JUDr. Mgr. Kamil Semanko

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Svidník.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Bratislava I.

We register the prosecutor as poverený výkonom funkcie okresného prokurátora at the prosecutors' office Okresná prokuratúra Svidník.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Svidník
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Byt Kúpna zmluva 2016-05-12 100 000 100 000
Pozemok pod bytom Kúpna zmluva 2016-05-12 v cene bytu v cene bytu
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
OMV Škoda Octavia Tour II Kúpna zmluva 2012-01-01 13 000 13 000
Zariadenie bytu Kúpna zmluva priebežne 15 000 15 000
Investičné životné poistenie a Zmluva o investovaní Poistná zmluva a zmluva o investovaní 20212-09-01 8000 8000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Úspory Služobný príjem priebežne 100 000 100 000
Príjmy z prenájmu bytu Zmluva o prenájme 2023 8000 8000
Podielovy fond VÚB Zmluva o investičnom sporení 2023-01-01 500 500
Podielové fondy Poistná zmluva a zmluva o investovaní priebežne 8000 8000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Nájom bytu 2021-09-30
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Svidník
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Byt Kúpna zmluva 2016-05-12 100 000 100 000
Pozemok pod bytom Kúpna zmluva 2016-05-12 v cene bytu v cene bytu
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
OMV Škoda Octávia Tour II Kúpna zmluva 2012-01-01 13 000 13 000
Zariadenie bytu Kúpna zmluva priebežne 15 000 15 000
Investičné životné poistenie a zmluva o investovaní Poistná zmluva október 2020 7800 7800
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Úspory Služobný príjem priebežne 58 000 58 000
Príjmy z prenájmu bytu Zmluva o prenájme 2022 750 750
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Nájom bytu 2021-09-30
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Svidník
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Byt Kúpna zmluva 2016-05-12 100 000 100 000
Pozemok pod bytom Kúpna zmluva 2016-05-12 v cene bytu v cene bytu
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
OMV Škoda Octávia Tour II Kúpna zmluva 2012-01-01 13 000 13 000
Zariadenie bytu Kúpna zmluva priebežne 15 000 15 000
Finančné prostriedky na účte Služobný príjem priebežne 28 000 28 000
Investične životné poistenie Poistná zmluva október 2020 7800 7800
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Úspory Služobný príjem priebežne 28 000 28 000
Príjmy z prenájmu bytu Zmluva o prenájme 2022 750 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava I
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Byt Kúpna zmluva 2016-05-12 100 000 100 000
Pozemok Kúpna zmluva 2016-05-12 v cene bytu v cene bytu
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
OMV Škoda Octávia Tour II Kúpna zmluva 2012-01-01 13 000 13 000
Zariadenie bytu Kúpna zmluva priebežne 15 000 15 000
Finančné prostriedky na účte Služobný príjem priebežne 12 000 12 000
Inv. životné poistenie Poistná zmluva október 2012 6600 6600
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Dlh 2016-08-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava I
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Byt Kúpna zmluva 2016-05-12 100 000 140 000
Pozemok Kúpna zmluva 2016-05-12 v cene bytu v cene bytu
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
OMV Škoda Octavia Tour II Kúpna zmluva 2012-01-01 13 000 13 000
Zariadenie bytu Kúpna zmluva priebežne 15 000 15 000
Finančne prostriedky na účte Služobný príjem priebežne 19 000 19 000
Inv. životné poistenie Poistná zmluva október 2012 6600 6600
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Dlh 2016-08-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava I
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt Kúpna zmluva 2016-05-12
Pozemok Kúpna zmluva 2016-05-12
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
OMV Škoda Octávia Tour II Kúpna zmluva 2012-01-01 13 000 13 000
Zariadenie bytu Kúpna zmluva 2016-2017 15 000 15 000
Finančné prostriedky na účte Služobný príjem priebežne 14 000 14 000
Inv. životné poistenie Poistná zmluva október 2012 6600 6600
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Dlh 2016-08-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava I
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt Kúpna zmluva 2016-05-12
Pozemok Kúpna zmluva 2016-05-12
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
OMV Škoda Octavia Tour II Kúpna zmluva 2012-01-01 13 000 13 000
Zariadenie bytu Kúpna zmluva 2016-2017 15 000 15 000
Finančné prostriedky na účte Služobný príjem priebežne 10 000 10 000
