JUDr. Dušan Škrečko

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Lučenec.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Lučenec
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
les dedičstvo 2010-04-21 cena spolu 285,23 €
les dedičstvo 2010-04-21 cena spolu 285,23 €
les dedičstvo 2010-04-21 cena spolu 285,23 €
les dedičstvo 2010-04-21 cena spolu 285,23 €
les dedičstvo 2010-04-21 cena spolu 285,23 €
les dedičstvo 2010-04-21 cena spolu 174,54 €
les dedičstvo 2010-04-21 cena spolu 174,54 €
les dedičstvo 2010-04-21 cena spolu 174,54 €
les dedičstvo 2010-04-21 0 81,20 €
les dedičstvo 2010-04-21 0 0,82 €
ostatné plochy dedičstvo 2008-12-04 0 47,07 €
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04 0 4 722,76 €
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 899,72 €
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 899,72 €
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 899,72 €
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 899,72 €
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 899,72 €
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 899,72 €
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 899,72 €
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 899,72 €
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 899,72 €
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 899,72 €
lesné pozemky dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 899,72 €
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 899,72 €
lesné pozemky dedičstvo 2008-12-04 0 944,62 €
TTP dedičstvo 2008-12-04 0 83,91 €
TTP dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 198,83 €
TTP dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 198,83 €
TTP dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 198,83 €
TTP dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 198,83 €
orná pôda dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 3 603,13 €
orná pôda dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 3 603,13 €
TTP dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 3 603,13 €
TTP dedičstvo 2008-12-04 0 277,10 €
TTP dedičstvo 2008-12-04 0 137,36 €
ostatné plochy dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 76,58 €
ostatné plochy dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 76,58 €
zastavané plochy dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 76,58 €
TTP dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 76,58 €
TTP dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 76,58 €
TTP dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 76,58 €
TTP dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 76,58 €
ostatné plochy dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 76,58 €
TTP dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 76,58 €
ostatné plochy dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 76,58 €
TTP dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 76,58 €
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04 0 32,41 €
orná pôda rozhodnutie OPÚ o schválení vykonania projektu pozemkových úprav 2012-06-04 0 29,68 €
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 2021-09-20 80 000 € cena spolu
ostatná plocha kúpna zmluva 2021-09-20 80 000 € cena spolu
rekreačná chata kúpna zmluva 2021-09-20 80 000 € cena spolu
záhrada kúpna zmluva 2022-01-07 250 000 € cena spolu
záhrada kúpna zmluva 2022-01-07 250 000 € cena spolu
záhrada kúpna zmluva 2022-01-07 250 000 € cena spolu
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2022-01-07 250 000 € cena spolu
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2022-01-07 250 000 € cena spolu
rodinný dom kúpna zmluva 2022-01-07 250 000 € cena spolu
ostatná plocha kúpna zmluva 2022-01-07 250 000 € cena spolu
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklad v peňažnom ústave sporenie 2023-12-31 16 588 € 16 588 €
DSS - Allianz Slovensko II. pilier sporenie 2023-12-31 51 169 € 51 169 €
auto - M1 - KIA Xcced - OMV kúpna zmluva 2020-02-26 21 978 € 21 978 €
motocykel Honda Forza kúpna zmluva 2022-03-01 5 390 € 5 390 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2021-12-21
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Lučenec
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
les dedičstvo 2010-04-21 cena spolu 285,23 €
les dedičstvo 2010-04-21 cena spolu 285,23 €
les dedičstvo 2010-04-21 cena spolu 285,23 €
les dedičstvo 2010-04-21 cena spolu 285,23 €
les dedičstvo 2010-04-21 cena spolu 285,23 €
les dedičstvo 2010-04-21 cena spolu 174,54 €
les dedičstvo 2010-04-21 cena spolu 174,54 €
les dedičstvo 2010-04-21 cena spolu 174,54 €
les dedičstvo 2010-04-21 0 81,20 €
les dedičstvo 2010-04-21 0 0,82 €
ostatné plochy dedičstvo 2008-12-04 0 47,07 €
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04 0 4 722,76 €
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 899,72 €
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 899,72 €
