné motorové vozidlo BMW X5 kúpna zmluva 2019-06-19 12.400,- EUR 12.400,- EUR
vklad v peňažnom ústave priebežné úspory z platu priebežne 1.819,16 EUR 1.819,16 EUR
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
investície do ETF úspory 2023-12-31 3.350,- EUR 3.350,- EUR
obchodný podiel v spoločnosti kúpa 2023-05-30 34.688,- EUR 34.688,- EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2021-06-22
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trebišov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
pozemok - ostatná plocha kúpna zmluva 2017-04-11 5.880,- EUR
pozemok - zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 2017-04-11 vyčlené z parcely č. 1140/10 (pôvodná cena celkom 5.880,-EUR)
stavba - rozostavaný rodinný dom výstavba svojpomoc 2021-05-25 185.000,-EUR
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo AUDI A6 kúpna zmluva 2014-01-24 13.500,- EUR
vklad v peňažnom ústave priebežné úspory z platu a peniaze z predaja bytu 2022-09-09 56.310,11 EUR
osobné motorové vozidlo BMW X5 kúpna zmluva 2019-06-19 12.400,- EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2021-06-22
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trebišov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpna zmluva 2012-02-27 15.000-, EUR
pozemok - ostatná plocha kúpna zmluva 2017-04-11 5.880,- EUR
pozemok - zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 2017-04-11 vyčlené z parcely č. 1140/10 (pôvodná cena celkom 5.880,-EUR)
stavba - rozostavaný rodinný dom výstavba svojpomoc 2021-05-25 136.000,-EUR
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo AUDI A6 kúpna zmluva 2014-01-24 13.500,- EUR
vklad v peňažnom ústave peniaze z hypotekárneho úveru 2021-06-22 63.502,37 EUR
osobné motorové vozidlo BMW X5 kúpna zmluva 2019-06-19 12.400,- EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2021-06-22
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trebišov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpna zmluva 2012-02-27 15.000-, EUR
pozemok - ostatná plocha kúpna zmluva 2017-04-11 5.880,- EUR
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo AUDI A6 kúpna zmluva 2014-01-24 13.500,- EUR
vklad v peňažnom ústave úspory priebežne 30.011,84 EUR
osobné motorové vozidlo BMW X5 kúpna zmluva 2019-06-19 12.400,- EUR
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trebišov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpna zmluva 2012-02-27 15.000-, EUR
orná pôda kúpna zmluva 2017-04-11 5.880,- EUR
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo AUDI A6 kúpna zmluva 2014-01-24 13.500,- EUR
vklad v peňažnom ústave úspory priebežne 29.662,24 EUR
osobné motorové vozidlo BMW X5 kúpna zmluva 2019-06-19 12.400,- EUR
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trebišov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2012-02-27
orná pôda kúpna zmluva 2017-04-11
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo AUDI A6 kúpna zmluva 2014-01-24 13.500
vklad v peňažnom ústave úspory priebežne 33.098,11
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trebišov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2012-02-27
orná pôda kúpna zmluva 2017-04-11
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo AUDI A6 kúpna zmluva 2014-01-24 13.500
vklad v peňažnom ústave úspory priebežne 30.314,05
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trebišov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2012-02-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo AUDI A6 kúpna zmluva 2014-01-24 13.500
vklad v peňažnom ústave úspory priebežne 21.000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trebišov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2012-02-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo AUDI A6 kúpna znluva 2014-01-24
vklad v peňažnom ústave úspory priebežne
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trebišov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2012-02-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo AUDI A6 kúpna znluva 2014-01-24
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trebišov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2012-02-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
BMW 320d, r.v. 2008 kúpna znluva 2011-12-19
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trebišov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2012-02-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
BMW 320d, r.v. 2008 kúpna znluva 2011-12-19
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trebišov
