JUDr. Ján Sumilas

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Prievidza.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prievidza
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rádové rodinné domy kúpna zmluva 2015-12-21 77.000 €
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-12-21 1.800 €
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-12-21 2.000 €
nebytový priestor - garáž kúpna zmluva 2015-12-21 13.000 €
nebytový priestor - garáž kúpna zmluva 2002-06-19 1.200 €
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2023-11-13 1.500 € 1.500 €
byt kúpna zmluva 2023-05-10 153.000 € 153.000 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
OMV Toyota Auris TS kúpna zmluva 2014-06-06 17.188 € 17.188 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Vklady úspory 2023-12-31 10.000 € 10.000 €
Dlhopisy úspory 2022-10-09 20.000 € 20.000 €
Stavebné sporenie úspory 2023-12-31 15.900 € 15.900 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver október 2015
stavebný úver 2023-03-31
pôžička 2023-03-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prievidza
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
rádové rodinné domy kúpna zmluva 2015-12-21 77.000 €
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-12-21 1.800 €
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-12-21 2.000 €
nebytový priestor - garáž kúpna zmluva 2015-12-21 13.000 €
nebytový priestor - garáž kúpna zmluva 2002-06-19 1.200 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
OMV Toyota Auris TS kúpna zmluva 2014-06-06 17.188 € 17.188 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Vklady úspory 2022-12-31 37.000 € 37.000 €
Dlhopisy úspory 2022-10-09 20.000 € 20.000 €
Stavebné sporenie úspory 2022-12-31 31.000 € 31.000 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver október 2015
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prievidza
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
rádové rodinné domy kúpna zmluva 2015-12-21 77.000 €
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-12-21 1.800 €
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-12-21 2.000 €
nebytový priestor - garáž kúpna zmluva 2015-12-21 13.000 €
nebytový priestor - garáž kúpna zmluva 2002-06-19 1.200 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
OMV Toyota Auris TS kúpna zmluva 2014-06-06 17.188 € 17.188 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Vklady úspory 2020-12-31 75.000 € 75.000 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver október 2015
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prievidza
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
rádové rodinné domy kúpna zmluva 2015-12-21 77.000 €
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-12-21 1.800 €
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-12-21 2.000 €
nebytový priestor - garáž kúpna zmluva 2015-12-21 13.000 €
nebytový priestor - garáž kúpna zmluva 2002-06-19 1.200 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
OMV Toyota Auris TS kúpna zmluva 2014-06-06 17.188 € 17.188 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Vklady úspory 2020-12-31 42.000 € 42.000 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver október 2015
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prievidza
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
rádové rodinné domy kúpna zmluva 2015-12-21 77.000 €
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-12-21 1.800 €
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-12-21 2.000 €
nebytový priestor - garáž kúpna zmluva 2015-12-21 13.000 €
nebytový priestor - garáž kúpna zmluva 2002-06-19 1.200 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
OMV Toyota Auris TS kúpna zmluva 2014-06-06 17.188 € 17.188 €
Vklady v peňažných ústavoch úspory 2019-12-31 31.000 € 31.000 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver október 2015
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prievidza
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rádové rodinné domy kúpna zmluva 2015-12-21
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-12-21
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-12-21
nebytový priestor - garáž kúpna zmluva 2015-12-21
nebytový priestor - garáž kúpna zmluva 2002-06-19
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
OMV Toyota Auris TS kúpna zmluva 2014-06-06 17.188€ 17.188 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver október 2015
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prievidza
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rádové rodinné domy kúpna zmluva 2015-12-21
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-12-21
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-12-21
nebytový priestor - garáž kúpna zmluva 2015-12-21
nebytový priestor - garáž kúpna zmluva 2002-06-19
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
OMV Toyota Auris TS kúpna zmluva 2014-06-06 17.188€ 17.188 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver október 2015
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prievidza
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rádové rodinné domy kúpna zmluva 2015-12-21
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-12-21
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-12-21
nebytový priestor - garáž kúpna zmluva 2015-12-21
nebytový priestor - garáž kúpna zmluva 2002-06-19
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
OMV Toyota Auris TS kúpna zmluva 2014-06-06 17.188€ 17.188 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver október 2015
