JUDr. Mária Rybovičová

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Košice - okolie.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice - okolie
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
BYT PREVOD VLASTNÍCTVA BYTU 1995-11-21 83,58€ 10788
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
podielový fond TAM-PHF úspory 2023-12-31 0 0
bežný účet úspory 2023-12-31 0 0
Dlhopis SK4000021580 úspory 2022-10-10 0 0
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice - okolie
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
BYT PREVOD VLASTNÍCTVA BYTU 1995-11-21 83,58€ 10788
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
podielový fond TAM-PHF úspory 2022-12-31 0
podielový fond TAM-SMF úspory 2022-12-31 0
podielový fond TAM-PHF úspory 2022-12-31 0
bežný účet úspory 2022-12-31 0
Dlhopis SK4000021580 úspory 2022-10-10 0
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice - okolie
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
BYT PREVOD VLASTNÍCTVA BYTU 1995-11-21 83,58€ 10788€
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2014-11-11 29327 € 29995€
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
podielový fond TAM-DPF úspory 2021-12-31 79145
podielový fond TAM-SMF úspory 2021-12-31 20858
podielový fond TAM-PHF úspory 2021-12-31 14729
bežný účet úspory 2021-12-31 76961
bežný účet úspory 2021-12-31 159001
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice - okolie
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
BYT PREVOD VLASTNÍCTVA BYTU 1995-11-21 83,58€ 10788€
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2014-11-11 29327 € 29995€
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
podielový fond TAM-DPF úspory 2020-12-31 80023€
podielový fond TAM-SMF úspory 2020-12-31 18420€
podielový fond TAM-PHF úspory 2020-12-31 13592€
bežný účet úspory 2020-12-31 78765€
bežný účet úspory 2020-12-31 133361€
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice - okolie
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
BYT PREVOD VLASTNÍCTVA BYTU 1995-11-21 83,58€ 10788€
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2014-11-11 29327 € 29995€
podielový fond vklad
podielový fond vklad
podielový fond vklad
bežný účet úspory
bežný účet úspory
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice - okolie
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
BYT PREVOD VLASTNÍCTVA BYTU 1995-11-21
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2014-11-11 29327 € 29995€
podielový fond úspory z platu
podielový fond úspory z platu
peniaze úspory z platu
peniaze úspory z platu
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice - okolie
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
BYT PREVOD VLASTNÍCTVA BYTU 1995-11-21
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2014-11-11 29327 € 29995€
podielový fond úspory z platu
podielový fond úspory z platu
peniaze úspory z platu
peniaze úspory z platu
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice - okolie
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
BYT PREVOD VLASTNÍCTVA BYTU 1995-11-21
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2014-11-11 29327 € 29995€
podielový fond úspory z platu
podielový fond úspory z platu
peniaze úspory z platu
peniaze úspory z platu
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice - okolie
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
BYT PREVOD VLASTNÍCTVA BYTU 1995-11-21
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2014-11-11
dlhopisy úspory z platu 2013-09-22
podielový fond úspory z platu
podielový fond úspory z platu
peniaze úspory z platu
peniaze úspory z platu
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice - okolie
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
BYT PREVOD VLASTNÍCTVA BYTU 1995-11-21
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2014-11-11
dlhopisy úspory z platu 2013-09-22
podielový fond úspory z platu 2014-12-31
podielový fond úspory z platu 2014-12-31
peniaze úspory z platu 2014-12-31
peniaze úspory z platu 2014-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice - okolie
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
BYT PREVOD VLASTNÍCTVA BYTU 1995-11-21
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2010-05-31
dlhopisy úspory z platu 2013-09-22
termínovaný účet úspory z platu 2013-12-31
podielový fond úspory z platu 2013-12-31
podielový fond úspory z platu 2013-12-31
peniaze úspory z platu 2013-12-31
peniaze úspory z platu 2013-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice - okolie
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
BYT PREVOD VLASTNÍCTVA BYTU 1995-11-21
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
dlhopisy úspory z platu 2011-09-22
peniaze úspory z platu 2011-12-31
peniaze úspory z platu 2011-12-31
podielový fond úspory z platu 2012-12-31
termínovaný účet úspory z platu 2011-12-31
osobné motorové vozidlo kúpa 2010-05-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice - okolie
