JUDr. Branislav Bujňák

The prosecutor is appointed to Krajská prokuratúra Košice.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Košice - okolie.

We register the prosecutor as námestník krajskej prokurátorky pre trestný úsek at the prosecutors' office Krajská prokuratúra Košice.

Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpa 2010-07-27 76 500 €
radová garáž kúpa 2010-07-27 5 000 €
radová garáž kúpa 2013-06-26 8 500 €
rozostavaný byt kúpa 2022-11-03 246 000 €
nebytový priestor-garáž kúpa 2022-11-03 16 900 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné mot. vozidlo Hyundai SantaFé kúpa 2015-08-22 33 300 € 42.000 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver 2021-10-27
Hypotekárny úver 2023-03-10
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpa 2010-07-27 76 500 €
radová garáž kúpa 2010-07-27 5 000 €
radová garáž kúpa 2013-06-26 8 500 €
rozostavaný byt kúpa 2022-11-03 246 000 €
nebytový priestor-garáž kúpa 2022-11-03 16 900 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné mot. vozidlo Hyundai SantaFé kúpa 2015-08-22 33 300 € 42.000 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Bezúčelový úver nezabezpečený 2019-12-02
Hypotekárny úver 2021-10-27
Bezúčelový spotrebný úver 2022-05-12
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpa 2010-07-27 76500
radová garáž kúpa 2010-07-27 5000
radová garáž kúpa 2013-06-26 8500
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné mot. vozidlo Hyundai SantaFé kúpa 2015-08-22 33 300 € 42.000 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Bezúčelový úver nezabezpečený 2019-12-02
Hypotekárny úver 2021-10-27
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpa 2010-07-27 76500
radová garáž kúpa 2010-07-27 5000
radová garáž kúpa 2013-06-26 8500
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné mot. vozidlo Hyundai SantaFé kúpa 2015-08-22 33 300 € 42.000 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
zálohová platba-byt vo výstavbe zálohová platba 52 580 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Bezúčelový úver nezabezpečený 2019-12-02
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpa 2010-07-27 76500
radová garáž kúpa 2010-07-27 5000
radová garáž kúpa 2013-06-26 8500
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné kot. vozidlo Hyundai SantaFé kúpa 2015-08-22 33 300 € 42.000 €
Vklad v peňažnom ústave predaj pozemku 2017-12-31 60.500 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Bezúčelový úver nezabezpečený 2019-12-02
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2010-07-27
radová garáž kúpa 2010-07-27
radová garáž kúpa 2013-06-26
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné kot. vozidlo Hyundai SantaFé kúpa 2015-08-22 33 300 € 42.000 €
Vklad v peňažnom ústave predaj pozemku 2017-12-31 60.500 €
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2010-07-27
radová garáž kúpa 2010-07-27
radová garáž kúpa 2013-06-26
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné kot. vozidlo Hyundai SantaFé kúpa 2015-08-22 33 300 € 42.000 €
Vklad v peňažnom ústave predaj pozemku 2017-12-31 60.500 €
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2010-07-27
radová garáž kúpa 2010-07-27
radová garáž kúpa 2013-06-26
pozemok kúpa 2013-02-14
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné kot. vozidlo Hyundai SantaFé kúpa 2015-08-22 33 300 € 42.000 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Bezúčelový úver 2015-08-01
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2010-07-27
radová garáž kúpa 2010-07-27
radová garáž kúpa 2013-06-26
pozemok kúpa 2013-02-14
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné kot. vozidlo Hyundai SantaFé kúpa 2015-08-22
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Bezúčelový úver 2015-08-01
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2010-07-27
radová garáž kúpa 2010-07-27
radová garáž kúpa 2013-06-26
pozemok kúpa 2013-02-14
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo Nissan X Trail kúpa 2009-06-12
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2010-07-27
radová garáž kúpa 2010-07-27
radová garáž kúpa 2013-06-26
pozemok kúpa 2013-02-14
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo Nissan X Trail kúpa 2009-06-12
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2010-07-27
radová garáž kúpa 2010-07-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo Nissan X Trail kúpa 2009-06-12
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice - okolie
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2010-07-27
radová garáž kúpa 2010-07-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo Nissan X Trail kúpa 2009-06-12
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (25)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/160/07/2012 (rtf, 207 KB) 2012-07-07 2 Pv 305/12/8806 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/154/07/2012 (rtf, 207 KB) 2012-06-26 1 Pv 195/12/8806 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/148/07/2012 (rtf, 208 KB) 2012-06-19 1 Pv 174/12/8806 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/147/09/2012 (rtf, 43 KB) 2012-09-04 1 Pv 841/09/8806 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/124/05/2012 (rtf, 207 KB) 2012-05-29 2 Pv 47/12/8806 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/127/06/2012 (rtf, 207 KB) 2012-05-29 1 Pv 48/12/8806 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/98/05/2012 (rtf, 208 KB) 2012-05-07 2 Pv 186/12/8806 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/94/07/2012 (rtf, 208 KB) 2012-07-04 2 Pv 111/12/8806 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/100/05/2012 (rtf, 206 KB) 2012-05-04 1 Pv 973/11/8806 § 201 – Sexuálne zneužívanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/96/05/2012 (rtf, 205 KB) 2012-05-04 2 Pv 545/11/8806 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/93/06/2012 (rtf, 207 KB) 2012-05-01 1 Pv 66/12/8806 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/82/06/2012 (rtf, 208 KB) 2012-06-19 1 Pv 110/12/8806 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/81/05/2012 (rtf, 209 KB) 2012-04-17 1 Pv 710/11/8806 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/61/04/2012 (rtf, 207 KB) 2012-04-11 2 Pv 792/11/8806 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/58/04/2012 (rtf, 205 KB) 2012-04-07 2 Pv 220/12/8806 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/57/04/2012 (rtf, 207 KB) 2012-04-10 2 Pv 33/12/8806 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/89/04/2012 (rtf, 207 KB) 2012-03-31 1 Pv 873/11/8806 § 222 – Úverový podvod Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/91/04/2012 (rtf, 208 KB) 2012-03-27 1 Pv 814/11/8806 § 157 – Ubliženie na zdraví Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/47/04/2012 (rtf, 208 KB) 2012-03-27 2 Pv 741/11/8806 § 158 – Ubliženie na zdraví Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/35/03/2012 (rtf, 207 KB) 2012-03-05 2 Pv 671/11/8806 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/37/03/2012 (rtf, 213 KB) 2012-03-05 2 Pv 756/11/8806 § 422 – Prejavy sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/38/03/2012 (rtf, 209 KB) 2012-03-05 1 Pv 847/11/8806 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/21/03/2012 (rtf, 207 KB) 2012-02-09 2 Pv 660/11/8806 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/20/02/2012 (rtf, 208 KB) 2012-02-08 1 Pv 582/11/8806 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/18/02/2012 (rtf, 207 KB) 2012-02-08 2 Pv 993/11/8806 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.