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (92)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/1011/08/2023 2023-09-09 2 Pv 416/22/3307 § 352 – Falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/821/07/2023 2023-08-02 1 Pv 98/22/3307 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/59/01/2023 2023-02-02 1 Pv 131/21/3307 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/1056/11/2022 2022-12-06 2 Pv 363/22/3307 § 323 – Útok na verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/1027/11/2022 2022-11-30 2 Pv 63/22/3307 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/857/09/2022 2022-10-25 2 Pv 354/22/3307 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/329/04/2022 2022-05-04 2 Pv 55/22/3307 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/276/03/2022 2022-05-06 2 Pv 321/21/3307 § 323 – Útok na verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/202/03/2022 2022-03-16 1 Pv 153/21/3307 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/120/02/2022 2022-03-05 1 Pv 562/19/3307 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/1361/11/2021 2021-11-19 2 Pv 63/20/3307 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/1198/09/2021 2021-10-20 2 Pv 158/21/3307 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/1191/09/2021 2021-10-06 1 Pv 497/20/3307 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/1172/09/2021 2021-10-06 1 Pv 67/21/3307 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/1002/08/2021 2021-08-20 2 Pv 110/21/3307 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/498/04/2021 2021-05-27 1 Pv 69/21/3307 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/24/01/2021 2021-01-21 1 Pv 432/20/3307 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/1537/12/2020 2020-12-30 1 Pv 210/18/3307 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/1501/12/2020 2021-01-22 2 Pv 6/16/3307 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/1246/10/2020 2021-01-22 2 Pv 2/20/3307 § 248 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/1155/09/2020 2020-09-26 2 Pv 214/20/3307 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 71 - zastavil - § 215/1f Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/1021/08/2020 2020-10-01 2 Pv 430/19/3307 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/832/07/2020 2020-12-12 1 Pv 27/18/3307 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/719/06/2020 2020-06-18 2 Pv 134/20/3307 § 155 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/440/03/2020 2020-04-28 2 Pv 343/19/3307 § 300 – Ohrozenie a poškodenie životného prostredia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/148/01/2020 2020-02-11 2 Pv 33/20/3307 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/9/01/2020 2020-01-16 2 Pv 194/19/3307 § 188 – Lúpež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/390/11/2019 2019-11-12 1 Pv 179/19/3307 § 246 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/316/11/2019 2019-11-16 1 Pv 448/19/3307 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/63/08/2019 2019-09-05 1 Pv 183/18/3307 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/56/07/2019 2019-08-03 1 Pv 45/18/3307 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/47/06/2019 2019-07-20 2 Pv 110/18/3307 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/5/02/2019 2019-02-14 1 Pv 692/17/3307 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/84/11/2018 2019-02-02 1 Pv 565/18/3307 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/79/10/2018 2018-12-07 1 Pv 621/18/3307 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/49/06/2018 2018-07-21 2 Pv 646/15/3307 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/17/03/2018 2018-03-13 2 Pv 552/17/3307 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/16/03/2018 2018-03-20 2 Pv 552/17/3307 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/5/01/2018 2018-02-13 2 Pv 403/16/3307 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/4/01/2018 2018-02-06 1 Pv 9/18/3307 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/147/12/2017 2018-01-03 2 Pv 280/17/3307 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/144/12/2017 2017-12-22 2 Pv 303/17/3307 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/142/12/2017 2018-01-03 1 Pv 445/17/3307 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/134/11/2017 2017-12-05 2 Pv 626/15/3307 § 285 – Všeobecné ohrozenie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/126/11/2017 2017-11-21 1 Pv 333/17/3307 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/113/10/2017 2017-11-07 1 Pv 454/14/3307 § 352 – Falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/1011/08/2023 (pdf, 112 KB) 2023-09-09 2 Pv 416/22/3307 § 352 – Falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/821/07/2023 (pdf, 87 KB) 2023-08-02 1 Pv 98/22/3307 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/59/01/2023 (pdf, 87 KB) 2023-02-02 1 Pv 131/21/3307 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/1056/11/2022 (pdf, 112 KB) 2022-12-06 2 Pv 363/22/3307 § 323 – Útok na verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/1027/11/2022 (pdf, 118 KB) 2022-11-30 2 Pv 63/22/3307 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/857/09/2022 (pdf, 109 KB) 2022-10-25 2 Pv 354/22/3307 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/329/04/2022 (pdf, 110 KB) 2022-05-04 2 Pv 55/22/3307 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/276/03/2022 (pdf, 109 KB) 2022-05-06 2 Pv 321/21/3307 § 323 – Útok na verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/202/03/2022 (pdf, 122 KB) 2022-03-16 1 Pv 153/21/3307 