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
BYT PREVOD VLASTNÍCTVA BYTU 1995-11-21
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
dlhopisy úspory z platu 2011-09-22
peniaze úspory z platu 2011-12-31
peniaze úspory z platu 2011-12-31
termínovaný účet úspory z platu 2011-12-31
podielový fond úspory z platu 2012-12-31
termínovaný účet úspory z platu 2011-12-31
osobné motorové vozidlo kúpa 2010-05-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (128)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/377/11/2016 2017-01-03 2 Pv 562/16/8806 § 222 – Ublíženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/251/09/2016 2016-09-20 1 Pv 360/16/8806 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/116/04/2016 2016-04-19 2 Pv 148/15/8806 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/76/03/2016 2016-03-30 1 Pv 759/15/8806 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/45/02/2016 2016-02-23 1 Pv 270/15/8806 § 188 – Lúpež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/38/02/2016 2016-03-21 2 Pv 630/15/8806 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/31/02/2016 2016-02-15 2 Pv 835/15/8806 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/30/02/2016 2016-02-09 2 Pv 622/15/8806 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/11/01/2016 2016-02-02 1 Pv 824/15/8806 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/217/12/2015 2015-12-29 2 Pv 409/15/8806 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/211/11/2015 2015-12-09 2 Pv 570/14/8806 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/209/11/2015 2015-12-07 1 Pv 499/15/8806 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/173/08/2015 (rtf, 49 KB) 2016-05-10 1 Pv 455/14/8806 § 174 – Krivé obvinenie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/158/07/2015 (rtf, 43 KB) 2015-08-07 2 Pv 731/11/8806 § 352 – Falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 59 - zastavil - § 215/2b (§ 172/2b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/142/07/2015 (rtf, 45 KB) 2015-07-14 2 Pv 81/15/8806 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/138/07/2015 (rtf, 51 KB) 2015-07-07 2 Pv 816/14/8806 § 323 – Útok na verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/136/07/2015 (rtf, 48 KB) 2015-07-03 1 Pv 263/15/8806 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/127/07/2015 (rtf, 44 KB) 2015-06-08 2 Pv 374/14/8806 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/96/04/2015 (rtf, 44 KB) 2015-04-21 2 Pv 763/14/8806 § 259 – Skresl’ovanie údajov hospodárskej a obchodneh evidencie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/77/03/2015 (rtf, 47 KB) 2015-03-19 1 Pv 762/14/8806 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/25/02/2015 (rtf, 46 KB) 2015-02-10 1 Pv 882/14/8806 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/300/12/2014 (rtf, 45 KB) 2014-12-19 1 Pv 578/14/8806 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/297/12/2014 (rtf, 48 KB) 2014-12-16 1 Pv 669/14/8806 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/288/01/2015 (rtf, 47 KB) 2014-12-23 1 Pv 688/14/8806 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/273/11/2014 (rtf, 47 KB) 2014-11-19 2 Pv 491/14/8806 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/230/10/2014 (rtf, 48 KB) 2014-09-30 2 Pv 299/14/8806 § 188 – Lúpež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/219/10/2014 (rtf, 43 KB) 2014-09-17 2 Pv 833/12/8806 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/136/07/2014 (rtf, 46 KB) 2014-05-30 1 Pv 705/13/8806 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/85/03/2014 (rtf, 49 KB) 2014-03-22 2 Pv 48/14/8806 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/71/03/2014 (rtf, 44 KB) 2014-03-04 2 Pv 810/13/8806 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/63/02/2014 (rtf, 45 KB) 2014-02-25 1 Pv 903/13/8806 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/34/02/2014 (rtf, 45 KB) 2014-01-31 1 Pv 144/10/8806 § 186 – Nedovol.výroby a držanie omamných, psychotropných látok, jedov a prekurzorov a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/406/01/2014 (rtf, 46 KB) 2014-01-11 1 Pv 733/13/8806 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 59 - zastavil - § 215/2b (§ 172/2b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/405/01/2014 (rtf, 45 KB) 2014-01-21 2 Pv 780/13/8806 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/386/01/2014 (rtf, 45 KB) 2013-12-27 1 Pv 849/13/8806 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/341/11/2013 (rtf, 43 KB) 2013-11-16 2 Pv 412/12/8806 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/271/10/2013 (rtf, 47 KB) 2013-10-08 2 Pv 601/13/8806 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/256/10/2013 (rtf, 46 KB) 2013-10-08 1 Pv 457/13/8806 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/223/09/2013 (rtf, 51 KB) 2013-08-31 1 Pv 964/12/8806 