JUDr. Roman Sopoliga

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Košice I.

We register the prosecutor as námestník okresného prokurátora at the prosecutors' office Okresná prokuratúra Košice I.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice I
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpna zmluva 2011-11-16 112000eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
OMV toyota Yaris kúpna zmluva 2016-03-02 7000eur
OMV Volvo V60 CC kúpna zmluva 2020-05-28 19.990eur
účet investičný zmluva 2016-01-10 9700eur 12500eur
účet investičný zmluva 2022-01-10 16800eur 13000eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
bežný účet ČSOB s pravidelným sporením vo fondoch zmluva 2020-08-06 10300eur 11000eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
refinančný hypotekárny úver 2020-08-06
úver na bývanie 2022-05-16
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice I
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpna zmluva 2011-11-16 112000eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
OMV toyota Yaris kúpna zmluva 2016-03-02 7000eur
OMV Volvo V60 CC kúpna zmluva 2020-05-28 19.990eur
účet investičný zmluva 2016-01-10 9700eur
účet investičný zmluva 2022-01-10 16800eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
bežný účet ČSOB s pravidelným sporením vo fondoch zmluva 2020-08-06 10300eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
refinančný hypotekárny úver 2020-08-06
úver na bývanie 2022-05-16
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice I
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpna zmluva 2011-11-16 112000eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
OMV toyota Yaris kúpna zmluva 2016-03-02 7000eur
OMV Volvo V60 CC kúpna zmluva 2020-05-28 19.990eur
účet investičný zmluva 2016-01-10 8800eur
sporiaci účet v banke zmluva 2014-11-11 14000eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
refinančný hypotekárny úver 2020-08-06
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice I
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpna zmluva 2011-11-16 112000eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
OMV toyota Yaris kúpna zmluva 2016-03-02 7000eur
OMV toyota RAV4 kúpna zmluva 2014-10-27 14500eur
OMV Volvo V60 CC kúpna zmluva 2020-05-28 19.990eur
účet investičný zmluva 2016-01-10 7800eur
sporiaci účet v banke zmluva 2014-11-11 24000eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
refinančný hypotekárny úver 2020-08-06
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice I
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Byt Kúpna zmluva 2011-11-16 112.000,-€
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
OMV Toyota Yaris Kúpna zmluva 2016-03-02 7000,-€
OMV Toyota RAV4 Kúpna zmluva 2014-10-27 14500,-€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
investičný účet 2016-01-10 7100,-€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2017-02-03
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice I
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt Kúpna zmluva 2011-11-16
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
OMV Toyota Yaris Kúpna zmluva 2016-03-02 7000,-€
OMV Toyota RAV4 Kúpna zmluva 2014-10-27 14500,-€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
investičný účet 2016-01-10 6800,-€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2017-02-03
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice I
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt Kúpna zmluva 2011-11-16
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
OMV Toyota Yaris Kúpna zmluva 2016-03-02 7000,-€
OMV Toyota RAV4 Kúpna zmluva 2014-10-27 14500,-€
účet v banke 14000,-€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
investičný účet 2016-01-10 2000,-€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2017-02-03
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice I
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt Kúpna zmluva 2011-11-16
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
OMV Toyota Yaris Kúpna zmluva 2016-03-02 7000,-€
OMV Toyota RAV4 Kúpna zmluva 2014-10-27 14500,-€
účet v banke 12000,-€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
stavebné sporenie 2012-11-10 4400,-€
investičný účet 2016-01-10 3000,-€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2014-11-14
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice I
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt Kúpna zmluva 2011-11-16
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
OMV Toyota Yaris Kúpna zmluva 2008-10-29
OMV Toyota RAV4 Kúpna zmluva 2014-10-27
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2014-11-14
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice I
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt Kúpna zmluva 2011-11-16
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
OMV Toyota Yaris Kúpna zmluva 2008-10-29
OMV Toyota RAV4 Kúpna zmluva 2014-10-27
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice I