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/120/02/2022 (pdf, 89 KB) 2022-03-05 1 Pv 562/19/3307 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/1361/11/2021 (pdf, 88 KB) 2021-11-19 2 Pv 63/20/3307 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/1198/09/2021 (pdf, 109 KB) 2021-10-20 2 Pv 158/21/3307 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/1191/09/2021 (pdf, 131 KB) 2021-10-06 1 Pv 497/20/3307 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/1172/09/2021 (pdf, 108 KB) 2021-10-06 1 Pv 67/21/3307 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/1002/08/2021 (pdf, 112 KB) 2021-08-20 2 Pv 110/21/3307 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/498/04/2021 (pdf, 106 KB) 2021-05-27 1 Pv 69/21/3307 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/24/01/2021 (pdf, 106 KB) 2021-01-21 1 Pv 432/20/3307 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/1537/12/2020 (pdf, 88 KB) 2020-12-30 1 Pv 210/18/3307 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/1501/12/2020 (pdf, 95 KB) 2021-01-22 2 Pv 6/16/3307 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/1246/10/2020 (pdf, 100 KB) 2021-01-22 2 Pv 2/20/3307 § 248 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/1155/09/2020 (pdf, 114 KB) 2020-09-26 2 Pv 214/20/3307 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 71 - zastavil - § 215/1f Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/1021/08/2020 (pdf, 96 KB) 2020-10-01 2 Pv 430/19/3307 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/832/07/2020 (pdf, 93 KB) 2020-12-12 1 Pv 27/18/3307 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/719/06/2020 (pdf, 109 KB) 2020-06-18 2 Pv 134/20/3307 § 155 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/440/03/2020 (pdf, 107 KB) 2020-04-28 2 Pv 343/19/3307 § 300 – Ohrozenie a poškodenie životného prostredia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/148/01/2020 (pdf, 92 KB) 2020-02-11 2 Pv 33/20/3307 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/9/01/2020 (pdf, 89 KB) 2020-01-16 2 Pv 194/19/3307 § 188 – Lúpež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/390/11/2019 (pdf, 114 KB) 2019-11-12 1 Pv 179/19/3307 § 246 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/316/11/2019 (pdf, 109 KB) 2019-11-16 1 Pv 448/19/3307 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/63/08/2019 (pdf, 88 KB) 2019-09-05 1 Pv 183/18/3307 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/56/07/2019 (pdf, 87 KB) 2019-08-03 1 Pv 45/18/3307 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/47/06/2019 (pdf, 88 KB) 2019-07-20 2 Pv 110/18/3307 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/5/02/2019 (pdf, 87 KB) 2019-02-14 1 Pv 692/17/3307 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/84/11/2018 (pdf, 119 KB) 2019-02-02 1 Pv 565/18/3307 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/79/10/2018 (pdf, 96 KB) 2018-12-07 1 Pv 621/18/3307 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/49/06/2018 (pdf, 94 KB) 2018-07-21 2 Pv 646/15/3307 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/17/03/2018 (pdf, 92 KB) 2018-03-13 2 Pv 552/17/3307 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/16/03/2018 (pdf, 92 KB) 2018-03-20 2 Pv 552/17/3307 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/5/01/2018 (pdf, 92 KB) 2018-02-13 2 Pv 403/16/3307 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/4/01/2018 (pdf, 95 KB) 2018-02-06 1 Pv 9/18/3307 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/147/12/2017 (pdf, 92 KB) 2018-01-03 2 Pv 280/17/3307 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/144/12/2017 (pdf, 110 KB) 2017-12-22 2 Pv 303/17/3307 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/142/12/2017 (pdf, 90 KB) 2018-01-03 1 Pv 445/17/3307 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/134/11/2017 (pdf, 108 KB) 2017-12-05 2 Pv 626/15/3307 § 285 – Všeobecné ohrozenie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/126/11/2017 (pdf, 107 KB) 2017-11-21 1 Pv 333/17/3307 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prievidza TN/3307/113/10/2017 (pdf, 91 KB) 2017-11-07 1 Pv 454/14/3307 § 352 – Falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
 • V Starej Ľubovni platia v novom roku vyššie dane · SME
  V Starej Ľubovni platia od Nového roka vyššie dane. Podľa primátora mesta sa to obyvateľov významne nedotkne.
 • Na daňové priznanie zostávajú už len dva dni · SME
  Ak niekto kúpil, predal, zdedil, získal darom v minulom roku nehnuteľnosť, do konca januára musí podať daňové priznanie. Úradníci v oslovených mestách pod Tatrami majú plné ruky práce, no úradné hodiny predlžovať nemuseli.
 • Horské bicykle vymenili za Favority, Esky, Liberty či Ukrajiny · SME
  Vymeniť BMW za trabant sa, obrazne povedané, rozhodlo 61 cyklistov zo Starej Ľubovne i okolia.
 • Za psa v bytovke zaplatia Staroľubovňania menej · SME
  V Starej Ľubovni upravili sadzby dane za psa. Ich majitelia v bytoch už zaplatia menej, na rovnakej sume ostanú chovatelia v rodinných domoch. Do peňaženiek však budú musieť načrieť podnikatelia, ktorí štvornohých miláčikov používajú na stráženie.
 • Turisti ukončili sezónu · SME
  Stará Ľubovňa - V nedeľu trinásteho novembra uzavreli staroľubovnianski turisti tohtoročnú letnú turistickú sezónu. Vydarené podujatie usporiadal
 • V Starej Ľubovni zvýšili poplatok za psa · SME
  Chovatelia psov v Starej Ľubovni budú musieť v novom roku siahnuť hlbšie do vrecka. Mesto im totiž výrazne zvýšilo daň za psa. Majitelia havkáčov v bytovkách tak zaplatia namiesto doterajších vyše 33 eur až 50.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.