Mgr. Juraj Rybár

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Revúca.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Revúca
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Garáž kúpa 2011-01-10 8000
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 2011-01-10 600
Rodiný dom kúpa 2015-03-17 4000
Komora kúpa 2015-03-17 200
Garáž kúpa 2015-03-17 200
Stodola kúpa 2015-03-17 100
Zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2015-03-17 200
Záhrady kúpa 2015-03-17 300
Rodinný dom kúpa 2018-06-21 60000
Zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2018-06-21 3000
Záhrada kúpa 2018-06-21 2000
Orná pôda kúpa na dobrovoľnej dražbe 2018-03-05 200
Trvalý trávny porast kúpa na dobrovoľnej dražbe 2018-03-05 130
Lesný pozemok kúpa na dobrovoľnej dražbe 2018-03-05 1480
Trvalý trávny porast kúpa na dobrovoľnej dražbe 2018-03-05 2
Zastavaná plocha a nádvorie kúpa na dobrovoľnej dražbe 2018-03-05 45
Lesný pozemok kúpa na dobrovoľnej dražbe 2018-03-05 12
Ostatná plocha kúpa na dobrovoľnej dražbe 2018-03-05 36
Trvalý trávny porast kúpa na dobrovoľnej dražbe 2018-03-05 100
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo Renault Grand Scenic kúpa 2017-06-09 22909 22909
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
Investované peniaze v spol. UNIQA 2007-11-09 46000
Investované peniaze v spol. NN 2012-01-01 30700
Investované peniaze v spol. Partners Investments 2020-01-01 29000
Zariadenie domácnosti 2013-01-01 25000
Investované peniaze v spol. Partnerrs Asset Managment 2022-04-22 10000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver 2018-05-29
Hypotekárny úver 2019-04-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Revúca
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Garáž kúpa 2011-01-10 8000
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 2011-01-10 600
Rodiný dom kúpa 2015-03-17 4000
Komora kúpa 2015-03-17 200
Garáž kúpa 2015-03-17 200
Stodola kúpa 2015-03-17 100
Zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2015-03-17 200
Záhrady kúpa 2015-03-17 300
Rodinný dom kúpa 2018-06-21 60000
Zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2018-06-21 3000
Záhrada kúpa 2018-06-21 2000
Orná pôda kúpa na dobrovoľnej dražbe 2018-03-05 200
Trvalý trávny porast kúpa na dobrovoľnej dražbe 2018-03-05 130
Lesný pozemok kúpa na dobrovoľnej dražbe 2018-03-05 1480
Trvalý trávny porast kúpa na dobrovoľnej dražbe 2018-03-05 2
Zastavaná plocha a nádvorie kúpa na dobrovoľnej dražbe 2018-03-05 45
Lesný pozemok kúpa na dobrovoľnej dražbe 2018-03-05 12
Ostatná plocha kúpa na dobrovoľnej dražbe 2018-03-05 36
Trvalý trávny porast kúpa na dobrovoľnej dražbe 2018-03-05 100
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo Renault Grand Scenic kúpa 2017-06-09 22909 22909
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
Investované peniaze v spol. UNIQA 2007-11-09 44106
Investované peniaze v spol. Amundi 2007-11-10 26379
Investované peniaze v spol. NN 2012-01-01 23793
Investované peniaze v spol. Partners Investments 2020-01-01 18587
Zariadenie domácnosti 2013-01-01 25000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver 2018-05-29
Hypotekárny úver 2019-04-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Revúca
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Garáž kúpa 2011-01-10 8000
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 2011-01-10 600
Rodiný dom kúpa 2015-03-17 4000
Komora kúpa 2015-03-17 200
Garáž kúpa 2015-03-17 200
Stodola kúpa 2015-03-17 100
Zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2015-03-17 200
Záhrady kúpa 2015-03-17 300
Rodinný dom kúpa 2018-06-21 60000
Zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2018-06-21 3000
Záhrada kúpa 2018-06-21 2000
Orná pôda kúpa na dobrovoľnej dražbe 2018-03-05 200
Trvalý trávny porast kúpa na dobrovoľnej dražbe 2018-03-05 130
Lesný pozemok kúpa na dobrovoľnej dražbe 2018-03-05 1480
Trvalý trávny porast kúpa na dobrovoľnej dražbe 2018-03-05 2
Zastavaná plocha a nádvorie kúpa na dobrovoľnej dražbe 2018-03-05 45
Lesný pozemok kúpa na dobrovoľnej dražbe 2018-03-05 12
Ostatná plocha kúpa na dobrovoľnej dražbe 2018-03-05 36
Trvalý trávny porast kúpa na dobrovoľnej dražbe 2018-03-05 100
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo Renault Grand Scenic kúpa 2017-06-09 22909 22909
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
Investované peniaze v spol. UNIQA 2007-11-09 37200
Investované peniaze v spol. Amundi 2007-11-10 23000
Investované peniaze v spol. NN 2012-01-01 20700
Investované peniaze v spol. Partners Investments 2020-01-01 13000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver 2018-05-29
Hypotekárny úver 2019-04-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Revúca
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Garáž kúpa 2011-01-10 8000
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 2011-01-10 600
Rodiný dom kúpa 2015-03-17 4000
Komora kúpa 2015-03-17 200
Garáž kúpa 2015-03-17 200
Stodola kúpa 2015-03-17 100
Zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2015-03-17 200
Záhrady kúpa 2015-03-17 300
Rodinný dom kúpa 2018-06-21 60000
Zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2018-06-21 3000
Záhrada kúpa 2018-06-21 2000
Orná pôda kúpa na dobrovoľnej dražbe 2018-03-05 200
Trvalý trávny porast kúpa na dobrovoľnej dražbe 2018-03-05 130