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt Kúpna zmluva 2008-10-01
Nebytový priestor Kúpna zmluva 2008-10-01
Byt Kúpna zmluva 2011-11-16
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
OMV Toyota Yaris Kúpna zmluva 2008-10-29
OMV Subaru Impreza Kúpna zmluva 2012-08-22
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice I
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt Kúpna zmluva 2008-10-01
Nebytový priestor Kúpna zmluva 2008-10-01
Byt Kúpna zmluva 2011-11-16
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
OMV Toyota Yaris Kúpna zmluva 2008-10-29
OMV Subaru Impreza Kúpna zmluva 2012-08-22
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice I
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt Kúpna zmluva 2008-10-01
Nebytový priestor Kúpna zmluva 2008-10-01
Byt Kúpna zmluva 2011-11-16
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
OMV Toyota Yaris Kúpna zmluva 2008-10-29
peniaze stavebné sporenie-úspory z platu
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (134)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/138/02/2017 2017-02-23 1 Pv 38/17/8802 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/185/11/2016 2016-11-26 2 Pv 6/16/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/186/11/2016 2016-12-05 4 Pv 200/14/8802 § 214 – Nevyplatenie mzdy a odstupného Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/90/07/2016 2016-09-30 4 Pv 329/14/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/65/05/2016 2016-05-28 3 Pv 530/15/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/47/04/2016 2016-05-03 3 Pv 631/12/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/13/02/2016 2016-02-23 2 Pv 361/14/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/22/02/2016 2016-03-01 4 Pv 771/12/8802 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/1/01/2016 2016-02-12 2 Pv 221/14/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/229/10/2015 2015-11-06 1 Pv 586/10/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/223/10/2015 2015-10-27 2 Pv 373/14/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/212/09/2015 2015-09-29 2 Pv 708/14/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/204/08/2015 (rtf, 46 KB) 2015-08-25 2 Pv 12/14/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/208/07/2015 (rtf, 58 KB) 2015-09-08 3 Pv 7/10/8802 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/148/07/2015 (rtf, 45 KB) 2015-06-16 1 Pv 309/14/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/129/05/2015 (rtf, 48 KB) 2015-04-28 1 Pv 710/12/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/132/05/2015 (rtf, 53 KB) 2015-05-05 3 Pv 215/13/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/88/05/2015 (rtf, 57 KB) 2015-04-18 3 Pv 220/13/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/82/04/2015 (rtf, 53 KB) 2015-03-24 1 Pv 469/14/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/60/03/2015 (rtf, 56 KB) 2015-02-28 4 Pv 616/14/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/15/02/2015 (rtf, 47 KB) 2015-02-13 3 Pv 640/12/8802 § 240 – Zvýhodňovanie veritei’a Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/13/02/2015 (rtf, 46 KB) 2015-02-20 4 Pv 578/12/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/12/02/2015 (rtf, 49 KB) 2015-02-06 4 Pv 266/12/8802 § 214 – Nevyplatenie mzdy a odstupného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/378/12/2014 (rtf, 46 KB) 2014-12-05 4 Pv 497/14/8802 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/310/10/2014 (rtf, 48 KB) 2014-09-30 4 Pv 200/13/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/292/09/2014 (rtf, 48 KB) 2014-08-26 4 Pv 265/13/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/246/08/2014 (rtf, 66 KB) 2014-08-08 4 Pv 507/11/8802 § 259 – Skresl’ovanie údajov hospodárskej a obchodneh evidencie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/220/07/2014 (rtf, 47 KB) 2014-06-30 4 Pv 371/12/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/184/07/2014 (rtf, 47 KB) 2014-06-27 3 Pv 195/12/8802 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/129/05/2014 (rtf, 44 KB) 2014-04-15 4 Pv 367/12/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/9/02/2014 (rtf, 45 KB) 2014-01-31 2 Pv 758/12/8802 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/198/01/2014 (rtf, 87 KB) 2013-11-11 3 Pv 15/09/8802 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/223/10/2013 (rtf, 46 KB) 2013-09-21 2 Pv 742/11/8802 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/252/11/2013 (rtf, 45 KB) 2013-08-08 2 Pv 621/12/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/188/09/2013 (rtf, 45 KB) 2013-08-27 4 Pv 257/13/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/128/07/2013 (rtf, 45 KB) 2013-07-12 4 Pv 103/12/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/32/01/2023 2023-01-20 1 Pv 86/22/8802 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/29/02/2013 (rtf, 55 KB) 2013-02-08 2 Pv 92/12/8802 § 214 – Nevyplatenie mzdy a odstupného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/12/01/2013 (rtf, 45 KB) 2013-01-01 2 Pv 352/11/8802 § 251 – Neoprávnené podnikanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/271/02/2013 (rtf, 44 KB) 2013-01-18 3 Pv 199/12/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/242/12/2012 (rtf, 43 KB) 2012-11-20 4 Pv 490/11/8802 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/235/10/2012 (rtf, 46 KB) 2012-10-26 4 Pv 201/11/8802 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/237/10/2012 (rtf, 44 KB) 2012-10-13 3 Pv 195/12/8802 § 213 – Sprenevera Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/182/01/2013 (rtf, 44 KB) 2012-09-14 1 Pv 6/12/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/166/09/2012 (rtf, 45 KB) 2012-08-11 4 Pv 328/11/8802 § 222 – Úverový podvod Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/162/07/2012 (rtf, 44 KB) 2012-07-25 4 Pv 660/11/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/160/07/2012 (rtf, 43 KB) 2012-07-24 2 Pv 175/12/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/131/07/2012 (rtf, 208 KB) 2012-07-04 2 Pv 59/12/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/516/07/2022 2022-07-29 4 Pv 8/17/8802 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/65/05/2012 (rtf, 207 KB) 2012-04-23 4 Pv 861/11/8802 § 222 – Úverový podvod Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/47/04/2012 (rtf, 206 KB) 2012-04-17 1 Pv 563/11/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/23/02/2012 (rtf, 207 KB) 2012-02-13 4 Pv 730/11/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/26/02/2012 (rtf, 209 KB) 2012-02-13 1 Pv 552/11/8802 § 222 – Úverový podvod Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/383/05/2022 2022-05-25 2 Pv 5/20/8802 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/374/05/2022 2022-06-03 2 Pv 167/21/8802 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/71/03/2012 (rtf, 204 KB) 2012-03-23 2 Pv 712/11/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/772/11/2021 2021-11-08 4 Pv 199/21/8802 § 213 – Sprenevera Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/649/09/2021 2021-09-30 3 Pv 257/20/8802 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/170/03/2021 2021-03-26 4 Pv 332/18/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/910/11/2020 2020-11-23 2 Pv 69/17/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/812/10/2020 2020-10-14 2 Pv 3/16/8802 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/776/09/2020 2020-09-30 4 Pv 132/15/8802 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/720/08/2020 2020-09-07 3 Pv 257/20/8802 § 221 – Podvod Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/257/03/2020 2020-03-20 3 Pv 638/15/8802 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/859/12/2019 2019-12-13 2 Pv 325/15/8802 § 240 – Zvýhodňovanie veritei’a Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/352/05/2019 2019-05-31 4 Pv 295/15/8802 § 225 – Subvenčný podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/667/10/2018 2018-11-08 1 Pv 324/15/8802 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/662/10/2018 2018-11-01 3 Pv 629/15/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/562/09/2018 2018-09-22 3 Pv 319/14/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/543/09/2018 2018-09-14 2 Pv 137/16/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/372/06/2018 2018-06-19 1 Pv 366/17/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/265/04/2018 2018-05-08 4 Pv 232/16/8802 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/247/04/2018 2018-04-24 4 Pv 352/17/8802 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/37/01/2018 2018-01-22 4 Pv 193/17/8802 § 213 – Sprenevera Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/868/12/2017 2018-01-03 1 Pv 294/16/8802 § 225 – Subvenčný podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/792/11/2017 2017-12-07 2 Pv 583/16/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/719/10/2017 2017-10-24 2 Pv 534/15/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/717/10/2017 2017-10-23 4 Pv 430/16/8802 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/531/07/2017 2017-08-04 4 Pv 708/10/8802 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/498/07/2017 2017-07-27 3 Pv 198/06/8802 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/420/06/2017 2017-06-26 4 Pv 444/16/8802 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/421/06/2017 2017-06-26 3 Pv 207/16/8802 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/355/05/2017 2017-06-06 4 Pv 861/11/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/339/05/2017 2017-05-30 2 Pv 741/12/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/316/05/2017 2017-05-15 2 Pv 711/13/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/437/06/2018 2018-07-10 2 Pv 5/18/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/92/01/2023 2023-01-26 2 Pv 367/21/8802 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/92/01/2023 (pdf, 107 KB) 2023-01-26 2 Pv 367/21/8802 