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
BMW 320d, 390L/UX31/5A, rok výroby 2008 kúpna zmluva 2011-12-19
Peniaze úspory 2011-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (127)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/76/02/2017 2017-02-10 2 Pv 700/15/8811 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/21/01/2017 2017-01-17 2 Pv 583/15/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/576/12/2016 2016-12-31 2 Pv 549/15/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/362/09/2016 2016-10-01 2 Pv 150/15/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/353/09/2016 2016-10-04 2 Pv 368/15/8811 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/336/09/2016 2016-09-23 2 Pv 207/15/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/201/06/2016 2016-07-12 1 Pv 106/15/8811 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/202/06/2016 2016-06-28 1 Pv 737/13/8811 § 222 – Úverový podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/169/05/2016 2016-05-28 2 Pv 112/15/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/165/05/2016 2016-05-24 2 Pv 177/15/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/67/02/2016 2016-03-01 2 Pv 665/14/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/54/02/2016 2016-02-16 2 Pv 858/13/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/48/02/2016 2016-02-13 2 Pv 745/15/8811 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/15/01/2016 2016-01-26 2 Pv 562/14/8811 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/521/12/2015 2015-12-22 1 Pv 520/15/8811 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/490/11/2015 2015-11-24 2 Pv 613/14/8811 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/436/09/2015 2015-09-29 1 Pv 810/13/8811 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/435/09/2015 2015-09-21 2 Pv 306/15/8811 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/373/08/2015 (rtf, 47 KB) 2015-08-07 1 Pv 282/14/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/375/08/2015 (rtf, 49 KB) 2015-08-08 2 Pv 276/15/8811 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/359/08/2015 (rtf, 43 KB) 2015-07-28 1 Pv 271/14/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/295/06/2015 (rtf, 43 KB) 2015-06-16 2 Pv 36/14/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/297/06/2015 (rtf, 43 KB) 2015-06-16 2 Pv 179/14/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/296/06/2015 (rtf, 43 KB) 2015-06-16 2 Pv 141/14/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/245/06/2015 (rtf, 44 KB) 2015-05-26 2 Pv 54/14/8811 § 220 – Falšovanie a pozmeňovanie identifikačných údajov motorového vozidla Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/219/06/2015 (rtf, 43 KB) 2015-05-12 2 Pv 98/14/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/129/04/2015 (rtf, 44 KB) 2015-04-11 1 Pv 127/13/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/115/04/2015 (rtf, 44 KB) 2015-03-31 1 Pv 841/13/8811 § 220 – Falšovanie a pozmeňovanie identifikačných údajov motorového vozidla Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/100/04/2015 (rtf, 43 KB) 2015-03-28 2 Pv 929/13/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/73/03/2015 (rtf, 43 KB) 2015-03-14 1 Pv 886/13/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/17/02/2015 (rtf, 52 KB) 2015-01-31 2 Pv 768/14/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/8/02/2015 (rtf, 43 KB) 2015-01-20 2 Pv 846/13/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/652/01/2015 (rtf, 43 KB) 2014-12-02 1 Pv 747/13/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/653/01/2015 (rtf, 43 KB) 2014-12-05 2 Pv 779/13/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/583/11/2014 (rtf, 44 KB) 2014-11-01 1 Pv 255/13/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/567/11/2014 (rtf, 43 KB) 2014-10-28 1 Pv 642/13/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/566/11/2014 (rtf, 44 KB) 2014-10-25 2 Pv 71/13/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/329/10/2014 (rtf, 56 KB) 2014-08-26 1 Pv 519/12/8811 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/298/06/2014 (rtf, 43 KB) 2014-05-31 2 Pv 196/13/8811 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/269/06/2014 (rtf, 43 KB) 2014-05-27 1 Pv 119/13/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/260/05/2014 (rtf, 43 KB) 2014-05-13 2 Pv 181/13/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/259/06/2014 (rtf, 43 KB) 2014-05-13 2 Pv 144/13/8811 § 231 – Podielnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/243/05/2014 (rtf, 43 KB) 2014-05-06 2 Pv 189/13/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/204/05/2014 (rtf, 43 KB) 2014-04-29 1 Pv 26/13/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/203/04/2014 (rtf, 43 KB) 2014-04-26 1 Pv 23/13/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/126/04/2014 (rtf, 47 KB) 2014-03-06 2 Pv 925/13/8811 § 222 – Úverový podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/116/03/2014 (rtf, 43 KB) 2014-03-11 1 Pv 44/13/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/84/03/2014 (rtf, 43 KB) 2014-02-18 2 Pv 333/12/8811 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/83/03/2014 (rtf, 43 KB) 2014-02-18 1 Pv 387/12/8811 § 217 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/43/02/2014 (rtf, 43 KB) 2014-02-01 1 Pv 603/12/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/35/02/2014 (rtf, 43 KB) 2014-01-31 2 Pv 624/12/8811 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/8/02/2014 (rtf, 47 KB) 2014-01-31 2 Pv 368/13/8811 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/662/01/2014 (rtf, 43 KB) 2013-12-07 2 Pv 662/12/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/652/12/2013 (rtf, 43 KB) 2013-12-03 2 Pv 453/12/8811 § 231 – Podielnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/585/11/2013 (rtf, 44 KB) 2013-10-29 2 Pv 241/12/8811 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/476/11/2013 (rtf, 45 KB) 2013-11-23 1 Pv 387/13/8811 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/477/11/2013 (rtf, 43 KB) 2013-11-12 1 Pv 493/12/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/478/10/2013 (rtf, 43 KB) 2013-09-24 2 Pv 274/12/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/460/09/2013 (rtf, 43 KB) 2013-09-10 2 Pv 425/12/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/317/07/2013 (rtf, 43 KB) 2013-06-25 1 Pv 86/12/8811 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/253/06/2013 (rtf, 43 KB) 2013-05-21 1 Pv 894/11/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/238/05/2013 (rtf, 43 KB) 2013-05-07 1 Pv 85/12/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/220/05/2013 (rtf, 49 KB) 2013-05-04 2 Pv 219/13/8811 § 251 – Neoprávnené podnikanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 59 - zastavil - § 215/2b (§ 172/2b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/191/05/2013 (rtf, 42 KB) 2013-04-16 1 Pv 903/11/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/122/03/2013 (rtf, 48 KB) 2013-03-16 1 Pv 119/12/8811 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/82/03/2013 (rtf, 44 KB) 2013-03-01 1 Pv 881/12/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/83/03/2013 (rtf, 45 KB) 2013-03-06 1 Pv 191/12/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/363/10/2012 (rtf, 46 KB) 2012-10-06 1 Pv 367/12/8811 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/266/08/2012 (rtf, 47 KB) 2012-07-27 1 Pv 52/12/8811 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/252/08/2012 (rtf, 46 KB) 2012-07-17 1 Pv 161/12/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/228/07/2012 (rtf, 207 KB) 2012-06-30 2 Pv 299/12/8811 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/129/04/2012 (rtf, 210 KB) 2012-04-11 1 Pv 776/11/8811 § 201 – Sexuálne zneužívanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/109/04/2012 (rtf, 206 KB) 2012-04-03 1 Pv 117/12/8811 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/108/05/2012 (rtf, 210 KB) 2012-04-27 1 Pv 58/12/8811 § 326 – Zneužívanie právomoci verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/107/05/2012 (rtf, 211 KB) 2012-04-21 1 Pv 58/12/8811 § 326 – Zneužívanie právomoci verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/84/03/2012 (rtf, 210 KB) 2012-03-01 1 Pv 900/11/8811 § 201 – Sexuálne zneužívanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/65/03/2012 (rtf, 205 KB) 2012-03-06 1 Pv 85/12/8811 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/54/03/2012 (rtf, 204 KB) 2012-02-21 1 Pv 903/11/8811 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/47/03/2012 (rtf, 206 KB) 2012-02-14 1 Pv 894/11/8811 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/31/03/2012 (rtf, 206 KB) 2012-01-31 1 Pv 925/11/8811 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/13/01/2012 (rtf, 206 KB) 2012-01-24 1 Pv 919/11/8811 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/1058/11/2019 2019-11-19 1 Pv 330/18/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/689/08/2019 2019-08-28 2 Pv 