Lesný pozemok kúpa na dobrovoľnej dražbe 2018-03-05 1480
Trvalý trávny porast kúpa na dobrovoľnej dražbe 2018-03-05 2
Zastavaná plocha a nádvorie kúpa na dobrovoľnej dražbe 2018-03-05 45
Lesný pozemok kúpa na dobrovoľnej dražbe 2018-03-05 12
Ostatná plocha kúpa na dobrovoľnej dražbe 2018-03-05 36
Trvalý trávny porast kúpa na dobrovoľnej dražbe 2018-03-05 100
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo Renault Grand Scenic kúpa 2017-06-09 22909 22909
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
Investované peniaze v spol. AXA 2007-11-09 34660
Investované peniaze v spol. Amundi 2007-11-10 33400
Investované peniaze v spol. Aegon 2012-01-01 13500
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver 2018-05-29
Hypotekárny úver 2019-04-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Revúca
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Garáž kúpa 2011-01-10
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 2011-01-10
Rodiný dom kúpa 2015-03-17
Komora kúpa 2015-03-17
Garáž kúpa 2015-03-17
Stodola kúpa 2015-03-17
Zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2015-03-17
Záhrady kúpa 2015-03-17
Rodinný dom kúpa 2018-06-21
Zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2018-06-21
Záhrada kúpa 2018-06-21
Orná pôda kúpa na dobrovoľnej dražbe 2018-03-05
Trvalý trávny porast kúpa na dobrovoľnej dražbe 2018-03-05
Lesný pozemok kúpa na dobrovoľnej dražbe 2018-03-05
Trvalý trávny porast kúpa na dobrovoľnej dražbe 2018-03-05
Zastavaná plocha a nádvorie kúpa na dobrovoľnej dražbe 2018-03-05
Lesný pozemok kúpa na dobrovoľnej dražbe 2018-03-05
Ostatná plocha kúpa na dobrovoľnej dražbe 2018-03-05
Trvalý trávny porast kúpa na dobrovoľnej dražbe 2018-03-05
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo Renault Grand Scenic kúpa 2017-06-09 22909 22909
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
Investované peniaze v spol. AXA 2007-11-09 41600
Investované peniaze v spol. Amundi 2007-11-10 107160
Investované peniaze v spol. Aegon 2012-01-01 11500
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver 2018-05-29
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Revúca
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Garáž kúpa 2011-01-10
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 2011-01-10
Rodiný dom kúpa 2015-03-17
Komora kúpa 2015-03-17
Garáž kúpa 2015-03-17
Stodola kúpa 2015-03-17
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 2015-03-17
Záhrady kúpa 2015-03-17
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo Renault Grand Scenic kúpa 2017-06-09 22909 22909
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
Investované peniaze v spol. AXA 2007-11-09 37000
Investované peniaze v spol. Amundi 2007-11-10 57700
Investované peniaze v spol. Aegon 2012-01-01 9600
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Revúca
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Garáž kúpa 2011-01-10
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 2011-01-10
Rodiný dom kúpa 2015-03-17
Komora kúpa 2015-03-17
Garáž kúpa 2015-03-17
Stodola kúpa 2015-03-17
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 2015-03-17
Záhrady kúpa 2015-03-17
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo Renault Fluence kúpa 2010-11-14 15000 7500
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
Investované peniaze v spol. AXA 2007-11-09 27400
Investované peniaze v spol. Pioneer 2007-11-10 50300
Investované peniaze v spol. Aegon 2012-01-01 7600
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Revúca
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Garáž kúpa 2011-01-10
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 2011-01-10
Rodiný dom kúpa 2015-03-17
Komora kúpa 2015-03-17
Garáž kúpa 2015-03-17
Stodola kúpa 2015-03-17
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 2015-03-17
Záhrady kúpa 2015-03-17
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo Renault Fluence kúpa 2010-11-14
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Investované peniaze v spol. AXA 2007-11-09
PSS 2010-09-28
Investované peniaze v spol. Pioneer 2007-11-10
Investované peniaze v spol. Aegon 2012-01-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Revúca
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Garáž kúpa 2011-01-10
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 2011-01-10
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo Renault Fluence kúpa 2010-11-14
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Investované peniaze v spol. AXA 2007-11-09
PSS 2010-09-28
Investované peniaze v spol. Pioneer 2007-11-10
Investované peniaze v spol. Aegon 2012-01-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Revúca
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Garáž kúpa 2011-01-10
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 2011-01-10
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo Renault Fluence kúpa 2010-11-14
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Investované peniaze v spol. AXA 2007-11-09
PSS 2010-09-28
Investované peniaze v spol. Pioneer 2007-11-10
Investované peniaze v spol. Aegon 2012-01-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Revúca
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Garáž kúpa 2011-01-10
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 2011-01-10