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/32/01/2023 (pdf, 89 KB) 2023-01-20 1 Pv 86/22/8802 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/516/07/2022 (pdf, 109 KB) 2022-07-29 4 Pv 8/17/8802 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/383/05/2022 (pdf, 91 KB) 2022-05-25 2 Pv 5/20/8802 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/374/05/2022 (pdf, 104 KB) 2022-06-03 2 Pv 167/21/8802 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/772/11/2021 (pdf, 108 KB) 2021-11-08 4 Pv 199/21/8802 § 213 – Sprenevera Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/649/09/2021 (pdf, 90 KB) 2021-09-30 3 Pv 257/20/8802 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/170/03/2021 (pdf, 107 KB) 2021-03-26 4 Pv 332/18/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/910/11/2020 (pdf, 107 KB) 2020-11-23 2 Pv 69/17/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/812/10/2020 (pdf, 86 KB) 2020-10-14 2 Pv 3/16/8802 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/776/09/2020 (pdf, 84 KB) 2020-09-30 4 Pv 132/15/8802 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/720/08/2020 (pdf, 92 KB) 2020-09-07 3 Pv 257/20/8802 § 221 – Podvod Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/257/03/2020 (pdf, 84 KB) 2020-03-20 3 Pv 638/15/8802 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/859/12/2019 (pdf, 85 KB) 2019-12-13 2 Pv 325/15/8802 § 240 – Zvýhodňovanie veritei’a Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/352/05/2019 (pdf, 88 KB) 2019-05-31 4 Pv 295/15/8802 § 225 – Subvenčný podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/667/10/2018 (pdf, 88 KB) 2018-11-08 1 Pv 324/15/8802 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/662/10/2018 (pdf, 86 KB) 2018-11-01 3 Pv 629/15/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/562/09/2018 (pdf, 95 KB) 2018-09-22 3 Pv 319/14/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/543/09/2018 (pdf, 88 KB) 2018-09-14 2 Pv 137/16/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/437/06/2018 (pdf, 92 KB) 2018-07-10 2 Pv 5/18/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/372/06/2018 (pdf, 86 KB) 2018-06-19 1 Pv 366/17/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/265/04/2018 (pdf, 102 KB) 2018-05-08 4 Pv 232/16/8802 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/247/04/2018 (pdf, 84 KB) 2018-04-24 4 Pv 352/17/8802 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/37/01/2018 (pdf, 105 KB) 2018-01-22 4 Pv 193/17/8802 § 213 – Sprenevera Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/868/12/2017 (pdf, 84 KB) 2018-01-03 1 Pv 294/16/8802 § 225 – Subvenčný podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/792/11/2017 (pdf, 87 KB) 2017-12-07 2 Pv 583/16/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/719/10/2017 (pdf, 87 KB) 2017-10-24 2 Pv 534/15/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/717/10/2017 (pdf, 85 KB) 2017-10-23 4 Pv 430/16/8802 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/531/07/2017 (pdf, 109 KB) 2017-08-04 4 Pv 708/10/8802 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/498/07/2017 (pdf, 92 KB) 2017-07-27 3 Pv 198/06/8802 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/420/06/2017 (pdf, 88 KB) 2017-06-26 4 Pv 444/16/8802 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/421/06/2017 (pdf, 89 KB) 2017-06-26 3 Pv 207/16/8802 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/355/05/2017 (pdf, 85 KB) 2017-06-06 4 Pv 861/11/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/339/05/2017 (pdf, 87 KB) 2017-05-30 2 Pv 741/12/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/316/05/2017 (pdf, 84 KB) 2017-05-15 2 Pv 711/13/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/138/02/2017 (pdf, 105 KB) 2017-02-23 1 Pv 38/17/8802 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/185/11/2016 (pdf, 90 KB) 2016-11-26 2 Pv 6/16/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/186/11/2016 (pdf, 91 KB) 2016-12-05 4 Pv 200/14/8802 § 214 – Nevyplatenie mzdy a odstupného Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/90/07/2016 (pdf, 98 KB) 2016-09-30 4 Pv 329/14/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/65/05/2016 (pdf, 90 KB) 2016-05-28 3 Pv 530/15/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/47/04/2016 (pdf, 87 KB) 2016-05-03 3 Pv 631/12/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/13/02/2016 (pdf, 107 KB) 2016-02-23 2 Pv 361/14/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/22/02/2016 (pdf, 87 KB) 2016-03-01 4 Pv 771/12/8802 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/1/01/2016 (pdf, 94 KB) 2016-02-12 2 Pv 221/14/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/229/10/2015 (pdf, 87 KB) 2015-11-06 1 Pv 586/10/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/223/10/2015 (pdf, 90 KB) 2015-10-27 2 Pv 373/14/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/212/09/2015 (pdf, 85 KB) 2015-09-29 2 Pv 708/14/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.

No relevant news articles found.