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 899,72 €
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 899,72 €
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 899,72 €
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 899,72 €
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 899,72 €
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 899,72 €
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 899,72 €
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 899,72 €
lesné pozemky dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 899,72 €
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 899,72 €
lesné pozemky dedičstvo 2008-12-04 0 944,62 €
TTP dedičstvo 2008-12-04 0 83,91 €
TTP dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 198,83 €
TTP dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 198,83 €
TTP dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 198,83 €
TTP dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 198,83 €
orná pôda dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 3 603,13 €
orná pôda dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 3 603,13 €
TTP dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 3 603,13 €
TTP dedičstvo 2008-12-04 0 277,10 €
TTP dedičstvo 2008-12-04 0 137,36 €
ostatné plochy dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 76,58 €
ostatné plochy dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 76,58 €
zastavané plochy dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 76,58 €
TTP dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 76,58 €
TTP dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 76,58 €
TTP dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 76,58 €
TTP dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 76,58 €
ostatné plochy dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 76,58 €
TTP dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 76,58 €
ostatné plochy dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 76,58 €
TTP dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 76,58 €
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04 0 32,41 €
orná pôda rozhodnutie OPÚ o schválení vykonania projektu pozemkových úprav 2012-06-04 0 29,68 €
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 2021-09-20 80 000 € cena spolu
ostatná plocha kúpna zmluva 2021-09-20 80 000 € cena spolu
rekreačná chata kúpna zmluva 2021-09-20 80 000 € cena spolu
záhrada kúpna zmluva 2022-01-07 250 000 € cena spolu
záhrada kúpna zmluva 2022-01-07 250 000 € cena spolu
záhrada kúpna zmluva 2022-01-07 250 000 € cena spolu
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2022-01-07 250 000 € cena spolu
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2022-01-07 250 000 € cena spolu
rodinný dom kúpna zmluva 2022-01-07 250 000 € cena spolu
ostatná plocha kúpna zmluva 2022-01-07 250 000 € cena spolu
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklad v peňažnom ústave sporenie 2022-12-31 16 750 €
DSS - Allianz Slovensko II. pilier sporenie 2022-12-31 44 670 €
auto - M1 - KIA Xcced - OMV kúpna zmluva 2020-02-26 21 978 € 21 978 €
motocykel Honda Forza kúpna zmluva 2022-03-01 5 390 € 5 390 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2021-12-21
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Lučenec
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
les dedičstvo 2010-04-21 cena spolu 285,23 €
les dedičstvo 2010-04-21 cena spolu 285,23 €
les dedičstvo 2010-04-21 cena spolu 285,23 €
les dedičstvo 2010-04-21 cena spolu 285,23 €
les dedičstvo 2010-04-21 cena spolu 285,23 €
les dedičstvo 2010-04-21 cena spolu 174,54 €
les dedičstvo 2010-04-21 cena spolu 174,54 €
les dedičstvo 2010-04-21 cena spolu 174,54 €
les dedičstvo 2010-04-21 0 81,20 €
les dedičstvo 2010-04-21 0 0,82 €
ostatné plochy dedičstvo 2008-12-04 0 47,07 €
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04 0 4 722,76 €
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 899,72 €
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 899,72 €
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 899,72 €
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 899,72 €
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 899,72 €
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 899,72 €
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 899,72 €
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 899,72 €
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 899,72 €
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 899,72 €
lesné pozemky dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 899,72 €
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 899,72 €
lesné pozemky dedičstvo 2008-12-04 0 944,62 €
TTP dedičstvo 2008-12-04 0 83,91 €
TTP dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 198,83 €
TTP dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 198,83 €
TTP dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 198,83 €