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo Renault Fluence kúpa 2010-11-14
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Investované peniaze v spol. AXA 2007-11-09
PSS 2010-09-28
Investované peniaze v spol. Pioneer 2007-11-10
Investované peniaze v spol. Aegon 2012-01-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Revúca
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Garáž kúpa 2011-01-10
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 2011-01-10
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo Renault Fluence kúpa 2010-11-14
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Investované peniaze v spol. AXA 2007-11-09
PSS 2010-09-28
Investované peniaze v spol. Pioneer 2007-11-10
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (160)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/56/12/2016 2017-01-10 1 Pv 263/16/6608 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/42/10/2016 2016-10-11 1 Pv 179/16/6608 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/32/08/2016 2016-10-25 2 Pv 272/14/6608 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/29/07/2016 2016-08-02 1 Pv 70/16/6608 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/28/07/2016 2016-07-23 1 Pv 75/16/6608 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/21/05/2016 2016-06-03 1 Pv 56/16/6608 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/17/05/2016 2016-05-14 2 Pv 321/14/6608 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/15/05/2016 2016-05-13 1 Pv 317/14/6608 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/7/02/2016 2016-02-26 1 Pv 258/15/6608 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/1/01/2016 2016-01-29 1 Pv 267/15/6608 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/63/11/2015 2015-12-05 2 Pv 171/14/6608 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/62/11/2015 2015-12-01 2 Pv 91/15/6608 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/54/09/2015 2015-09-29 2 Pv 135/15/6608 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/308/09/2023 2023-10-06 1 Pv 128/23/6608 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/48/08/2015 2015-08-04 1 Pv 141/15/6608 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/33/06/2015 2017-04-07 1 Pv 102/15/6608 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/7/03/2015 2015-03-17 1 Pv 277/14/6608 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/5/03/2015 2015-02-21 2 Pv 332/14/6608 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/2/02/2015 2015-01-27 1 Pv 268/14/6608 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/1/02/2015 2015-01-27 1 Pv 333/13/6608 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/190/06/2023 2023-06-17 2 Pv 102/23/6608 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/63/10/2014 2014-10-25 2 Pv 151/14/6608 § 201 – Sexuálne zneužívanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/160/05/2023 2023-05-25 2 Pv 27/23/6608 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/39/07/2014 2014-07-18 1 Pv 255/13/6608 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/27/06/2014 2014-05-13 2 Pv 380/12/6608 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/26/05/2014 2014-05-06 1 Pv 380/12/6608 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/17/05/2014 2014-04-29 2 Pv 127/12/6608 § 221 – Ublíženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/15/04/2014 2014-04-11 1 Pv 347/13/6608 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/76/01/2014 2014-01-17 2 Pv 179/13/6608 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/77/01/2014 2014-01-17 2 Pv 61/13/6608 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/70/12/2013 2013-11-26 2 Pv 163/13/6608 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/57/09/2013 2013-09-21 1 Pv 121/13/6608 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/55/09/2013 2013-09-10 1 Pv 235/13/6608 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/54/09/2013 2013-09-07 2 Pv 188/13/6608 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/42/02/2023 2023-03-22 2 Pv 242/22/6608 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/17/04/2013 2013-04-23 2 Pv 63/13/6608 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/464/12/2022 2023-02-02 2 Pv 221/22/6608 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/12/04/2013 2013-04-03 1 Pv 37/13/6608 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/11/04/2013 2013-04-03 1 Pv 380/12/6608 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/10/04/2013 2013-04-03 2 Pv 64/13/6608 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/8/04/2013 2013-04-03 1 Pv 45/13/6608 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/454/12/2022 2022-12-23 2 Pv 192/22/6608 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/5/03/2013 2013-03-08 1 Pv 271/12/6608 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/4/03/2013 2013-03-02 1 Pv 391/12/6608 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/3/02/2013 2013-02-02 1 Pv 277/12/6608 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/2/08/2013 2013-08-03 2 Pv 427/10/6608 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/47/01/2013 2013-01-01 1 Pv 355/12/6608 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/46/11/2012 2012-11-27 1 Pv 324/12/6608 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/404/10/2022 