JUDr. Jana Sekeľová

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Trebišov and Okresná prokuratúra Prievidza.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trebišov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 34,80 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 4,05 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 21,06 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 89,40 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 115,32 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 19,60 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 2,65 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 35,54 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 27,06 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 105,24 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 96,31 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 123,62 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 10,05 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 45,28 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 200,40 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 55,84 €
lesné pozemky darovacia zmluva 2016-06-07 - 398,43 €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2016-06-07 - 9,50 €
lesné pozemky darovacia zmluva 2016-06-07 - 1.613,88 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 20,00 €
lesné pozemky darovacia zmluva 2016-06-07 - 26,91 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 23,13 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 125,21 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 169,46 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 71,67 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 84,- €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 11,35 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 22,32 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 29,90 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 53,47 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 156,21 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 215,15 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 102,35 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 318,80 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 2,88 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 225,94 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 219,63 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 43,11 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 3,- €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 167,15 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 135,75 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 271,49 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 347,62 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 5,17 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 284,41 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 335,89 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 420,36 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 352,78 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 261,56 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 358,94 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 100,17 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 138,73 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 181,06 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 54,46 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 254,40 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 601,82 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 614,74 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 183,05 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 254,12 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 45,71 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 20,05 €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2016-06-07 - 18,77 €
ostatné plochy darovacia zmluva 2016-06-07 - 57,- €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2016-06-07 - 7,76 €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2016-06-07 - 24,49 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 270,72 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 24,92 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 237,92 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 123,61 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 117,69 €
lesné pozemky darovacia zmluva 2016-06-07 - 1.713,51 €
lesné pozemky darovacia zmluva 2016-06-07 - 136,80 €
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2016-06-07 - 1,- €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 35,70 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 257,38 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 17,42 €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2016-06-07 - 0,28 €
ostatná plocha darovacia zmluva 2016-06-07 - 4,50 €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2016-06-07 - 0,08 €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2016-06-07 - 0,60 €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2016-06-07 - 0,09 €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2016-06-07 - 0,24 €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2016-06-07 - 0,03 €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2016-06-07 - 0,05 €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2016-06-07 - 1,11 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze na termínovanom účte darovanie, sporenie - pribl. 16.100 Eur -
sporiaci účet v banke sporenie - 30.000,- Eur -
investície sporenie - pribl. 10.500,- Eur -
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trebišov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 34,80 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 4,05 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 21,06 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 89,40 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 115,32 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 19,60 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 2,65 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 35,54 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 27,06 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 105,24 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 96,31 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 123,62 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 10,05 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 45,28 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 200,40 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 55,84 €
lesné pozemky darovacia zmluva 2016-06-07 - 398,43 €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2016-06-07 - 9,50 €