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/221/08/2013 (rtf, 46 KB) 2013-08-07 2 Pv 329/13/8806 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/216/09/2013 (rtf, 49 KB) 2013-09-17 2 Pv 16/13/8806 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/200/08/2013 (rtf, 45 KB) 2013-07-09 1 Pv 1004/12/8806 § 183 – Obmedzovanie osobnej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/196/08/2013 (rtf, 46 KB) 2013-07-09 1 Pv 272/13/8806 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/193/08/2013 (rtf, 50 KB) 2013-07-05 2 Pv 150/13/8806 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/128/06/2013 (rtf, 60 KB) 2013-06-21 2 Pv 95/13/8806 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/122/06/2013 (rtf, 45 KB) 2013-06-21 1 Pv 989/12/8806 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/121/05/2013 (rtf, 44 KB) 2013-05-10 1 Pv 125/13/8806 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/84/03/2013 (rtf, 45 KB) 2013-03-11 1 Pv 949/12/8806 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/70/05/2013 (rtf, 48 KB) 2013-03-02 2 Pv 833/12/8806 § 194 – Porušovanie domovej slobody Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/69/03/2013 (rtf, 44 KB) 2013-02-26 2 Pv 778/12/8806 § 201 – Sexuálne zneužívanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/38/02/2013 (rtf, 46 KB) 2013-02-05 1 Pv 779/12/8806 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/4/02/2013 (rtf, 48 KB) 2013-01-22 1 Pv 775/12/8806 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/292/01/2013 (rtf, 48 KB) 2013-01-22 1 Pv 395/12/8806 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/243/11/2012 (rtf, 47 KB) 2012-10-23 1 Pv 481/12/8806 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/1354/10/2022 2022-11-24 1 Pv 3/21/8806 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/226/12/2012 (rtf, 48 KB) 2012-12-14 1 Pv 307/12/8806 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/189/09/2012 (rtf, 58 KB) 2012-09-04 2 Pv 856/11/8806 § 235 – Úžera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/183/09/2012 (rtf, 46 KB) 2012-08-07 2 Pv 412/12/8806 § 364 – Výtržnictvo Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/113/05/2012 (rtf, 206 KB) 2012-05-18 2 Pv 23/12/8806 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/63/05/2012 (rtf, 206 KB) 2012-04-21 2 Pv 895/11/8806 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/59/05/2012 (rtf, 205 KB) 2012-04-11 1 Pv 858/11/8806 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/46/05/2012 (rtf, 205 KB) 2012-03-26 2 Pv 127/12/8806 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/700/05/2022 2022-05-13 1 Pv 290/21/8806 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/44/03/2012 (rtf, 220 KB) 2012-03-06 2 Pv 697/11/8806 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/380/03/2022 2022-03-11 1 Pv 466/21/8806 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/205/02/2022 2022-02-08 2 Pv 611/20/8806 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/60/01/2021 2021-02-13 1 Pv 99/17/8806 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/1676/12/2020 2020-12-11 1 Pv 496/20/8806 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/1445/10/2020 2020-11-06 2 Pv 491/20/8806 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/1237/09/2020 2020-09-09 1 Pv 120/20/8806 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/1203/09/2020 2020-09-15 1 Pv 328/20/8806 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/30/01/2020 2020-01-18 1 Pv 552/19/8806 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/31/01/2020 2020-01-18 2 Pv 617/19/8806 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/1112/11/2019 2019-12-06 2 Pv 2/19/8806 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/653/08/2019 2019-09-03 2 Pv 134/19/8806 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/292/04/2019 2019-05-04 1 Pv 465/18/8806 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/169/03/2019 2019-03-15 1 Pv 19/19/8806 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/173/03/2019 2019-03-19 1 Pv 516/18/8806 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/118/02/2019 2019-02-22 1 Pv 681/18/8806 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/64/01/2019 2019-01-24 2 Pv 443/18/8806 § 345 – Krivé obvinenie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/60/01/2019 2019-01-31 1 Pv 590/18/8806 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/584/10/2018 2018-11-03 1 Pv 530/18/8806 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/334/06/2018 2018-06-26 1 Pv 43/18/8806 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/184/04/2018 2018-04-23 2 Pv 475/17/8806 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/10/01/2018 2018-05-26 2 Pv 384/17/8806 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/437/08/2017 2017-08-18 1 Pv 300/17/8806 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/141/01/2024 2024-02-09 1 Pv 290/21/8806 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/137/01/2024 