Inv. životné poistenie Poistná zmluva október 2012 6600 6600
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Dlh 2016-08-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (38)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Svidník PO/7712/167/05/2023 2023-08-08 Pv 296/22/7712 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Svidník PO/7712/139/04/2023 2023-04-20 Pv 274/22/7712 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Svidník PO/7712/104/03/2023 2023-03-10 Pv 5/22/7712 § 233 – Legalizácia príjmu z trestnej činnosti Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Svidník PO/7712/292/11/2022 2022-12-28 Pv 125/22/7712 § 225 – Subvenčný podvod Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/200/04/2021 2022-04-04 1 Pv 75/18/1101 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/114/03/2021 2021-04-07 4 Pv 158/18/1101 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/899/12/2020 2021-02-15 2 Pv 493/18/1101 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/894/12/2020 2021-01-14 4 Pv 265/18/1101 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/857/12/2020 2021-07-09 1 Pv 324/19/1101 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/773/10/2020 2020-10-27 4 Pv 85/19/1101 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/850/10/2020 2020-10-21 3 Pv 390/17/1101 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/897/09/2020 2020-11-10 2 Pv 109/15/1101 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/588/07/2020 2020-08-04 1 Pv 521/17/1101 § 402 – Vyhýbanie sa služobnému úkonu alebo výkonu vojenskej služby Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/900/07/2020 2021-04-26 4 Pv 186/20/1101 § 218 – Neoprávnený zasah do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/575/06/2020 2020-06-27 4 Pv 110/18/1101 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/470/06/2020 2020-06-29 1 Pv 103/18/1101 § 401 – Vyhýbanie sa služobnému úkonu alebo výkonu vojenskej služby Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/356/04/2020 2020-05-12 4 Pv 131/18/1101 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/449/04/2020 2020-05-05 1 Pv 595/17/1101 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/286/02/2020 2020-02-25 3 Pv 428/17/1101 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Svidník PO/7712/167/05/2023 (pdf, 93 KB) 2023-08-08 Pv 296/22/7712 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Svidník PO/7712/139/04/2023 (pdf, 101 KB) 2023-04-20 Pv 274/22/7712 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Svidník PO/7712/104/03/2023 (pdf, 138 KB) 2023-03-10 Pv 5/22/7712 § 233 – Legalizácia príjmu z trestnej činnosti Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Svidník PO/7712/292/11/2022 (pdf, 115 KB) 2022-12-28 Pv 125/22/7712 § 225 – Subvenčný podvod Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/200/04/2021 (pdf, 138 KB) 2022-04-04 1 Pv 75/18/1101 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/114/03/2021 (pdf, 110 KB) 2021-04-07 4 Pv 158/18/1101 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/899/12/2020 (pdf, 113 KB) 2021-02-15 2 Pv 493/18/1101 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/894/12/2020 (pdf, 112 KB) 2021-01-14 4 Pv 265/18/1101 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/857/12/2020 (pdf, 113 KB) 2021-07-09 1 Pv 324/19/1101 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/773/10/2020 (pdf, 112 KB) 2020-10-27 4 Pv 85/19/1101 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/850/10/2020 (pdf, 114 KB) 2020-10-21 3 Pv 390/17/1101 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/897/09/2020 (pdf, 122 KB) 2020-11-10 2 Pv 109/15/1101 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/588/07/2020 (pdf, 111 KB) 2020-08-04 1 Pv 521/17/1101 § 402 – Vyhýbanie sa služobnému úkonu alebo výkonu vojenskej služby Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/900/07/2020 (pdf, 110 KB) 2021-04-26 4 Pv 186/20/1101 § 218 – Neoprávnený zasah do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/575/06/2020 (pdf, 111 KB) 2020-06-27 4 Pv 110/18/1101 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/470/06/2020 (pdf, 123 KB) 2020-06-29 1 Pv 103/18/1101 § 401 – Vyhýbanie sa služobnému úkonu alebo výkonu vojenskej služby Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/356/04/2020 (pdf, 110 KB) 2020-05-12 4 Pv 131/18/1101 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/449/04/2020 (pdf, 111 KB) 2020-05-05 1 Pv 595/17/1101 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/286/02/2020 (pdf, 112 KB) 2020-02-25 3 Pv 428/17/1101 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.