TTP dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 198,83 €
orná pôda dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 3 603,13 €
orná pôda dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 3 603,13 €
TTP dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 3 603,13 €
TTP dedičstvo 2008-12-04 0 277,10 €
TTP dedičstvo 2008-12-04 0 137,36 €
ostatné plochy dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 76,58 €
ostatné plochy dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 76,58 €
zastavané plochy dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 76,58 €
TTP dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 76,58 €
TTP dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 76,58 €
TTP dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 76,58 €
TTP dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 76,58 €
ostatné plochy dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 76,58 €
TTP dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 76,58 €
ostatné plochy dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 76,58 €
TTP dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 76,58 €
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04 0 32,41 €
orná pôda rozhodnutie OPÚ o schválení vykonania projektu pozemkových úprav 2012-06-04 0 29,68 €
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 2021-09-20 80 000 € cena spolu
ostatná plocha kúpna zmluva 2021-09-20 80 000 € cena spolu
rekreačná chata kúpna zmluva 2021-09-20 80 000 € cena spolu
záhrada kúpna zmluva 2022-01-07 250 000 € cena spolu
záhrada kúpna zmluva 2022-01-07 250 000 € cena spolu
záhrada kúpna zmluva 2022-01-07 250 000 € cena spolu
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2022-01-07 250 000 € cena spolu
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2022-01-07 250 000 € cena spolu
rodinný dom kúpna zmluva 2022-01-07 250 000 € cena spolu
ostatná plocha kúpna zmluva 2022-01-07 250 000 € cena spolu
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklad v peňažnom ústave sporenie 2021-12-31 31 550 €
DSS - Allianz Slovensko II. pilier sporenie 2021-12-31 43 763 €
auto - M1 - KIA Xcced - OMV kúpna zmluva 2020-02-26 21 978 € 21 978 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2021-12-21
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Lučenec
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zastavané plochy dedičstvo, darovanie 2008-12-04 cena spolu 26 555,14 €
zastavané plochy dedičstvo, darovanie 2008-12-04 cena spolu 26 555,14 €
rekreačná chatka dedičstvo, darovanie 2008-12-04 cena spolu 26 555,14 €
ostatné plochy kúpna zmluva 2008-10-01 1 616,54 € 0
ostatné plochy kúpna zmluva 2010-05-13 122,84 € 0
ostatné plochy kúpna zmluva 2010-05-13 49,8 € 0
les dedičstvo 2010-04-21 cena spolu 285,23 €
les dedičstvo 2010-04-21 cena spolu 285,23 €
les dedičstvo 2010-04-21 cena spolu 285,23 €
les dedičstvo 2010-04-21 cena spolu 285,23 €
les dedičstvo 2010-04-21 cena spolu 285,23 €
les dedičstvo 2010-04-21 cena spolu 174,54 €
les dedičstvo 2010-04-21 cena spolu 174,54 €
les dedičstvo 2010-04-21 cena spolu 174,54 €
les dedičstvo 2010-04-21 0 81,20 €
les dedičstvo 2010-04-21 0 0,82 €
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12 1,64 € cena spolu
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12 1,64 € cena spolu
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12 1,64 € cena spolu
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12 1,64 € cena spolu
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12 1,64 € cena spolu
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12 1,64 € cena spolu
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12 1,64 € cena spolu
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12 1,64 € cena spolu
byt zmluva o prevode 2003-12-17 488,25 € cena spolu
nebytový priestor zmluva o prevode 2003-12-17 488,25 € cena spolu
ostatné plochy dedičstvo 2008-12-04 0 47,07 €
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04 0 4 722,76 €
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 899,72 €
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 899,72 €
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 899,72 €
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 899,72 €
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 899,72 €
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 899,72 €
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 899,72 €
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 899,72 €
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 899,72 €
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 899,72 €
lesné pozemky dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 899,72 €
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 899,72 €
lesné pozemky dedičstvo 2008-12-04 0 944,62 €
TTP dedičstvo 2008-12-04 0 83,91 €
TTP dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 198,83 €
TTP dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 198,83 €