lesné pozemky darovacia zmluva 2016-06-07 - 1.613,88 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 20,00 €
lesné pozemky darovacia zmluva 2016-06-07 - 26,91 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 23,13 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 125,21 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 169,46 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 71,67 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 84,- €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 11,35 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 22,32 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 29,90 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 53,47 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 156,21 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 215,15 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 102,35 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 318,80 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 2,88 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 225,94 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 219,63 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 43,11 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 3,- €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 167,15 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 135,75 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 271,49 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 347,62 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 5,17 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 284,41 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 335,89 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 420,36 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 352,78 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 261,56 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 358,94 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 100,17 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 138,73 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 181,06 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 54,46 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 254,40 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 601,82 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 614,74 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 183,05 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 254,12 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 45,71 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 20,05 €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2016-06-07 - 18,77 €
ostatné plochy darovacia zmluva 2016-06-07 - 57,- €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2016-06-07 - 7,76 €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2016-06-07 - 24,49 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 270,72 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 24,92 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 237,92 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 123,61 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 117,69 €
lesné pozemky darovacia zmluva 2016-06-07 - 1.713,51 €
lesné pozemky darovacia zmluva 2016-06-07 - 136,80 €
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2016-06-07 - 1,- €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 35,70 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 257,38 €
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07 - 17,42 €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2016-06-07 - 0,28 €
ostatná plocha darovacia zmluva 2016-06-07 - 4,50 €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2016-06-07 - 0,08 €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2016-06-07 - 0,60 €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2016-06-07 - 0,09 €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2016-06-07 - 0,24 €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2016-06-07 - 0,03 €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2016-06-07 - 0,05 €
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2016-06-07 - 1,11 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze na termínovanom účte darovanie, sporenie - pribl. 16.100 Eur -
sporiaci účet v banke sporenie - 11.000,- Eur -
investície sporenie - 7.254,80 Eur -
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trebišov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
lesné pozemky darovacia zmluva 2016-06-07
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2016-06-07
lesné pozemky darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
lesné pozemky darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2016-06-07
ostatné plochy darovacia zmluva 2016-06-07
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2016-06-07
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
lesné pozemky darovacia zmluva 2016-06-07
lesné pozemky darovacia zmluva 2016-06-07
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2016-06-07
ostatná plocha darovacia zmluva 2016-06-07
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2016-06-07
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2016-06-07
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2016-06-07
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2016-06-07
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2016-06-07
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2016-06-07
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2016-06-07
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze na termínovanom účte darovanie, sporenie - pribl. 16.100 Eur -
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prievidza
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
lesné pozemky darovacia zmluva 2016-06-07
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2016-06-07
lesné pozemky darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
lesné pozemky darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2016-06-07
ostatné plochy darovacia zmluva 2016-06-07
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2016-06-07
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
lesné pozemky darovacia zmluva 2016-06-07
lesné pozemky darovacia zmluva 2016-06-07
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
orná pôda darovacia zmluva 2016-06-07
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze na termínovanom účte v Poštovej banke darovanie, sporenie - 16.075,80 Eur -
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
podielové fondy - Poineer Investment - pribl. 5.000,- Eur
podielové fondy - Axa - pribl. 900,- Eur
starobné dôchodnkové sporenie - Axa - pribl. 800,- Eur
