JUDr. Júlia Rodaničová

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Svidník.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Svidník
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
orná pôda kúpna zmluva 2018-11-13 120,35 € -
byt kúpna zmluva 2020-07-02 84.990 € -
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
cenný papier dar + úspory 2023-12-31 15.836,39 € -
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze úspory 2023-12-31 29.957,91 € -
peniaze úspory 2023-12-31 138.350,69 € -
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Svidník
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
orná pôda kúpna zmluva 2018-11-13 120,35 €
byt kúpna zmluva 2020-07-02 84.990 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
cenný papier dar 2022-12-31 11.138,91 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory 2018-07-28 34.294,83 €
peniaze úspory 2022-12-31 95.588,38 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Svidník
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Pozemok-orná pôda Kúpna zmluva 2018-11-13 120,35 € -
Byt Kúpna zmluva 2020-07-02 84.990 € -
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Peniaze úspory 2018-07-28 34.294,83 € -
Peniaze úspory 2021-12-31 51.282,39 € -
Cenný papier dar 2021-12-31 10.764,80 € -
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Svidník
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Pozemok-orná pôda Kúpna zmluva 2018-11-13 120,35 € -
Byt Kúpna zmluva 2020-07-02 84990 € -
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Peniaze úspory 2018-07-28 34294,83 € -
Peniaze úspory 2020-12-31 20464,11 € -
Cenný papier dar 2020-12-31 10408,50 € -
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Svidník
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Pozemok-orná pôda Kúpna zmluva 2018-11-13 120,35 € -
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Peniaze úspory od rodičov 2019-12-31 10019,33 €
Peniaze úspory z platu 2018-07-28 21348,77 €
Peniaze úspory z platu 2019-12-31 71298,97 €
Peniaze dar 2018-07-28 2935,00 €
Cenný papier dar 2019-12-31 10158,87 €
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Svidník
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Pozemok - orná pôda Kúpna zmluva 2018-11-13
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Peniaze úspory od rodičov 2018-12-31 10 027,58
Peniaze úspory z platu 2018-07-28 21 348,77
Peniaze úspory z platu 2018-12-31 16 778,27
Peniaze dar 2018-07-28 2 935,00
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (10)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Svidník PO/7712/91/05/2019 2019-05-22 Pv 40/19/7712 § 225 – Subvenčný podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Svidník PO/7712/64/04/2019 2019-04-11 Pv 378/18/7712 § 225 – Subvenčný podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Svidník PO/7712/43/03/2019 2019-03-16 Pv 19/18/7712 § 225 – Subvenčný podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Svidník PO/7712/30/02/2019 2019-03-22 Pv 311/18/7712 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Svidník PO/7712/299/10/2018 2018-12-11 Pv 335/17/7712 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Svidník PO/7712/91/05/2019 (pdf, 89 KB) 2019-05-22 Pv 40/19/7712 § 225 – Subvenčný podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Svidník PO/7712/64/04/2019 (pdf, 86 KB) 2019-04-11 Pv 378/18/7712 § 225 – Subvenčný podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Svidník PO/7712/43/03/2019 (pdf, 85 KB) 2019-03-16 Pv 19/18/7712 § 225 – Subvenčný podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Svidník PO/7712/30/02/2019 (pdf, 89 KB) 2019-03-22 Pv 311/18/7712 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Svidník PO/7712/299/10/2018 (pdf, 114 KB) 2018-12-11 Pv 335/17/7712 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.

No relevant news articles found.