TTP dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 198,83 €
TTP dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 198,83 €
orná pôda dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 3 603,13 €
orná pôda dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 3 603,13 €
TTP dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 3 603,13 €
TTP dedičstvo 2008-12-04 0 277,10 €
TTP dedičstvo 2008-12-04 0 137,36 €
ostatné plochy dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 76,58 €
ostatné plochy dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 76,58 €
zastavané plochy dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 76,58 €
TTP dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 76,58 €
TTP dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 76,58 €
TTP dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 76,58 €
TTP dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 76,58 €
ostatné plochy dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 76,58 €
TTP dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 76,58 €
ostatné plochy dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 76,58 €
TTP dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 76,58 €
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04 0 32,41 €
orná pôda rozhodnutie OPÚ o schválení vykonania projektu pozemkových úprav 2012-06-04 0 29,68 €
zastavané plochy kúpna zmluva 2012-11-20 8 000 € cena spolu
ostatné plochy kúpna zmluva 2012-11-20 8 000 € cena spolu
garáž kúpna zmluva 2012-11-20 8 000 € cena spolu
ostatné plochy kúpna zmluva 2015-04-10 720 € 0
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklad v peňažnom ústave sporenie 2020-12-31 76 000 €
DSS - Allianz Slovensko II. pilier sporenie 2020-12-31 39 954,48 €
auto - M1 - KIA Xcced kúpna zmluva 2020-02-26 21 978 € 21 978 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Lučenec
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zastavané plochy dedičstvo, darovanie 2008-12-04 cena spolu 26 555,14 €
zastavané plochy dedičstvo, darovanie 2008-12-04 cena spolu 26 555,14 €
rekreačná chatka dedičstvo, darovanie 2008-12-04 cena spolu 26 555,14 €
ostatné plochy kúpna zmluva 2008-10-01 1 616,54 € 0
ostatné plochy kúpna zmluva 2010-05-13 122,84 € 0
ostatné plochy kúpna zmluva 2010-05-13 49,8 € 0
les dedičstvo 2010-04-21 cena spolu 285,23 €
les dedičstvo 2010-04-21 cena spolu 285,23 €
les dedičstvo 2010-04-21 cena spolu 285,23 €
les dedičstvo 2010-04-21 cena spolu 285,23 €
les dedičstvo 2010-04-21 cena spolu 285,23 €
les dedičstvo 2010-04-21 cena spolu 174,54 €
les dedičstvo 2010-04-21 cena spolu 174,54 €
les dedičstvo 2010-04-21 cena spolu 174,54 €
les dedičstvo 2010-04-21 0 81,20 €
les dedičstvo 2010-04-21 0 0,82 €
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12 1,64 € cena spolu
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12 1,64 € cena spolu
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12 1,64 € cena spolu
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12 1,64 € cena spolu
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12 1,64 € cena spolu
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12 1,64 € cena spolu
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12 1,64 € cena spolu
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12 1,64 € cena spolu
byt zmluva o prevode 2003-12-17 488,25 € cena spolu
nebytový priestor zmluva o prevode 2003-12-17 488,25 € cena spolu
ostatné plochy dedičstvo 2008-12-04 0 47,07 €
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04 0 4 722,76 €
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 899,72 €
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 899,72 €
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 899,72 €
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 899,72 €
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 899,72 €
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 899,72 €
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 899,72 €
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 899,72 €
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 899,72 €
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 899,72 €
lesné pozemky dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 899,72 €
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 899,72 €
lesné pozemky dedičstvo 2008-12-04 0 944,62 €
TTP dedičstvo 2008-12-04 0 83,91 €
TTP dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 198,83 €
TTP dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 198,83 €
TTP dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 198,83 €
TTP dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 198,83 €
orná pôda dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 3 603,13 €
orná pôda dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 3 603,13 €
TTP dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 3 603,13 €
TTP dedičstvo 2008-12-04 0 277,10 €