2024-03-06 1 Pv 541/23/8806 § 234 – Lúpež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/725/05/2024 2024-05-13 1 Pv 416/23/8806 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/725/05/2024 (pdf, 113 KB) 2024-05-13 1 Pv 416/23/8806 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/141/01/2024 (pdf, 104 KB) 2024-02-09 1 Pv 290/21/8806 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/137/01/2024 (pdf, 97 KB) 2024-03-06 1 Pv 541/23/8806 § 234 – Lúpež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/1354/10/2022 (pdf, 105 KB) 2022-11-24 1 Pv 3/21/8806 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/700/05/2022 (pdf, 112 KB) 2022-05-13 1 Pv 290/21/8806 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/380/03/2022 (pdf, 108 KB) 2022-03-11 1 Pv 466/21/8806 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/205/02/2022 (pdf, 112 KB) 2022-02-08 2 Pv 611/20/8806 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/60/01/2021 (pdf, 87 KB) 2021-02-13 1 Pv 99/17/8806 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/1676/12/2020 (pdf, 91 KB) 2020-12-11 1 Pv 496/20/8806 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/1445/10/2020 (pdf, 88 KB) 2020-11-06 2 Pv 491/20/8806 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/1237/09/2020 (pdf, 126 KB) 2020-09-09 1 Pv 120/20/8806 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/1203/09/2020 (pdf, 89 KB) 2020-09-15 1 Pv 328/20/8806 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/30/01/2020 (pdf, 88 KB) 2020-01-18 1 Pv 552/19/8806 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/31/01/2020 (pdf, 87 KB) 2020-01-18 2 Pv 617/19/8806 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/1112/11/2019 (pdf, 91 KB) 2019-12-06 2 Pv 2/19/8806 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/653/08/2019 (pdf, 92 KB) 2019-09-03 2 Pv 134/19/8806 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/292/04/2019 (pdf, 95 KB) 2019-05-04 1 Pv 465/18/8806 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/169/03/2019 (pdf, 88 KB) 2019-03-15 1 Pv 19/19/8806 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/173/03/2019 (pdf, 90 KB) 2019-03-19 1 Pv 516/18/8806 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/118/02/2019 (pdf, 85 KB) 2019-02-22 1 Pv 681/18/8806 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/64/01/2019 (pdf, 94 KB) 2019-01-24 2 Pv 443/18/8806 § 345 – Krivé obvinenie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/60/01/2019 (pdf, 87 KB) 2019-01-31 1 Pv 590/18/8806 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/584/10/2018 (pdf, 91 KB) 2018-11-03 1 Pv 530/18/8806 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/334/06/2018 (pdf, 87 KB) 2018-06-26 1 Pv 43/18/8806 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/184/04/2018 (pdf, 99 KB) 2018-04-23 2 Pv 475/17/8806 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/10/01/2018 (pdf, 102 KB) 2018-05-26 2 Pv 384/17/8806 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/437/08/2017 (pdf, 84 KB) 2017-08-18 1 Pv 300/17/8806 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/377/11/2016 (pdf, 97 KB) 2017-01-03 2 Pv 562/16/8806 § 222 – Ublíženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/251/09/2016 (pdf, 88 KB) 2016-09-20 1 Pv 360/16/8806 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/116/04/2016 (pdf, 89 KB) 2016-04-19 2 Pv 148/15/8806 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/76/03/2016 (pdf, 85 KB) 2016-03-30 1 Pv 759/15/8806 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/45/02/2016 (pdf, 110 KB) 2016-02-23 1 Pv 270/15/8806 § 188 – Lúpež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/38/02/2016 (pdf, 90 KB) 2016-03-21 2 Pv 630/15/8806 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/31/02/2016 (pdf, 89 KB) 2016-02-15 2 Pv 835/15/8806 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/30/02/2016 (pdf, 88 KB) 2016-02-09 2 Pv 622/15/8806 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/11/01/2016 (pdf, 84 KB) 2016-02-02 1 Pv 824/15/8806 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/217/12/2015 (pdf, 87 KB) 2015-12-29 2 Pv 409/15/8806 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/211/11/2015 (pdf, 86 KB) 2015-12-09 2 Pv 570/14/8806 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/209/11/2015 (pdf, 90 KB) 2015-12-07 1 Pv 499/15/8806 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
 • Fašiangový ples sa niesol v znamení ľudovej hudby · SME
  Folklórny súbor Ľubovňan spolu so staroľubovnianskym gymnáziom pripravili Fašiangový ples. Išlo vôbec o jeho prvý ročník a veru treba povedať, že ľudia sa na ňom výborne bavili.
 • Seniori bojovali na športových hrách · SME
  Športuchtiví seniori, združení v miestnych organizáciách Jednoty dôchodcov na Slovensku v okrese Stará Ľubovňa, úspešne zvládli aj 6. pokračovanie športových hier.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.