JUDr. Vladimír Straka

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Michalovce.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Trebišov.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trebišov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
rodinný dom, zastavané plochy a nádvoria kúpa 2010-09-28 95.000,-
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo Mazda 3 kúpa 2021-08-31 odkúpenie po leasingu 18.900,-
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
úspory plat priebežne 31.219,70 31.219,70
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zmluva o splátkovom úvere 2010-07-07
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Michalovce
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
rodinný dom, zastavané plochy a nádvoria kúpa 2010-09-28 95.000,-
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2021-08-31 odkúpenie po leasingu 18.900,-
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
úspory plat priebežne 26.905,37
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zmluva o splátkovom úvere 2010-07-07
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Michalovce
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
rodinný dom, zastavané plochy a nádvoria kúpa 2010-09-28 95.000,-
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2021-08-31 odkúpenie po leasingu 18.900,-
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
úspory plat priebežne 29.700
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zmluva o splátkovom úvere 2010-07-07
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Michalovce
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
rodinný dom, zastavané plochy a nádvoria kúpa 2010-09-28 95.000,-
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
úspory plat priebežne 17.900
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zmluva o splátkovom úvere 2010-07-07
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Michalovce
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
rodinný dom, zastavané plochy a nádvoria kúpa 2010-09-28 95.000,-
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zmluva o splátkovom úvere 2010-07-07
leasingová zmluva 2018-07-18
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Michalovce
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpa 2010-09-28
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2010-09-28
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zmluva o splátkovom úvere 2010-07-07
leasingová zmluva 2018-07-18
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Michalovce
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpa 2010-09-28
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2010-09-28
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zmluva o splátkovom úvere 2010-07-07
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (70)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Michalovce KE/8807/1906/10/2023 2023-10-18 1 Pv 521/23/8807 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Michalovce KE/8807/1438/07/2023 2023-08-08 1 Pv 368/22/8807 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Michalovce KE/8807/486/03/2023 2023-03-16 1 Pv 300/22/8807 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Michalovce KE/8807/489/03/2023 2023-03-21 1 Pv 93/21/8807 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Michalovce KE/8807/2671/12/2022 2023-01-06 Pv 167/22/8807 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Michalovce KE/8807/2569/12/2022 2022-12-21 Pv 192/22/8807 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Michalovce KE/8807/1729/08/2022 2022-08-18 Pv 208/22/8807 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Michalovce KE/8807/1513/07/2022 2022-07-19 1 Pv 655/21/8807 § 199 – Znásilnenie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Michalovce KE/8807/1485/07/2022 2022-07-18 1 Pv 152/22/8807 § 361 – Šírenie poplašnej správy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Michalovce KE/8807/1083/05/2022 2022-07-08 1 Pv 678/20/8807 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Michalovce KE/8807/2999/12/2021 2022-01-24 1 Pv 639/21/8807 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Michalovce KE/8807/2848/12/2021 2021-12-28 1 Pv 330/21/8807 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Michalovce KE/8807/2528/11/2021 2021-11-18 Pv 328/21/8807 § 364 – Výtržnictvo Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Michalovce KE/8807/2174/09/2021 2021-10-11 1 Pv 362/21/8807 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Michalovce KE/8807/512/03/2021 2021-03-10 Pv 642/20/8807 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Michalovce KE/8807/313/02/2021 2021-02-19 Pv 755/20/8807 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Michalovce KE/8807/131/01/2021 2021-01-12 Pv 479/20/8807 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Michalovce KE/8807/1704/09/2020 2020-09-21 1 Pv 354/20/8807 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Michalovce KE/8807/1453/08/2020 2020-10-29 1 Pv 40/20/8807 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Michalovce KE/8807/1256/07/2020 2020-07-31 1 Pv 190/20/8807 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Michalovce KE/8807/1237/07/2020 2020-07-28 Pv 112/20/8807 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Michalovce KE/8807/1133/06/2020 2020-07-28 Pv 158/20/8807 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Michalovce KE/8807/581/03/2020 2020-04-23 Pv 789/19/8807 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Michalovce KE/8807/471/03/2020 2020-03-13 1 Pv 595/19/8807 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Michalovce KE/8807/220/01/2020 2020-02-06 Pv 712/19/8807 