2022-11-08 2 Pv 196/22/6608 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/44/11/2012 2012-11-16 1 Pv 224/12/6608 § 201 – Sexuálne zneužívanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/42/12/2012 2012-11-23 2 Pv 73/12/6608 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/35/11/2012 2012-10-10 2 Pv 186/12/6608 § 188 – Lúpež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 71 - zastavil - § 215/1f Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/31/11/2012 2012-10-09 2 Pv 85/12/6608 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/364/09/2022 2022-10-12 1 Pv 57/22/6608 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/303/08/2022 2022-08-26 2 Pv 211/21/6608 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/301/08/2022 2022-08-23 1 Pv 166/22/6608 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/26/07/2012 2012-06-22 1 Pv 343/11/6608 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/275/07/2022 2022-08-11 2 Pv 143/22/6608 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/19/07/2012 2012-06-15 1 Pv 238/11/6608 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/20/07/2012 2012-06-22 1 Pv 238/11/6608 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/21/07/2012 2012-06-29 1 Pv 238/11/6608 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/271/07/2022 2022-08-11 1 Pv 159/22/6608 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/16/06/2012 2012-05-22 2 Pv 57/12/6608 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/15/05/2012 2012-05-18 2 Pv 59/12/6608 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/14/08/2012 2012-05-04 1 Pv 57/12/6608 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/13/05/2012 2012-04-24 2 Pv 79/12/6608 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/181/05/2022 2022-05-27 2 Pv 77/21/6608 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/6/02/2012 2012-02-17 1 Pv 340/11/6608 Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/7/02/2012 2012-02-21 1 Pv 340/11/6608 Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/169/05/2022 2022-05-21 2 Pv 42/22/6608 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/4/02/2012 2012-02-04 1 Pv 413/11/6608 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/3/02/2012 2012-02-07 1 Pv 425/11/6608 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/1/01/2012 2012-01-21 2 Pv 392/11/6608 § 188 – Lúpež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/120/03/2022 2022-03-30 1 Pv 192/21/6608 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/360/12/2021 2022-02-25 1 Pv 62/21/6608 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/361/12/2021 2022-02-25 1 Pv 62/21/6608 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/287/10/2021 2021-11-17 2 Pv 257/20/6608 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/270/09/2021 2021-10-06 2 Pv 146/21/6608 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/38/02/2021 2021-04-30 1 Pv 98/20/6608 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/396/11/2020 2020-12-02 1 Pv 240/20/6608 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/385/11/2020 2020-11-13 2 Pv 191/20/6608 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/220/06/2020 2020-07-04 2 Pv 45/20/6608 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/211/06/2020 2020-06-24 1 Pv 168/19/6608 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/42/02/2020 2020-02-28 2 Pv 237/19/6608 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/321/10/2019 2019-10-31 2 Pv 262/18/6608 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/295/09/2019 2019-10-09 1 Pv 137/19/6608 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/233/07/2019 2019-08-29 1 Pv 124/19/6608 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/176/05/2019 2019-06-13 2 Pv 307/18/6608 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/166/05/2019 2019-06-07 1 Pv 38/19/6608 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/133/05/2019 2019-05-29 1 Pv 308/18/6608 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/86/04/2019 2019-04-11 1 Pv 30/19/6608 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/42/02/2019 2019-02-28 1 Pv 275/18/6608 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/137/12/2018 2019-01-04 1 Pv 242/18/6608 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/31/04/2018 2018-04-27 2 Pv 329/17/6608 § 359 – Násilie proti skupine obyvatei’ov Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/23/03/2018 2018-04-04 1 Pv 314/14/6608 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/17/02/2018 2018-02-27 2 Pv 259/15/6608 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/13/02/2018 2018-02-27 2 Pv 205/17/6608 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/60/10/2017 2017-11-28 2 Pv 181/17/6608 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/55/10/2017 2017-10-25 2 Pv 209/17/6608 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/54/09/2017 2017-10-18 1 Pv 141/17/6608 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/69/07/2018 2018-08-15 1 Pv 107/17/6608 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/64/02/2024 2024-02-27 2 Pv 220/23/6608 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/94/03/2024 2024-03-21 1 Pv 20/23/6608 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/94/03/2024 2024-03-21 1 Pv 