TTP dedičstvo 2008-12-04 0 137,36 €
ostatné plochy dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 76,58 €
ostatné plochy dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 76,58 €
zastavané plochy dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 76,58 €
TTP dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 76,58 €
TTP dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 76,58 €
TTP dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 76,58 €
TTP dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 76,58 €
ostatné plochy dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 76,58 €
TTP dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 76,58 €
ostatné plochy dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 76,58 €
TTP dedičstvo 2008-12-04 cena spolu 76,58 €
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04 0 32,41 €
orná pôda rozhodnutie OPÚ o schválení vykonania projektu pozemkových úprav 2012-06-04 0 29,68 €
zastavané plochy kúpna zmluva 2012-11-20 8 000 € cena spolu
ostatné plochy kúpna zmluva 2012-11-20 8 000 € cena spolu
garáž kúpna zmluva 2012-11-20 8 000 € cena spolu
ostatné plochy kúpna zmluva 2015-04-10 720 € 0
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
auto kúpna zmluva 2015-08-28 17 590 € 17 590 €
vklad v peňažnom ústave sporenie 2019-12-31 65 000 €
DSS - Allianz Slovensko II. pilier sporenie 2019-12-31 36 312,67 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Lučenec
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy dedičstvo 2008-12-04
zastavané plochy dedičstvo 2008-12-04
rekreačná chatka dedičstvo 2008-12-04
ostatné plochy kúpna zmluva 2008-10-01
ostatné plochy kúpna zmluva 2010-05-13
ostatné plochy kúpna zmluva 2010-05-13
les dedičstvo 2010-04-21
les dedičstvo 2010-04-21
les dedičstvo 2010-04-21
les dedičstvo 2010-04-21
les dedičstvo 2010-04-21
les dedičstvo 2010-04-21
les dedičstvo 2010-04-21
les dedičstvo 2010-04-21
les dedičstvo 2010-04-21
les dedičstvo 2010-04-21
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12
byt zmluva o prevode 2003-12-17
nebytový priestor zmluva o prevode 2003-12-17
zastavané plochy dedičstvo 2008-12-04
ostatné plochy dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesné pozemky dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesné pozemky dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
orná pôda dedičstvo 2008-12-04
orná pôda dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
ostatné plochy dedičstvo 2008-12-04
ostatné plochy dedičstvo 2008-12-04
zastavané plochy dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
ostatné plochy dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
ostatné plochy dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
orná pôda rozhodnutie OPÚ o schválení vykonania projektu pozemkových úprav 2012-06-04
zastavané plochy kúpna zmluva 2012-11-20
ostatné plochy kúpna zmluva 2012-11-20
garáž kúpna zmluva 2012-11-20
ostatné plochy kúpna zmluva 2015-04-10
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
auto kúpna zmluva 2015-08-28 17590 17590
vklad v peňažnom ústave sporenie 2018-12-31 39800
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Lučenec
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy dedičstvo 2008-12-04
zastavané plochy dedičstvo 2008-12-04
rekreačná chatka dedičstvo 2008-12-04
ostatné plochy kúpna zmluva 2008-10-01
ostatné plochy kúpna zmluva 2010-05-13
ostatné plochy kúpna zmluva 2010-05-13
les dedičstvo 2010-04-21
les dedičstvo 2010-04-21
les dedičstvo 2010-04-21
les dedičstvo 2010-04-21
les dedičstvo 2010-04-21
les dedičstvo 2010-04-21
les dedičstvo 2010-04-21
les dedičstvo 2010-04-21
les dedičstvo 2010-04-21
les dedičstvo 2010-04-21
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12
byt zmluva o prevode 2003-12-17
nebytový priestor zmluva o prevode 2003-12-17
zastavané plochy dedičstvo 2008-12-04
ostatné plochy dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesné pozemky dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesné pozemky dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
orná pôda dedičstvo 2008-12-04
orná pôda dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
ostatné plochy dedičstvo 2008-12-04
ostatné plochy dedičstvo 2008-12-04
zastavané plochy dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
ostatné plochy dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
ostatné plochy dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
orná pôda rozhodnutie OPÚ o schválení vykonania projektu pozemkových úprav 2012-06-04
zastavané plochy kúpna zmluva 2012-11-20
ostatné plochy kúpna zmluva 2012-11-20
garáž kúpna zmluva 2012-11-20
ostatné plochy kúpna zmluva 2015-04-10
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
auto kúpna zmluva 2015-08-28 17590 17590
vklad v peňažnom ústave sporenie 2017-12-31 74000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Lučenec
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy dedičstvo 2008-12-04