293/19/8811 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/63/01/2019 2019-02-07 2 Pv 506/17/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/62/01/2019 2019-02-07 2 Pv 476/17/8811 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/365/05/2018 2018-05-22 2 Pv 24/17/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/321/04/2018 2018-04-24 2 Pv 574/17/8811 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/263/04/2018 2018-04-17 1 Pv 484/17/8811 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/171/03/2018 2018-03-13 2 Pv 299/17/8811 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/695/08/2017 2017-09-05 2 Pv 238/17/8811 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/614/07/2017 2017-07-18 2 Pv 88/16/8811 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/616/07/2017 2017-07-25 2 Pv 302/17/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/465/06/2017 2017-06-09 2 Pv 611/16/8811 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/374/05/2017 2017-05-16 2 Pv 101/16/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/276/04/2017 2017-04-22 2 Pv 16/16/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/1058/11/2019 (pdf, 86 KB) 2019-11-19 1 Pv 330/18/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/689/08/2019 (pdf, 91 KB) 2019-08-28 2 Pv 293/19/8811 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/63/01/2019 (pdf, 86 KB) 2019-02-07 2 Pv 506/17/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/62/01/2019 (pdf, 84 KB) 2019-02-07 2 Pv 476/17/8811 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/365/05/2018 (pdf, 85 KB) 2018-05-22 2 Pv 24/17/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/321/04/2018 (pdf, 106 KB) 2018-04-24 2 Pv 574/17/8811 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/263/04/2018 (pdf, 89 KB) 2018-04-17 1 Pv 484/17/8811 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/171/03/2018 (pdf, 90 KB) 2018-03-13 2 Pv 299/17/8811 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/695/08/2017 (pdf, 84 KB) 2017-09-05 2 Pv 238/17/8811 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/614/07/2017 (pdf, 88 KB) 2017-07-18 2 Pv 88/16/8811 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/616/07/2017 (pdf, 94 KB) 2017-07-25 2 Pv 302/17/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/465/06/2017 (pdf, 89 KB) 2017-06-09 2 Pv 611/16/8811 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/374/05/2017 (pdf, 85 KB) 2017-05-16 2 Pv 101/16/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/276/04/2017 (pdf, 84 KB) 2017-04-22 2 Pv 16/16/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/76/02/2017 (pdf, 87 KB) 2017-02-10 2 Pv 700/15/8811 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/21/01/2017 (pdf, 84 KB) 2017-01-17 2 Pv 583/15/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/576/12/2016 (pdf, 84 KB) 2016-12-31 2 Pv 549/15/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/362/09/2016 (pdf, 86 KB) 2016-10-01 2 Pv 150/15/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/353/09/2016 (pdf, 85 KB) 2016-10-04 2 Pv 368/15/8811 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/336/09/2016 (pdf, 85 KB) 2016-09-23 2 Pv 207/15/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/201/06/2016 (pdf, 101 KB) 2016-07-12 1 Pv 106/15/8811 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/202/06/2016 (pdf, 106 KB) 2016-06-28 1 Pv 737/13/8811 § 222 – Úverový podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/169/05/2016 (pdf, 85 KB) 2016-05-28 2 Pv 112/15/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/165/05/2016 (pdf, 85 KB) 2016-05-24 2 Pv 177/15/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/67/02/2016 (pdf, 84 KB) 2016-03-01 2 Pv 665/14/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/54/02/2016 (pdf, 84 KB) 2016-02-16 2 Pv 858/13/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/48/02/2016 (pdf, 90 KB) 2016-02-13 2 Pv 745/15/8811 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/15/01/2016 (pdf, 84 KB) 2016-01-26 2 Pv 562/14/8811 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/521/12/2015 (pdf, 88 KB) 2015-12-22 1 Pv 520/15/8811 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/490/11/2015 (pdf, 86 KB) 2015-11-24 2 Pv 613/14/8811 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/436/09/2015 (pdf, 84 KB) 2015-09-29 1 Pv 810/13/8811 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/435/09/2015 (pdf, 104 KB) 2015-09-21 2 Pv 306/15/8811 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.