Mgr. Zuzana Ašverusová

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Topoľčany.

Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
záhrady kúpna zmula 2007-01-23 1674,25
záhrady kúpna zmluva 2008-07-18 127,65
zastavané plochy a nádvoria rozhodnutie o určení súpisného čísla 2009-08-12 2062,38
rodinný dom rozhodnutie o určení súpisného čísla 2009-08-12 149000
garáž rozhodnutie o určení súpisného čísla 2012-07-27 9000
pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom darovacia zmluva 2018-11-15 cena zahrnutá v cene bytu
bytový dom darovacia zmluva 2018-11-15 cena zahrnutá v cene bytu
byt darovacia zmluva 2018-11-15 56250
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmuva 2012-08-06 11000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
bežný účet 2020-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
záhrady kúpna zmula 2007-01-23 1674,25
záhrady kúpna zmluva 2008-07-18 127,65
zastavané plochy a nádvoria rozhodnutie o určení súpisného čísla 2009-08-12 2062,38
rodinný dom rozhodnutie o určení súpisného čísla 2009-08-12 149000
garáž rozhodnutie o určení súpisného čísla 2012-07-27 9000
pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom darovacia zmluva 2018-11-15 cena zahrnutá v cene bytu
bytový dom darovacia zmluva 2018-11-15 cena zahrnutá v cene bytu
byt darovacia zmluva 2018-11-15 56250
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2011-02-18 14000 10000
osobné motorové vozidlo kúpna zmuva 2012-08-06 11000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrady kúpna zmula 2007-01-23
záhrady kúpna zmluva 2008-07-18
zastavané plochy a nádvoria rozhodnutie o určení súpisného čísla 2009-08-12
rodinný dom rozhodnutie o určení súpisného čísla 2009-08-12
garáž rozhodnutie o určení súpisného čísla 2012-07-27
pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom darovacia zmluva 2018-11-15
bytový dom darovacia zmluva 2018-11-15
byt darovacia zmluva 2018-11-15
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2011-02-18 14000 10000
osobné motorové vozidlo kúpna zmuva 2012-08-06 11000
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2013-04-11
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrady kúpna zmluva 2007-01-23
záhrady kúpna zmluva 2008-07-18
zastavané plochy a nádvoria rozhodnutie o určení súpisného čísla 2009-08-12
rodinný dom rozhodnutie o určení súpisného čísla 2009-08-12
garáž rozhodnutie o určení súpisného čísla 2012-07-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2011-02-18 14 000,- Eur 10 000,- Eur
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2012-08-06 11 000,- Eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2013-04-11
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrady kúpna zmluva 2007-01-23
záhrady kúpna zmluva 2008-07-18
zastavané plochy a nádvoria rozhodnutie o určení súpisného čísla 2009-08-12
rodinný dom rozhodnutie o určení súpisného čísla 2009-08-12
garáž rozhodnutie o určení súpisného čísla 2012-07-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2011-02-18 14 000,- Eur 10 000,- Eur
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2012-08-06 11 000,- Eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2013-04-11
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrady kúpna zmluva 2007-01-23
záhrady kúpna zmluva 2008-07-18
zastavané plochy a nádvoria rozhodnutie o určení súpisného čísla 2009-08-12
rodinný dom rozhodnutie o určení súpisného čísla 2009-08-12
garáž rozhodnutie o určení súpisného čísla 2012-07-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2011-02-18
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2012-08-06
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2013-04-11
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrady kúpna zmluva 2007-01-23
záhrady kúpna zmluva 2008-07-18
zastavané plochy a nádvoria rozhodnutie o určení súpisného čísla 2009-08-12
rodinný dom rozhodnutie o určení súpisného čísla 2009-08-12
garáž rozhodnutie o určení súpisného čísla 2012-07-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2011-02-18
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2012-08-06
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrady kúpna zmluva 2007-01-23
záhrady kúpna zmluva 2008-07-18
zastavané plochy a nádvoria rozhodnutie o určení súpisného čísla 2009-08-12
rodinný dom rozhodnutie o určení súpisného čísla 2009-08-12
garáž rozhodnutie o určení súpisného čísla 2012-07-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2011-02-18
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2012-08-06
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrady kúpna zmluva 2007-01-23
záhrady kúpna zmluva 2008-07-18
zastavané plochy a nádvoria rozhodnutie o určení súpisného čísla 2009-08-12
rodinný dom rozhodnutie o určení súpisného čísla 2009-08-12
garáž rozhodnutie o určení súpisného čísla 2012-07-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2011-02-18
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2012-08-06
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrady kúpna zmluva 2007-01-23
záhrady kúpna zmluva 2008-07-18
zastavané plochy a nádvoria rozhodnutie o určení súpisného čísla 2009-08-12
rodinný dom rozhodnutie o určení súpisného čísla 2009-08-12
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2011-02-18
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

No relevant news articles found.