zastavané plochy dedičstvo 2008-12-04
rekreačná chatka dedičstvo 2008-12-04
ostatné plochy kúpna zmluva 2008-10-01
ostatné plochy kúpna zmluva 2010-05-13
ostatné plochy kúpna zmluva 2010-05-13
les dedičstvo 2010-04-21
les dedičstvo 2010-04-21
les dedičstvo 2010-04-21
les dedičstvo 2010-04-21
les dedičstvo 2010-04-21
les dedičstvo 2010-04-21
les dedičstvo 2010-04-21
les dedičstvo 2010-04-21
les dedičstvo 2010-04-21
les dedičstvo 2010-04-21
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12
byt zmluva o prevode 2003-12-17
nebytový priestor zmluva o prevode 2003-12-17
zastavané plochy dedičstvo 2008-12-04
ostatné plochy dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesné pozemky dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesné pozemky dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
orná pôda dedičstvo 2008-12-04
orná pôda dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
ostatné plochy dedičstvo 2008-12-04
ostatné plochy dedičstvo 2008-12-04
zastavané plochy dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
ostatné plochy dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
ostatné plochy dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
orná pôda rozhodnutie OPÚ o schválení vykonania projektu pozemkových úprav 2012-06-04
zastavané plochy kúpna zmluva 2012-11-20
ostatné plochy kúpna zmluva 2012-11-20
garáž kúpna zmluva 2012-11-20
ostatné plochy kúpna zmluva 2015-04-10
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
auto kúpna zmluva 2015-08-28 17590 17590
vklad v peňažnom ústave sporenie 2016-12-31 66000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Lučenec
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy dedičstvo 2008-12-04
zastavané plochy dedičstvo 2008-12-04
rekreačná chatka dedičstvo 2008-12-04
ostatné plochy kúpna zmluva 2008-10-01
ostatné plochy kúpna zmluva 2010-05-13
ostatné plochy kúpna zmluva 2010-05-13
les dedičstvo 2010-04-21
les dedičstvo 2010-04-21
les dedičstvo 2010-04-21
les dedičstvo 2010-04-21
les dedičstvo 2010-04-21
les dedičstvo 2010-04-21
les dedičstvo 2010-04-21
les dedičstvo 2010-04-21
les dedičstvo 2010-04-21
les dedičstvo 2010-04-21
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12
byt zmluva o prevode 2003-12-17
nebytový priestor zmluva o prevode 2003-12-17
zastavané plochy dedičstvo 2008-12-04
ostatné plochy dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesné pozemky dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesné pozemky dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
orná pôda dedičstvo 2008-12-04
orná pôda dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
ostatné plochy dedičstvo 2008-12-04
ostatné plochy dedičstvo 2008-12-04
zastavané plochy dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
ostatné plochy dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
ostatné plochy dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
orná pôda rozhodnutie OPÚ o schválení vykonania projektu pozemkových úprav 2012-06-04
zastavané plochy kúpna zmluva 2012-11-20
ostatné plochy kúpna zmluva 2012-11-20
garáž kúpna zmluva 2012-11-20
ostatné plochy kúpna zmluva 2015-04-10
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
auto kúpna zmluva 2015-08-28
vklad v peňažnom ústave sporenie 2015-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Lučenec
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy dedičstvo 2008-12-04
zastavané plochy dedičstvo 2008-12-04
rekreačná chatka dedičstvo 2008-12-04
ostatné plochy kúpna zmluva 2008-10-01
ostatné plochy kúpna zmluva 2010-05-13
ostatné plochy kúpna zmluva 2010-05-13
les dedičstvo 2010-04-21
les dedičstvo 2010-04-21
les dedičstvo 2010-04-21
les dedičstvo 2010-04-21
les dedičstvo 2010-04-21
les dedičstvo 2010-04-21
les dedičstvo 2010-04-21
les dedičstvo 2010-04-21
les dedičstvo 2010-04-21
les dedičstvo 2010-04-21
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12
byt zmluva o prevode 2003-12-17
nebytový priestor zmluva o prevode 2003-12-17
TTP dedičstvo 2008-12-04
orná pôda dedičstvo 2008-12-04
zastavané plochy dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
orná pôda dedičstvo 2008-12-04
orná pôda dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
orná pôda dedičstvo 2008-12-04
orná pôda dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
ostatné plochy dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesné pozemky dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesné pozemky dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
orná pôda dedičstvo 2008-12-04
orná pôda dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
ostatné plochy dedičstvo 2008-12-04
ostatné plochy dedičstvo 2008-12-04
zastavané plochy dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
ostatné plochy dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
ostatné plochy dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
orná pôda rozhodnutie OPÚ o schválení vykonania projektu pozemkových úprav 2012-06-04