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (66)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/895/08/2021 2021-08-26 2 Pv 209/20/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/685/06/2021 2021-06-26 2 Pv 106/20/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/686/06/2021 2021-06-25 1 Pv 549/19/8811 § 253 – Nepovolená výroby liehu, tabaku a tabakových výrobkov Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/681/06/2021 2021-06-26 1 Pv 403/19/8811 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/621/06/2021 2021-07-10 1 Pv 351/20/8811 § 247 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/465/05/2021 2021-05-27 1 Pv 522/18/8811 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/455/05/2021 2021-08-10 1 Pv 184/19/8811 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/82/01/2021 2021-02-04 1 Pv 536/19/8811 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/80/01/2021 2021-02-12 2 Pv 37/20/8811 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/13/01/2021 2021-01-16 1 Pv 371/19/8811 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/1856/12/2020 2020-12-29 2 Pv 276/19/8811 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/1792/12/2020 2020-12-17 2 Pv 284/19/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/1723/11/2020 2020-11-26 2 Pv 218/19/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/1111/07/2020 2020-07-25 2 Pv 100/19/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/1100/07/2020 2020-07-22 1 Pv 51/19/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/1099/07/2020 2020-07-25 1 Pv 56/19/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/1105/07/2020 2020-07-24 1 Pv 91/19/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/1104/07/2020 2020-07-23 1 Pv 103/18/8811 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/855/05/2020 2020-06-06 1 Pv 423/17/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/526/03/2020 2020-04-03 1 Pv 550/17/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/489/03/2020 2020-05-15 2 Pv 218/18/8811 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/497/03/2020 2020-03-24 1 Pv 201/17/8811 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/485/03/2020 2020-03-25 1 Pv 504/17/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/195/01/2020 2020-02-13 1 Pv 429/19/8811 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/1100/11/2019 2019-12-04 1 Pv 532/17/8811 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/1099/11/2019 2019-12-04 1 Pv 322/18/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/945/10/2019 2019-10-30 2 Pv 306/18/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/609/07/2019 2019-07-31 1 Pv 469/18/8811 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/507/06/2019 2019-06-25 1 Pv 485/18/8811 § 225 – Subvenčný podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/495/06/2019 2019-06-13 1 Pv 153/19/8811 § 213 – Sprenevera Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/3/01/2019 2019-01-24 2 Pv 70/17/3307 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/70/09/2018 2018-09-22 2 Pv 197/18/3307 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/60/07/2018 2021-01-22 2 Pv 332/18/3307 § 248 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/895/08/2021 (pdf, 86 KB) 2021-08-26 2 Pv 209/20/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/685/06/2021 (pdf, 88 KB) 2021-06-26 2 Pv 106/20/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/681/06/2021 (pdf, 91 KB) 2021-06-26 1 Pv 403/19/8811 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/686/06/2021 (pdf, 86 KB) 2021-06-25 1 Pv 549/19/8811 § 253 – Nepovolená výroby liehu, tabaku a tabakových výrobkov Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/621/06/2021 (pdf, 151 KB) 2021-07-10 1 Pv 351/20/8811 § 247 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/465/05/2021 (pdf, 119 KB) 2021-05-27 1 Pv 522/18/8811 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/455/05/2021 (pdf, 96 KB) 2021-08-10 1 Pv 184/19/8811 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/82/01/2021 (pdf, 94 KB) 2021-02-04 1 Pv 536/19/8811 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/80/01/2021 (pdf, 109 KB) 2021-02-12 2 Pv 37/20/8811 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/13/01/2021 (pdf, 135 KB) 2021-01-16 1 Pv 371/19/8811 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/1856/12/2020 (pdf, 119 KB) 2020-12-29 2 Pv 276/19/8811 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/1792/12/2020 (pdf, 85 KB) 2020-12-17 2 Pv 284/19/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/1723/11/2020 (pdf, 86 KB) 2020-11-26 2 Pv 218/19/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/1111/07/2020 (pdf, 88 KB) 2020-07-25 2 Pv 100/19/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/1099/07/2020 (pdf, 85 KB) 2020-07-25 1 Pv 56/19/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/1100/07/2020 (pdf, 86 KB) 2020-07-22 1 Pv 51/19/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/1105/07/2020 (pdf, 85 KB) 2020-07-24 1 Pv 91/19/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/1104/07/2020 (pdf, 88 KB) 2020-07-23 1 Pv 103/18/8811 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/855/05/2020 (pdf, 89 KB) 2020-06-06 1 Pv 423/17/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/526/03/2020 (pdf, 86 KB) 2020-04-03 1 Pv 550/17/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/489/03/2020 (pdf, 88 KB) 2020-05-15 2 Pv 218/18/8811 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/497/03/2020 (pdf, 92 KB) 2020-03-24 1 Pv 201/17/8811 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/485/03/2020 (pdf, 86 KB) 2020-03-25 1 Pv 504/17/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/195/01/2020 (pdf, 94 KB) 2020-02-13 1 Pv 429/19/8811 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/1100/11/2019 (pdf, 85 KB) 2019-12-04 1 Pv 532/17/8811 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/1099/11/2019 (pdf, 85 KB) 2019-12-04 1 Pv 322/18/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/945/10/2019 (pdf, 85 KB) 2019-10-30 2 Pv 306/18/8811 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/609/07/2019 (pdf, 127 KB) 2019-07-31 1 Pv 469/18/8811 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/507/06/2019 (pdf, 120 KB) 2019-06-25 1 Pv 485/18/8811 § 225 – Subvenčný podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trebišov KE/8811/495/06/2019 (pdf, 109 KB) 2019-06-13 1 Pv 153/19/8811 § 213 – Sprenevera Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/3/01/2019 (pdf, 91 KB) 2019-01-24 2 Pv 70/17/3307 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/70/09/2018 (pdf, 97 KB) 2018-09-22 2 Pv 197/18/3307 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/60/07/2018 (pdf, 107 KB) 2021-01-22 2 Pv 332/18/3307 § 248 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.

No relevant news articles found.