20/23/6608 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/64/02/2024 2024-02-27 2 Pv 220/23/6608 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/308/09/2023 2023-10-06 1 Pv 128/23/6608 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/190/06/2023 2023-06-17 2 Pv 102/23/6608 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/160/05/2023 2023-05-25 2 Pv 27/23/6608 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/42/02/2023 2023-03-22 2 Pv 242/22/6608 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/464/12/2022 2023-02-02 2 Pv 221/22/6608 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/454/12/2022 2022-12-23 2 Pv 192/22/6608 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/404/10/2022 2022-11-08 2 Pv 196/22/6608 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/364/09/2022 2022-10-12 1 Pv 57/22/6608 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/303/08/2022 2022-08-26 2 Pv 211/21/6608 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/301/08/2022 2022-08-23 1 Pv 166/22/6608 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/275/07/2022 2022-08-11 2 Pv 143/22/6608 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/271/07/2022 2022-08-11 1 Pv 159/22/6608 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/181/05/2022 2022-05-27 2 Pv 77/21/6608 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/169/05/2022 2022-05-21 2 Pv 42/22/6608 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/120/03/2022 2022-03-30 1 Pv 192/21/6608 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/361/12/2021 2022-02-25 1 Pv 62/21/6608 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/360/12/2021 2022-02-25 1 Pv 62/21/6608 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/287/10/2021 2021-11-17 2 Pv 257/20/6608 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/270/09/2021 2021-10-06 2 Pv 146/21/6608 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/38/02/2021 2021-04-30 1 Pv 98/20/6608 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/396/11/2020 2020-12-02 1 Pv 240/20/6608 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/385/11/2020 2020-11-13 2 Pv 191/20/6608 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/220/06/2020 2020-07-04 2 Pv 45/20/6608 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/211/06/2020 2020-06-24 1 Pv 168/19/6608 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/42/02/2020 2020-02-28 2 Pv 237/19/6608 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/321/10/2019 2019-10-31 2 Pv 262/18/6608 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/295/09/2019 2019-10-09 1 Pv 137/19/6608 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/233/07/2019 2019-08-29 1 Pv 124/19/6608 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/176/05/2019 2019-06-13 2 Pv 307/18/6608 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/166/05/2019 2019-06-07 1 Pv 38/19/6608 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/133/05/2019 2019-05-29 1 Pv 308/18/6608 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/86/04/2019 2019-04-11 1 Pv 30/19/6608 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/42/02/2019 2019-02-28 1 Pv 275/18/6608 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/137/12/2018 2019-01-04 1 Pv 242/18/6608 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/69/07/2018 2018-08-15 1 Pv 107/17/6608 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/31/04/2018 2018-04-27 2 Pv 329/17/6608 § 359 – Násilie proti skupine obyvatei’ov Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/23/03/2018 2018-04-04 1 Pv 314/14/6608 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/17/02/2018 2018-02-27 2 Pv 259/15/6608 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/13/02/2018 2018-02-27 2 Pv 205/17/6608 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/60/10/2017 2017-11-28 2 Pv 181/17/6608 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/55/10/2017 2017-10-25 2 Pv 209/17/6608 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/54/09/2017 2017-10-18 1 Pv 141/17/6608 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/56/12/2016 2017-01-10 1 Pv 263/16/6608 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/42/10/2016 2016-10-11 1 Pv 179/16/6608 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/32/08/2016 2016-10-25 2 Pv 272/14/6608 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/29/07/2016 2016-08-02 1 Pv 70/16/6608 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/28/07/2016 2016-07-23 1 Pv 75/16/6608 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/21/05/2016 2016-06-03 1 Pv 56/16/6608 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/17/05/2016 2016-05-14 2 Pv 321/14/6608 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/15/05/2016 2016-05-13 1 Pv 317/14/6608 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/7/02/2016 2016-02-26 1 Pv 258/15/6608 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/1/01/2016 2016-01-29 1 Pv 267/15/6608 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/63/11/2015 2015-12-05 2 Pv 171/14/6608 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/62/11/2015 2015-12-01 2 Pv 91/15/6608 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/54/09/2015 2015-09-29 2 Pv 135/15/6608 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.