zastavané plochy kúpna zmluva 2012-11-20
ostatné plochy kúpna zmluva 2012-11-20
garáž kúpna zmluva 2012-11-20
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
auto kúpna zmluva 2011-09-02
vklad v peňažnom ústave sporenie 2013-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Lučenec
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy dedičstvo 2008-12-04
zastavané plochy dedičstvo 2008-12-04
rekreačná chatka dedičstvo 2008-12-04
ostatné plochy kúpna zmluva 2008-10-01
ostatné plochy kúpna zmluva 2010-05-13
ostatné plochy kúpna zmluva 2010-05-13
les dedičstvo 2010-04-21
les dedičstvo 2010-04-21
les dedičstvo 2010-04-21
les dedičstvo 2010-04-21
les dedičstvo 2010-04-21
les dedičstvo 2010-04-21
les dedičstvo 2010-04-21
les dedičstvo 2010-04-21
les dedičstvo 2010-04-21
les dedičstvo 2010-04-21
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12
byt zmluva o prevode 2003-12-17
byt kúpna zmluva 2006-04-06
nebytový priestor zmluva o prevode 2003-12-17
nebytový priestor kúpna zmluva 2006-04-06
TTP dedičstvo 2008-12-04
orná pôda dedičstvo 2008-12-04
zastavané plochy dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
orná pôda dedičstvo 2008-12-04
orná pôda dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
orná pôda dedičstvo 2008-12-04
orná pôda dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
ostatné plochy dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesné pozemky dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesné pozemky dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
orná pôda dedičstvo 2008-12-04
orná pôda dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
ostatné plochy dedičstvo 2008-12-04
ostatné plochy dedičstvo 2008-12-04
zastavané plochy dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
ostatné plochy dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
ostatné plochy dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
orná pôda rozhodnutie OPÚ o schválení vykonania projektu pozemkových úprav 2012-06-04
zastavané plochy kúpna zmluva 2012-11-20
ostatné plochy kúpna zmluva 2012-11-20
garáž kúpna zmluva 2012-11-20
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
auto kúpna zmluva 2011-09-02
vklad v peňažnom ústave sporenie 2013-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Lučenec
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy kúpna zmluva 2008-01-11
garáž kúpna zmluva 2008-01-11
zastavané plochy dedičstvo 2008-12-04
zastavané plochy dedičstvo 2008-12-04
rekreačná chatka dedičstvo 2008-12-04
ostatné plochy kúpna zmluva 2008-10-01
ostatné plochy kúpna zmluva 2010-05-13
ostatné plochy kúpna zmluva 2010-05-13
les dedičstvo 2010-04-21
les dedičstvo 2010-04-21
les dedičstvo 2010-04-21
les dedičstvo 2010-04-21
les dedičstvo 2010-04-21
les dedičstvo 2010-04-21
les dedičstvo 2010-04-21
les dedičstvo 2010-04-21
les dedičstvo 2010-04-21
les dedičstvo 2010-04-21
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12
byt zmluva o prevode 2003-12-17
byt kúpna zmluva 2006-04-06
nebytový priestor zmluva o prevode 2003-12-17
nebytový priestor kúpna zmluva 2006-04-06
TTP dedičstvo 2008-12-04
orná pôda dedičstvo 2008-12-04
zastavané plochy dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
orná pôda dedičstvo 2008-12-04
orná pôda dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
orná pôda dedičstvo 2008-12-04
orná pôda dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
ostatné plochy dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesné pozemky dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesné pozemky dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
orná pôda dedičstvo 2008-12-04
orná pôda dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
ostatné plochy dedičstvo 2008-12-04
ostatné plochy dedičstvo 2008-12-04
zastavané plochy dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
ostatné plochy dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
ostatné plochy dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
orná pôda rozhodnutie OPÚ o schválení vykonania projektu pozemkových úprav 2012-06-04
zastavané plochy kúpna zmluva 2012-11-20
ostatné plochy kúpna zmluva 2012-11-20
garáž kúpna zmluva 2012-11-20
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
auto kúpna zmluva 2011-09-02
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Lučenec
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy kúpna zmluva 2008-01-11
garáž kúpna zmluva 2008-01-11
zastavané plochy dedičstvo, darovanie 2008-12-04
zastavané plochy dedičstvo, darovanie 2008-12-04
rekreačná chatka dedičstvo, darovanie 2008-12-04
ostatné plochy kúpna zmluva 2008-10-01
ostatné plochy kúpna zmluva 2010-05-13
ostatné plochy kúpna zmluva 2010-05-13
les dedičstvo 2010-04-21
les dedičstvo 2010-04-21
les dedičstvo 2010-04-21
les dedičstvo 2010-04-21
les dedičstvo 2010-04-21
les dedičstvo 2010-04-21
les dedičstvo 2010-04-21
les dedičstvo 2010-04-21
les dedičstvo 2010-04-21