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Michalovce KE/8807/114/01/2020 2020-01-17 1 Pv 540/19/8807 § 359 – Násilie proti skupine obyvatei’ov Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Michalovce KE/8807/989/11/2019 2019-11-16 Pv 584/19/8807 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Michalovce KE/8807/628/07/2019 2019-07-25 Pv 315/19/8807 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Michalovce KE/8807/426/05/2019 2019-05-23 1 Pv 27/19/8807 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Michalovce KE/8807/289/04/2019 2019-04-19 Pv 744/18/8807 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Michalovce KE/8807/265/03/2019 2019-04-03 Pv 127/19/8807 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Michalovce KE/8807/1000/11/2018 2019-01-09 1 Pv 415/18/8807 § 218 – Neoprávnený zasah do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Michalovce KE/8807/2390/12/2023 2023-12-28 Pv 266/22/8807 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Michalovce KE/8807/2445/12/2023 2024-01-09 Pv 328/21/8807 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Michalovce KE/8807/316/02/2024 2024-03-01 1 Pv 674/21/8807 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Michalovce KE/8807/316/02/2024 (pdf, 90 KB) 2024-03-01 1 Pv 674/21/8807 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Michalovce KE/8807/2445/12/2023 (pdf, 89 KB) 2024-01-09 Pv 328/21/8807 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Michalovce KE/8807/2390/12/2023 (pdf, 87 KB) 2023-12-28 Pv 266/22/8807 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Michalovce KE/8807/1906/10/2023 (pdf, 106 KB) 2023-10-18 1 Pv 521/23/8807 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Michalovce KE/8807/1438/07/2023 (pdf, 106 KB) 2023-08-08 1 Pv 368/22/8807 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Michalovce KE/8807/486/03/2023 (pdf, 111 KB) 2023-03-16 1 Pv 300/22/8807 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Michalovce KE/8807/489/03/2023 (pdf, 87 KB) 2023-03-21 1 Pv 93/21/8807 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Michalovce KE/8807/2671/12/2022 (pdf, 109 KB) 2023-01-06 Pv 167/22/8807 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Michalovce KE/8807/2569/12/2022 (pdf, 106 KB) 2022-12-21 Pv 192/22/8807 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Michalovce KE/8807/1729/08/2022 (pdf, 118 KB) 2022-08-18 Pv 208/22/8807 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Michalovce KE/8807/1513/07/2022 (pdf, 130 KB) 2022-07-19 1 Pv 655/21/8807 § 199 – Znásilnenie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Michalovce KE/8807/1485/07/2022 (pdf, 92 KB) 2022-07-18 1 Pv 152/22/8807 § 361 – Šírenie poplašnej správy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Michalovce KE/8807/1083/05/2022 (pdf, 114 KB) 2022-07-08 1 Pv 678/20/8807 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Michalovce KE/8807/2999/12/2021 (pdf, 85 KB) 2022-01-24 1 Pv 639/21/8807 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Michalovce KE/8807/2848/12/2021 (pdf, 89 KB) 2021-12-28 1 Pv 330/21/8807 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Michalovce KE/8807/2528/11/2021 (pdf, 94 KB) 2021-11-18 Pv 328/21/8807 § 364 – Výtržnictvo Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Michalovce KE/8807/2174/09/2021 (pdf, 93 KB) 2021-10-11 1 Pv 362/21/8807 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Michalovce KE/8807/512/03/2021 (pdf, 109 KB) 2021-03-10 Pv 642/20/8807 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Michalovce KE/8807/313/02/2021 (pdf, 111 KB) 2021-02-19 Pv 755/20/8807 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Michalovce KE/8807/131/01/2021 (pdf, 110 KB) 2021-01-12 Pv 479/20/8807 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Michalovce KE/8807/1704/09/2020 (pdf, 108 KB) 2020-09-21 1 Pv 354/20/8807 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Michalovce KE/8807/1453/08/2020 (pdf, 94 KB) 2020-10-29 1 Pv 40/20/8807 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Michalovce KE/8807/1256/07/2020 (pdf, 109 KB) 2020-07-31 1 Pv 190/20/8807 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Michalovce KE/8807/1237/07/2020 (pdf, 121 KB) 2020-07-28 Pv 112/20/8807 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Michalovce KE/8807/1133/06/2020 (pdf, 93 KB) 2020-07-28 Pv 158/20/8807 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Michalovce KE/8807/581/03/2020 (pdf, 120 KB) 2020-04-23 Pv 789/19/8807 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Michalovce KE/8807/471/03/2020 (pdf, 89 KB) 2020-03-13 1 Pv 595/19/8807 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Michalovce KE/8807/220/01/2020 (pdf, 89 KB) 2020-02-06 Pv 712/19/8807 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Michalovce KE/8807/114/01/2020 (pdf, 91 KB) 2020-01-17 1 Pv 540/19/8807 § 359 – Násilie proti skupine obyvatei’ov Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Michalovce KE/8807/989/11/2019 (pdf, 105 KB) 2019-11-16 Pv 584/19/8807 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Michalovce KE/8807/628/07/2019 (pdf, 117 KB) 2019-07-25 Pv 315/19/8807 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Michalovce KE/8807/426/05/2019 (pdf, 111 KB) 2019-05-23 1 Pv 27/19/8807 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Michalovce KE/8807/289/04/2019 (pdf, 121 KB) 2019-04-19 Pv 744/18/8807 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Michalovce KE/8807/265/03/2019 (pdf, 111 KB) 2019-04-03 Pv 127/19/8807 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Michalovce KE/8807/1000/11/2018 (pdf, 89 KB) 2019-01-09 1 Pv 415/18/8807 § 218 – Neoprávnený zasah do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.