les dedičstvo 2010-04-21
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12
byt zmluva o prevode 2003-12-17
byt kúpna zmluva 2006-04-06
nebytový priestor zmluva o prevode 2003-12-17
nebytový priestor kúpna zmluva 2006-04-06
TTP dedičstvo 2008-12-04
orná pôda dedičstvo 2008-12-04
zastavané plochy dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
orná pôda dedičstvo 2008-12-04
orná pôda dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
orná pôda dedičstvo 2008-12-04
orná pôda dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
ostatné plochy dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesné pozemky dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
lesné pozemky dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
orná pôda dedičstvo 2008-12-04
orná pôda dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
ostatné plochy dedičstvo 2008-12-04
ostatné plochy dedičstvo 2008-12-04
zastavané plochy dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
ostatné plochy dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
ostatné plochy dedičstvo 2008-12-04
TTP dedičstvo 2008-12-04
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
auto kúpna zmluva 2011-09-02
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (35)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/80/10/2016 2016-11-08 1 Pv 6/14/6606 § 148 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/65/08/2016 2016-09-20 3 Pv 243/16/6606 § 217 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/53/07/2016 2016-08-12 3 Pv 264/15/6606 § 155 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/50/07/2016 2016-12-02 2 Pv 126/14/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/142/10/2023 2023-11-04 1 Pv 157/23/6606 § 238 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/143/10/2023 2023-11-07 1 Pv 13/18/6606 § 238 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/144/10/2023 2023-11-07 1 Pv 13/18/6606 § 247 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/69/07/2015 (rtf, 41 KB) 2015-07-14 2 Pv 41/14/6606 Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/61/06/2015 (rtf, 46 KB) 2015-06-13 1 Pv 591/14/6606 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/26/04/2015 (rtf, 45 KB) 2015-03-13 1 Pv 223/13/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/25/03/2015 (rtf, 44 KB) 2015-03-04 2 Pv 499/13/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/14/02/2015 (rtf, 56 KB) 2015-02-06 3 Pv 1/13/6606 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/132/10/2014 (rtf, 45 KB) 2014-09-27 3 Pv 134/13/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/53/08/2014 (rtf, 53 KB) 2014-07-15 2 Pv 178/14/6606 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/153/01/2013 (rtf, 51 KB) 2013-01-01 3 Pv 732/10/6606 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/113/09/2012 (rtf, 47 KB) 2012-09-08 1 Pv 146/12/6606 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/69/07/2012 (rtf, 214 KB) 2012-06-12 2 Pv 136/12/6606 § 323 – Útok na verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/15/03/2012 (rtf, 214 KB) 2012-02-27 1 Pv 568/11/6606 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/42/06/2021 2021-07-03 1 Pv 130/21/6606 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/91/12/2019 2020-01-09 2 Pv 230/17/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/42/04/2019 2019-05-04 3 Pv 480/16/6606 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/257/12/2017 2018-01-13 3 Pv 236/17/6606 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/212/07/2017 2017-07-28 1 Pv 259/15/6606 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/142/10/2023 (pdf, 89 KB) 2023-11-04 1 Pv 157/23/6606 § 238 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/143/10/2023 (pdf, 112 KB) 2023-11-07 1 Pv 13/18/6606 § 238 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/144/10/2023 (pdf, 107 KB) 2023-11-07 1 Pv 13/18/6606 § 247 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/42/06/2021 (pdf, 88 KB) 2021-07-03 1 Pv 130/21/6606 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/91/12/2019 (pdf, 87 KB) 2020-01-09 2 Pv 230/17/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/42/04/2019 (pdf, 142 KB) 2019-05-04 3 Pv 480/16/6606 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/257/12/2017 (pdf, 96 KB) 2018-01-13 3 Pv 236/17/6606 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/212/07/2017 (pdf, 84 KB) 2017-07-28 1 Pv 259/15/6606 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/80/10/2016 (pdf, 107 KB) 2016-11-08 1 Pv 6/14/6606 § 148 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/65/08/2016 (pdf, 90 KB) 2016-09-20 3 Pv 243/16/6606 § 217 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/53/07/2016 (pdf, 100 KB) 2016-08-12 3 Pv 264/15/6606 § 155 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/50/07/2016 (pdf, 84 KB) 2016-12-02 2 Pv 126/14/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.

No relevant news articles found.